BEF klar til fremtidens udfordringer

bef.dk

Læs artiklerne - bef.dk

BEF klar til fremtidens udfordringerBetonelement-Foreningen har 50 års jubilæum og er så stærk som nogen sinde. Det er der brug for, forfremtiden vil bringe masser af udfordringer, som bedst løses af en samlet branche.Digitalisering, fortsat industrialisering af byggeriet og omfattendekrav om miljødokumentation bliver nogle af Betonelement-Foreningensudfordringer i de kommende år.Det siger adm. direktør Claus Bering fra Betonelementa/s, når han i sin egenskab af formand for Betonelement-Foreningen bliver spurgt, hvad foreningens opgaver og berettigelseer fremover.„Løsninger på sådanne områder bliver først stærke, nårhele branchen arbejder sammen om dem og bruger dem.Tænk hvis hver fabrik skulle dokumentere, at netop dereselementer ikke skader miljøet. Både ressourcemæssigt ogkvalitetsmæssigt er der meget at vinde ved at gå sammen,og det er Betonelement-Foreningens opgave at sørge for,at det sker“, siger han.Betonelement-Foreningen fejrede i slutningen af april2008 sit 50 års jubilæum. Dermed er det naturligt både atkigge frem og tilbage.„Bæredygtigheden ved vores produkter gør os til fremtidensvindere. De fortsatte krav om industrialisering ervand på vor mølle. Ordet digitalisering er næsten synonymtmed betonelementer“, siger Claus Bering, der også forventer,at konsolideringen i branchen vil fortsætte – blandtandet på grund af de mange videntunge opgaver, der venterforude.Historien har vist, at Betonelement-Foreningen er opgavenvoksen. De fleste medlemmer bruger de fælles salgs- ogClaus Beringleveringsbetingelser, så kunderne kan sammenligne tilbud.Foreningen har et godt samarbejde med byggemyndighederneog deltager aktivt i forskningsarbejde i samarbejdemed en række videncentre. Resultaterne formidles både iegne og andres udgivelser.„Hertil kommer, at det kollegiale samarbejde er så solidt,at vi uden at blinke tør købe betonelementer hos hinandenog videresælge dem til vores allerbedste kunder“,siger Claus Bering.Det skyldes blandt andet en mangeårig indsats for godkvalitet. Allerede i 80’erne indførte medlemmerne tredjepartsovervågningaf produktion med udgangspunkt i denda splinternye BasisBetonBeskrivelse, hvoraf mange elementerfortsat findes i normer og standarder.Bestyrelse uændretGeneralforsamlingen i Betonelement-Foreningen den25. april 2008 genvalgte de to bestyrelsesmedlemmer,der var på valg; Henrik Johannesen fraA/S Midtjydsk Betonvare- & Elementfabrik og FlemmingKnudsen fra Fårup Betonindustri A/S.Den øvrige bestyrelse udgøres af formand Claus Beringfra Betonelement a/s, næstformand Peter Assamfra Spæncom A/S og Gunnar Hansen fra GuldborgsundElementfabrik A/S. Peter Assam og Flemming Knudsenrepræsenterer Betonelement-Foreningen i Dansk Betonsbestyrelse.Endnu sikrereat arbejde medelementerTrods stigende aktivitetsniveaugår det den rigtigevej med arbejdsulykkernehos producenter af betonelementer.Ulykkesfrekvensen– opgjort somantal ulykker, der medførermindst én dags sygefravær,pr. mio. timer – erfaldet fra 65 i 2006 til 62 i2007.– et initiativ støbt af Dansk Beton30


DS Elcobyg udvidede i 2007 med en ny produktionslinje og en stor portalkran. „Investeringerne forbedrer vores effektivitet, så vistår godt rustet til fremtiden“, siger Anders Brinch Sørensen.Fra Hobro til ØrestadDS Elcobyg a/s er storleverandør af væg- og facadeelementer til flere af de mest spændende projekter i ØrestadSelv om Betonelement-Foreningens seneste medlem, DS Elcobyg,ligger i Hobro, ser københavnerne meget til virksomhedensprodukter. I Ørestad har DS Elcobyg leveret elementertil Karen Blixen Parken, VM Husene, Golfparken ogBjerget.„Vi har et godt samarbejde med Høpfner A/S og arkitektfirmaetBIG, som inddrager os tidligt i projekterne“, sigeradm. direktør Anders Brinch Sørensen fra DS Elcobyg, der nuogså skal levere elementer til BIG HOUSE.DS Elcobyg er en elementfabrik med solide rødder tilbagetil 1952. I snart tredive år har virksomheden været en del afDS Gruppen. Hovedprodukterne er vægelementer og sandwichfacadertil industri-, kontor- og boligbyggeri. DS Elcobyghar 115 ansatte og lægger stor vægt på kundefokus,fleksibilitet, service og teknisk rådgivning.I de seneste 5-6 år er produktionskapaciteten mere endfordoblet. Senest udvidede DS Elcobyg i 2007 med en nyproduktionslinje og – som et meget synligt tegn på udvidelsen– en stor portalkran.„Investeringerne forbedrer vores effektivitet, så vi stårgodt rustet til fremtiden“, siger Anders Brinch Sørensen.Der er flere grunde til, at DS Elcobyg har meldt sig ind iBetonelement-Foreningen.„En væsentlig årsag er den viden om CE-mærkning ogEurocodes, som vi får adgang til. Desuden er det væsentligt,at alle elementfabrikker har samme fortolkning af krav ogregler, hvilket foreningen medvirker til“, siger Anders BrinchSørensen.Det spiller også ind, at DS Elcobyg har nået en størrelse,hvor der bedre er mulighed for at deltage i fx arbejdsgrupper,og at medarbejderne efterspørger målrettede kursersom dem, Betonelement-Foreningen udbyder.Betonelement-ForeningenBeton 2 • Maj 200831


Håndbøger er en succesBetonelement-Foreningen har betydelig succes medsalget af håndbøger, som næsten er fordoblet siden2005. Det voksende viden behov tyder på, at de rådgivendeingeniører har et stort behov for praktiske ogkonkrete anvisninger på at bygge med betonelementer.I 2007 blev det nødvendigt at genoptrykke bind 2og 3, hvilket samtidig gjorde det muligt at tilbyde ingeniørskolerog andre uddannelsessteder gratis klassesæt.Nye beregningsprogrammer frigivetBetonelement-Foreningen har nu frigivet nye beregningsprogrammerbaseret på de danske normer (DSudgaverne).Dermed kan alle blive bekendte medbrugerfladen og brugen af programmerne inden næsteversion af programmerne, baseret på Eurocodes,kommer ud i efteråret.Den største nyskabelse er beregningsprogrammetfor vægge. Her er landvindingerne fra fuldskalaprojektetindarbejdet.Programmerne kan hentes på www.bef.dk. Der afholdeskurser i anvendelse af DS- programmerne her imaj måned og efter EC (både DS og EC) i efteråret 2008.Elementer for 2,4 milliarder kronerStigende aktivitetsniveau og nye medlemmer i Betonelement-Foreningenførte til en stigning på ikkemindre end 26 procent i den samlede omsætning forforeningens medlemmer i 2007. Dermed nåede branchensomsætning op på 2,4 milliarder kroner.„De nye virksomheder i foreningen betyder en del.Men selv fraregnet dem steg omsætningen respektable10 procent“, siger direktør Poul Erik Hjorth fraBetonelement-Foreningen.MedlemsfortegnelseBetonelement-Foreningen • Postboks 2125 • 1155 København K • Telefon 72 16 02 68 • Fax 72 16 02 76 • www.bef.dkBetonelement a/s, Esbjerg......... 70 10 35 10Betonelement a/s, Hobro.......... 70 10 35 10Betonelement a/s, Ringsted...... 70 10 35 10Betonelement a/s, Viby, Sj......... 70 10 35 10Beton-Tegl A/S............................ 98 37 21 99C. C. BrunBetonelementer A/S.................. 57 64 64 64Byggebjerg Beton A/S .............. 74 83 34 20DALTONBetonelementer A/S.................. 87 45 98 00DS Elcobyg a/s........................... 96 57 26 57EXPAN A/S, Brørup...................... 76 37 70 00EXPAN A/S, Fiskebæk.................. 76 37 70 00EXPAN A/S, Søndersø.................. 76 37 70 00Fårup Betonindustri A/S........... 86 45 20 88Gandrup Element....................... 96 54 38 00Give Elementfabrik A/S............ 76 70 15 40GuldborgsundElementfabrik A/S..................... 54 41 85 00Kähler A/S................................... 58 38 00 15A/S Midtjydsk Betonvare-& Elementfabrik......................... 97 12 64 66Perstrup BetonIndustri A/S................................ 87 74 85 00PL Beton A/S............................... 56 96 42 17S.E. Beton A/S............................. 98 38 15 55Spæncom A/S, Hedehusene....... 88 88 82 00Spæncom A/S, Kolding............... 88 88 82 00Spæncom A/S, Aalborg............... 88 88 82 00Tinglev Elementfabrik A/S....... 72 17 10 00U-GE Beton A/S........................... 74 69 89 84Betonelement-ForeningenBeton 2 • Maj 200833

More magazines by this user
Similar magazines