Po dramatické bitvě s Itálií naděje na účast na MS v Brazílii trvá!

fkslaviaopava.cz

Časopis Fotbal a trénink - AEFCA | Alliance Of European Football ...

CENA: 35 KčČASOPIS UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ 2/2013Po dramatické bitvě s Itálií nadějena účast na MS v Brazílii trvá!


Čištění umělých trávníků - povrchové hloubkovéDosyp křemičitého písku a gumového granulátuProvzdušnění a kartáčování umělých trávníkůČištění a výměna gumového granulátuKontrola a opravy umělých lajnEKKL a.s.Altýře 582 , Kroměříž, 767 01Tel.: +420 573 330 070Fax.: +420 573 340 380e-mail: info@ekkl.cz!!! Varování !!!Hry provozované na našich sportovištích jsou návykovéa způsobují zvyšování fyzické a psychické kondice.


úvodník3obsahčísla2/20131) úvodník (str. 3)Pro lepší a efektivnější komunikaciLadislav Valášek2) profesionální fotbal (str. 4)Dvojrozhovor s Pavlem Vrboua Vítězslavem LavičkouPavel Hartman3) aktuální názor (str. 7)Úspěšní fotbaloví trenéři nemohoubýt jen trenéryLadislav Valášek4) informace ze zahraničí (str. 9)Čím se liší holandský fotbal od českéhoAntonín Plachý5) trénink mládeže (str. 12)Týmy létajících trenérůPavel Frýbort6) Čeští trenéři v zahraničí(str. 18)Rozhovor s Dušanem Uhrinem ml.Pavel Hartman7) Trénink brankářů (str. 21)O trenérském semináři UEFAPetr Kouba8) trénink mládeže (str. 25)Příprava žáků 14–15 let dle konceptuNěmeckého fotbalového svazuZdeněk Sivek9) zkušenosti ze zahraničí (str. 27)Koncept vzdělávání trenérů v NorskuPavel Frýbort a Tomáš Provazník10) Mentální trénink (str. 29)Vítězství máš v hlavěMarian Jelínek11) Odborná studie (str. 35)Zkušenosti s aplikací regeneračníchprostředků po zátěži ve fotbaleKarel Večeřa a Radek Nekula12) odborná studie (str. 38)Kofein – povolený dopingPavel Malovič13) Aktuální informace (str. 40)Zprávy z AEFCA ■ Info z FIFA a UEFAPro lepšía efektivnějšíkomunikaciVýzvy, před kterými stojí nejen vedeníFAČR, ale také UČFT – a vlastně i všechnyfotbalové kluby a instituce, které ovlivňujínejvětší a nejpopulárnější sport v ČR – jsou naprostoneúprosné. Nejde však o nějaké akademickéči teoretické úvahy, jde o reálné součásti procesuke zlepšování fotbalu u nás doma i v celosvětovémměřítku. Moderní fotbal, zvláště jeho část, kterápředstavuje vrcholový profesionální fotbal v podobětzv. fotbalového průmyslu, se dostaly na křižovatkua musí hledat další cesty k tomu, aby seudržel směr alespoň k co největší vybalancovanostisportovních a obchodně-finančních cílů, zájmůa potřeb. Ne, nebude to vůbec snadné a jednoduché.Zásadní změny nejde prosadit ze dne na den,jakýmsi mávnutím kouzelného proutku, zvláště pokudsouběžně budou (a musí být!) uplatněny principyfair-play, transparentnosti a hospodárnosti.Naše UČFT se po mnoha letech úsilí konečněstala právně samostatnou právnickou osobou – občanskýmsdružením, které sleduje čistě profesní(trenérsko-koučovsko-manažerské) zájmy, a nikolivna zisk orientované zájmy, jak je tomu např. u profesionálníchfotbalových klubů v podobě soukromýchakciových společností v ČR. Samozřejmě, právnísamostatnost a naplnění strategických i operativníchcílů a úkolů UČFT vyžaduje také finance,tedy stabilizovanou a vyrovnanou strukturu příjmůa nákladů. Při trvajících ekonomických potížích nejenv ČR, ale i v rámci EU a dalších oblastech světa,zajištění příjmů pro neziskové subjekty bude stáletěžší, a i proto se ani naše trenérská Unie neobejdebez vlastní marketingové činnosti k mobilizaci příjmůnad rámec členských příspěvků, darů od FAČRči jiných dotací (např. na některé projekty z veřejnýchrozpočtů apod.).K tomu všemu je však mimořádně nutné lépea efektivněji komunikovat, a to uvnitř i vnětrenérské Unie. Jen široká, všestranná, strukturovanáa především demokratická, fundovanáa průběžná komunikace může posunout naši Uniina vyšší úroveň nejen z hlediska servisu pro našečleny, ale také pro lepší a efektivnější prezentovánía prosazování zájmů fotbalových trenérů vůčivedení a orgánům FAČR, vůči zahraničním partnerům(zejména v rámci našeho členství v AE-FCA, UEFA a v rámci dvoustranné spolupráces trenérskými uniemi v zahraničí, zvláště ze sousedníchstátů) a vůči veřejnosti vůbec. Moderníkomunikace UČFT může a musí využívat různénástroje a platformy, které se pro profesní komunikacistandardně a úspěšně používají. Tedy kroměfaktické interpersonální komunikace (zvláště tzv.z očí do očí při formálních i neformálních setkánícha diskusích) jde hlavně o využití takových nástrojů,jako jsou specializované tiskové konferencea další formy komunikace s veřejnými i soukromýmimasmédii.Největší tradici a význam v dosavadní historiiUČFT má odborný a i v zahraničí ceněný odbornýčasopis „Fotbal a trénink,“ který se od letošníhoroku transformoval do elektronické podoby, vícena www.casopis-fotbalatrenink.cz. Dále budevydán tištěný Fotbal a trénink Speciál, který budeletos vydán jednou, a to již začátkem září (v rozsahu48 stran)! V dalších letech se uvažuje o pololetnímvydávání tištěné formy časopisu v závislostijak na zájmu členů a čtenářů, tak i reklamních partnerů,protože jen tak lze udržet náklady ve výši,která nepůjde na úkor členů UČFT.Samozřejmě, pro každodenní styk vedení UČFTs členskou základnou, s celou komunitou kvalifikovanýchfotbalových trenérů, koučů, manažerůa dalších specialistů musí zcela zásadní roli sehrátweb stránky UČFT www.top-fotbal.cz, které sicesvé místo na trhu i mezi fotbalovými trenéry našly,ale rozhodně dosažený stav nestačí. Naopak, musídojít k dalšímu rychlému a kvalitativnímu zlepšeníjak v architektuře web stránek, tak v jejich obsahu,především z hlediska kvality, kvantity, aktuálnostia atraktivnosti publikovaných zpráv, odbornýchstatí, různých rozborů a analýz či expertních komentářů,postřehů a podnětů nejen od členů našíUnie a nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí atd.V současné době se na základě smluv s externímisubjekty pracuje na inovacích všech těchto třízákladních komunikačních platforem UČFT, a toi ve vazbě na nové složení redakční rady časopisu„Fotbal a trénink“ pro elektronickou i tištěnouverzi. A logicky také ve vazbě na tzv. elitní fórum,které v rámci UČFT vzniká v gesci našeho prezidentaIng. Vernera Ličky (s provázaností na záměrysportovně-technického úseku FAČR a Uniiprofesionálních trenérů při ČOV, kde se aktivněangažuje Dušan Fitzel, technický ředitel FAČRa člen Prezidia UČFT).Lze si jen přát, aby se výše naznačené změnyke zlepšení a zefektivnění komunikace UČFT potkalys dalšími iniciativami k žádoucímu progresua lepší prosperitě celého českomoravského fotbalu.JUDr. Ladislav Valášeksnímek NA TITULNÍ STRANĚV dosud nejtěžším utkání kvalifikce na MS 2014 podala česká reprezentace pravděpodobněnejkvalitnější výkon pod vedením Michala Bílka. Vícemistrům Evropy Itálii byla více nežrovnocenným soupeřem. Na snímku Libor Kozák v odvážném souboji s italskou defenzivou.Foto: Jan Tauber2/2013


profesionální fotbalRozhovor s Pavlem Vrbou a Vítězslavem LavičkouV taktice se Evropě vyrovnámeJsou nejúspěšnějšími trenéry uplynulé sezony. V Evropské lize dovedli obasvé týmy až do jarního pokračování. První v české lize slavil mistrovský titul,druhý dosáhl na stříbro. Pavel Vrba, kouč Viktorie Plzeň, a Vítězslav Lavička,trenér pražské Sparty, si své poznatky nenechávají pro sebe. Poskytliexkluzivní dvojrozhovor časopisu Fotbal a trénink.Co vás nejvíce potěšilo na hře týmu v minulésezoně?Pavel Vrba: „Potěšilo mě, že jsme bylipodle počtu obdržených branek nejlepší v defenzivěv lize. To se nám během mého působení v Plzni nepodařiloani jednou. Nepotěšilo mě naopak, že jsmenebyli v útočné fázi tak dobří jako v minulosti.“Vítězslav Lavička: „Přestože jsme nedosáhlina mety, na které jsme chtěli dosáhnout, potěšil měprogres způsobu hry, který chceme hrát. Nazývámho poctivý fotbal. Ve smyslu poctivé práce v oboufázích hry.“Jaký fotbal konkrétně po mužstvu vyžadujete?Vrba: „Snažíme se hrát atraktivně pro diváky,a myslím, že se nám to daří. Počet diváků na stadionuv Plzni v posledních čtyřech letech rapidněstoupl. To je doklad toho, že náš fotbal fanouškyopravdu bavil.“Lavička: „Vyžadujeme poctivý fotbal s aktivníobranou a s dobrou součinností všech hráčů v politak, abychom se snažili soupeře dostat pod tlak.Někdy je účinnější vysunout bránicí blok na polovinusoupeře, jindy bývá vzhledem k soupeři účinnějšího posunout hlouběji, ale pořád by to mělabýt kompaktní aktivní obrana s dobrou součinností.Po zisku míče je to pak snaha hrát konstruktivnífotbal bez nakopávaných míčů. I když i ty někdybývají účinné.“Jaké principy musí hráči dodržovat ve hře? Na cojste největší pedant?Vrba: „Hráči musí dodržovat taktické pokyny,které si určíme před zápasem.“Lavička: „Velký důraz klademe na disciplínu.Na plnění povinností, které z každého jednotlivéhopostu vyplývají. Bez rozdílu, jestli jde o obrannounebo útočnou fázi. V minulé sezoně jsme odehráliřadu kvalitních zápasů, ale jeden z faktorů, kterýovlivnil, proč jsme si na ty trofeje nesáhli, byla určitánevyrovnanost výkonů. Ta souvisela s tím, ženám v určitých okamžicích chyběla větší důslednosta osobní zodpovědnost. Třeba po ztrátě míče hnedpřepnout, vrátit se do prostoru a napadat nejbližšíhohráče s míčem. V celkovém kontextu někdy rozhodujeo zisku míče nebo o tom, aby vás soupeř rychloukombinací přehrál a potrestal, sekunda či metr.“Ponecháváte ofenzivu jen na improvizaci hráčů?Vrba: „Útočná fáze je o improvizaci hráčů.Na druhou stranu máme nějaká cvičení, při kterých4se snažíme hráčům vštípit určité prostorové věci,a chceme, aby tyto návyky v sobě měli. Ale potomje samozřejmě ofenziva hodně o improvizaci.“Lavička: „Neponecháváme. V tréninku se snažímei v ofenzivě modelovat situace, které vedouk cílené součinnosti hráčů. Ať jsou to krajní obránci,záložníci nebo útočníci. Samozřejmě je tamtéž dostatečný prostor pro improvizaci, zejménana posledních metrech před soupeřovou bránou. Alestejně tak jak nacvičujeme defenzivní součinnost,snažíme se věnovat prostor i nácviku ofenzivní součinnosti.V uplynulé sezoně se nám to vyplatilo,z celé Gambrinus ligy jsme nastříleli nejvíce gólů.“Kolik hráčů se musí u vás zapojovat do útočnéfáze?Vrba: „Záleží na tom, kde získáme míč. V jakýchprostorech. To je potom rozhodující pro zapojeníhráčů do následného útoku. Ale když to trochuzobecním, tak si myslím, že po zisku míče sedo útočné fáze zapojuje celé mužstvo. Ať už aktivněnebo ne tolik aktivně. Zisk je pro nás útočná fáze.“Lavička: „Každá herní situace na hřišti vyžadujejiné rozhodnutí. Například většinu domácích zápasůhrajeme na postupný útok, protože týmy většinouna nás vyrukují s hlubším obranným blokem. V takovémpřípadě je samozřejmě potřeba, aby cílenézapojení hráčů do ofenzivy bylo v co největším počtu.S využitím krajních obránců v roli křídelníchhráčů. U středových hráčů zase musí být dostatečnákreativita a variabilita. Aby si našli prostor mezijednotlivými řadami soupeře. Kolik hráčů ponechatvzadu, aby byl útok bezpečný? Pokud máte dostatečněpřesnou kombinaci a postupným útokem zatlačítesoupeře tak, že musí bránit v jedenácti, pak samozřejměje zbytečný luxus nechávat vzadu tři hráče.Na jednoho útočníka soupeře stačí dva hráči. Alezase záleží na vývoji zápasu. Pokud jsme v situaci,že nutně potřebujeme dát gól, hrajeme na větší rizikoa vzadu to někdy necháváme jeden na jednoho.“Když jste si analyzovali vystoupení vašich celkův evropských pohárech, v čem jste se vyrovnali (čidokonce předehnali) mezinárodní konkurenci?Vrba: „Musím to rozdělit na dva bloky. V prvnímbloku jsou mužstva s hráči, kteří nás v technicea v rychlosti přehrávali. Ale týmům mimo Španělskoa Itálii jsme se vyrovnali. Dokonce si myslím, žejsme je v některých zápasech i předčili. Je to samozřejměo kvalitě hráčů a o možnostech, jaké mámemy a jaké mají špičkové evropské kluby.“Lavička: „Kapitolu evropských pohárů hodnotímena Spartě za minulou sezonu jako podařenou.Dostali jsme se do základní skupiny Evropské ligya v ní jsme úspěšně konkurovali ostatním (Lyon,Bilbao) výsledky i způsobem hry. Postoupili jsmedo jarní části a nakonec i v ní jsme pozici zkomplikovalivysokému favoritovi a pozdějšímu vítězi celésoutěže Chelsea. Vyspělým týmům Evropy jsme sevyrovnali v organizaci hry.“V čem naopak vaše mužstva oproti evropské konkurencizaostávala?Vrba: „Určitě jsme nezaostávali po taktickéstránce. Tam bylo z naší strany všechno v pořádku.Povedlo se nám taktickými kousky i špičkové týmypřekvapit. Ale nejlepší evropské kluby si můžoukoupit nejlepší světové hráče a pak je v technicea v rychlosti vidět rozdíl.“Lavička: „Rozdíl byl patrný hlavně v individuálníchschopnostech jednotlivců v útočné fázi. Rozdílv dovednostech našich hráčů a individualit napříkladChelsea a Lyonu tam přece jen byl.“V české lize je běžné, že hráče chytají v závěrunáročnějších zápasů křeče. Na špičkové mezinárodníscéně je to naopak vzácností. Proč ten kontrast?Málo se u nás trénuje? Jsou rezervy v pitném čistravovacím režimu? Nebo v životosprávě?Vrba: „Nesouhlasím. Nemyslím si, že u násv lize je běžné, aby hráči dostávali křeče. Aspoňv mém mužstvu si to vůbec neuvědomuju. Ani u jinýchtýmů to není běžné. Samozřejmě se to můžestát v důsledku počasí nebo nějakého vypětí jednotlivců.“Lavička: „Na to jsou různé úhly pohledu. Můjje podobný tomu Pavlovu. Dneska je zabezpečeníhráčů, co se týče stravy, pitného režimu a veškerépřípravy na to, aby vydrželi devadesát minut bezkřečí, velmi dobré. Porovnám-li to s Austrálií, taktam případů, kdy hráče chytaly křeče, bylo možnái vzhledem ke klimatickým podmínkám daleko víc.Nevybavuje se mi, že by někdo z hráčů Sparty v evropskýchutkáních měl problém s křečemi. Ve Spartěmáme zkušený trenérský tým včetně kondičníchspecialistů, který dokáže hráče dostatečně připravitna náročné zápasy.“Zvýšilo se podle vás tempo v zápasech nejvyššítuzemské soutěže?Vrba: „Stoprocentně ano. Podíváte-li se na záznamyzápasů před pěti deset patnácti lety, tak kaž-2/2013


dý vidí, že tempo současných zápasů se zvýšilo.V tomhle držíme trend s evropskými týmy.“Lavička: „Když tempo porovnám s tím, co jsemv lize zažil, než jsem odešel na angažmá do Sydneypřed čtyřmi roky, tak mi, upřímně přijde podobné.“Jak na tréninku pracujete na zvýšení tempa hry?Vrba: „Spousta tréninků je na rozdíl od minulýchdob zaměřena na herní věci. Hráči pracujípod tlakem. Nejen pod tím, který vyvolá soupeř,ale i pod prostorovým. To se pak projevuje i v samotnémutkání. Takže hodně her, hodně zápasovýchsituací. Prostě to, co hráči potom dělají přiutkáních.“Lavička: „Většinu herních cvičení a tréninkovýchher se snažíme modelovat do zápasovýchpodmínek. Tedy modelujeme je v časovém a prostorovémtlaku, jaký pak hráči naleznou v utkání. Ať užv naší lize nebo v evropských pohárech.“Jak velkou hloubku chcete, aby vaše mužstvadržela při kompaktním bloku?Vrba: „Hloubka záleží na míči a na soupeři. Tojsou rozhodující momenty a podle nich se to řídí.Samozřejmě že chci, aby hráči drželi nějakou vzdálenostod míče.“Lavička: „Kompaktní blok je důležitý. Pokudho mužstvo neudrží, dává soupeři prostor k tomu,aby ho přehrál nějakou rychlou kombinací. Obecněřeknu, že hloubku obranného bloku chceme mítněkde kolem třiceti metrů. A chceme hru stlačovati šířkově, podle postavení míče. Z toho vyplývajíi úkoly pro hráče na jednotlivých postech.“5profesionální fotbalPavel VrbaZdá se, že české týmy jsou na hřišti víc roztaženénež Barcelona nebo Bayern. Souhlasíte? Nebojsou v tomhle vaše mužstva s nimi srovnatelná?Vrba: „Zase se vracíme ke kvalitě hráčů.Pokud budeme mít rychlé stopery, dynamickékrajní obránce, samozřejmě může být obranavýše a můžete soupeře napadat výš. Pokud mátestopery pomalejší než soupeřovy útočníky, kdyžbudete napadat a hrát vysoko, je to sebevražda.Záleží na těchto schopnostech. Samozřejmě žešpičková mužstva mají v tomhle úplně jiné možnosti,než máme my.“Lavička: „Taktika se v českém fotbalu posunulav posledních letech výrazně. Ale v porovnánís některými jinými evropskými týmy –například italskými, které si zakládají na takticehodně – tam ta odlišnost samozřejmě ještě je.“Jak udržení kompaktního úzkého bloku trénujete?Používáte k tomu speciální cvičení?Vrba: „Samozřejmě že to trénujeme.Jsou určitá pásma, do kterých chci, abyse hráči zhušťovali. Používáme různé průpravnéhry a různá cvičení.“Lavička: „Děláme taktické tréninky.Je to nutnost. Bez dobré organizace hrynejde hrát proti kvalitním týmům. Mámek tomu také různé průpravné hry a tréninkovácvičení.“Jste spokojeni s tím, jak vaši obránci stlačujíhru?Vrba: „Někdy ano, někdy ne. Proto se neustáleke spoustě věcí vracíme, neustále je opakujemea spoustu věcí si ukazujeme na videu.Přesto jsou části utkání, kde nejsmese stlačováním hry spokojeni. Na druhoustranu si myslím, že celý český fotbalv tomhle udělal velký krok dopředu.“Lavička: „Ve většině zápasů naše organizacehry z pohledu stlačování od obránců fungovaladobře. Ale někdy stačí, aby vypadl z obrany jedenčlánek, přišel tam typologicky trochu jinýhráč, a už ta celková součinnost a celkový obrazhry v defenzivě může vyznít jinak.“Proč stlačování dělá českým obráncům potíže?Vrba: „Jak už jsem řekl, je to o rychlosti.Z hráčů, které u nás můžeme vybírat jakoobránce do ligy, nenajdeme tak rychlé, jaké majíBarcelona, Bayern a další evropské top kluby.“Lavička: „Pro vytlačování, pružnost a elastičnostobranného bloku je včasný a rychlýpohyb obránců hodně důležitý. Pokud získátebalon a ten směřuje na útočnou polovinu, je nutnost,aby přišel pokyn už od brankáře a obráncive správný čas defenzivní linii vytlačili co nejvýš.To proto, aby byl blok po případné ztrátěmíče zase co nejkompaktnější. Pokud je obráncedostatečně rychlý, efektivita vytlačení blokuvýš je účinná. Brankář se pak stává stoperempředsunutým na úroveň pokutového území, neboi výš. Pokud je obránce míň rychlostně vybavený,nechává si větší hloubku. Pak je ale riziko,že chytře hrající soupeř může využít volnýchprostorů a potrestá vás. Vytlačování se protosnažíme v trénincích věnovat hodně. Je to jedenze základních principů naší hry.“Kolik času věnujete tréninkům taktiky? Jsoupodle vás tyhle tréninky důležité?Vrba: „Nebudu říkat přesně kolik, protožepřesná čísla z hlavy nevím, ale tréninkům taktikyvěnujeme spoustu času.“Lavička: „Pokud máme standardní týden, většinouděláme jeden taktický trénink. Včetně představenísoupeře a toho, co na něj chceme hrát na videu.Takže nejdřív teorie u videa a u tabule a následněpraxe na hřišti v tréninkové jednotce. Ale i do dalšíchdnů dáváme taktické bloky. Bez dobré taktikydnes nejde hrát. Nechceme hráčům sebrat kreativitua možnost seberealizace, ale taktika do současnéhofotbalu patří.“Co naopak považujete za největší nedostatek česképrvní ligy?Vrba: „Trošku problém vidím v tom, že médianepoukazují na to, že se spousta věcí v české lizezměnila. Jsem přesvědčený, že kvalita šla nahoru.Všichni v českém fotbale dělají maximum, aby seúroveň neustále zvedala. Bylo by dobré, kdyby náms tím občas pomohla i média.“Lavička: „Atraktivitu zápasů dělá též okolí.Ve vyspělých ligách chodí lidi hojně na všechnautkání. Před plnými tribunami mají hráči jinoumotivaci ukázat, co v nich je, než před prázdnýminebo poloprázdnými ochozy. My jsme si se Spartouv úvodu minulé sezony zkusili hrát dvě utkání předprázdnými tribunami kvůli disciplinárnímu trestu,a už bych nic takového zažít nechtěl. Můžete hráčemotivovat, jak chcete, ale odezva je před prázdnýmitribunami divná.“Děláte pro hráče individuální tréninky? Na zlepšenírychlosti nebo technicko-taktické vyspělosti?Vítězslav Lavička2/2013


profesionální fotbalVrba: „Na tohle by se měli zaměřit hlavně mládežničtítrenéři. Když přijde do ligy méně technickyvybavený hráč, neprosadí se. A co se týká rychlosti:sami víme, že i rychlost lze rozvíjet do určitéhověku. Pak už můžete jen něco udělat se silovýmischopnostmi. Takže tohle je otázka spíš pro mládežnickétrenéry.“Lavička: „Snažíme se, pokud to jde. Dělámeindividuální nebo skupinové tréninky. Speciálně proobránce a pro ofenzivní hráče. Dále mají hráči možnostvěnovat se individuálním činnostem v určitýchblocích na jednotlivých trénincích. Je to důležité provšechny hráče, ale pro ty mladé obzvlášť.“Trenéři si často u nás stěžují na zbytečné ztrátymíčů. Co děláte pro to, aby takových ztrát bylo v zápaseu vašich svěřenců méně?Vrba: „Děláme pro to spoustu průpravných herv malých prostorech a pod velkým tlakem. Jsouto cvičení, která pak hráčům umožní, aby situacev zápase řešili lépe a těch ztrát nebylo tolik.“Lavička: „Ztráty míčů rozlišujeme na vynucenéa nevynucené. Někdy jste pod takovým časovýma prostorovým tlakem soupeře, že prostě balon nejdeuhrát. Ale taky jsou situace, kdy hráč není pod tlakema svojí zbrklostí nebo zkratem v té situaci odevzdázbytečně míč soupeři. To pak tým stojí energii k tomumíč získat zpátky. Proti těmhle nevynuceným ztrátámmíčů se snažíme bojovat různými pozičními hrami.“Co hlavně chcete vylepšit na hře vašeho mužstvav příští sezoně?Vrba: „Chci vylepšit útočnou fázi, protože v níjsme v minulé sezoně nebyli tak úspěšní. Prvořadýmcílem je tedy zvýšit efektivitu v ofenzivě a stříletvíce branek. I když padesát vstřelených gólů nenímálo a patřili jsme v tomhle směru k nejlepšímv lize. Ale chceme ještě víc.“Lavička: „Rádi bychom navázali na to, co jsmevybudovali doposud. Tedy na poctivý a kombinační,útočný fotbal, který by diváky bavil. I v uplynulésezoně jsme takové zápasy odehráli. V české lize tobylo třeba domácí utkání s Plzní. V něm se výkonnosttýmu přiblížila tomu, co chceme hrát. V Evropějsme podali nejlepší výkon na Chelsea, přestožejsme nakonec nepostoupili. Nastoupili jsme proti toptýmu a měli jsme opravdu maličký krůček k tomu,abychom přes něj přešli.“Kde čerpáte nové poznatky vy?Vrba: „Sleduji utkání v evropských pohárechi ve špičkových evropských ligách. Totéž platí o topakcích, tedy o mistrovství světa a Evropy.“Lavička: „Pokud se člověk chce posouvata nabízet svému okolí nové věci, je třeba novéimpulzy odněkud získávat. Já se je snažím získatsledováním fotbalů z celého světa. I když v sezonětoho na tohle moc není. V mezidobí se snažímvyrážet na stáže. Spoustu podnětů ale získávámi z jiné branže. Fotbal totiž není jen o tom, jakrychle běhat, jak zvládnout techniku. Je i o tom, jaksprávně nastavit hlavu. V tomhle směru se snažímzískávat podněty od lidí, o kterých si myslím, žemi mají, co dát. A také z knížek. V nejvypjatějšíchchvílích rozhoduje hlava. Na to já věřím a sázímna to. Bez mentálního tréninku a správnéhonastavení hlavy cesta k úspěchu podle mě anive fotbale nevede.“Jaký tým vás v poslední době nejvíc inspirovala čím konkrétně?Vrba: „Dlouhodobě to je Barcelona. I kdyžv minulé sezoně mě trošku zklamala. Naopak měnejvíc překvapil Bayern, který zaslouženě vyhrálLigu mistrů. Na německých mužstvech je vidět,že dokázali ztrátu, kterou dříve měli oproti třebaBarceloně, perfektně zvládnout a dokážou fotbalemkonkurovat top týmům.“Lavička: „Bayern Mnichov! Ten ohromil celouEvropu. Mně se na Bayernu líbí, že hraje poctivý fotbal.Možná míň spektakulární než Barcelona, ale o topoctivější. Líbí se mi, jakým způsobem trenéři dokázalipřesvědčit hvězdy typu Ribéryho a Robbena, abypracovaly pro dobro týmu. Tohle je pro nás na Spartěmotivací – přiblížit nás ke hře, kterou praktikuje Bayern.Ten projel suverénně Bundesligu i Ligu mistrů.My ve Spartě jsme zvládli Evropskou ligu, alena domácí scéně jsme nedokázali tuhle výkonnostudržet. Proč? Je tam více faktorů. Jedním z nich jedůslednost. Nechci říkat, že bychom nebyli důslední.Ale jsme schopni být ještě zodpovědnější, důslednějšía eliminovat situace, po kterých jsme třeba dostaligól. Je to o maličkostech, detailech, ale každý detailmůže v celkovém kontextu hodně znamenat.“Kam až byste chtěl Plzeň/Spartu posunout?Vrba: „Za poslední léta se nám podařilo ViktoriiPlzeň posunout hodně daleko. Takže mi bude stačit,když se budeme držet tam, kde jsme teď.“Lavička: „Podíváte-li se na tabulku minuléholigového ročníku, skončili jsme na druhém místě.Proto bychom chtěli naši hru a výsledky posunoutještě o jeden symbolický stupínek výš.“6EXKLUZIVNÍ ZÁSTUPCE BELGICKÉ FIRMY LANOUMĚLÉ TRÁVNÍKY III. GENERACEŘeditel firmy Milan Vopička na umělémtrávníku III. generace ASC Dukla JuliskaPŘEHLED REALIZACÍZAJIŠŤUJEME• zhotovení projektů• podkladní konstrukce• odvodnění• pokládku uměléhotrávníku• sportovní vybavení• údržbus certifikací FIFA* a FIFA**Sokolovská 40, 186 00 Praha 8Tel.: 222 317 885 • Mobil: 602 122 020E-mail: vopicka@sport-technik.cz• SK Motorlet Praha • FK Jičín • Desná v Jizerských horách • SK České Budějovice• FK Siad Most • Žihle • FK Roudnice nad Labem • Pardubice – Ohrazenice • Nové Strašecí• Pelhřimov • Kostelec na Černými lesy • FK Louny • Sparta Kutná Hora • Nový Bydžov• Satalice • FK Kolín • SK Benešov • TJ Kyje • SK Senco Doubravka • ASC Dukla Juliska• MÚ Borovany • TJ ABC Braník • TJ Hluboká nad Vltavou • SK SIAD Bílinaw w w . s p o r t - t e c h n i k . c zStrojové zařízení na generální renovacifotbalových hřišť s UT3G2/2013


aktuální názorJUDr. Ladislav ValášekÚspěšní fotbaloví trenéřinemohou být jen trenéryVývoj špičkového profesionálního fotbalu, ale samozřejmě také vývojmládežnického fotbalu, zvláště z hlediska moderních fotbalových akademií,ukazuje, že už dávno neplatí, že úspěšný fotbalový trenér je pouze trenér.Moderní fotbalový trenérsoučasnosti a budoucnostimusí být zkrátka „něco vícenež pouze trenér.“ ??? Ano, musí tobýt především komplexně silná, stabilizovaná,odolná, vzdělaná, kreativní,motivovaná, zodpovědná a cílevědoměsystematická osobnost z lidskéhoi z fotbalového hlediska, respektivez odborného sportovního a profesníhohlediska. Jenže je to svatá pravda, očlehčeji se řekne, nebo napíše na papír,o to složitěji se v praxi vykoná.Ovšem kariéra takových fotbalovýchelitních trenérů, kteří se úspěšněudrželi celé dekády na absolutníšpičce, potvrzuje, že stručný nadpis– použitý v tomto krátkém článku– v praxi skutečně platí. Nejde jeno zcela unikátní příklad Sira Alexe,který v Manchesteru United působilneuvěřitelných 27 let v řadě. I jehonástupce David Moyes, skotský trenér,přichází z angažmá v Evertonu,kde sice tzv. bez trofejí, ale podle odborníkůvelmi úspěšně působil přesdeset let. Z Anglie by se daly uvésti další případy, kdy trenéři v klubechPremiere League působí mnoho let.Za všechny lze ještě příkladem uvésttřeba francouzského trenéra ArsenaWengera v londýnském Arsenalu.Při pohledu na trenérské rošády,které se nyní komentují v Česku, lzejen dodat známé rčení: „Jiný kraj –jiný mrav.“ Je to tak, protože něcopodobného, co zažívají dlouhodoběangažovaní trenéři v Anglii, zkrátkav mnoha jiných zemích není možné.Ale to, co se na trenérských postechděje v poslední době v Gambrinuslize, není opravdu žádnou dobrou vizitkou,a to ani pro vedení českýchklubů, ani pro samotné české trenéry.Čest všem tuzemským výjimkám,například postupující do FNL, pražskémužstvo LOKO Vltavín vedetrenér Radek Kronďák přes deset let.Samozřejmě, šlo jen o třetí ligu, alei tak by se chtělo zvolat – kloboukdolů! Na poměry panující v klubechGambrinus ligy jsou samozřejmě oceněníhodné i pětiletá úspěšná angažmátrenéra Pavla Vrby v FC ViktoriaPlzeň (který s plzeňskou Viktorkouzískal uznání i v Chamions Leaguea v European League) a Luboše Kozlav pražské Dukle, se kterou postoupilz druhé ligy a moderním fotbalem seprezentuje v Gambrinus lize.Když se nyní ale podíváme na velkýpočet předčasně odvolaných trenérův letošním ročníku Gambrinusligy, je to opravdu strašidelné číslo.Jak uvedl pro Idnes trenér FrantišekCipro: „Trenéra už vyměnilo jedenáctklubů a některé dokonce dvakrát.To je přece příšerné! Nikdejinde na světě to tak nefunguje. Aleu nás je taková móda – když je nějakýproblém, tak jediným řešením jevyhazov kouče… Když je nějaký problém,tak to vždycky odnese trenér.Vyměnit kádr nebo funkcionáře bytotiž bylo mnohem složitější.“Při podrobnějším studiu se všakukáže, že u tzv. léčby trenérem, tedypředčasným odvoláním trenéra, sečasto jedná o trenéry, kteří předčasněbyli odvoláni už v několika jinýchklubech a téměř bezprostředně nebovelmi brzy byli zase povoláni v jiných.Nebo jde většinou o tytéž kluby,které předčasné ukončování trenérskýchkontraktů používají opakovaně,a to někdy i několikrát během jednésezony. Životnost trenérů v našemprofesionálním fotbalu je prostě malá,ba přímo nedostatečná, a je to ke škoděcelého našeho fotbalu. Sám jsemto také v manažerské praxi zažil, a takvím, jak složitá a většinou neefektivníje to cesta, i když krátkodobé efektypři změně trenéra se zpravidla dosahují,a o to samozřejmě klubům jdepředevším, zvláště např. když se hrajeo záchranu nebo o poháry apod.Je však známou skutečností, žezměnou trenéra se opravdu velmi častozakrývají jiné problémy, nedostatkyči konflikty ve fungování daného klubu,kde vedení oddaluje nebo vůbecnepoužívá systematické a koncepčnípřístupy. Většinou ani všestranně,hloubkově a objektivně neposuzujívšechny příčiny, důsledky a souvislosti„nemocí“, které v daném klubuvedly k předčasnému ukončení trenérskéhoangažmá jinak třeba zkušenéhoa dříve třeba i úspěšného trenéra.Proč tomu tak u nás v českomoravskémfotbalu je, to by byloasi na dlouhé povídání, a stejně byčasto šlo svým způsobem o různéspekulace, protože „pod pokličku“v daném klubu, ve kterém byl předčasněodvolán hlavní trenér, vidí jenti opravdu zasvěcení a povolaní. Alepozor, v žádném případě nejde jeno zasvěcené a povolané lidi ze sportovníhoúseku daného klubu. Většinoujde o dopad a projev celé klubovékultury, strategie a cílů klubuna úrovni nejvyššího vedení, tedyv profesionálních klubech na úrovnipředstavenstva a dozorčí rady, resp.majitelů – akcionářů klubu, kde zpravidlajako tzv. boss stojí v čele dominantnívlastník či jím přímo pověřenáa vedená osoba.Jasně, každý klub je unikátníorganizací, kde panuje „specifickáchemie a konstelace“ mezilidskýchvztahů, a to nejen na formální, alei neformální úrovni. Právě neformálnípodoba mívá sice skrytý, ale častovelmi významný vliv (nemyslím např.jen vliv různých interních či externíchporadců, ale třeba i sponzorů, rodinnýchpříslušníků, politiků a stále vícetaké hráčských agentů, lobbistů, novinářůapod.).Podobně formální a neformálnívztahy a jejich vliv je třeba viděti na straně samotného trenéra, respektivev rámci realizačního týmu,který prakticky denně pracuje předevšímnejen s hráčským kádrem, alei s trenéry a hráči rezervního či juniorskéhotýmu, případně i s trenérya skauty mládežnických týmů apod.Samozřejmě většinou také s ostatnímiúseky a šéfy klubu, případně i s jehosponzory, dodavateli zboží a služeb(např. video a IT technici, zdravotnía lékařská služba, experti na zátěžovoua kondiční diagnostiku, dietologiia pitný režim atd.), které mužstvo potřebujeke svému úspěšnému fungováníatd. Nemluvě o styku s veřejnýmisdělovacími prostředky, klubovýmimédia-týmy apod.I z uvedeného vyplývá, že trenérv profesionálním klubu ani v Českunemůže být jenom trenér. Nejenžemusí být především také kouč,zvláště při koučování týmu v přípravěi v soutěžních utkáních, při motivacia rozvoji jednotlivých hráčů a členůsvého realizačního týmu atd., musíbýt totiž také dobrý manažer, tedyi dobrý komunikátor, psycholog,pedagog, motivátor, diplomata stratég.Zkrátka úspěšný profesionálnífotbalový trenér musí být skutečněintegrovaný „leader – vůdce svéfotbalové smečky,“ který nejen nebojácněa fundovaně vede mužstvona hřišti proti soupeřům, ale kterýtaké musí takticky i strategicky, tedykooperačně správně, pozitivně a efektivněkomunikovat právě nejen tzv.s hráčskou šatnou, realizačním týmema vedením klubu či asociace, ale takés fanoušky, sponzory, mediální sférouatd. Zvláštní význam má samozřejmětrenérská komunikace také s vedeníma trenérem mužstva soupeře, s rozhodčímipřed, během a po utkání,s novináři na před a po zápasovýchtiskových konferencích, při debatáchv TV pořadech.Zkrátka v širším smyslu jdeo zvládnutí umění komunikacetrenéra, tedy i umění promluvit,72/2013


aktuální názorumění naslouchat, umění pochopit,umění vysvětlit, umění oslovit i širšípublikum a také umění pomoci druhému,svému týmu, klubu a celé svéprofesi. Takové umění se týká takékomunikace s regulačními a profesnímiinstitucemi (tzn. s fotbalovouAsociací, trenérskou Unií, případně sezástupci UEFA, FIFA apod.). I protose špičkoví trenéři podílejí na školenía vzdělávání jiných trenérů,na vědecko-výzkumné, inovačnía publikační činnosti.Jasně, ale ani sebelepší jen dobrákomunikace nestačí. Nelze zapomínat,že ve vrcholovém profesionálnímfotbalu jde vždy především o výsledky(!), tedy i o peníze a slávu,o které jde vždy tzv. až v první řadě.Tak tomu je u nás i všude jinde v zahraničí,zvláště v klubech, kde semusí hrát na vítězství praktickyv každém utkání. A pokud výsledkyv utkáních a soutěžích nejsou na očekávanéúrovni, přichází předčasnéodvolání trenéra, někdy i celého realizačníhotýmu, nebo alespoň jehonejbližších asistentů a spolupracovníků,zejména pokud si je hlavní trenérpřivedl z jiného klubu.I z médií všichni vědí, že právěširší a související znalosti, dovednosti,zkušenosti a kontaktytrenéra, které se netýkají samotnéhobudování týmu, tréninkového procesua způsobu hry na hřišti, všakale pak velmi často spolurozhodujío předčasném odvolání či neodvoláníhlavních trenérů. To většinou potvrzujeskutečnost, že na místo odvolanéhotrenéra přichází často trenér,který používá velmi podobné metodya kritéria práce vůči hráčské kabině,v tréninkovém i soutěžním procesu.Ponechává si často také stávající realizačnítým, nebo v něm udělá pouzetzv. kosmetické změny. To souvisísamozřejmě jak s návyky a tradicemijednotlivých trenérů a vedení dotčenýchklubů, tak také se zažitými kriterii,která ten který klub v tuzemskupoužívá pro výběr trenérů, respektivepro instalování konkrétního nástupceodvolaného trenéra.V Česku hrají důležitou roli samozřejměekonomické důvody, což přiomezených financích většinou znamená,že se jednak již v samotnýchtrenérských kontraktech používajívelmi krátké výpovědní lhůty (takžeklub při tzv. vyhazovu trenéra nemusíplatit vysoké odstupné či tzv. zlatýpadák) a jednak se většinou příliš podrobněnespecifikují podmínky, z jakýchvěcných a procedurálních důvodů,a s jakými finančními či jinýmidopady lze trenéra v českém klubuokamžitě odvolat.Z nedostatku financí a strategickýchkoncepcí se také u nás velmičasto dává přednost tzv. rychlémua relativně levnému vnitroklubovémuřešení, např. z minuty na minutuse pověří vedením ligovéhomužstva dosavadní sportovní ředitel(pokud má potřebnou trenérskoulicenci), dosavadní asistent trenéranebo se tzv. povýší trenér rezervníhoči juniorského týmu. Nebo se využijevarianta rychle dostupného externího,ale domácího trenéra, kterýaspoň nějak zná vedení i poměryv našem fotbale a v tom kterém klubus tím, že akceptuje podmínku, ženesmí měnit zbytek či některé členyrealizačního týmu apod. Jasně, nelzezastírat, že jsou známé i případy, kdyse nově nastupující trenér již dřívesnažil veřejně zastat a ochránit svéhotrenéra-předchůdce uvnitř i vně klubu,ale neuspěl…, nebo jsou naopakpřípady, kdy nově nastupující hlavnítrenér se sám v zákulisí tzv. tichoucestou, nebo s využitím svých přátel,„zasloužil“ o předčasné odvolání svéhokolegy apod.Dá se říci, že tyto zmíněné manýrya především ekonomické, manažerskéa kulturní zvyklosti v českomoravskýchklubech jsou většinou příčinou,proč v našich profesionálníchklubech téměř vůbec nepůsobí zahraničnítrenéři (pokud tedy nepočítáme„bratry-trenéry“ ze Slovenska nebo„tajemné“ italské trenéry, kteří se občasbez nějaké systematické koncepcea přípravy objevili v klubech, kteréprý byly zmítány finančními či jinýmiproblémy). To jsou však spekulace,které nelze ani zveličovat, ani podceňovat,zvláště když jde zpravidlavýlučně o vnitřní záležitosti danéhoklubu a daného trenéra (pokud ovšemnejde o obcházení asociačních norem,které upravují podmínky, za kterýchu profesionálního ligového týmu mohoupůsobit trenéři a asistenti trenérůz hlediska předepsané kvalifikace, administrativníprocedury apod. – v takovémpřípadě by fotbalová asociacezasáhnou měla, či musí, což se všakněkdy neděje a u některých klubů setzv. přimhuřují oči, někdy i opakovaně…).Z hlediska nadpisu článku všakdnes přece jen chci upozornit na jinoudimenzi trenérského řemesla –dimenzi profesní, nikoliv jen situačníči vztahovou. Jde totiž o vlastníprofesní a lidskou charakteristiku pozice,kterou mají trenéři v modernímfotbalovém klubu z titulu své trenérskéfunkce efektivně zajišťovat, tedytrenérsko-koučovsko-manažerskouprofesi, ze které vychází taképojetí vzdělávání trenérů dle KonvenceUEFA, zvláště na úrovni nejvyššítzv. UEFA Pro Licence.Samozřejmě, samotná ani nejvyššítrenérská licence úspěch nezaručuje,ani nejlepší koncepce na křídovémpapíře či v multimediální počítačovéprezentaci. Vždy totiž rozhodujenáročná a vyvážená týmová spolupráce,která navíc působí nejenjako preventivní nástroj proti předčasnémuodvolávání našich trenérů,ale především jako nástroj celoživotníhovzdělávání, protože bez snahyo uplatňování tzv. nejlepší praxe(„best practice“), tedy bez učení seod nejlepších, nemůže dlouhodoběuspět žádný moderní trenér, specialistači manažer. Navíc v současnédobě jde o proces neustálého učení,zkoumání, analyzování, hodnocenía srovnávání, který se musí opírat jako moderní technologie, tak o „tvrdáa měkká“ fakta komplexních databázía samozřejmě o jejich aplikacinejen v tuzemském, ale mezinárodnímkontextu.Ve fotbale o úspěšné konkurenceschopnostiprofesionálních týmůa jejich trenérských štábů rozhodujeřízení znalostí (angl. „knowledgemanagement“) a princip globalizace(jak říkají Angličané: „global thinking– local making“ aneb globálněmyslet a lokálně konat). K tomu našitrenéři potřebují samozřejmě jazykovéznalosti a mezinárodní kontakty,které především starší nebo úplnězačínající trenéři většinou nemají,nebo ne na potřebné úrovni.I když počet odvolaných trenérův probíhající Gambrinus lize tomuna první pohled nenasvědčuje, věřím,že se naštěstí situace přece jen začínáměnit k lepšímu, a to nejen u trenérů,kteří jako hráči a trenéři působili delšídobu, nebo opakovaně, v zahraničí.Stále větší počet prvoligových trenérůsi uvědomuje, že o tyto mezinárodníznalosti a kontakty se musejí staratpředevším trenéři sami, že nemohouspoléhat na své kluby či asociace.I proto mnozí tito učenliví, ambicióznía pracovití trenéři chtějí nynípodpořit úsilí transformované Uniečeských fotbalových trenérů, kterápředevším v tzv. elitní oblasti, aleCMYCMMYCYCMYKTOP – FotbalTrenér Odbornost ProfesionalitaINFORMACE KE VZDĚLÁNÍ TRENÉRŮANALÝZY A ROZBORY FOTBALOVÉ PRAXEFOTBAL A TRÉNINK MLÁDEŽE, DÍVEK A ŽENTEORIE A MANAŽERINK FOTBALUPOZNATKY Z MEZINÁRODNÍHO FOTBALUUMĚLÉ TRÁVNÍKYinternetový portálpro trenéry afanoušky fotbalu... napište nám svénázorywww.top-fotbal.cz82/2013


informace ze zahraničíi v mládežnickém fotbale chce rozvíjeta podpořit právě profesní rozvojtrenérů a jejich mezinárodníspolupráci. Podobně také časopis„Fotbal a trénink“, který nyní s doplněnouredakční radou pod vedenímdoc. Jaromíra Votíka vychází jakočtvrtletník v elektronické verzi a jakoročenka v tištěné verzi.V podobném duchu se postupněbude měnit a modernizovat webUČFT www.top-fotbal.cz a celéfungování UČFT, a to i navzdoryomezeným finančním zdrojům, protožejak celý český fotbal, tak takétrenérská Unie budou muset ještěvíce dbát na vysokou kvalitu svéodborné servisní činnosti a její veřejnouprezentaci, a to nejen pro svéčleny, ale i pro celé fotbalové hnutí.Jen tak může UČFT (a tím fotbalovátrenérsko-koučovsko-manažerskáprofese) v ČR získat potřebné finančníprostředky a prokázat svoji životaschopnosta oprávněnou příslušnostk AEFCA, která sdružuje trenérsképrofesní organizace v Evropě a spolupracujes UEFA a FIFA.Na závěr bych chtěl přece jen zdůraznitještě jednu shrnující poznámku:praxe ukazuje, že moderní zahraničnítrenéři-koučové-manažeři ve vrcholovémprofesionálním fotbale ke svémuúspěchu potřebují to, co potřebujívšichni vůdcové, kteří ve velmi proměnlivéma konkurenčním prostředíúspěšně vedou týmy jiných lidí:• Průběžně poznávat, znát a pozitivněkoučovat sám sebe (tozahrnuje také sebereflexi a pokoru,tedy i poznání a ovlivňování svýchvlastních silných a slabých stránek,čili také schopnosti, znalosti a dovednostivyvažovat své přednostia nedostatky, umění poučit se s chybvlastních i z chyb jiných lidí a s těmijinými lidmi v blízkém i vzdálenějšímokolí (resp.také ve virtuálnímprostředí) jednat opravdu přirozeně,brát je takové, jací ve skutečnostijsou, a vžívat se bez předsudkůdo jejich situace. Nebát se přiznatvlastní chybu, vnímat vlastní neznalostněkterých oblastí či souvislostí,případně se umět přiměřeně omluvitči své nesprávné či nepodloženévýroky a postupy vysvětlit a zkusitnapravit, pokud je to aspoň trochumožné. Hlavně se ale vyvarovat mocenskýchsklonů k přeceňování sebesama, k používání prvků šikanování,k pomluvám či tzv. dvojí hře, kdytrenér něco jiného říká na veřejnostia něco jiného v kabině nebo jinakpři jednání tzv. z očí do očí a jinaktzv. za zády nepřítomné osoby apod.• Průběžně prokazovat nejen profesionálnízaujetí a nasazení, aletaké celkový profesionální a lidskýcharakter, tedy i neformálnípracovní elán a osobní nadšení prosystematický a důsledný přístupve své veškeré činnosti pro klub(nejen při vedení mužstva a řízenírealizačního týmu). Pochopení,že nikdo není dokonalý a že vedlevýkonnostních kriterií hrají velkouroli etická pravidla a principy fairplay. Nejen racionální, ale emočníinteligence, využívání intuice, instinktuatd. To vše je nutné pro orientacinejen ve finančně-ekonomickérealitě, existující infrastruktuře,marketingové a komunikační kulturyklubu, tradic vztahů k fanouškům,ke staré gardě i mládežnickézákladně, popř. k futsalu, dívčímua ženskému fotbalu, případě plážovémufotbalu, pokud tvoří součástklubové struktury.• Průběžně pečovat o svoji celkovoukompetentnost pro výkontrenérsko-koučovsko-manažersképrofese se všemi odbornými a sociálnímiparametry, které jsouv daném prostředí požadoványa očekávány. To se neobejde bezpotřebné pružnosti, rychlosti, přizpůsobivostia kreativity myšlení,učení a jednání, které se v koncentrovanépodobě pak dříve nebo pozdějipřímo i nepřímo odráží v dosahovanýchvýsledcích. A to nejenve výsledcích na hřišti, ale také v reakcíchna obecnější zadání či očekávánítypu „co trenér musí?“, aletaké v odpovědích na otázky „zdatrenér umí? – zda trenér chce? –zda trenér může?“ realizovat svéosobní, profesní, týmové a klubové(či asociační) záměry, úkoly a sny.Co dodat? Snad jen to, že trenérsko-koučovsko-manažerskápráceke svému naplnění musí potlačitkus vlastního ega a neustále směřovatpředevším k udržení a zvýšeníkonkurenceschopnosti (!) vedenéhotýmu a celého klubu, tedy také k conejvětší efektivnosti a dynamice zvyšovánípotenciálu (!) každého jednotlivcei celých týmů (klubů, asociací),jejich součinnosti, růstu a rozvoje.Většina úspěšných trenérů k naplněnísvých ambicí, úspěšné profesní kariérya získávání trofejí však měla takévždy onen příslovečný kus obyčejnéhoštěstí, bez kterého se nemůžeobejít téměř žádný lidský úspěch.Součástí takového kusu štěstí jei štěstí na lidi, kteří v různých etapáchnebo celoživotně byli oporami, rádcia tím i jakýmisi „kouzelnými dědečkynebo strýčky“ v jejich nejbližším okolí(např. rodiče, učitelé, trenéři a šéfovév době jejich hráčské kariéry či v začátcíchtrenérské práce, případně i jinípatroni, instruktoři, mentoři, tutoři čikoučové jak z fotbalového, tak i z minofotbalovéhoprostředí).Inu, i ve fotbale pro fotbalovétrenéry platí slova básníka: „sámnejsi nic…“ a v neposlední řadě jemoderním trenérům třeba zvládnouttriádu, kterou zdůraznil třeba nověkorunovaný nizozemský král Villem-Alexander: „umění spojovat…,umění reprezentovat…a uměnípovzbuzovat.“Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.Čím se liší holandskýfotbal od českého?Můžeme se ptát, jaké fotbalovédovednosti mají naši hráči nebojaké bychom měli zlepšovat.Můžeme se ptát, jak to, že našedesetimilionová republika má dalekomenší množství takzvaně „světovýchhráčů“ než srovnatelné Holandsko.Můžeme polemizovat, jestli tonáhodou není jen sinusoidaúspěchu, která má u některýchzemí větší výkyvy a u některých9menší. Všechny otázky mají jakousipříchuť toho, že to v tom Holandskudělají jinak, což má často ten přímíjinotaj „lépe“. Můžeme se tam podívat,inspirovat se, můžeme okopírovati nějaké metody. Možná můžeme okopírovatveškerou holandskou fotbalovouvýuku včetně juda, kterým rozvíjísílu děti v Ajaxu, nebo Coerverovatechnická cvičení, kterého Holanďanésice oficiálně nepřizvali ke spoluprácina holandské mládeži, ale nepochybněsoustavu jeho cvičení využívají.Podívejme se ale trochu hloubějido souvislostí, které by mohly ukazovat,na čem všem bychom mělipracovat, pokud chceme, aby naše sinusoidabyla co nejrovnější a nejvýšepoložená.Tím nejdůležitějším je možnákontinuita vývoje společnosti, kterásamozřejmě zahrnuje kontinuitu výchovydětí a mládeže. Tady se našesinusoida rozhoupala nejvíce. Nechcirozebírat politiku, proč se vše obrátilo,zda to byl řízený proces, jestlise rozkrádání státu již zastavilo, neboještě pokračuje, ale určitě chci říci,že to těžko popsatelným způsobemzamávalo s vnímáním pravidel, co sesmí a co je již podvod, co je ve společnostinormální a jestli normálníznamená křivé. Zkrátka přišlo něcopro nás nového, kde se nejlépe zorientovalidravci, ať již dřívější nebonoví, ale prospěch celku to přineslomnohem, mnohem menší, než přinéstmohlo.2/2013


informace ze zahraničíI v rodinách a školách byl jedensystém výchovy a výuky nahrazovánjinými, které ukazují možnosti, ale jenv tom případě, že s nimi bude dobřenakládáno. Jak? No poctivě, s úctouk člověku i pravidlům. Co se za tímskrývá, by asi bylo velmi obsáhlé a nestravitelnépro krátký článek. Ono jeto ještě hůř stravitelné i v obsáhlejšímtextu, protože doba čtení delších textůodchází. Koukněme tedy tak nějakzkráceně, jak to funguje v Holandsku,a širší souvislosti ať si každý doplnísám. Vlastní myšlenkovou činností,vždyť opravdový kouč taky nenasypesvým svěřencům tak, aby to sezobali.O něco je třeba nechat je taky bojovat.První zajímavostí je, že holandskáškolní docházka začíná ve 4 letech,a my se samozřejmě můžeme ptát,čím se liší od docházky do školkyv ČR. Možná tím, že děti jsou jižškoláky a samy sebe tedy mohoustavět na roveň starším dětem. „Jsousice starší, ale chodí do školy jako já.“To je slušné východisko pro podporusebevědomí. Další se sice projevípozději, ale pracuje se na ní. Výukaangličtiny totiž sice začíná od 8–9 let,což odpovídá naší třetí třídě a prvnírok jen 1x v týdnu, což se ale školuod školy zřejmě liší. To je tedy zřejměpodobné jako u nás, jen kvalita učitelůangličtiny bude díky kontinuitě vývojeasi odlišná. Od 12 let je povinnýdruhý jazyk, což je již pro všechnystejné.I to je podpora pozdějšího sebevědomí,na kterou navazuje i systémvýuky. Projektová výuka na danýchproblémech se využívá i u nás, alev Holandsku své projekty žáci již od 6let prezentují ve třídě před ostatními.Děti jsou prioritně chváleny a vlastněneexistují tresty. Tělesné tresty jsoudokonce zakázány zákonem. Neexistujížákovské knížky a hodnoceníprobíhá slovně, je předáváno dětemi rodičům. Děti tedy dostávají odmaličkainformace, co mají vylepšovat(nikoliv v čem jsou špatné) a v čemjsou dobré, a takto je nastavovánai práce v klubech.To vše skóruje pro podporu samostatnostia sebevědomí od malička,což dohromady s členskou základnou,která je 1,2 milionu členů asociaceKNVB, vytváří obrovský základ nejenpro sílu národa doma, ale i do zahraničí.Jak dostat další děti do fotbalu,je sice dáno postavením fotbaluve společnosti, ale snaží se vymýšletdalší možnosti. Aleš Jurčík, dlouhodoběžijící v Holandsku a působícíu mládeže, dal pro tento směr téměřneskutečný příklad. Do města Venraypřijel cirkus a v manéži na pilináchbyl udělán nábor dětí do fotbalua prezentace klubu a fotbalu. Všechnykluby, kterých je 3300, mají výbornézázemí pomůcek, hřišť, míčů.10Vzniká otázka, co vše děti doopravdypotřebují. Dítě, které si hraje,potřebuje klacek, který plní vždyten účel, pro který je zrovna potřeba.Nezdá se, že by hrající si dítě potřebovalosofistikovanější hračku. To neříkámproto, že by složitější hračkyneměly význam, ale pro zamyšlení,co opravdu děti potřebují. To je příležitostpo něčem toužit, o něco sesnažit a něčeho dosahovat. Potřebujícestu, protože cíle se u nejmenšíchmění častěji. Jestliže dáme šesti- sedmiletýmdětem vše, po čem by mohlyči měly toužit, kam budeme stupňovatjejich touhy? Musí mít všechnyděti stejné značkové oblečení a dresyse jménem? Nebo je lepší, kdyžpo tom nějaký ten rok touží, pokukujípo starších dětech, které to již mají?Je nějaká výhoda, když se netrénujejen na super trávníku, ale i na horšímhřišti? Samozřejmě že pokud všechnahřiště a pomůcky dokážeme dobřevyužít, přináší to benefity, ale stálebychom se měli držet otázky: „coza rok?“Možná jsme odbočili od srovnávánís Holandskem, ale souvislosti toho,jak správně založit stavbu našeho fotbalu,nemohu přeskakovat.Koukněme se zpět do Holandskana příkladu zmíněného padesátitisícovéhoVenray. Ve třetiligovém Venraymají 10 týmů dospělých, v každémročníku přípravek mají 60 dětí, cožse postupně zmenšuje s tím, jak jsoukluci starší, ale například ve staršímdorostu (U19-U18) mají stále tři dorosteneckétýmy po 16 hráčích. Venrayje však již docela velký klub, alevedle je město se 3000 obyvatel a tamje v každém ročníku mladší přípravky„pouze“ 40 dětí a mají pouhé 4týmy dospělých. Taková čísla budemedohánět jen velmi těžko a nasnadě jeotázka, jak tedy dohnat kvalitu.Kromě všelijakých dalších vykutálenostímě napadá kvalita našichtrenérů, kteří musí mít dostatekinformací a vědí, kde je získat. Jakbylo řečeno, v Holandsku je vyznávánapozitivní výchova, a k tomu připočítejmeherní přístup k tréninku.V tom se zřejmě navazuje na kontinuumvývoje společnosti a na tradici,kterou přinesl do HolandskaJ. A. Komenský. Exportovali jsmetedy do Holandska to nejdůležitější,co jsme mohli – know-how. Je třebaho také začít využívat naplno. Zmínilijsme se o Coerverovi a to je další pilíř– na kterém stojí hráčská kvalita =individuální herní dovednost. Nejdejen o jakési cirkusové kousky s míčem,ale schopnost a odvahu využítsprávné ve správných situacích. Tolze učit zase nejlépe hrou. Ale fotbalnení jen o technice činnosti s míčem,ale i o rychlosti, síle a dravosti, protoje třeba mít zdravé tělo i ducha,nezhuntované jednostrannou zátěžía utiskující nebo příliš volnou výchovou.Hrana slova příliš, je ale nejenostrá, ale i proměnlivá.Pokud se budeme držet čtyř základníchoblastí tedy rozvoje herníhomyšlení, míčových dovedností, vyváženétělesné připravenosti a rozvojeduševních kvalit, jako je rozvoj sebedůvěry,samostatnosti i spolupráce,či vůle překonávat nepříjemné. Takmáme vlastně nalinkován celý konceptrozvoje malých hráčů. Hlavní jezásada učit hru zejména prostřednictvímhry, ne tedy za odměnu na koncitréninku. Hra však neznamená jen hrana dvě branky „v plném počtu“, alerůzné typy, různé počty, třeba i s použitímstarších spoluhráčů či trenérůa třeba i na více branek.Podívejme se zpět na některé detaily.Zajímavě řeší ve Venray přesouváníhráčů o ročník výše. Začíná jižod nejmenších, ale i nejtalentovanějšíodchází o ročník výše nejdříve o půlroku dříve, ale trénuje střídavě se svýmia staršími a vlastně čeká na svůjročník. Otázkou je, jak to snáší tenkterý hráč a jestli jde takovéto přesunypodnikat se všemi. Nemyslím tímfyzickou vyspělost, je jasné, že pokudněkdo fyzicky zaostává mezi svými,byť by byl technicky výborný, asijej o ročník výše budou soupeři, alei spoluhráči válcovat. Takový hráč potřebujespíše postupně srovnávat svůjfyzický hendikep. Šlo spíše o psychickoustránku, kdy někdo může takovépřesuny snášet podstatně hůře,podobně jako střídavou péči rodičů.Někomu rozšiřujeme přeřazením výšepartu dětí, někoho spíše z jeho partytrháme. 1)Obrovské počty hráčů by nahrávalytomu, že to Holanďané neřeší vůbec,ale i oni cítí problém na přechodumladšího a staršího dorostu, kde jenejvětší úbytek hráčů. Hodně k tomupřispívá to, že v 16 letech mění školua nastupují na střední školy, ale v organizacičasu mládeže hraje roli, žev 16 letech mají zákonem povolenopít pivo. Leckdo se tedy v tomto problémovémvěku vydá na jinou dráhua objevuje dosud neznámé.Přesto však je hráčů dost a dosta příkladem je seniorská liga +45, prohráče nad 45 let, kde jsou i tomu upravenápravidla jako opakované střídáníči povinný defibrilátor v klubu.Hierarchie klubů je postavenana ekonomicko-výkonnostních, alei jakýchsi nepsaných etických principech,kde pro malé kluby je prýopravdu ctí dodávat hráče do klubůvyšších. Zejména proto, že ty většío „své malé kluby“ pečují. Velkékluby pořádají pro menší 4krát ročněukázkové tréninky např. PSV Eindhovenosloví menší kluby k danýmkategoriím, nějaké téma a trenéřia rodiče přicházejí sledovat. Je to podobnýproces, jako zahájil FAČR předrokem „Létající týmy trenérů“.V duchu spolupráce je řešen i přestupnířád jednoduše tak, že registracidostávají hráči až v mladších žácích,nikoliv v přípravkách. Pokud hráčchce odejít do jiného klubu, přecházívolně dle rozhodnutí rodičů, bez nárokuna okamžité platby, ale v systému„solidarity payment“ putují penízedolů, až do nejspodnějších soutěžív momentě, kdy podepíše profesionálnísmlouvu. Těžko říci, jestli takovéhozpůsobu uvažování dosáhnemev blízké době. Jde totiž vlastně o víru,že vás v budoucnu nikdo neokrade.Jakýsi plán finančního rozvoje, pokudbudeme „dělat děti“ dobře.Jsou tu nějaké dohlednější plány,ale i dlouhodobé vize. Plány jsoudělány KNVB v pětiletých cyklecha snaží se je držet, a když se nepovede,hledají proč a vyvozují důsledky.Například Van Marvajk sice získal3. místo na MS, ale byl velmi kritizovánza herní projev týmu a odvolánz funkce. Smlouvu současného reprezentačníhotrenéra jsem neviděl,ale Marvajkův předchůdce měl přímove smlouvě, že tým bude předvádětútočný a pro diváky zajímavýfotbal.Hlavní vize samozřejmě vycházíz výchovy a učení dětí. Hlavní formouučení je hraní, což začíná v 5 letech.To je i zřejmě důvod, proč Coerverovypostupy nikdy nebyly oficiálnívizí KNVB, přestože stále jsou základnímipostupy rozvoje míčovýchdovedností. Holanďané vlastně řekli,že si přebírají základ z Coerverovyškoly, co se týče ovládání míče, aleje to menší část tréninkového obsahu,protože nejdůležitějším je pro ně hrasama. Přesto materiály pokračovatelůjako Van Dijk v podstatě kopírujíCoervera. Nutno dodat, že největšísíla Coerverovy školy spočívala nejenv poskládání cvičení, ke kterým1) Vzpomeňme si ještě na článek o španělském fotbalu z minulých čísel, kde sev přípravkových a žákovských kategoriích velkých klubů nepřeřazuje.2) V zahraniční literatuře je najdeme jako „Game approach“ a napříkladvelkým propagátorem tohoto herního přístupu k učení ve sportovníchhrách byl již před třiceti lety Prof. Dobrý z FTVS. V poslední době se mluvío mentalizaci tréninku od pouhého drilu k řešení herních souvislostí, a tojak v průpravných či herních cvičeních, tak také v pohybových hrách promalé hráče. Zkrátka ve hře je vždy emoce a souvislost hry, byť by to byla jenobyčejná hra na schovávanou.2/2013


informace ze zahraničímůžeme mít i výhrady, ale i v tom,že je jako první byl schopen vydatve videoformátu.Holandsko vsadilo více na hernípostupy, 2) které rozvíjejí celou osobnostdítěte. Jde tedy o metodiku postavenouna častém výroku, kolik žeprocent výkonu je „o hlavě“. Orientacev herním prostoru, pod tlakemsoupeře a souvislostí prohra/výhraatd. lze jen těžko dosahovat cvičenímimezi metami. Základy následujícíchvizí a organizace byly postaveny v 80.letech 20. století a pracovníci KNVBpřemýšlejí, jak a co změnit, a velmise zajímají o přechod na menší hřiště.Základní formou je hra 4:4v mladší přípravce, (prolíná se všemikategoriemi), ale U10-U11 již hrají7:7. V největších klubech hraje dokoncestarší přípravka i 11:11 na velkéhřiště. Posuďme sami, jestli je tověku odpovídající organizace a vytvářeníherních příležitostí pro hráče.Je nutno připomenout, že Holanďanénemusí řešit ani prostory, ani kvantitu.Mají upravená pravidla, jako: kopod branky je z hranice PÚ, střídáníje opakované, v největších klubechv U10 mohou zastavovat hru a (timeout) a něco hráčů vysvětlit. Cílem je,aby hráči co nejdříve pochopili principyhry až směrem k velkému fotbalu11:11. My opět zvažujme, jestli jepro 10–12 leté děti důležitější formapochopení týmového chování v 11hráčích, nebo častější herní situacepřed oběma brankami a orientaci,a jestli jsou děti standardně schopnyvidět a jestli potřebují prostor celéhohřiště. 3) Ze všech sledování od přípraveka mladších žáků až k Lize mistrůstejně vychází, že do jednotlivé útočnéakce se většinou v průměru zapojícca 4 hráči. 4)Specializace na brankářský postzačíná být v mladších žácích, a ještěve starší přípravce jsou hráči v brancenazýváni jako „poslední hráč předbrankou“ a střídají se ve hře a v brance.To neznamená, že by ti, kteří chtějí,nemohli chodit i na brankářský tréninkjiž dříve. Ani v mladších žácíchpři tréninku většinou neužívají brankařepro nácvik a zakončují na přesnostna malé branky zhruba 1 x 3 m,s plným nasazením obránců a přečíslenímútočníků, aby byla zdůrazněnaútočná fáze a samostatné řešení hráčů.V mladších žácích již nacvičují hruse zakončením hlavou na zkrácenémhřišti. Pokud se kombinace nedaří,hledají, jak tomu pomoci, třeba zvětšithřiště nebo se zvýšit přečísleníútočících.Většina tréninku se odehrává herníformou a rozcvičení je víceméněformou Coerverových cvičení, kterávšak jsou pro ně jen menší částí.Prioritně jsou hráči vedení k útočnémufotbalu, k čemuž má přispívat11i směřováním k rozestavení 4-3-3.V některých klubech hrají v rozestavení3-4-3, aby byla postavena hra conejvíce na soubojích 1:1.Trénink je sice směřován tak, žeco jde, má být pro děti zábava, ale neznamenáto, že by nebyly ještě nějakcíleně motivovány trenérem. Trenértedy působí i jako motivátor a klucidostávají domácí úkoly herních dovedností,které mají natočené i na videuv provedení světových hráčů.Hodně opakování herních dovednostíbez řízených pauz – když dítě nemůže,tak si odpočine. Když však hraje,cíl je hrát úplně naplno, což můževést k nadměrně ostrým soubojům,například ve Venray byly na tréninkuzakázány „skluzy zezadu“. Utkání jevšak již utkání, jak se občas říká.Základem předpřípravek je ovládánímíče, stejně jako mladšíchpřípravek, kde je přistupuje dalšízáklad (7:7) – jak dát gól. Ve staršípřípravce je tentýž cíl: vstřelit branku,ale ve spolupráci. Na přechodustarších přípravek a mladších žáků sesnaží děti připravovat na velký fotbal11:11. Ve starších žácích by mělbýt plně orientován na velký fotbal.V mladším dorostu je plná specializacehráčů a plně pojatý týmovývýkon a odpoutání od hry 1:1. Staršídorosty jsou postaveny již snaze vyhrátza každou cenu. Což je myšlenoz hlediska taktiky, nasazení, jakse připravíme na soupeře a co hrajesoupeř, ale poctivě řečeno u menšíchklubů i za cenu osobních obran, taktickýchfaulů. Vše je tedy podřízenovítězství. 5) Vždy však záleží na trenérovia klubu, ale ve velkých klubech,například v Ajaxu, je toto podřízenívítězství znovu potlačováno a nastavenotak, že důležitá je herní filozofie.Holanďané mají připravena metodickáskripta pro jednotlivé kategorievčetně CD a například i pro vedoucítýmu. Ve skriptech jsou obsaženy informace,jak se k dětem chovat, jakděti koučovat, co je učit a jak. Prioritněvše stojí na svobodě rozhodování,nikoliv na řízení trenérem. Což násvrací v úvodu k výchově k samostatnostia odpovědnosti za svůj výkon,který směřuje k tvořivému fotbalu.Proto obraná fáze je nazvána jako fázepředcházení gólu. 6)Pro někoho sporným, pro někohovýrazně plusovým aspektem je selekcehráčů. Holanďané se snaží nejlepšíhráče vybírat, aby hráli nejlepšíproti nejlepším v utkáních. Pyramidavýběru začíná v kategorii U9. Velkékluby pořádají 2x ročně turnajepro menší kluby pod nimi a tam sitipují hráče, které by chtěly mít poddohledem. Neberou je nahoru (čestvýjimkám), ale tipují je pro středníúroveň klubů, a tam je zase v těch10–12 letech vyhrávají a pak je teprvezvou, aby v mladších žácích přecházelieventuálně do nejvyšších klubů.To vše ale musí být spojené s tím, žev malých klubech působí zdatní trenéři,kteří se o děti dobře starají a žese někdo stará o tyto trenéry. Jak jsmejiž zmínili, starají se o ně velké klubya částečně i Holandský svaz, kterýzaměstnává desítky lidí pro vzdělávánítrenérů.Na závěr…… ještě jednu neznámou či zapomenutousouvislost holandského a českéhofotbalu o fotbalovém tulipánučeského původu, kterou jsem se dozvědělod pana Jiřího Moravčíka. Takdále jen s maličkými úpravami páněMoravčíkova textu.Dr. František Fadrhonc bylspoluautorem pokrokových holandskýchfotbalových progresivníchtréninkových metod v 70. letech,které vedly až ke vzniku tzv. „totálního“fotbalu, produkovanéhoholandskými fotbalisty v letech1970–1974, předevšim v podání AjaxuAmsterdamu (3x po sobě vyhrálPMEZ v 1971,1972,1973) v čeles Cruyffem a Feyenoord Rotterdamu(vítěz PMEZ v roce 1970).Dr. František Fadrhonc se narodilse v roce 1914 v Nymburku, v roce1948 emigroval do Holandska, kdepůsobil jako trenér a fotbalový manažerv holandských prvoligových klubech.Od roku 1949 ve Willem 2. Tilburg,s kterým v letech 1952 a 1955vyhrál 1. holandskou ligu, dále v letech1956–1962 vedl SC Enschedea v letech 1962–1970 klub Go AheadEagles. V roce 1970 se stal FrantišekFadrhonc hlavním trenérem reprezentaceHolandska, a tak byl u zlatééry totálního fotbalu, produkovanéhoHolaďany. Slavnou reprezentaciHolandska, ve které působil do roku1974, přivedl po mnoha letech na Mistrovstvísvěta 1974, které se konalov Německu. Holandsko v kvalifikacina MS vyřadilo svého sousedaa rivala, tehdy silnou Belgii (na ME1972 konaném v Belgii získala tehdyBelgie bronzové medaile) a po dvouremízách v Antverpách a Amsterodamu,vždy 0:0, postoupili Holanďanévedení Fadrhoncem díky lepšímuskóre (24:2) na mistrovství světa.Fadrhonc dokázal uklidnit týmovérozbroje, především díky guldenůmslíbeným hráčům za postup na MS,protože před tím se nebrala reprezentacepříliš vážně. Přes všechny tytozásluhy, se nakonec na Mistrovstvísvěta v Německu 1974 stal hlavnímtrenérem Holandska úspěšný trenérAjaxu Amsterdam Rinus Michels.Dr. František Fadrhonc byl Michelsovýmasistentem a s reprezentacíHolandska po jediné prohře ve fináles Německem 2:1 získal stříbrnémedaile. To byl v té době historickýúspěch Holandska.Po tomto úspěchu odešel trenérFadrhonc trénovat do Řecka AEKAthény, se kterými v roce 1976 postoupildo semifinále tehdejší klubovéevropské pohárové soutěže s názvemUEFA cup. Své působení u klubuAEK Athény zakončil Dr. Fadrhoncziskem titulu mistra řecké ligy v roce1978. Po té ještě v 1979 trénovalna Kypru klub Panachaik.Svou celoživotní pouť zakončilFrantišek Fadrhonc v 66 letech v kyperskéNicosii. († 9.října 1981) 7)3) Zde nejen logika věci učit se to, co je využíváno, ale i přiměřenost věkumentálnímu i fyzickému. Tady vidím příležitost, jak můžeme napříkladpřeskočit Holandskou fotbalovou školu v určitých metodách.4) Sledování vychází jak ze zkušenosti autora, tak z pozorování frekventantůkursů, UEFA licencí, tak ze sledovacích programů PRO ZONE.5) To, že to dělají i někde jinde, by nemělo být alibi našim trenérům, kteříchtějí vyhrát i za cenu toho, že se někteří hráči nedostanou na hřiště vůbec.Nebo dokonce směřovat výsledek k tezi neprohrát, kde je mnohdy vidět, ženejčastějším či jediným způsobem rozehrání míče je nakopnutí dopředu, a toi v žákovských kategoriích SpSM. Pokud by šlo takovým klubům srážet dotaceza herní projev, já bych byl velmi pro. Je to bohužel složitá a drahá varianta.6) Detailní učebnici včetně video materiálů zpracováváme na FAČR také,snad vyjde na podzim 2013. Pojďme však být ještě trochu smělejší nežHolanďané a obranou fázi stavět útočně, že bráníme proto, abychom získalimíč. Obrana tedy není pouhé bourání a za to se nijak zvlášť nechválí.7) Zdroj: Imrich Hornáček. Svetový pohár 10 futbalových šampionátov, WM74,vydavatelství Šport, 1975. Wikipedia.com2/2013


trénink mládežeMgr. Pavel FrýbortTýmy Létajících trenérůprojekt zdokonalujícítrenérské dovednostia herní inteligenci hráčůČlánek volně navazuje na příspěvkyz předchozích čísel 3/2012 a 1/2013Koučink k porozuměnía vhledu do hryJedním ze základních pilířůprojektu Létajících týmů trenérů jena straně jedné zdokonalit trenérskédovednosti trenérů, kteří působíu věkových kategorií U6‐U12,a na straně druhé zlepšit individuálníherní dovednosti, které v sobězahrnují manipulační činnosti s míčem(dynamická míčová technika –úroveň technické způsobilosti) a rozhodovánív herních situacích (rychlosta správnost rozhodnutí „co a jak udělatv herní situaci“ – úroveň taktickézpůsobilosti).Poznatky lze ovšem aplikovattaktéž u starších věkových kategorií.Základní myšlenkou tohoto projektuje „učení fotbalu prostřednictvímhraní fotbalu“. V žádném případěto neznamená, jak by si to někdomohl interpretovat, že hráče nechámena tréninku pouze hrát fotbala trenér bude pouze pasivně dohlížetna činnost. Naopak, jedná se o aktivnípřístup trenéra k hráčům, jenž pomocíobsahově vhodně volených cvičenínaplňuje cíl tréninku, resp. svoji představu,které herní činnosti chce a jaku hráčů zdokonalovat, a prostřednictvímkoučinku vede hráče k porozuměnía vhledu do hry a rozvíjí takherní inteligenci.Velmi často se ovšem setkávámes tzv. pseudoaktivitou, která u mnohýchtrenérů převládá, je v nás hlubocezakořeněná, máme s ní největšízkušenosti a patří mezi nejčastějšízpůsob vedení hráčů, a přece do značnémíry limituje naše trenérské dovednostia potlačuje rozvoj potenciáluhráče. A jak tento způsob komunikacetrenér-hráč vypadá v praxi? Položmesi zásadní otázku, jak se trenér chová,pokud např. v průpravné hře 3:3v kategorii U10 uvidí chybu, kterávedla k tomu, že hráč s míčem ztratilmíč, protože se rozhodl pro kličku,a ne pro přihrávku vpravo na volnéhospoluhráče. Trenér, resp. neerudovanýjedinec zaměřuje svoji pozornost(hodnocení) na výkon hráče pouzepři chybě např. při ztrátě míče a zareagujejen jednoduchou a primitivníreakcí, která velmi stroze pouze pojmenovávátuto chybu, ale nijak nestimulujehráče k přemýšlení a vhledudo problému. Příklad takové reakce:Co to děláš? Proč kličkuješ? Dávejbalon od nohy! Pořád děláš stejnouchybu! Přihrávej! Přemýšlej! I přestato „zdánlivě jasná“, přesto nepřesnáa nekonkrétní hodnocení trenéra nedocházík tomu, že si hráč tutochybu dostatečně uvědomí. Pokuds tímto názorem nesouhlasíme, takse nabízí otázka, jak je možné, žestejné problémy řešíme u stejnéhohráče nebo hráčů v U9 a poté v U16a v mnoha případech i v kategorii dospělých?Možná proto, že jsme jakotrenéři v klubu vedli tohoto hráčestejným způsobem po celou doboujeho fotbalového vývoje, tzn. příkazya zákazy, co udělat v dané herní situacibez toho, aniž bych ho jako trenérvedl k přemýšlení a k porozuměníhře. Hráč je tedy ztotožněn, že udělalchybu, ale již neví proč. Vyslechnesi verdikt o své nedokonalé taktickéa technické úrovni (špatné rozhodnutía špatná realizace – např. přihrávky,vedení míče, obcházení soupeře, aletaké špatného výběru místa = ve špatnýčas na špatném místě).Z praxe všichni víme, že hráčiv tréninku a v utkání opakovaně chybují,tzn. že dělají špatná rozhodnutí,anebo se dobře rozhodnou, ale jejichtechnická úroveň je v dané situaci limituje.Pokud bychom používali výšeuvedený způsob komunikace, pak bychompo celou dobu tréninku a utkánímuseli podávat negativní zpětnouinformaci.Snahou tedy je neuchylovat sek pouhému hodnocení, převážně negativnímu,ale v hráči vzbuzovat pozornost,aby vybíral a zpracovával významnépodněty, které jsou pro řešeníkonkrétního problému zásadní. Jaktoho dosáhnout? Tím, že v hráči trenérvyvolá přemýšlení o konkrétnímproblému pomocí vhodně volenýchněkolika otázek.Znamená to, že pokud se jakotrenéři nezeptáme, nevíme, co jeobsahem mysli hráče. Nevíme, coa kolik toho hráč vnímá, jak přemýšlí,co si myslí, proč se rozhodl tak, jak serozhodl, jestli uvažuje i o jiných možnostech.Hráč si tak vytváří představuo lepší alternativě řešení (rozhodnutí)herní situace, tzn. že si sám kladeotázky a odpovídá si na ně, které vznikajína základě vnímání důležitýchpro danou situaci významných podnětů,které by napomohly k porozuměníproblému.Významnou trenérskou dovednostíje zesilovat a správně formovatporozumění herním souvislostemprostřednictvím zkušeností (ježse osvojují smysluplným opakovánímčinnosti) a vědomostí (jedná seo typy informací, které umožňují vytvářetpředstavy, v zahraničí nazývajítuto dovednost „rozpoznávání vzorcůhry“), což vede v konečném důsledkuk rozlišení a rozpoznání vznikajícíhovzoru hry ještě před jeho zahájením.Porozumění (chápání souvislostí)a rozhodnutí „co a jak udělat“ v hernísituaci je vždy spojeno s úrovní technikyhráče (manipulace s míčem – jeto, když říkáme „ten hráč je dobrýs balonem“) a aktuální pohybovýmzatížením (stupeň únavy organismu,např. po opakovaných sprintechnebo pokud má utkání vysoké tempo).Technická výbava a kondiční připravenostmohou tuto taktickou stránkunegativně anebo pozitivně ovlivňovat.Zkušenost, o které všichni mluvímejako o podstatném faktoru herníhovýkonu u skvělých hráčů v dané výkonnostníúrovni, se tak může dostatečněformovat. A od zkušenosti jejen krůček k dokonalému předvídání(anticipaci – co se stane, když…). Dominantnímznakem zkušenosti jepochopení porozumění principůmhry, které se upevňují předevšímopakováním (drilováním) herníchčinností. Ale pozor! Toto opakovánímusí být věcné, smysluplné se zaměřenímna kritická místa, kterékorespondují se současnými požadavky,např. otevřené postavení při přijímánímíče – boční postavení umožňujícípřekonat soupeře jedním dotykema pokračovat v plynulé kombinaci,vnímat prostor kolem sebe (360°),122/2013


trénink mládežesnaha o rychlé obcházení soupeřeprvním dotykem v čelním postavení,jak po přihrávce podporovat spoluhráče,vytvoření si výhodnější pozice propříjem míče např. klamnou činností.Tyto taktické dovednosti společněs úrovní technické způsobilosti jsouzaloženy na rychlém a správném porovnávánía rozpoznávání důležitýchpodnětů, které se vyskytují v dynamickyse měnící herní situaci. Pokudtedy budeme drilovat bez herníchsouvislostí, pak hráči neporozumíprincipům herní situace a „nevidí,to co mají vidět“. Zde má napomocikoučink, jedna z trenérských dovedností,jejímž základním výstupem je,že hráč porozumí hře, „vidí, to co mávidět“, a dokáže adekvátně reagovat,tzn. správně a sám se rozhodovat(taktická stránka).Během opakování herních činnostía koučinku hráč zpracovává důležitéinformace z okolního prostředí(„odměna za to, že přemýšlí“), např.z pohybů, resp. chování spoluhráčůa soupeře, z prostoru, ve kterém senachází, apod. Vnímá i vlastní pocity,tzn. že si uvědomuje úroveň svých dovednostía schopností, které musí přiřešení problému použít. Pokud je tedytoto upevnění na kvalitativně nižšímstupni, tak bude i nižší celkový obrazherního výkonu. Několik otevřenýchotázek k diskutovanému tématu: Jemožné si tyto dovednosti s pomocípouhého hodnocení již vzniklé chybyosvojit na kvalitativně vyšším stupni?Vede tento způsob komunikace hráček pochopení vzniklého problému?Je vhodnější navést hráče, aby nadproblémem přemýšlel a porozumělherním souvislostem?Otázka zatěžováníorganismu dětíVelikost pohybového zatíženív jednotlivých metodicko-organizačníchformách je odvozena od dobytrvání jednotlivých intervalů, počtuopakování a od celkové doby trvánícvičení:• U silově obratnostních cvičeníby měl interval zatížení (IZ) trvatdo 30 s a počet opakování 4–8, celkovádoba cvičení tedy (2–5 min).• U cvičení majících charakter silově-rychlostně-obratnostnícvičení jecelková doba trvání 2–4 min a mápovahu nepravidelného střídavéhopohybového zatížení (interval zatíženívs. odpočinek), takže intervalyzatížení maximální intenzity jsourůzně dlouhé.• U průpravných her 1:1, 2:2 apod. jeprofil pohybového zatížení opět střídavý,ale podle organizace může býtpravidelný i nepravidelný (intervalzatížení vs. interval odpočinku-IO).Primárním cílem je vytvářet u dětíhráčů návyk k rychlým a výbušnýmpohybům, které jsou prováděnyv maximálních rychlostech (docházíke stimulaci rychlých FG svalovýchvláken), protože až budou v kategoriidospělých, chceme mít rychlé hráče,a ne běžce pouze vytrvalostně disponovanébez schopnosti opakovaně vyvinoutsprinty nebo běhat ve vysokýchrychlostech. Tato rychlostní kapacita,i když přirozená, je ovšem velminízká, a děti po několika sekundách(4 – 8) přirozeně „přepnou“ na nižšístupeň. Pokud děti již nemůžou vykonávatčinnost, pak se samy zastavía odpočinou si, a až naberou síly, pakopět začnou v činnosti. Připomínám,že mluvit o vysoké hladině laktátuu dětí (např. během průpravné hry 4:4po dobu 3 min) není namístě. Děti nemajívýbavu na jeho tvorbu a hlavněenzymy na odbourávání. Každé dítěsi samo volí míru úsilí, s jakou budeherní činnosti vykonávat (IZ:IO),znamená to tedy, že pokud vytvářítezáměrně IZ:IO s cílem stimulace některéhoz kondičních parametrů, pakse tomuto cíli stěží přibližujete.Při organizaci můžeme využívathromadné formy (všichni dělají totožnouherní činnost) nebo rozdělithráče do dvou nebo tří skupin a každáprovádí jinou herní činnost.Přehled vybraných cvičení v různýchmetodicko-organizačních formáchOcasáci (obr. 1)Cíl: Rozvoj specifické fotbalovélokomoce, obratnosti, síly a orientacev prostoru, výchova k vítězství.Popis: Ve vymezeném prostoru10 x 15 m jsou hráči rozděleni do dvoutýmů (červená a bílá) po 4–6 hráčích.Hráči mají rozlišováky zastrčenyza trenýrkami (2/3 volně visí, tak abyho mohl protihráč vytrhnout). Hráčijednotlivých týmů se snaží získat conejvíce odlišných barev. Získané rozlišovákysi hráči dávají za trenýrky. Vyhráváten hráč nebo družstvo, které získánejvíce rozlišováků odlišné barvy.2Chyba: U hráče se projevují nedostatkyv obratnosti, často stojí a nenízaujat do činnosti.Koučink: Kdo získá nejvíce rozlišováků,vyhrává! Pokud chceš býtnejlepší, co musíš udělat? Abys mělmíč pod kontrolou a viděl kolem sebehráče, co musíš dělat?Komentář problému: Herní lokomoce– běh spojený se změnami směrutzn. akcelerace (starty do různýchsměrů) a decelarace (brzdění) a běhstranou jsou nejčastější pohybovoučinností hráče fotbalu. Pokud přidámedriblink s míčem, pak u hráčů zdoko-113nalujeme rozdělenou pozornost (míča hráči).Varianty: Tři barvy (tři mužstva)proti sobě nebo kdo získá nejvícerozlišováků jako jednotlivec. Můžemepřidat míč.Policajti a zloději (obr. 2)Cíl: Zdokonalování manipulaces míčem, přesnosti přihrávání, obratnosti,výchova k vítězství.Popis: Ve vymezeném prostoru20 x 15 m jsou hráči rozděleni do dvoutýmů (červená a bílá). V prostoru jsouumístěny kuželky (cca 15–20). Každýz hráčů v bílém týmu má míč. A snažíse v určeném časovém intervalu míčemtrefit co nejvíce kuželů. Hráči červenéhotýmu ležící kužely zvedají. Vyhrávátým, u kterého v časovém intervalu jezvednuto více kuželů. Výměna rolí.Chyba: Hráč s míčem při pokususrazit kužel často netrefí cíl, hráčinedostatečně spolupracují při zvedáníkuželů.Koučink: Co myslíš, který způsobpřihrávání (při pokusu srazit kužel)je přesnější? Placírkou, nebo přímýmnártem?Komentář problému: Tato pohybováhra podporuje zdokonalenípřesnosti umístit míč v požadovanémsměru stojícího kužele (přesnost a razantnostpřihrávky). Hráči si osvojujídovednost přesně udeřit míč (technikukopu) s adekvátním úsilím. Hráči,kteří zvedají kužele, se učí spoluprácia orientaci v prostoru.2/2013


trénink mládežeBagovky (obr. 3)Cíl: Výběr místa. Časoprostorovásoučinnost při útočné herní kombinaci.Osvojení si návyku, že po přihrávcena spoluhráče nesmím zůstat státna místě. Hráči se sami rozhodují, „codělat“ a „jak to udělat.“, tím si osvojujízáklady útočných individuálnícha skupinových taktických dovedností.Popis: Ve vymezeném prostoru10 x 15 m si 3–5 hráčů přihrává míča jeden hráč (obránce) se snaží zabránitkombinaci. Tato kombinace jerealizována v náhodně proměnlivémprostředí (v různě složitých herníchsituacích). Útočníci si nesmí přihrávatpřes hlavu obránce, ale vždy do stran.Chyba: Hráč po přihrávce opakovaněstojí na místě, hráč nabíhá do nevhodnéhoprostoru.Koučink: Jirko, řekni mi je lepšípo přihrávce stát, nebo si naběhnoutopět pro přihrávku? Když budeš státna místě nebo si nenaběhneš, může tispoluhráč přihrát zpět? Je snadnějšípro soupeře obsazovat hráče, který jev pohybu, nebo který stojí? Honzo,jde ti přihrát do tohoto prostoru, kamjsi naběhl, když mezi tebou a spoluhráčemstojí soupeř? Je lepší nabíhatrychle, nebo pomalu? Když si naběhnešdo tohoto prostoru, může kombinaceúspěšně pokračovat, nebo ti spíšsoupeř míč odebere?Komentář problému: Osvojovatsi návyk, že po přihrávce na spoluhráčenesmím zůstat stát na místěa nabíhat si do volného prostoru jedůležité získávat již v kategorii mladšípřípravky. Tato činnost je často spojenas velmi důležitými klamavýmipohyby, které jsou prováděny na malémprostoru, které se tedy neprojevujívýraznou pohybovou činností.A proč je tato činnost tak významná?Protože je to jeden ze základních principůhraní fotbalu, pokud chtějí hráčipřekonat soupeře! Vzpomeňte na vašehodnocení hráčů např. v přestávceutkání, kdy se mužstvu nedaří kombinovat:„Kluci, chybí vám pohyb!“,jak se chcete prosadit? Samozřejmě,tato činnost musí být časoprostorověsladěná (optimálně, správně, vhodně,účinně, významně) vzhledem k danéherní situaci. Tato základní dovednostse osvojuje hraním fotbalu, tzn. hernímiformami.Varianty: Pouze rukama bez soupeřepoté se soupeřem. Nohama bezsoupeře poté se soupeřem, přihrávkana třetího, tzn. že po přijmutí přihrávkynesmím přihrát míč zpět.Přetahování o míč (obr. 4)Cíl: Rozvoj síly, obratnosti a výchovak vítězství.Popis: Hráči jsou rozdělenido dvojic. Jeden z nich drží míča druhý se ho snaží tahem vytrhnout.Po 30 s výměna.345Chyba: Hráč s míčem se otáčízády k soupeřovi, nedostatky v silovýchparametrech – nedostatečnézpevnění středu těla – (core).Koučink: Kdo získá nejvíce míčů,tak vyhrává! Když chceš získat míč, jelepší se zpevnit, nebo ne?Komentář problému: Aby hráčmohl vyvíjet maximální úsilí (využítmaximální silový výkon) musí nejprvezpevnit střed těla – „jádro“ (svalovéskupiny v oblasti břicha – příčnýbřišní sval, bránici a svaly pánevníhodna a hluboké extenzory páteře).Taktéž se tato oblast nazývá hlubokýstabilizační systém. Na základě tohotozpevnění mohou další části těla jakotrup, horní a dolní končetiny vyvinoutmaximální silový výkon. Vhodnoumetodou je Core trénink. Snažíme sepřirozenou formou dosáhnout funkčnísvalové souhry tak, aby hráč tentoautomatismus byl schopen uplatňovatve všech pohybech, resp. herních činnostech(sprintové souboje, udrženístability v soubojích – remplování,krytí míče atd.).Varianty: Hráči jsou na kolenounebo sedí patách. Dále se nabízí širokáškála zpevňovacích cvičení (ve dvojicícha při využití náčiní).Zpracování míče (obr. 5)Cíl: Zdokonalování zpracovánímíčePopis: Každý hráč má míč.Po vlastním nadhozu a převzetím míčedo strany (vyběhnutím do strany) sesnaží hráč osvojovat tuto činnost.Chyba: Hráč opakovaně zpracovávámíč do stoje, hráč se dotkne míčepřed dopadem na zem, míč dvakrátdopadne na zem a až poté ho zpracovává,hráč příliš vysoko zvedá nohua míč tak zůstává pod nohou.Koučink: Když při zpracovávánízvedneš kolena nad úroveň kyčlí, takti vždycky míč zůstává pod nohama,můžeš s ním pak rychle pracovat? Jsirychlejší, když míč dvakrát dopadnena zem a až pak ho zpracuješ? Nebokdyž dopadne pouze jednou na zem?Můžeš rychlým zpracováním (převzetím)obejít soupeře?Komentář problému: Zpracovánímíče je stále velmi důležitoudovedností hráče. Pokud míč hráčineodskakuje a má ho pod kontrolou,pak na tuto činnost navazují dalšířetězce činností (vedení, obcházení,přihrávání apod.). Pokud hráč nemáosvojenou tuto základní individuálníčinnost, tak se nemůže dostat k výšeuvedeným činnostem! Ještě významnějšíje tzv. převzetí míče. Pokud jepřevzetí kvalitně provedeno, docházíčasto k rychlému a účinnému vyřešeníherní situace.V proudové organizaci ve volnémprostoru si hráči sami nahazují míč,je však dobré ukázkou se hráče ptát,který typ zpracování je lepší. Záměrnětedy ukážete dobré a špatné zpracovánímíče a poté se ptáte, který typ jevhodnější.Varianty: Organizace ve dojicíchnebo ve trojicích, což muže být spojenos následným časoprostorovýmtlakem nadhazujícího hráče.Slalom s míčema přesnost přihrávky(obr. 6)Cíl: Rozvoj individuální manipulaces míčem, přesnost přihráváníPopis: Tři zástupy po 4–7 hráčích.Před každým zástupem jsou rozmístěnytyče (mety), na jejichž konci jebranka (1 m), která je ve vzdálenosti5–10 m od poslední tyče. Hráči samostatnězahajují akci a provádějí vedenímíče mezi tyčemi (metami) a snažíse vstřelit branku, resp. provádějí142/2013


trénink mládežepřesnost přihrávky. Po střelbě se hráčvrací zpět a dělá různou manipulačníčinnost s míčem nebo provádí obratnostně-koordinačnícvičení.Chyba: Hráč např. pomalu provádíslalom nebo míč hráči utíká přílišdo stran při obcházení.Koučink: Ukažte mi, komu míčneuteče! Vedeš míč stále levou nohou,v utkání nebudeš používat pravou?Komentář problému: Vedenímíče je častou herní činností, kterouhráč ve fotbale provádí. Pouzerychlé a přesné vedení míče spojenéčasto s obcházením soupeře dáváútočícímu mužstvu šanci úspěšněrealizovat útočné herní kombinace.Varianty: Toto vedení míče můžebýt spojeno s prováděním různýchzpůsobů obcházení (viz Coerver)tyčí (met), které nahrazují soupeře.6Soubojové situace 1:1(obr. 7)Cíl: Zdokonalení různých způsobůobcházení soupeře v herníchpodmínkách (dovednostní složka),osvojení základních taktických principů,„jak a co udělat v herní situaci“(taktická složka) z pohledu útočníka.Z pohledu bránícího hráče osvojenívýznamných defenzivních podnětů,která vedou k odebírání míče nebozabránění branky.Popis: Ve vymezeném území8 x 8 m jsou umístěny dvě branky (1 m).Hráč s míčem přihrává na hráče v protilehlémrohu, po zpracování míče sesnaží hráč dát gól do kterékoliv branky.Chyba: Útočící hráč (čeká, ažk němu přiběhne soupeř, přebírá míčdo obránce, neuplatňuje klamavépohyby, tzn. jeho činnost lze dobřepředvídat, nedostatečně si kryjemíč, uplatňuje stále stejný způsobobcházení, nedostatečná agresivita).Bránící hráč (nevystartuje sprintemna hráče s míčem, není na spojnicihráč s míčem a branka, pokud sedostane do blízkosti hráče s míčem,nemá boční obranné postavení, nedostatečnáagresivita).Koučink: Je lepší rychle vystartovats míčem, nebo obcházet soupeřepomalu? Dokážeš tuto kličku udělatstejně dobře jako Péťa? Je lepší naznačitkličku doprava a pak ji udělatvlevo? Je dobré dělat klamavé pohyby152/2013


před obcházením soupeře, nebo ne?Je lepší čekat, až k tobě přiběhneobránce, nebo jít rychle s míčemdo volného prostoru? Jestli chceš jítrychle do volného prostoru, jak tomusíš udělat? Je lepší jít s míčemdo soupeře nebo si míč přihrát šikmodopředu? Když chceš získat míč a zabránitbrance, je lepší rychle dorazithráče s míčem, nebo vyčkávat?Komentář problému: Aby hráčibyli způsobilí překonávat hráčesoupeře a následně realizovat útočnéherní kombinace, musí být dovednírychle zpracovávat významné podnětydané herní situaci (postavenísoupeře, rychlost pohybu soupeřev prostoru, umístění branek, prostor,ve kterém se nacházím vzhledemk pohybu soupeře atd.). Tato hernísituace se dynamicky mění, a pokudhráč tuto základní taktickou dovednostneovládá, pak věnuje pozornostméně důležitým podnětům, kterévedou k nedostatečné anticipacia konečnému špatnému rozhodnutí(taktická složka) ve spojitosti s nekvalitnímprovedením.Pokud trenér nechává hráčůmvolnost volby rozhodnutí, kterýzpůsob obcházení si hráč zvolí, pakmůže jednak sledovat u jednotlivcůkvalitu provedení, ale také náročnostzvoleného způsobu. Trenér si tak vytvářípředstavu o úrovni technickézpůsobilosti, navíc hráč sám získávápovědomí o nedostatcích, protože siuvědomuje, že někteří spoluhráči tutočinnost dělají rychleji a lépe, což byho mělo motivovat ke zlepšení.Soubojové situace 2:2se zakončením do čtyřbranek (obr. 8)Cíl: Zdokonalení různých způsobůobcházení soupeře v herních podmínkách,osvojení základních taktickýchprincipů, „jak a co udělat v herní situaci“ve spolupráci se spoluhráčem.Z pohledu bránícího hráče osvojení sivýznamných defenzivních podnětů,které vedou ke konstruktivnímu odebíránímíče nebo zabránění brankyve spolupráci se spoluhráčem.Popis: Ve vymezeném území15 x 15 m jsou v rozích umístěny čtyřibranky (1 m). Hráči jsou rozdělenido dvojic na každé straně (útočnícia obránci). Trenér má míč a přihrávána útočníky, kteří se snaží vstřelit góldo kterékoliv branky a obránci jimv této činnosti zabraňují. Před vstřelenímbranky si musí útočníci minimálnějednou přihrát. Po skončeníakce výměna pozic.Chyba: Útočící hráči (nedostatečněrozšiřují vzdálenost mezi sebou,přebírají míč do bránících hráčů, hráčmísto přihrávky volí obcházení soupeřea naopak, velmi často se vyskytuješpatný výběr místa). Bránící hráči16trénink mládeže(čekají a nevytváří tak časoprostorovýtlak, nedostatečná agresivita).Koučink: Zvolil sis kličku, viděljsi, kam ti naběhl spoluhráč? Bylo bylepší mu přihrát? Otáčíš se s míčemzády k bránícímu hráči? Myslíš, žemůžeš tak obejít? Kam si naběhneš,když tvého spoluhráče doráží bránícíhráč? Tvůj spoluhráč sprintuje na hráčes míčem, co uděláš? Budeš ho zajišťovat,nebo budeš obsazovat soupeře?Komentář problému: Aby hráčibyli způsobilí překonávat hráčesoupeře a následně realizovat útočnéherní kombinace, musí být dovednírychle zpracovávat důležité podnětyz dané herní situace (postavení soupeře,rychlost pohybu soupeře v prostoru,umístění branek, prostor, ve kterémse nacházím vzhledem k pohybusoupeře atd.). Tato herní situace se dynamickymění, a pokud hráč tuto základnítaktickou dovednost neovládá,pak věnuje pozornost méně důležitýmpodnětům, které vedou k nedostatečnéanticipaci a špatnému rozhodnutí(taktická složka) ve spojitosti s nekvalitnímprovedením.Vedení míče, střelbaa obcházení 2:1(U9–12), (obr. 9)Cíl: Zdokonalení různých způsobůobcházení soupeře v herních podmínkách,jež mají charakter početníhopřečíslení, osvojení základníchtaktických principů, „jak a co udělatv herní situaci“ v početním přečíslení.Z pohledu bránícího hráče osvojenísi významných defenzivních podnětů,které vedou ke konstruktivnímu odebíránímíče nebo zabránění vstřelenígólu v početním deficitu.9782/2013


trénink mládežePopis: Hráči jsou rozděleni do třískupin (A, B, C), po 4–6 hráčích.Hráč ze skupina A provádí slalom(4 mety), zakončuje slalom střelbou.Ve stejný čas vyráží hráči ze skupinyC (obratnostně-koordinační cvičení)přes 4 mety a hráči ze skupiny B, kteříprovádí slalom (5met). Po provedeníčinností vzniká přečíslení 2:1, tzn.hráči A a B proti C. Snahou je vstřelitbranku. Po akci výměna pozic A → B→ C → A.Chyba: Útočící hráči (nedostatečněrozšiřují vzdálenost mezi sebou,přebírají míč do bránících hráčů, hráčmísto přihrávky volí obcházení soupeřea naopak, velmi často se vyskytuješpatný výběr místa). Bránící hráči(čekají a nevytváří tak časoprostorovýtlak, nedostatečná agresivita).Koučink: Kam naběhneš, kdyžchceš míč? Může ti spoluhráč přihráttam, kam si nabíháš?Komentář problému: Toto průpravnéa herní cvičení odráží požadavkyna manipulační činnost s míčema lokomoční činnost bez míče.Herní situaci 2:1 je činnost, kteránastává v utkání a je nutnou podmínkouútočné herní kombinace a cílemje snaha překonat soupeře různýmiherními činnostmi. Útočníci hráčijsou zvýhodněni podmínkami (přečíslením2:1), což vede k uložení důležitýchtaktických dovedností v pamětia vznikají tak zkušenosti.Kdo získá nejdříve míč6:4 (U9-U12), (obr. 10)Cíl: Vytváření návyku, že po ztrátěmíče ho chci v co nejkratší dobězískat zpět. Vytváření tlaku na hráčes míčem. Udržení míče pod tlakemv početním přečíslení.Popis: Hráči jsou rozdělení na dvědružstva (bílá a červená). Vymezenéúzemí je rozděleno na dvě zónyA a B. Bílé družstvo začíná kombinovatv zóně A proti čtyřem hráčům červenéhodružstva. Dva hráči červenéhodružstva zůstávají v zóně B, vznikáherní situace 6:4 nebo (varianta 4:2)v zóně A. Pokud hráči červenéhomužstva konstruktivně získají míč,přihrávají do zóny B, v tomto momentěpouze čtyři hráči bílého družstvanapadají v zóně B, tzn. dva zůstávajív zóně A a šest hráčů červeného družstvase snaží o kombinaci v zóně B,vzniká tak herní situace 6:4 v zóněB. Takto se herní činnosti odehrávajístřídavě v obou zónách v závislostina dovednostech útočníků a obránců.Chyba: Hráči opakovaně neudržímíč (nedostatečný počet přihrávek),protože je nevhodný výběr místaa chybí přesnost a rychlost přihrávek,hráči nevytváří dostatečný tlakna hráče s míčem a pozdě obsazujíostatní hráče, nedostatečné jednostrannénebo oboustranné zajištěníhráče, který napadá hráče s míčem.Koučink: Kam si naběhneš propřihrávku, když tvého spoluhráčes míčem napadá soupeře z této strany?Vidíš, jak jsou rozmístěni tvoji spoluhráči,komu z nich můžeš přihrát?Myslíš, že správně napadáš hráčes míčem? Víš jaké je postavení tvýchspoluhráčů při napadání?Komentář problému: Zde je jasnásnaha osvojit návyk, aby hráči okamžitěpo ztrátě míče napadali hráčesoupeře. Vede to k útočnému pojetía tím se zvyšuje atraktivita utkání(neustálé napadání zvyšuje dynamikuhry, zvyšuje se počet fotbalových akcív utkání, dochází k soubojovým situacím,snaha o konstruktivní odebíránímíče, získání zkušenosti, že častějizískám míč, že časoprostorový tlakspouští nejbližší hráč, který je u soupeřes míčem, a ostatní ho zajišťují,snaha udržet míč pod časoprostorovýmtlakem (presinkem), přebíratmíč v tzv. otevřeném postavení, tzn.ve směru pokračování útočné herníkombinace, která je často spojenas obcházením soupeře jedním dotekem).Turnaj dvojic 1:1 (obr. 11)Cíl: Zdokonalení různých způsobůobcházení soupeře v herních podmínkách,osvojení sizákladních taktickýchprincipů, „jak a co udělat v hernísituaci“. Z pohledu bránícího hráčeosvojení významných defenzivníchpodnětů, které vedou ke konstruktivnímuodebírání míče nebo zabráněníbranky, orientace v prostoru.Popis: Průpravná hra je organizovánapro 12–16 hráčů. Ve vymezenémúzemí 40 x 15 m jsou rozmístěnyna každé straně 6–8 branek(1 m). Hráči jsou rozděleni do dvojic1110a každý má za sebou branku. Hráčis míčem přihrávají hráčovi z dvojice,nyní se z hráče s míčem stává obránce,a z hráče, který přijímá míč, jeútočník a snaží vstřelit gól do kterékolivbranky na protilehlé straněhřiště. Obránce tedy brání všechnybranky za sebou. Pokud obránce odeberemíč, může vstřelit gól do kterékolivbranky na protilehlé straně.Zakázáno je dát gól prvním dotekem.Akce končí, pokud je míč v zámezínebo je vstřelena branka. Poté sedvojice vrací chůzí nebo poklusemdo výchozího postavení. Po 3–5 minvýměna pozic společně s výměnouhráčů ve dvojicích.Chyba: Útočící hráč přebírá míčod obránce, nevyužívá ke vstřelenívšechny branky a soustřeďuje pozornostpouze na jednu nebo dvě,často dochází ke srážce s ostatnímihráči, opakovaně je hráč neúspěšnýv obcházení. Bránící hráč vyčkáváa nevytváří časoprostorový tlak, nedostatečnáagresivita.Koučink: Je lepší čekat, až k toběpřiběhne obránce, nebo jít rychles míčem do volného prostoru ve směrubranky? Útočíš stále na jednu aždvě branky a nedaří se ti dát gól, čímsi myslíš, že to je? Když chceš získatmíč a zabránit brance, je lepší rychledorazit hráče s míčem, nebo vyčkávat?Otočíš se rychleji k útočníkovi,který tě obchází, když k němu stojíščelem, nebo bokem?Komentář problému: V této průpravnéhře hráč získává taktické fotbalovédovednosti, tzn. zdokonaluje vnímánív prostoru, osvojuje si významnépodněty herních situací, které vedou kesprávnému a rychlému rozhodnutí, „coa jak udělat“, ať už z pohledu obráncenebo útočníka. Viz výše soubojové situace1:1 a 2:2.172/2013


čeští trenéři v zahraničíTrénovat se musípořád naplno!Jeho táta získal s Dinamem Tbilisi titul gruzínského šampiona.On to v této sezoně dokázal se stejným klubem také. Ba co víc,přidal i vítězství v národním poháru. „Je to docela fajn,“ hlásilDušan Uhrin mladší z metropole Gruzie.Dva Uhrinové v Dinamu Tbilisi– dva tituly, dvě vítězstvív gruzínském poháru, to jerarita, která musela být asi v médiíchhodně propíraná.„Docela jo, protože tátu tady hodněuznávají. A snad mu tu ani já nedělámostudu, když jsem ho teď trumfltím doublem. On jeden rok získal titula druhý pohár, já obě soutěže vyhrálv jedné sezoně najednou. Ale táta sena mě kvůli tomu nezlobí, je rád.“Vy taky. Nebo ne?„Samozřejmě. Všichni víme, jakto u trenérů chodí. Před odchodemdo Gruzie jsem byl deset měsíců bezpráce a v Česku o mě de facto nikdonezavadil. Navíc se o mě začalo říkat,jak jsem drahý, a podobné blbosti.Vůbec nevím, kdo tohle vypustil.Psalo se, že jsem drahý, a přitom semě ani žádný klub nezeptal, jestlibych chtěl trénovat…. Místo tohose v médiích objevila tahle hlouposta absolutní lež.“V Gruzii jste si všechno vynahradil.Jakým fotbalem jstena double dosáhl?„Hráli jsme tak, jako já hraju všude– tedy útočně. Nastříleli jsme devadesátgólů. Nejvíc ze všech týmů.Takže snad i pro diváky je naše hraatraktivní.“Našel byste nějaký nejdůležitějšíbod, který vás katapultovalk titulu?„Pomohlo nám hodně, kdyžjsme vyhráli s druhým týmem tabulkyGori Dila na jeho hřišti 1:0. Tobyl takový zlomový bod. Potom užjsme všichni věřili, že to dotáhnemedo úspěšného konce. Na mančaftubylo vidět, že šlo psychicky ještě vícnahoru.“Gruzínská liga se oproti českéhraje jiným systémem. Je to tak?„Ano. Celý soutěžní ročník mádvě etapy. Nejdřív všechna mužstvačeká základní část. Pak se tabulkarozdělí na dvě poloviny. Vrchní půlkabojuje o titul. Šest dolních celků válčío záchranu.“Je to dobré?„Je to zajímavější. Utkání jsou vyrovnanějšía náročnější. Jak po hernístránce, tak i po psychické. Každéutkání bylo opravdu těžké. Neříkám,že v základní části se našly lehké zápasy,to ne. Ale doma jsme poráželisoupeře bez větších potíží, třeba i 5:1.Venku to bylo náročnější, tam jsmevítězili tak 1:0. Nadstavba byla náročnějšídoma i venku.“Zdá se vám, že by také českénejvyšší soutěži prospělo, kdyby sedejme tomu po podzimu rozdělilana dvě části. A na jaře by špičkyzápolily o mistrovský trůn a zbytekby si to rozdal o sestup?„Nemyslím si to. Pro naši republikuje lepší stávající dvoukolový systémjaro-podzim. Pro Gruzii je alezase výhodnější ligu rozpůlit.“Proč?„V gruzínské lize je kvalitativnědobrých prvních šest týmů. Ale ty, kterése pohybují ve druhé polovině tabulky,jsou na tom s kvalitou hůře. Protoje ku prospěchu, když se lepší skupinaodtrhne a konfrontuje se mezi sebou.Jen tak může růst kvalita nahoru.“Asi by to nebylo ani tak přitažlivépro veřejnost, kdyby dobřídávali slabším větší příděly.„Přesně tak. Zápasy by nebyly takvyrovnané a nikomu, ani celkům, anifanoušků, by to nepomohlo. Navíc byuž postupem času v řadě utkání o nicnešlo.“Takhle mají až do konce všichnimotivaci.„Ano. V každém utkání se o něcohraje. Nikdo nemůže nic vypustit. Animy jsme si nemohli dovolit zaváhat.Jakmile by se to stalo, konkurence byna nás hned zle dotírala.“Tlačilo na vás vedení kvůli prvnímumísto hodně?„Tlak na trenéra je všude stejný.Každý majitel klubu chce vyhrávat.Kdybychom třeba nevyhráli nad GoriDila, měli bychom na vedoucí pozicináskok už jen čtyř bodů a tlak bynarostl. Protože oni taky všechno vyhrávali.Navíc jsme oproti nim měliještě jeden handicap.“Jaký?„Hráli jsme až do konce sezonyna dvou frontách. Kromě ligy jsmepostupovali pořád dál a dál i v gruzínskémpoháru. Naši největší konkurentiuž hráli jen v lize, takže byli troškučerstvější. Nicméně jsme to zvládlia ligovou i pohárovou sezonu dokončilizdárně.“Nechtěli jste pohár odložitna druhou kolej? V Česku to klubydělají běžně. Do poháru staví hráče,kteří se obvykle nedostanoudo základní sestavy.„Tohle jsme nedělali. Absolutnějsme nespekulovali. Chtěli jsme býtúspěšní na obou frontách. Žádné spekulacejsem nepřipustil. V lize i v pohárujsme hráli naplno!“Říkal jste, že jste na gruzínskýfotbalový Olymp došli útočnouhrou. Jak dlouho vám trvalo, nežjste tým přetvořil k obrazu svému?„Útočně jsme hráli skoro hned.Ale hrozné problémy hráčům dělalataktika.“V jakém smyslu?„Měli jsme obrovskou potíž s udrženímvýsledku. Vedli jsme například3:0, a najednou to bylo 3:2. Naprostonepochopitelné. A stávalo se toopakovaně. Než se to změnilo, trvaloto půl roku. Až potom jsme dokázalivyhrávat s čistým kontem – 2:0, 3:0.Protože jsme to začali takticky zvládatmnohem lépe než dříve.“Čím to bylo, že to v začátcíchmužstvo nezvládalo? Vaši svěřencise riskantně tlačili dopředu?„Já jsem chtěl a chci, aby se hrnulidopředu a dávali hodně gólů. Alepřitom samozřejmě nesmí zapomínatani na to, aby to bylo bezpečné. K vyváženítýmu hodně pomohl příchodPetera Grajciara z pražské Sparty.Ten to takticky zvládal perfektněa pro ostatní spoluhráče byl na hřištipříkladem. Taky jsme trošku změnilisestavu a rozjelo se to.“Točil jste sestavu kvůli rozloženísil hodně?„Ne. Točil jsem pořád jen dvanáct,třináct hráčů.“Jaký vládne v Gruzii styl fotbalu?Ofenzivní, nebo spíš obranný?„Útočnější. Kromě nás tady každémužstvo hraje 4-3-3. V týmech jsouvesměs šikovní, techničtí hráči, kteří sevětšinou derou dopředu. Směrem dozaduje to už horší. V porovnání s českouligou jsou tu hráči méně taktickyvyspělí. V Česku týmům stačí, kdyžvyhrají 1:0, tady ne. Gruzínské celkyvedou 2:0 a snaží se pořád útočit a přidatdalší góly. Permanentně to tlačík soupeřově bráně. Za každou cenu.“182/2013


čeští trenéři v zahraničíV jakém rozestavení nastupujetevy?„My sázíme na výchozí rozestavení4-4-2. Museli jsme to hráče naučit,protože předtím taky hráli v rozestavení4-3-3. Takže se učili něconového. Dostávali do krve i variaci4‐2‐3‐1. Tu jsme taky někdy používali.Ale ne moc.“Proč ne?„V systému 4-2-3-1 jsme sice takévyhrávali, ale hra neměla takový švih,jako když jsme praktikovali 4-4-2.To nám sedělo víc.“Jak jste řešil obrannou fázi?„Základní princip byl: po útokumusí být všichni hráči za míčem.“Slyšeli na to hráči?„Dělalo jim to zpočátku problémy.Nestačili zmenšovat hřiště. Aleve druhé části soutěže už všichni stáliza balonem. Ale často jsme hráli presinkv podstatě po celém hřišti.“Jak se vám to do týmu odpovědnostsměrem dozadu podařilonahustit?„Nejdřív museli hráči získat kondici,protože tu na tenhle náročnýzpůsob hry neměli. Netrvalo to jenjednu přípravu. My jsme vlastně přípravnéobdobí jeli a jedeme pořád.“Vážně?„Jo. Neustále trénujeme naplno.Hráče vedu k tomu, abyvšechno dělali naplno. Nebylina to zvyklí, ale to nejsou častozvyklí ani hráči v Česku. Když seblíží konec sezony, bývá tréninkovýrežim volnější. U mě v Tbilisi ne.Pořád jsme hráče motivovali a drželiv plné tréninkové práci. Museli sevěnovat kompletně přípravě. A samozřejměi životosprávě. Tu tadyhlídáme.“Vyplatilo se to?„Nejen výsledkově, ale třebai v počtu zraněných hráčů. My jsmeneměli skoro žádná zranění. Velkouzásluhu na tom má fyzioterapeut MichalRukavička, kterého jsem si přivedlz Čech. Odvádí výbornou práci!Hráči jsou pod jeho nestálou kontrolou,všechny potíže tudíž zachytímehned v zárodku.“Jak přijali hráči přísnější režim?„Špatně. Musel jsem jich jedenáctvyhodit. Měli špatnou morálku, bylilaxní, zkrátka vůbec nepochopili, coobnáší profesionální fotbal. Proto muselipryč.“Co na to říkali fanoušci?„Nejdřív na to nekoukali moc dobře,ale pak pochopili, že to je nutnost.192/2013


čeští trenéři v zahraničíOd té doby nám dávali velkou podporu.Panuje mezi námi důvěra.“Jak se na zemětřesení v kádrudíval majitel?„Špatně, protože se jednaloo mladší hráče. Ale nevyhodil jsemje najednou, dělal jsem to postupně.I majitel pochopil, že to nešlo jinak.“Mladí nebyli profesionály?„Byli úplně mimo profesionalismus.Řekl bych, že nezvládlidemokracii, která tady po rozpaduSovětského svazu zavládla. Uvolniloje to a už je nechytíte. Ti, kteří toustáli a pochopili, že demokracie neníanarchie, zůstali. Ti, kteří ne, si muselisbalit věci.“Co hlavně nemohli pochopit?Že musí dodržovat životosprávu?„Největší problém jim dělal jasnýdenní režim. Starší, kteří pamatují Sovětskýsvaz, to znají, ale mladí nechápali,že musí dodržovat určité věci.“Jaké konkrétně?„Hlavně se museli začít o sebestarat. Začít dbát o své tělo. Kdyžbyl třeba nějaký svalový problém,nemohli se na to vykašlat, ale muselizajít za fyzioterapeutem a začítpracovat na tom, aby se to vyřešilo.Učili jsme je, co mají jako profesionálovédělat. Jenže někteří to šidili.Pak netrénovali naplno. Tak jsemsi je pozval, abych jim promluvildo duše. A když to nezabralo, muselipryč.“Máte tréninkové podmínkydobré?„Výborné. Takové v Česku u většinyklubů nejsou.“Vlastní Dinamo tréninkové centrum?„Ano, máme svoji bázu. Jednohřiště s umělou trávou a dvě s přírodnímtrávníkem. Všechny plochy jsouv perfektním stavu. V areálu je hotel,relaxační zóna, kde můžou hráčiodpočívat, prostě kompletní zázemí.A všechno moderní. Jako v pětihvězdičkovémhotelu.“Držíte hráče v hotelu často?„Jenom den před zápasem. Aleskoro před každým, i před přátelským.“Osvědčilo se vám to?„Hráči si na to zvykli. Přijdou,večer odtrénují, jdou spát. Ráno předutkáním máme ještě trénink, takže jimto uteče. Už to berou jako samozřejmost.“Máte během týdne společnéobědy?„Máme. Na stravu taky hodnědbáme. Jídelníček připravuje doktor.Aby nám hráči nepřibírali. Dokoncekdo chce, může mít na bázi i snídani.Ale většina to nevyužívá. Přijíždído areálu tak tři čtvrtě hodiny předtréninkem. Povinně musí být v kabiněnejpozději půl hodiny před tréninkem.“Jak velký máte kádr?„Momentálně je pětadvacetičlenný.Vesměs jsou to profíci se smlouvou.Celá gruzínská liga je plně profesionální.U nás máme ještě béčkoa juniorku. Juniorkám ligových klubůse tu říká Dukla a hrají soutěž mezisebou. I hráči v těchto mužstvech majíprofi smlouvy.“Jaká je úroveň ligy?„Prvních pět týmů by se prosadiloi v české lize. Disponují kvalitnímihráči s výbornou technikou. Ale jsoupořád trochu na štíru s taktikou.“Mohlo by v Česku Dinamo útočitna úplnou špici?„Podle mě ano. Plzeň poraziladoma v předkole Ligy mistrů gruzínskýcelek Rustavi 2:0. My jsme nadstejným týmem vyhráli 5:1.“Jak to vypadá v Gruzii se stadiony?„S těmi je to horší. Jenom asi čtyřinebo pět je takových, na jaké jsmezvyklí v Česku.“Co divácký zájem?„Na nás chodí tři až pět tisíc diváků.Ale reprezentace je tady populární.Na její zápasy chodí padesát tisíc.Když budou evropské poháry, třebapřijde i na nás padesát tisíc. Jsmeve druhém předkole Ligy mistrů,uvidíme. Těším se na to.“Jak je fotbal medializovaný?„Ten ligový moc ne. I když se samozřejměo něm píše. Ale nároďákmá ve společnosti veliké postavení.“Jak se domlouváte v kabině?„Anglicky a rusky. Přípravu na zápasdělám v ruštině.“Jsou trenéři v Gruzii respektovanějšínež v Česku?„Ne. Je to stejné.“Takže kouč, který dvakrát prohraje,dotrénoval?„Určitě. Naštěstí jsem to zatímna vlastní kůži nepocítil.“pavel hartmanVÝSTAVBA FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ S PŘÍRODNÍM AUMĚLÝM POVRCHEM A JEJICH KOMPLETNÍ ÚDRŽBAVýstavba fotbalových hřišť s přírodními trávníky a umělými povrchy 3. generace: Greenelds V – shapes paměťovým vláknem. Tento umělý trávník má certikaci FIFA**. Kompletní údržba a regenerace přírodníchtrávníků a všech typů umělých povrchů 3. generace.20Kontakt: Envos, s.r.o., 150 00 Praha 5, Pod Fialkou 6, e-mail: envos@envos.cz, www.envos.czTel.: +420 257 213 551, Fax: +420 257 213 320, Mobil: +420 602 201 2032/2013


trénink brankářůPetr KoubaUEFA Coach EducationBrankářský seminářSrbsko 2013V polovině března za účasti zástupců oddělení vzdělávání vybraných fotbalovýchasociací sdružených v UEFA a reprezentačních trenérů brankářů ze 14 evropskýchasociací proběhl v Srbsku pravidelný UEFA Goalkeeping Workshop – seminářzaměřený na problematiku vzdělávání trenérů brankářů (dále TB).Jeho cílem bylo informovat účastníkyo novém přístupu UEFAke vzdělávání TB, o důležitostitéto otázky pro nejvyšší evropskouasociaci a o jejím počínání přiutváření ideálního systému rozvojea zkvalitňování vzdělávání TB na profesionálníúrovni. Českou republikuna semináři zastupovali Petr Koubaa Michal Šilhavý. Jako UEFA instruktořibyli přítomni zkušení Packie Bonner(Irsko), Frans Hoek (Holandsko)a Jim Stewart (Skotsko). Za domácísrbskou brankářskou školu se prezentovaliAlexandar Kocič (TB národníhoA týmu Srbska) a Alexandar Sarič(TB národního týmu U-18). Veškerépřednášky i praxe na hřišti probíhalyv novém Sportovním centru FotbalovéAsociace Srbska ve Volarsko Poljenedaleko Bělehradu.Ze strany UEFA byla představenazákladní filozofie moderního přístupupro zkvalitnění tréninku brankářůa trenérů brankářů samotných a principypro její uskutečnění. Tento seminářbyl součástí několika dalšíchkursů, které UEFA pořádá pro všech53 evropských federací a které majísloužit i jako diskusní fórum ke zmíněnéproblematice.Základními tématykurzu bylo odpovědětna dvě základní otázky:1. Jaká je současná role trenérabrankářů v profesionálním fotbalu?2. Jakým způsobem by mělobýt nastaveno vzdělávání TBna úrovni jednotlivých federací?21Následující text obsahuje programsemináře se zásadními tématy, kterábyla předmětem přednášek a ukázkovéhobrankářského tréninku.Den 1• Praxe: A. Kocič – ukázka předzápasovéTJ – zaměření na rozvojreakční a startovní rychlosti a lokomočnírychlosti, počet brankářůÚčastníci kurzu zleva: P. Bonner, M. Šilhavý, F. Hoek, P. Kouba a J. Stewart3, 30 minut + poté trénink s mužstvem,metodicko-organizační formy(MOF) se 2 a více míči, málomíčů na jistotu chytání, poměrněhodně kondičně náročné!• Praxe: A. Sarič – TJ zaměřenána řešení herních situací po zpětnépřihrávce („malé domů“) + nácvikchytání centrovaných míčů a založeníútoku, počet brankářů 5, 45minut, snaha o modelování herníchsituací, důraz na rychlé a správnérozhodování (taktická stránka),kombinování postavení při centrechse zaujímáním postavení na střelbu.• Teorie: A. Sarič – představení srbskéhokonceptu a historie přípravybrankářů, filozofie = skupinovýtrénink s modelováním herníchsituací reguluje klasický model2/2013


trénink brankářůindividuálního tréninku brankáře,cíl = zrychlit rozhodování brankářův herních situacích v časoprostorovémdeficitu s komplexnějšímvnímáním herních souvislostív průběhu hry, brankář pouzenechytá (není to izolovaný prvekv týmu), ale spoluvytváří herní projevmužstva.• Teorie: P. Bonner + J. Stewart – úvahana téma zaměření se na to, „jak“trenér brankářů trénuje, nežli na to,„co“ trénuje + vzájemná konfrontacejednotlivých brankářských škol,předávání zkušeností a informacívede ke zkvalitnění jednotlivcev roli trenéra.Den 2• Teorie: P. Bonner – UEFA brankářskálicence – oficiální součást UEFAsystému vzdělávání trenérů, sjednocenía zavedení určitého standarduvzdělávání TB v rámci národníchfederací, požadavky UEFAk přijetí do kurzu, počet uchazečů,oblast působnosti TB s licencí TBA – profi fotbal + top amatéři a mládež15-18 let.• Teorie: J. Stewart – představenítýdenního mikrocyklu v GlasgowRangers z pozice TB – náplň práce,organizace, analýzy, plánování,spolupráce s ostatními členy RT(fyzioterapeut, kondiční trenéři, videotechnik,hlavní trenér, asistenttrenéra atd.).• Teorie: P. Bonner – na příkladuutkání na ME 2012 Anglie – Itálie:– příprava mužstva na utkání protiItálii, rozbor hry soupeře = typickéznaky hry (časté kolmé přihrávkydo volného prostoru za obrannoulinii), určení cíle a možností řešeníherních situací + sestavení TJsměrem k utkání, role TB – zapojeníTB do rozboru a navrhování řešení,koordinace nácviku OF (brankář+ hráči), spolupráce s HC či asistentemna hřišti, přebírání zodpovědnostiza OF = výsledek, zpětnávazba.• Další otázky: možnosti TB v klubu(reprezentačním týmu) aktivně„mluvit“ do týmových záležitostínebo se „starat“ pouze o brankáře,vztah s HC, kompetence a odpovědnost,jak budou vnímat tuto rolia aktivitu hráči (respekt), podporaHC, zda nastal nyní správný čas sestát tímto „koordinátorem“ atd.• Praxe: P. Bonner + J. Stewart – taktickáTJ se zaměřením na řešenímožných útočných herních situacítýmu Itálie = pokrytí prostorumezi brankářem a obrannou formacítýmu (2-3 figuríny – obranná čtyřka– 6 hráčů – 8 hráčů – celý tým)• Úkol pro účastníky kurzu = sledováníchování TB, metodologie,organizace TJ, reakce na činnosthráčů, schopnost naplnění cíle TJ,spolupráce s kolegy.• Teorie: P. Bonner – zhodnocení TB(J. Steward) v TJ, diskuse a reakcena připomínky, postavení na hřišti(odkud vést TJ a jak nejlépe působitna hráče a brankáře), kontrola děnína hřišti, časté přerušování akcí +upozorňování na chyby + způsobyřešení• Teorie – workshop pod vedenímA. Sariče – téma: přechod z brankáředo role TB – osobní zkušenosti5 účastníků na straně dotazovaných(Kocič [Srbsko], Butina [Chorvatsko],Miloshevski [Moldavsko],Kouba [ČR]).• Srovnání přípravy brankáře (v klubua v národním týmu) dříve a dnes,současné problémy z pozice TBve svých týmech (klubech), odlišnostipráce v klubu a v národním týmu.Den 3Teorie + praxe: F. Hoek, P. Bonner,J. Stewart – proces vzděláváníTB, role školitele (tutora), lidskéa profesní předpoklady školitele, principyvedení TB, analýzy, plánováníčinností, určení cílů a postupů k jejichnaplnění, vzdělávání se, profesionalita,pozitivní prostředí, pozitivní chování,sebedůvěra, vnitřní posouzenísvých předností a nedostatků – sebereflexe.F. Hoek – předpoklady dlouhodoběúspěšného trenéra: – „open mindedperson“, otevřenost k naslouchánídruhých, využívat zkušenostínejlepších odborníků ve svém oboru,vtáhnout lidi okolo sebe k řešení konfliktníchsituací, diskutovat, učit se,pochybovat o sobě i okolí, disciplína.Analýza utkání – pojmenováníproblému, záměr a navržení řešeníproblému, týmový cíl, specifický cílpro brankáře.Teorie: – workshopy ve skupináchna dané otázky + následná prezentace.Závěrečná doporučenía praktická doporučenívyplývající ze semináře1. Role trenéra brankáře se v evropskémelitním profesionálnímfotbalu stále více transformujez tradičního modelu individuálnípřípravy brankářů do pozice aktivníhospolupracovníka při nácvikua zdokonalování nejenomOF, ale i ÚF mužstva. TB již není„izolovaným cvičitelem“ brankářů,ale stává se plnohodnotnou součástítrenérského kolektivu, kterýřeší volbu strategie v závislostina schopnostech a dovednostechjednotlivých hráčů v týmu. Tentopřístup klade vyšší nárokyna samotné brankáře, který je čímdál více vnímám jako nedílná součástherního projevu celého týmu.To však s sebou přináší i mnohonových nároků na profesionálníi lidskou stránku TB, také mnohéotázky, na které třeba není jednoznačnáodpověď, např. jaká je mojepozice v realizačním týmu?, mámdostatečnou podporu hlavního trenéra,manažera klubu či sportovníhoředitele?, mám patřičný respektu hráčů a u ostatních členů RT?,jsem odborně vzdělaný?, rozumími hráčům v poli?, ovládám týmovoua individuální taktiku na jednotlivýchpostech?, umím dobřevystupovat před celým týmem?,zkrátka MÁM NA TO?2. UEFA si na základě svého průzkumuplně uvědomuje důležitostrole TB v systému vzděláváníprofesionálních trenérů a zcelazásadně podporuje národní federaceve zdokonalování systémuvzdělávání brankářských specialistů.Prostřednictvím UEFA StudyGroups a pod záštitou UEFAJira Panel chce evropská asociacepokud možno organizačně i obsahověco nejvíce sjednotit postuppři utváření systému moderníhovzdělávání TB. Nabízí konkrétnírámcové plány a předkládá svádoporučení pro jednotlivé členyUEFA v této oblasti. Cílem jeustanovit určitou úroveň a normuspecializované brankářské licence,která bude platná v celé Evropěa bude známkou vysoké odbornostiTB.3. Všichni účastníci semináře věnujítéto problematice zvýšenoupozornost a uvědomují si svouodpovědnost za rozvoj vzděláváníTB. Většina kolegů byla na vysokéodborné úrovni a byla zřetelnásnaha prosazovat koncepční formuvzdělávání TB, která zaručujevzdělané specialisty TB. Velkýmpřínosem byly diskusní workshopy,kde byla možnost porovnat sinaše české přístupy s těmi zahraničnímia poznat, jak se pracujev jiných regionech. Skutečnýmpřínosem byla možnost sledovat„při práci“ F. Hoeka, v současnostiTB holandského národního týmu,osobní diskuse na téma změny rolebývalého brankáře na trenéra brankářůbyla velice přínosná.TMÚ FAČR reflektuje nejen požadavkyUEFA, ale taktéž potřebyzástupců klubů sdružených ve FAČR.V této souvislosti FAČR v roce 2013navrhl a uspořádal Kurz brankáře Blicence a A licence, který respektujedoporučení UEFA. Aplikace poznatkůz tohoto semináře obohatila našimetodiku přípravy brankářů.222/2013


trénink brankářůPřehled vybraných cvičení1Zaměření: Chytání centrovanýchmíčů – přihrávání vyhazovánímProstor: 20 x 40 mPomůcky: míče, 4 tyče, brankaČas: 6 opakování z jedné stranya 6 z druhéKritická místa provedení:Trenér a jeden brankář nacentrujímíče ve stejný čas, brankáři v brancemusí míč chytit co nejrychleji (výběrze dvou centrovaných míčů) a rychlezaložit útok vyhozením mezi tyče.Brankář, jehož míč projde mezi tyčemi,jako první získá bod.2Zaměření: Chytání centrovanýchmíčů – přihrávání vyhazovánímProstor: 20 x 50 mPomůcky: míče, 4 tyče, brankaČas: 2 x 2 minutyKritická místa provedení:Trenéři přihrávají centrované míčena vzdálenější tyč a brankáři se jejsnaží chytit co nejdříve. Po chycenímíče zakládá útok vyhozením míčemezi tyče.3Zaměření: Chytání centrovanýchmíčů – přihrávání vyhazovánímProstor: 50 x 50 mPomůcky: míče, kužely, 2 brankyČas: 3 x 10 minutKritická místa provedení:Cvičení pro 14 hráčů a 2 brankáře.2 hráči v roli nahrávačů v křídelnímprostoru. Cvičení začíná centrovanýmmíčem do pokutového území.Brankář vybíhá a snaží se chytitcentrovaný míč, současně tři útočícíhráči (snaží se vstřelit branku) a třibránící hráči vbíhají do pokutovéhoúzemí. Po chycení míče brankář zakládáútok vyhozením míče na nahrávačena protilehlé straně hřiště.Zaměření: orientace v prostoru, soubojovéchování.232/2013


trénink brankářů4Zaměření: Zabezpečení herníhoprostoru za obrannou formacíOrganizace: 50 x 50 m, 2 branky,9:9, platí ofsajdKlíčová místa: Komunikace-koučinkobranné formace (zamezení průnikovénebo finální přihrávky, zajištěníherního prostoru za obrannouformací), jednostranné a oboustrannézajištování, presinkový způsobbránění.PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3. GENERACE, VČETNĚPŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČRStřednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkempomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot.Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.24Kontakt: Envos, s.r.o., 150 00 Praha 5, Pod Fialkou 6, e-mail: envos@envos.cz, www.envos.czTel.: +420 257 213 551, Fax: +420 257 213 320, Mobil: +420 602 201 2032/2013


trénink mládežePhDr. Zdeněk SivekTréninková příprava: 14-15 letPodle konceptu Německého fotbalového svazuETAPA ZÁTĚŽOVÉHOPŘECHODOVÉHO TRÉNINKUCÍL TRÉNINKU1. Intenzivní rozvoj dynamické techniky pod tlakem soupeře (důsledné procvičovánívšech detailů manipulace s míčem ve spojení s rychlostí, důraz na uplatňovánítěchto prvků v herních formách)2. Doplňkové trénování specifické kondice (s důrazem na yytváření herní kondice,rychlost a rychlostně silové zaměření, posilování oslabených svalových partií)3. Rozvoj TETA úkonů v jednoduchých herních formách (individuální a skupinovétaktické postupy v obraně a v útoku, důraz na osobní souboje, rozvoj pozorovacíchschopností a samostatného rozhodování)4. Herní formy s charakterem intenzity soutěžního utkání, příprava na nároky hry11 vs. 11, zdůrazněné důležitosti jednotného týmového fungování5. Respekt k soupeři, rozhodčímu, divákovi6. Fair play v každém ohleduPŘÍKLADY NĚKTERÝCH CVIČENÍZÁSADY TRÉNINKU1. Důsledné dodržování proporcí mezi intenzitou, objemem zatíženía intervalem odpočinku2. Složitost průpravných cvičení, herních cvičení a přípravných hermusí být adekvátní k věkové kategorii3. Další prohlubování důrazů na všechny detaily nácviku4. Na prvním místě: rozvoj individuálních schopností, teprve potéodstraňování nedostatků5. Motivující a povzbuzující řízení tréninku ze strany trenéra6. Citlivé a spravedlivé řešení případných interpersonálních konfliktů7. Objektivní hodnocení8. Dokonalá příprava trenéra na každý tréninkZÁKLADNÍ PROPORCIONALITA PŘÍPRAVY1. Dynamická technika 25 %2. Specifická kondice 15 %3. Skupinová a týmová taktika 20 %4. Úkolované hry 40 %Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 31. cvičeníORGANIZACE■ postavení hráčů dle schématu■ vzdálenost od branky 30 mPOSTUP■ hráč A na B a nabíhá na přihrávku■ B po obratu zpracuje, vede míč mezi kuželi,přhrávka na A■ A střílíVARIANTY■ zkoušíme zprava, zleva■ postupně zařazujeme bránící hráče■ důraz na obounohost252. cvičeníORGANIZACE■ dvě skupiny hráčů s brankaři■ postavení dle schématu■ vzdálenost od branky 30 mPOSTUP■ A vede míč, poté přihrává mezi kuželi na B■ B vede míč mezi kuželi a střílí na brankuVARIANTY■ změna pozic skupin■ postupné nasazování oponentů■ důraz na obounohost3. cvičeníORGANIZACE■ dvě skupiny hráčů s brankaři■ postavení skupin dle schématu■ velikost hřiště 30 mPOSTUP■ A vede míč, přihrává na B, který mu vrací■ A na C, C vede míč a střílí, B zpět do skupinyVARIANTY■ střídání skupin■ postupné zařazování bránících hráčů2/2013


trénink mládežeCvičení 44. cvičeníORGANIZACE■ Tři týmy s brankáři■ Velikost plochy dvoupokutových územíPOSTUP■ „Brazilský turnaj“■ Třetí tým mimo, po vstřelenígólu střídáVARIANTY■ Přihrávky jen slabší nohou■ Přihrávky na dva, jeden dotekatd.Cvičení 55. cvičeníORGANIZACE■ Čtyři týmy, brankaři■ Velkost ploch dvoupokutových územíPOSTUP■ Dva týmy mimo, po vstřeleníbranky střídají■ Dva doteky, jeden dotek atd.6. cvičeníORGANIZACE■ Tři turnaje dle schématu■ Tři různé typy branek■ Velikost ploch 20 x 40 mPOSTUP■ Hra na počet doteků■ Divize 1 – jeden dotek■ Divize 2 – dva doteky■ Divize 3 – normální hraVARIANTY■ Střídání týmů na plocháchCvičení 6ZÁVĚRY1. Při všech minihrách dodržujtezápasovou intenzitu2. Do každého tréninku patřídůraz na vedení míče3. V minihrách může býtvítězným motivem i početvyhraných osobních soubojů4. Podporujte vítěznou mentalituhráčů5. Hodnoťte vždy objektivně6. Pochvaly předcházejí předkritikou7. Radost ze hry – nejlepšítréninkový motiv8. Legenda schémat:přerušovaná čára = přihrávka,vlnovka = vedení míče,plná čára = pohyb bez míče.Přeloženo a upraveno dle dokumentů DFV.262/2013


zkušenosti ze zahraničíPavel Frýbort, Tomáš ProvazníkKoncept vzdělávánítrenérů v NorskuVe dnech 11. 2. – 14. 2. 2013 se konalo setkání trenérů v rámci UEFA programuStudy group, tentokrát v norském Oslu. UEFA delegátem této akce byl DušanTittel, za norskou asociaci vystoupil Dag Riisnaes a Jan Erik Stinessen. Dalšímipozvanými fotbalovými asociacemi byly Rusko a Slovensko. Českou republikureprezentovala skupina jedenácti profesionálních trenérů mládeže, kteří sespolupodílejí na vzdělávání trenérů mládeže v České republice.Jednotlivé asociace představilymodel systému vzdělávání trenérů.V roce 2013 chystá Ruskýa Slovenský fotbalový svaz otevřítkurz brankáře, což je ve shodě s našímsystémem vzdělávání. Navíc Slovenskýfotbalový svaz hodlá realizovatlicenci Trenér mládeže UEFA A.Zde je nutné zdůraznit, že systémvzdělávání trenérů FAČR je velmipodobný norskému systému. FAČRpředstavila licenční systém a projekty,které byly realizovány v poslednímroce, tzn. pravidla malých foremfotbalu, video: respekt, létající týmytrenérů, kreditní systém doškolovánítrenérů a seznámení s kurzem licencíTrenér brankáře, který se uskutečnív roce 2013.Norský koncept modelu vzdělávánítrenérů od nejnižších typů licencírespektuje individuální rozvoj hráčepomocí zábavných a herních forem.Můžeme říci, že hráč se učí hrát fotbalprostřednictvím hraní fotbalu. Norskýsystém klade zvýšené požadavkyna trenéry studující C licenci a UEFAGrassroots licenci, protože vzhledemke své velikosti si nemohou dovolitztratit talentovaného hráče. Obsahtěchto licencí je zaměřen na přístuptrenér-hráč, který respektuje přirozenýrozvoj hráče a vychází z celkovéfilozofie a sociokulturního prostředízemě. Koučové tak vstupují do tréninkovéhoprocesu bez ambicí umístitse v tabulce na nejvyšším možnémmístě, navíc za pomocí defenzivněpasivního způsobu hry, který potlačujejak technickou, tak zejména taktickoudovednost hráčů. Dospěli k názoru,že takto vedený hráč prokazuje27v dospělé kategorii nízkou výkonnost,byť v mládežnických kategoriích patřilmezi lepší.Koučové mohou uplatňovat bezproblémů otevřený způsob komunikacepomocí samostatného a řízenéhoobjevování a potlačují tak direktivní,resp. příkazový způsob komunikace,který nevede k tvůrčímu myšlenía vychovává spíše poslušného vojáka(hráč neustále potřebuje a čekána rady trenéra), bez dovednostísprávně se rozhodovat ve složitýchherních situacích, které jsou v utkáníneustále přítomny, ať už má hráč míčnebo nemá. Výsledkem takto vychovávanéhohráče je, že má v návykupomalé a špatné rozhodování zejménav podmínkách časoprostorovéhotlaku a absolvovaného opakovanéhopohybového zatížení. Proč? Možnáčeká na radu trenéra, co má udělat,popř. se dozví pouze negativní hodnocenío volbě řešení herní situace.Tímto způsobem vedení hráči přestokrátkodobě prokazují přínos pro mužstvo(velmi dobře zvládají ryze defenzivníúkoly), ale pokud mají reagovatna zdánlivě jednoduchý pokyn trenéra„hrajte“ nebo „kombinujte“, což vyžadujenapř. udržet míč nebo útočnouhrou přehrávat soupeře na podobnévýkonnostní úrovni (aktivní presink,realizovat větší počet přihrávek, býtpřímočarý v útočné fázi atd.), paktoho nejsou schopni (je to pro hráčeněco nového) díky nízké individuálnítechnicko-taktické způsobilosti, cožje zapříčiněno způsobem komunikacetrenéra k hráči (nedokážou rozeznatdůležité podněty v herní situaci,na které by měli rychle reagovat,nedostatečně čtou hru – nepředvídají,nízká koncentrace pozornosti,nedostatečná zkušenost se situacemihlavně, pokud je mé mužstvo v drženímíče – neví, kam a kdy si naběhnoutdo volného prostoru apod).Můžeme tak vysledovat jistouanalogii s českou metodikou, kterávznikla před dvěma lety. V Norskutato filozofie funguje přes 10 let,proto možná všechna mládežnickámužstva od U16-U21 se v tomto rocekvalifikovala do další fáze boje o MistrovstvíEvropy nebo na samotnýšampionát, což je pro tak malý stát(5 mil. obyvatel) velkým sportovnímúspěchem.Filozofie UEFAGrassroots licenceMotto: „Každé dítě je vítanédo fotbalové rodiny“Je zaměřen na trénink klukůa holek, kteří hrají do U15 společně,Tab. 1 Obsah TJ ve věkových kategoriích U6-U12Věková kategorie U6–U8 U9–U10 U11–U12Délka TJ 60 min. 60 min. 90 min.Zdokonalování individuálních dovedností 40 % 30 % 20 %Soubojové situace 2:1; 3:2,4:2 10 % 20 % 30 %Malé formy fotbalu 40 % 40 % 40 %Kombinace se střelbou 10 % 10 % 10 %především prostřednictvím zábavnýchforem a malých forem fotbalu.Cílem je budování lidských hodnot,hrát mohou všechny děti (fairplay) a pozitivní prožitek z trénovánía utkání, ne výsledek a umístěnív tabulce. Proto je zajímavé, že 7z 10 dětí obecně sportuje a velká částz nich navštěvuje právě fotbal. Snažíse oslovit co nejširší spektrum potencionálníchhráčů mimo jiné na základěspolupráce s rodiči a školou.Základní rámec obsahu tréninků v kategoriiU6-U12 je doporučen úsekemvzdělávání trenérů viz tabulka č. 1a online programu, ve kterém majíkoučové k dispozici 72 ucelenýchtréninkových jednotek včetně popisuorganizace doplněné o videoukázkudaného cvičení. Do věku U12 hrajívíce dovední společně s méně dovednýmihráči, přesto kluby organizujív týdnu navíc jednu tréninkovou jednotkupro talentované hráče. V tétosouvislosti je doporučováno setrvattalentovanějším hráčům ve stávajícímklubu a není zájem uplatňovatpřestupovou politiku “ silnějšího klubu“,která by znevýhodňovala menšía střední kluby, což zaručuje vyrovnanésoutěže mládeže. Kvalita trenéraje posuzována každodenní pracív klubu, kritériem je, jak koučujehráče a jak uplatňuje v tréninku maléformy fotbalu. Je zde jednoznačnásnaha o maximální specifičnostvýběru cvičení, která korespondujes hlavním principem „učení se fotbaluprostřednictvím hraní fotbalu“. Tentoprincip výchovy je mimo jiné hlubocezakořeněn taktéž ve španělském a holandskémsystému.2/2013


zkušenosti ze zahraničíSystém soutěží dětía mládežeSoutěže dětí a mládeže jsou organizoványv 18 okresech se 36 profesionálnímitrenéry. Obecně do U15 jsousoutěže řízeny regionálně. Celostátnísoutěže jsou pouze v seniorských kategoriích.Od U13 jsou v rámci regionuorganizovány kempy pro nejtalentovanějšíhráče s frekvencí 6–8 xročně. Nejlepší nastupují ve vyšší věkovékategorii. Tabulka č. 2 ukazujena organizaci a využití malých foremfotbalu v jednotlivých věkových kategoriích.Systém vzdělávánítrenérůSystém vzdělávání trenérů je velmipodobný našemu systému, vizGraf č. 1. Pouze zde není organizovánalicence Trenér mládeže UEFAA. Velmi zajímavým detailem je, želektoři UEFA A licence navštěvujífrekventanty tohoto kurzu v klubecha jsou v této trenérské činnosti hodnoceni.Kurz brankářeMotto: „Brankař je poslednímobráncem a prvním útočníkem“.Toto motto vychází z analýzyčinností brankáře, která byla provedenav bundeslize a ME 2008, vizgraf č. 2. Z grafu je zřejmé, že méněnež 10% činnosti brankáře je vykonávánona brankové čáře, tzn. zejménachytání míče. Značné požadavky jsouTab. 2 Základní organizace soutěžíKluci U5-U6 U7-U10 U11-U13 U13-14 U14Holky U5-U6 U7-U10 U11-U13 U13-14 U14Velikost míče 3 4 4 4 5Hrací doba (min) 2 x 20 2 x 25 2 x 30 2 x 30 2 x 40Počet hráčů 3 vs. 3 5 vs. 5 7 vs. 7 9 vs. 9 11 vs. 11Hřiště (m) 15-10; 22-15 30-15; 40-20 40 x 20; 60 x 40 73 x 54 100 x 60Graf 1UEFA Pro 240 hodinUEFA A licence 160 hodinUEFA B licence 170 hodinC licence 72 hodinGraf 23 %19 %11 %7 %16 %5 %5 %7 %26 %28Přihrávání rukouPřihrávání nohou uvnitř PÚ Přihrávání nohou mimo PÚ Obranný zákrok rukama a nohamaČinnost v PÚ Činnost mimo PÚ Zahájení hry výkopem Zahájení hry výhozemkladeny na dovednosti spojené s ovládánímmíče dolními končetinami, cožse ve hře projevuje, že brankář se častozapojuje do kombinace se spoluhráči.Takto způsobilý brankář zvýhodňujemužstvo při zakládání útoku a mnohdyje vhodnou volbou pro spoluprácinapř. s obránci. Velký důraz je kladenna společný trénink brankáře s týmem,aby se co nejvíce tréninkový procespřibližoval charakteru utkání.Kurz trenéra brankáře je organizován4 úrovněmi. Úroveň č. 4 a č. 3je umožněna absolventům C licence.Úroveň č. 2 a č. 1 absolventůmUEFA B licence, přičemž úroveň č. 1umožňuje stát se trenérem brankařův profesionálních soutěžích.Závěrem lze konstatovat, že na základěprezentovaných vzdělávacíchsystémů účastnických zemí (Rusko,Norsko, Slovensko) v posledníchdvou letech došlo v ČR k významnémuzvýšení aktivity zejména v oblastisportovní přípravy mládeže, kteráje postavena na silných základech,které jsou ve vyspělých fotbalovýchzemích samozřejmostí, a je prostředkemvýchovy individuálně technicko-taktickyzpůsobilých hráčů, kteříjsou v dospělosti konkurenceschopnív nejlepších fotbalových zemích.2/2013


PhDr. Marian JelínekVítězství máš v hlavě!Často slýcháváme, či můžeme číst:■ „Fyzická příprava je v současnosti velmi propracovaná,psychická dost zaostává.“■ „Odborníci se zabývají tím, jak nejlépe sestavit tréninkové dávky, jakpřipravit stravu a pitný režim, ale zapomínají se starat o mysl sportovců.A najednou na vrcholné akci jinak výborně připravený sportovec vyhoří.“■ „A pak se říká, že ztratil formu, neustál tlak, přemotivoval se.“Asi je každému jasné, že bych mohl pokračovat, ale pojďme se věnovatspíše otázce: „Co s tím?“ Odpověď není jednoduchá a ani jednoznačná.Vnásledujících řádkách se pokusímevyspecifikovat určitéproblémové okruhy, kterésouvisí s daným tématem a odpovědětna ně situacemi z praxe.Jak na to?Určitě něco dělat lze! Prvním problémemje, že s myslí hráče začínámepracovat, až když jsou hráči skorodospělí (tedy, pokud vůbec). A to jepozdě. Například hokej se učí dětiod čtyř, ale psychiky nebo mentálnípřípravy, chcete-li si začínáme všímato deset dvanáct let později, kdy užjsou z nich téměř hotoví hráči.“ Nejenz výše uvedeného důvodu vnímámpsychologickou přípravu sportovceve dvou rovinách:1) jako kontinuální processouvisející s ontogenetickýmvývojem hráče2) jako „nárazová akce“ souvisejícís okamžitým stavem jedince (odbourávánístrachů, vypořádáníse s krizovou situací…)Aby ale nedošlo k mýlce: bavíme seo situaci, kdy hráči dají tréninkovémuprocesu dané hry maximum. „Sedětv křesle a meditovat opravdu nestačí.“Na úvod si tedy pojďme připomenoufotbalové okamžiky či příkladykariéry hráčů, ve kterých psychikahrála důležitou roli.Panenkova penalta„Už asi dva měsíce před mistrovstvímjsem se rozhodl, že když budukopat penaltu, pošlu míč doprostředbranky,“ vzpomíná. Při šampionátubydlel na pokoji se zkušeným brankářemIvo Viktorem, kterého v lize29mentální tréninktakovou střelou už přelstil. Jenomžefinále mistrovství Evropy není běžnéligové utkání! „Ivo mě zrazoval,“vypráví Panenka. „Vyhrožoval, že minedá klíč od pokoje, jestli to zvorám.Ale po finále mi sám odemkl dveře.“Panenka byl vystaven neuvěřitelnémutlaku. Přesto si troufl na něco,nad čím doposud nevěřícně kroutíhlavou celý fotbalový svět. Pomohlamu k tomu jen jeho brilantní kopacítechnika ?Baggiova penalta„Božský copánek“ a jiné nadpozemsképřezdívky si vysloužil za svévýkony na fotbalovém trávníku. Fanoušcikvůli němu byli ochotní vyjítdo ulic a protestovat, když opouštěljejich klub. Jako vůdčí osobnost každéhomužstva, ve kterém působil, bylčastým a spolehlivým exekutorem pokutovýchkopů. I mistr tesař se utne,a jak to bývá, v nejnevhodnější okamžik.Finále mistrovství světa 1994mezi Itálií a Brazílii musel rozhodnoutpokutový rozstřel. Za stavu 3:2pro Brazílii může Roberto Baggio totodrama prodloužit. Nepochopitelně přestřelujevysoko nad a spouští tak gejzírbrazilské radosti nad dalším titulemmistra světa. Opustila ho v tu chvílijeho taktéž brilantní kopací technikaprověřená spoustou proměněných pokutovýchkopů a mnoha nádhernýmigóly z přímých kopů? Proč? Psychika?Neustál tlak daného okamžiku?Jan Koller,kdo by to čekal?Životní příběh této české fotbalovéikony je notoricky známý. Rodákze Smetanovy Lhoty začal s vrcholovýmfotbalem až v 21 letechpřestupem do Sparty, která ho alebrzy prodala jako neperspektivníhodo belgického Lokerenu. Za tři rokyse stává pilířem národního mužstvaa hráčem evropského formátu. Jemožné během několika let dohnatmnohaletý handicap vrcholového tréninkovéhoprocesu pouze fyzickýmtréninkem? Měla v tomto případěrozhodující roli „hlava“ hráče, respektivepostoj Honzi k dané situaci?Jan Šimák,kdo by to čekal!„Měl jsem několik složitých hráčů,ale on je komplikovanější nežvšichni dohromady,“ zlobil se kdysitrenér Klaus Toppmöller. Jedenz největších talentů české fotbalovéhistorie si tak sám svým bohémskýmživotem a sklony k pití zbrzdil slibněse rozvíjející kariéru. Proč?Co spojuje a v čem se liší dvazmíněné penaltové okamžiky? V čemjsou si kariéry obou Janů podobnéa co je rozděluje? Antonín Panenkajiž dva měsíce před mistrovstvímvěděl, jak penaltu provede, věděl, žeskončí v síti. Byl přesvědčen o svévěci a jeho sebevědomím neotřásliani nejbližší kamarádi. RobertoBaggio oplýval takovou kopací technikou,že Antonínu Panenkovi nemuselnic závidět. Přesto v nejdůležitějšímokamžiku své fotbalové kariéryzklamal. Janu Šimákovi se dostalood malička dostatečné tréninkovépéče, přesto svou slibně rozjetou kariérua svůj neoddiskutovatelný potenciálnedokázal rozvinout tak, jakby si zasluhoval. Naopak Jan Kollerse svým přístupem dokázal běhemněkolika let dostat na fotbalovýOlymp. Myslíte si, že za to mohlyjen jeho fyzické předpoklady a neoddiskutovatelnápíle ?V obou paralelách, penaltovéi „honzové“, hrála významnou rolimysl. Bez výborně zvládnuté vlastnímysli zkrátka není možné uspět. Protose na dalších stránkách pokusímpředložit jakousi tréninkovou sestavu,pomocí níž budete moci svoumysl cvičit tak, aby vám pomáhalaa posouvala vás dál. Jedná se o náznakmentálního koučinku v praxi.„Nechte svou mysl, aby vám pomáhalavítězit“, říkávám hráčům.Jak cvičit vlastní vůli, jak nakládats vítězstvími a prohrami, jak sistanovit vlastní cíl, co se strachema se stresem, jak relaxovat…, to všejsou problémové otázky, které trápínejen trenéry a hráče, ale každéhočlověka, který chce ve svých rolíchněco dokázat – nejen o tom je mentálníkoučink sportovce!Motiv a postojNejdříve si popišme tyto dva základnípojmy výkonové motivace.Motiv = cíl.Stanovte si ho!Jestliže chcete něčeho dosáhnout,musíte přesně vědět čeho! Zní tosamozřejmě, že? Ale divili byste se,kolik kluků a holek sportuje jen proto,„aby něco dělali“. Můžete si být jisti,že ti moc úspěšní nebudou. Jdětena to úplně jinak. Stanovte si jasnýcíl, k němuž chcete dojít. Představte2/2013


mentální tréninksi ho jako maják, ke kterému se vydáváte.Mějte ho neustále před sebou,a pokud náhodou musíte sejít z cesty,nikdy neztraťte povědomí, že k němubrzy zase musíte odbočit.Pokud se takto nedokážete nasměrovatjen v mysli, použijte pomůcky.Vezměte si tužku a papír, sedněte siněkde v klidu, kde vás nikdo nebuderušit, a napište si, čeho chcete dosáhnout.Ale nepište věci jen tak ledajaké,musí to být věci, které se dotknouvašeho racia, to znamená, že vaše logikaje jasně chápe, ale navíc se musídotknout i vašeho srdce! Musíte tencíl vášnivě chtít! Tím teprve dostávácíl energii záměru! Pak máte teprvejistotu, že je to ten správný cíl!Jakmile totiž budete mít vlastnícíl, který si před sebou vytyčíte sami,který je vnější odezvou vašich vnitřníchtužeb a přání, tak pak se ve vásnajednou roznítí motivace, je to cílsamomotivující.Ovšem moment: Co to vlastně jeta motivace?Ve skutečnosti jde o obrovský motor,který vás požene dopředu.O takovém cíli by měli vědět i rodičea trenéři, nebo lidé, k nimž pociťujehráč největší důvěru.Na cestě k hlavnímu majáku – cíli– si však hráč musí vytyčit i několikbližších, krátkodobých cílů, kterépro něj na této pouti budou jakýmisi„etapovými městy“. Než se totižstane hvězdou Premier League, budeto chvíli trvat. Ale aby to hráče nepřestalobavit, dopřejte mu radostz dosahování těchto průběžných cílů.Stanovte si je na současnou sezonu,na jednotlivé dovednosti i na každýtrénink.Na trenérech či rodičích pak je hlídat,aby hráč touhu dojít k cíli neztrácel.Někdy k tomu může pomoct i odpočinek,odreagování, jindy naopaktvrdší trénink.Pokud motiv – cíl – nebyl stanovenýsprávně, nedokáže hráče udržetna stanovené cestě, energie záměrubyla malá. Proto je prvním a velmidůležitým úkolem hráčovi „inventuryv hlavě“ ujasnění si: „Co opravduchceš? Nejen logikou, rozumem, alesrdcem!“Postoj – bez vašísnahy a spolupráceto nepůjdePo celou dobu by měl hráč v soběmít takzvaný zvnitřněný cíl, jehožchce dosáhnout. Na cestě k jeho dosaženíale musí zaujmout správný postoj.Představme si situaci, kdy trenér(rodič nebo učitel) křičí, protože něcodělá hráč špatně. Vidí za tím jedinec„zbytečnou šikanu“? To je ale špatnýpostoj. Nebo si uvědomí, že tenkřik upozorňuje na něco, co se nedaří,a hráč má možnost to zlepšit.Sám se chtít zlepšovat. Být pozitivněnespokojen. Sám hledat možnostizlepšení. To je správný postoj!Pak se nastartuje takzvanýdomino efekt neboli efekt sněhovékoule. Jakmile má hráč správnýpostoj, okamžitě zjistí, že má i vůlia touhu dojít k cíli, brzy na sobě pozná,že se zlepšuje, protože na soběpracuje. Záhy roste i výkon a sebevědomí,což se vzápětí projeví přímov akci – v zápase.Jen když bude hráč sám opravduchtít – to je cesta k cíli!Postoj je náš vnitřní stav, kterýse vznáší jakoby nad motivací. Je tocosi navíc. Jak jsme již konstatovali,motivace nás žene k cíli. Ale v životěa ve sportu nás potkají i méně příjemnéudálosti, k nimž musíte zaujmoutnějaký postoj, pracovat s nimi a přijmoutje. Je to naše reakce na věci,s nimiž se běžně, nejen ve sportu alei v životě setkáváme.Občas se nám stane, že prohrajeme,nebo trenér nepostaví hráčedo zápasu, nebo ho předčasně vystřídá.Nic příjemného, že? Ale i s takovýmisituacemi se musí hráč vyrovnata nějak se k nim postavit. Postojhráče by se měl během jeho vývojebudovat. A to je jedním z hlavníchúkolů kontinuální mentální přípravyhráče: „Chcete-li ve sportu něčehodosáhnout, musí se pro vás sportstát životním stylem“.Správný postoj pomáhá sjednotitvnitřní a vnější sílu: „Není dobře,když děláte něco jen díky pevnévůli“. Za tou totiž stojí slovíčkoMUSÍM. Vůli startuje podnět zvenku– odměna, nebo trest. Potom násale k cíli žene jen ta vnější síla. Jenžemáme v sobě sílu daleko mocnější –vnitřní. Když je obě sladíme a sjednotíme,pak nastává ideální stav, protožekoherence těchto sil nás směřujei k věcem zdánlivě nemožným.Bez motivace a bez chtěníUkažme si to na fotbalistech.Existují hráči líní, se špatným postojema bez motivace. Podvědomítakového člověka jako by vlastně anisport dělat nechtělo. Také už na nějpřestaly zabírat vnější podněty – nelákáho vidina odměny a nebojí seani trestu. Takový kluk nebo holkav 15 letech s fotbalem klidně i skončí.Už dávno ho nehraje kvůli sobě,kvůli lásce k němu. Pak se napříkladvzbouří i proti rodičům a nechce pokračovatani kvůli nim.S chtěním, ale pouzechtít nestačíDruhá možnost je, že vnější cíleho stále lákají, ale neuvědomuje si,že nic jiného už ho k fotbalu netáhne.Není to ten zarputilý hráč, který bybyl první v kabině, doma si vzal míčjen tak sám od sebe a šel si zahrátna ulici, nebo který by pravidelněráno a večer dělal dřepy a kliky (jakosi přidával třeba Pavel Nedvěd). Tuhlechuť dělat sám o sobě něco navícv sobě takový kluk nemá. Je jasněvidět, že sportuje jen kvůli podnětůmz vnějšku. On by chtěl, ale zůstávápouze u toho chtění!Chuť zůstala, ale chybí vůleU třetího případu je to obráceně.Hraje fotbal rád, je to hračička, kterýsi užívá zápasy, ale když nadejdečas na hrubou práci, nemá vůli ji dotáhnoutdo konce. Chce hrát, dávatgóly, ale nic pro to neudělá. Když simyslí, že je nějaké cvičení navíc, taks tím má velký problém – odflákne to.Chybí morálně volní vlastnosti dělatvěci, které jsou pro takového hráče„nepopulární“.Chtění, motivace, vůleČtvrtá možnost představuje ideál,o který bychom se měli snažit. Aby sepodvědomí propojilo s vědomím, rozumse srdcem, morálně volní vlastnostihráče s láskou ke hře jako takové!„Abyste fotbal měli rádi, abystev sobě našli dostatek vůle a abyste tovše spojili v jeden celek.“Sjednocení silKdyž se trenérům povede v hráčíchobjevit a nastartovat jejich vnitřnísílu, najednou i samotný hráč zjistí, ževůli ani tolik nepotřebuje. Najednoumu sport přestane připadat jako dřina,protože všechny úkony bude provádětrád a i tvrdé tréninky si bude užívat.Vůle je jen první krok. Tím druhýmje, že ji přestanete potřebovat,protože se na všechny věci spojenés tím, co děláte, budete těšit, či je přijímatjako něco, bez čeho prostě nejdesvého vysněného cíle dosáhnout.Říká se, že vůle je matka veškeréhojednání. Já s tím souhlasím, aleobčas pak může nastat „křeč“. Kdyžteď půjdu do posilovny, protože vím,že tam jít musím, protože mi to pomáhá,tak mám vůli do posilovny jít. Toje ale jen poloviční cesta. Když se tamale těším, protože mě posilování baví,pak je to splynutí vnitřních a vnějšíchsil, které dává člověku jedinečnou sílu.Nerad bych, aby to vyznělo, že„taháme děti od vůle“. Je to jinak,vůle se má přeměnit v touhu. Největšíchvýkonů ve sportu nedosáhnetedřinou. Ano, objektivně si přitom špičkoví sportovci sáhnou na dnofyzických možností, ale nepovažujíto za dřinu. Ten pocit, kdy jsouabsolutně vyčerpaní, je baví, majího rádi, takže o něm nepřemýšlejíjako o dřině. Prostě jdou za svým cílem,proto dřinu nevnímají jako něconegativního.Jen si vzpomeňte na učení. Stačímít látku, která nás baví a zajímá.A stejnou porci informací najednouzvládneme mnohem rychleji a lépe,než když ji považujeme za něco nepříjemnéhoa když víme, že se ji prostěmusíme naučit.Přijde vám, že není jednoduché„zamilovat si“ dělání stovek dřepůa kliků? Zdá se vám nemožné oblíbitsi tréninky, z nichž odcházíte úplněvyčerpaní? Manuál asi nenajdeme,přesto se pojďme podívat jak podpořitemoční vazbu jedince k činnosti,k fotbalu!Tipy, jak zaujmoutsprávný postoj,aneb Podpůrné body mentálníhokoučinku v praxi, který vede k podpořeemoční vazby jedince k činnosti1. Sněte!O čem sníme, po čem toužíme, toje projevem naší vnitřní síly. U dětíje to snadné, sní mnohem častěji neždospělí. „Pověste si plakát na zeď,podívejte se v televizi na mistrovstvísvěta a sněte, že v něm sami hrajete...,“často říkáme dětem. Najednouzjistíme, že práce, kterou děláme, abyjsme se svému snu přiblížili, už nenítaková dřina. Proč? Protože toužímepo tom, aby se náš sen stal skutečností!Jde to zevnitř!Namítnete možná: Takový sen semi stejně nemůže splnit. Opravdu si toale myslíte? Pokud hrajete fotbal a jevám třeba 10 let, nikdo mě nepřesvědčížádnými racionálními argumenty,že za dalších 15 let by daný hráč nemohlhrát třeba ligu! Nikdo nemůžeuvést jediný logický argument, pročby se tam nemohl daný jedinec dostat.Takový argument totiž v tomto věkuneexistuje.Samozřejmě si nesmíme stanovitnereálný sen. Když je hráči 18 leta hraje v krajském přeboru, tak jenesmysl, aby snil o tom, že jednoubude v Premier League. To je už zřejměnereálné. „Respektujme zákonysprávného snu, který musí být reálnýpro naši mysl i srdce!“SněníCo si pod tím představit v souvislostise sportovním (nebo jakýmkolivjiným) výkonem a jak nám může pomoci?Snění, to je „energie“. Zvlášťu dětí a mládeže je bdělé snění velmidůležité. Umí nastartovat jakousivnitřní sílu, motivaci. Pomáhá utvářetsprávný postoj. Proto bychom honeměli podceňovat. Naopak. Sněníbychom měli u svých svěřenců „provokovat“!Co si pod sněním představit?Především si uvědomme, že zde hovořímeo bdělém snění, ne o snech,302/2013


mentální tréninkkteré se nám zdají, když spíme. Bdělésnění je stav, kdy jsme v klidu a jen sivybavujeme něco, co by jsme chtěli,aby se v budoucnu stalo. Promítáme siv hlavě svá přání, jako by se již splnila.„Prožíváme“ je ve své mysli, stejnějako by se to stalo doopravdy.Děti sní o tom, že jednou budoujako jejich vzor či idol. Chtějí býtautomobilovým závodníkem? Paksní o tom, že si jednou zajezdí třebas Michaelem Schumacherem. Chtějíbýt fotbalistou? Sní tedy o Pavlu Nedvědovinebo Tomáši Rosickém jakoo svých spoluhráčích. To je přirozenésnění a je dobré, když ho dítě prožívá.Já mám ale na mysli snění, kteréje možné rozvíjet, provokovatho. Sen ve své podstatě ve vás cosirozpoutává. Nastartuje ve vás pocit,který vám později pomáhá. Je to určitáenergie, která vytváří správnépodhoubí k dobrému postoji. Pokudsníte o tom, že se chcete stát dobrýmfotbalistou, že chcete hrát v PremierLeague, stačí zavřít oči a představit si,že tam skutečně hrajete. Tento pocitve vás vytvoří jisté chvění. V tu chvílisi sami řeknete: „Vždyť já jednouten dres Arsenal/Manchester/Chelsea(doplňte si sami) přece jen můžu obléknout!“Snění souvisí s určitou vizualizací,kdy si vybavujete události,které jste už viděli, a také s imaginací– tvořivým myšlením. Vizualizace je,když Theri Henry (či kterýkoliv jinýváš oblíbený hráč) dá důležitý gól,a vy si představujete, že podobný góljednou střílíte vy.Při imaginaci si v sobě vytváříteobrazy, které jste nikdy neviděli,nebo nezažili. Síla imaginace spočívápředevším v tvůrčím myšlení. Vždyťbez imaginace by nedošlo k mnohavelkým objevům ani vynálezům. NapříkladKolumbus měl svůj nový kontinentsilně zapsaný ve svých snecha představách. Tato myšlenka spojenás vírou z něj učinila odvážného, vynalézavéhoa vytrvalého muže, kterýnakonec svou zemi snů, svou Ameriku,skutečně objevil.Stejně to funguje i s „objevy“ našichsportovních výkonů. Představte sitřeba hráče, který dal čtyři góly v zápasenebo třikrát vyhrál Ligu mistrů.Sice jste ho nikdy neviděli na vlastníoči, takového člověka osobně anineznáte, ale zmíněná situace se vámklidně může promítat před očima.Spouštěčem imaginace a vizualizaceje snění. I proto tvrdím, že je důležitéu dětí snění rozvíjet a podporovat,protože nám v budoucím vývoji dítěteusnadňuje s ním provádět vizualizačnía imaginační techniky, což jsou důležité„nástroje“ mentálního koučinku.Vizualizace vám navíc můžepomáhat i při učení nových pohybů.Co tím míním? Představujete si danýpohyb – například kličku nebo střelu.Pokud ho máte v mysli ujasněný,umíte si představit, jak tu kličku nebostřelu provedete. Jestliže si vybavítei svůj vzor, jak takový pohyb provádíon, pak je proces učení mnohemrychlejší a snadnější. Říká se tomuideomotorika. Najednou je pro vásmnohem snadnější na „záludnosti“tohoto pohybu přijít, než když vámho trenér pouze ukáže a vy ho po němopakujete.Proč tomu tak je? Při snění se totižvžíváte do situace, kdy dotyčný pohybzvládáte a umíte ho provést.Od 13 do 15 let si hráč může předusnutím, nebo v klidových fázích,kdy jede na trénink nebo z tréninku,představovat, jak udělá tu či onu hernídovednost – třeba střelba. Tělo můžeodpočívat, ale mysl stále pracuje. Tělopak reaguje na stav mysli, dokonce semění tepová frekvence, pokud si hráčživě nějakou akci představuje.Využijte energii ze sněnía konejte!Snění a představy vám nezaručujíakci samotnou, je to jen určitýdruh přípravy – ale nesmíte u něj zůstat.Nechcete přece, aby z vás bylijen snílkové, kteří u snění skončí.Ze snu musíte přejít do akce pomocívůle. Sen ve vás nastartuje energii, aleakci za vás neudělá. Stane se realitouaž v okamžiku, kdy si za tím snempůjdete, kdy ožije váš záměr pevněsi za snem jít.Jak sny navoditZpůsobů je více. Například jemožné kluky přirovnávat ke hvězdnýmhráčům. Trenér může říct: „Tyjsi ho dneska u lajny zastavil jakoGallas.“ Například osmiletý hráčtřeba ani neví, kdo Gallas je, neznáho. Pak mu o něm trenér něco musíříct, ukázat mu ho na plakátu. Kdyžk tomu dodá, že Gallas je vynikajícíobránce, hráč zjistí, že je to skutečnáhvězda. Těmito informacemi hotrenér připoutává k fotbalu. Kluk pakvyjde z kabiny a chlubí se ostatním,že byl jako Gallas. Oni se ho ptají,kdo to je, a on jim může ukázat, žeuž toho hráče zná, a poučí je. Celoutu dobu si přitom podvědomě říká, žebyl jako on.Připojit k pochvale za dobře odvedenývýkon i nějaké pochvalné přirovnáníse určitě vyplatí. Snění pakrozšiřujeme na identifikaci, kdy sehráč ztotožňuje s konkrétním vzorem.Snění je také možné provokovatkrásnými okamžiky. Výhra titulu, turnaje,zápasu – najde se jich spousty.Kompletní sortiment strojů pro údržbupřírodních a umělých sportovních trávníkůNejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing1900 pro sečení fotbalových hřišť.Novinka – vertikutační vřetena pro TK1900 s pracovním záběrem 180 cm.Jednovřetenová sekačka Mastiff s pojezdempro údržbu fotbalových hřišť.Turfo CR-7 tažený špičkový profesionálnítopdresser pro přesnou aplikaci písku.Verti-Rake prutové brány jsou určenyna vyčesávání plsti z trávníku.Verti-Quake provzdušňuje zhutnělou půdubřity šavlovitých nožů.Verti-Drain – aerifikátor fotbalových hřišťa sportovních travnatých ploch s plnýminebo dutými hroty.Lehký japonský malotraktor Shibauras kartáčem Verti-Broom na umělé povrchy.31P R O D E J – S E R V I S – S L U Ž B Y – P Ů J Č O V N A – B A Z A Rw w. it tec.c zw w w. it tec.c zwITTEC s.r.o.AOS Modletice 106251 01 Říčany u PrahyTel.: (+420) 323 616 222E-mail: info@ittec.cz2/2013


mentální tréninkHlavně u dětí je důležité, aby kdyžse jim něco povede, si úspěch umělyužít a vychutnat si ho. Aby se k němuv jiných chvílích mohly vracet, vybavovatsi ho a on jim pomáhal.2. Budujte v soběpocit vítěze!Při tréninkových situacích seběžně používají takzvaná „vítěznářešení“. Například s Jaromírem Jágremjsme v srpnu běžně brali na jehotréninky dorostence. Nebo gólmanaz druhé národní ligy. Když jsme řešilirychlou kličku od mantinelu, takJaromíra zpočátku bránil dorostenec.A třeba až za 14 dní, kdy Jaromír načerpalsebevědomí, zvyšovali jsmeodpor. Možná si to lidé neuvědomují,ale takhle trénují i špičkoví hráči.Při sérii přípravných zápasů častotrenéři využívají tohoto aspektui tím, že ten poslední zápas by mělbýt proti slabšímu soupeři, aby senastartoval vítězný pocit.3. Využijte energii zesnění a konejte!U snění se nesmíme zastavit.Spousta dětí ráda sní, ale pak už sejim nechce pracovat, aby svého snuskutečně dosáhly. Snění je krásné,ale mnohým připadá jen jako pohádka.Nepomýšlejí na další krok,nechtějí své sny zrealizovat. To jechyba! Jako trenér mohu začít pohádkovýmpříběhem, jímž pomohusnění nastartovat, ale vždy musímnaznačit, že ten příběh se může změnitv realitu. Říkám, že se snu musídodat energie záměru, jinak jsmepouhými snílky!Mohu ukázat příklady hráčů, kteřísvého snu dosáhli. Můžete si je nalézti sami – a pak uvidíte, že je možnéváš sen zrealizovat. Vždyť třeba jižzmiňovaný Jan Koller byl v jednadvacetiv divizi. To je největší rozdíl protipohádkám: totiž že ve sportu můžemeukázat na konkrétního člověka, kterýsi svůj sen splnil. Tím zvyšujeme povědomí,že to můžeme dokázat i my.Zažehneme v sobě energii, která námpomůže sen uskutečnit.4. Vězte, že todokážete!Nestačí vám věřit, že něco dokážete,vy to musíte vědět! Když v něcověříte, máte v sobě vždy semínko pochybnosti.Ale když to víte, na pochybnostnezbývá místo. Změňtevíru ve vědění! Když se hráč třebav 16 nebo 17 letech dostane do národníhotýmu, může si říct: Vím, že sedo ligy dostanu! K vědění dochází –dejme tomu – ve dvou třetinách cestyk cíli. V tu chvíli se víra zpevňuje natolik,že se přetransformovává ve vědění,sebevědomí hráče roste a chuťdo práce se zvyšuje.5. Musíte umětněco obětovat!Co je zadarmo, to může mít každý.To není vzácné, ani výjimečné.Jenže právě výjimečnosti chceme dosáhnout,ne? Jenže ta je samozřejměněčím zaplacená, něco musíme obětovat.Ráno musíme vstávat na tréninky.Nelíbí se nám to či ono?Musíme se překonat! Jsou zkrátkasituace, které zrovna nemilujeme.V těchto chvílích musí naskočit našemorálně volní vlastnosti a přimět násobětovat vlastní pohodlí. Stanovit sipriority a ty plně respektovat.6. Pokládejte sisprávné otázky!Tento bod patří hlavně realizačnímutýmu, ale můžete se o to pokoušeti sami. Jde o to, abychom mladé hráčenevedli jen ke kopírování nějakéhooriginálu. Nesmíme zapomenout, žekopie je vždy horší než originál. Pokudbudou děti kopírovat tréninkovémetody a postupy Nedvěda neboKollera, vždycky skončí za nimi. Půjdouv jejich šlépějích, ale jednohodne skončí. Někdo dřív, někdo později.Ale nikdy nedosáhnou stejnéhoúspěchu, zůstanou za nimi, protožeten konkrétní kluk není Nedvěd, aniKoller.Vezměte si ze všech jen to, covám může nejvíc prospět. Musítevšak rozkvést jako samostatná osobnosta individualita. Tím, že budeteněkoho jen kopírovat, toho rozhodněnedosáhnete.Rozvíjejte svůj vnitřní svět. Rodičenebo trenéři by se vás měli ptátna konkrétní situace – proč jste zvoliliurčité řešení. Sami se snažte přicházetna nové a lepší způsoby. Když na něpřijdete sami, půjde vám jejich realizacemnohem snáz.Proto jsou důležité diskuse v autobusech,v autě, cestou na zápas nebona trénink. Nebo večer před spaním.To jsou chvíle, kdy byste se měli bavito hře, odpovídat rodičům, trenérůmči sami sobě na otázky a hledat lepšířešení.7. Nenechte se ovládatsituací!V tomto bodě jde předevšímo zvládání emocí. Když dostanete góldvě minuty před koncem, nakopnutímmíče někam daleko pryč si asi nepomůžete.Ani tím, že složíte ruce a řeknetesi: Je konec. Emoce jsou výbornýsluha, ale proradný pán! Emoce násmohou odvést od řešení dané situace,respektive ovlivňují razantně náš postojk ní. Musíte tu situaci ovládnout,než ona ovládne nás!8. Vyhledávejte výzvy!Představte si krizovou situacijako horu, na kterou lezete. Mátemožnost na ni vylézt ze dvou stran.Buď jste ustrašení a vnímáte ji jakohrozbu. Máte v sobě obavy, co sestane, když se to nepovede. Nebo jivnímáte jako výzvu a vidíte se, jakna vrcholu zvedáte vítězný pohár.Vyhledávejte takové situace a zdolávejteje! Přemýšlejte co můžetezískat, ne ztratit.9. Nevymlouvejte se!Ani sami soběKaždý máme v sobě jakoby dvěosobnosti. Jedna je negativní, táhnenás dolů, například k lenosti. Našeptává:Běž k počítači, vykašli sena trénink, budou tě zase bolet nohy.Druhá osobnost je ta ryzí, čistá, kteráoponuje. V tu chvíli nastává otázkavnitřního boje, co převáží. V těchtookamžicích potřebujeme opět vůlia touhu. Když se vám nechce, můžepomoct i rodič nebo trenér. Může říct:Mně se pokaždé taky nechce do práce,ale jdu. Nebo vám dá motiv: Buďrád, že je tam parta, kamarádi… Vždyhledejte důvody, proč to udělat. Nikdyne výmluvy, proč to nejde. „Kdochce, hledá způsob, kdo nechce, hledádůvod“.10. Zvykněte si, že sestanete terčem!Závist je velmi ošklivá, ale bohuželvšudypřítomná lidská vlastnost.Pomalu si zvykejte, že když budeteúspěšní, mnoho lidí vám úspěch nebudepřát. Dokonce vás budou odrazovatod cesty, která k němu vede. Vytvořtekolem sebe určitý štít. Věřte si. Čímúspěšnější budete, tím se do vás lidébudou častěji trefovat. Závistivá kritikavás ale nesmí rozhodit.11. Nepřítel strach?Zkuste se s nímskamaráditStrach provází člověka od narozeníi od prvopočátku lidstva, vždyťse o něm píše i v Bibli. Je to druh destruktivníemoce. Říká se o něm, žez něj všechny ostatní emoce vycházejí– proto se o strachu často uvažuje jakoo „emoci emocí“. Může vás ochromiti plíživě pokazit perfektně nacvičenývýkon. Zvládat strach je umění, alenení to nemožné.Existují dva druhy strachu. Jedensouvisí s naší ochranou, destrukcínašich fyzických těl. Bojíme se například,když lezeme na skálu, nebokdyž se chystáme přeskočit průrvua nejsme si jistí, že to zvládneme. V tuchvíli se bojíme o život nebo o svézdraví. Také se bojíme bolesti, o nížvíme, že bychom si ji pádem způsobili.Představujeme si, co se můžestát, když se nám plánovaný pohybnepovede.Toto je vnitřní strach, který vyvolávánaše intuice. Tento strach jecelkem pozitivní a u dětí by se nemělpotlačovat či brzdit. Pomáhá nám totižpřežít, případně si ochránit zdraví.Také ale existuje strach, který sivypěstujeme během života. A to jevelmi škodlivý strach v situacích,kdy nám jde o výkon. Je to strachracionální, který si vytvoříme vlastníúvahou v mysli. V podstatě si hovymyslíme.Strach kvůli minulostiV takové situaci pátráme myšlenkamiv minulosti, nebo je směřujemedo budoucnosti. Jak vypadá strach,když se vám bojácné myšlenky toulajív minulosti? Třeba tak, že si vzpomenete,jak jste kdysi už jednou neudělalizkoušku, na kterou jdete. Nebosi vybavíte, jak jste něco pokazili.A tuto minulou vzpomínku přenesetedo současnosti. Řeknete si: „Tehdyse mi to nepovedlo. Bojím se, že seneúspěch bude opakovat.“Mohu uvést příklad krasobruslařeTomáše Vernera. Ten se na mistrovstvíEvropy nemohl ubránitvzpomínkám na mistrovství světa,kde nezvládl volnou jízdu. Všechnoostatní provedl perfektně, ale jakmilepřišla na řadu volná jízda, dostalstrach.Rozum mu spojil tehdejší událosts tou přítomnou. V takový okamžik jerozum váš nepřítel, protože minulostzcela zbytečně přenáší na přítomnostjen kvůli určité vzdálené podoběa tyto situace – minulou a přítomnou– spojuje.Ale uznejte sami, že pokud se vámnedařilo proti nějakému soupeři nebopři určité zkoušce, tak to přece vůbecnemusí znamenat, že se vám nebudedařit znovu. Jen ve vás strach vyvolávápocit, že by se neúspěch mohlopakovat.Strach kvůli budoucnosti„Hlavně to nepokaz a neudělejostatním ostudu.“ Možná jste užtaké slyšeli podobnou „radu“ od vašichblízkých či kolegů. Není míněnašpatně, ale napáchá mnohem vícškody než užitku. Vyvolává ve vástotiž strach z možnosti, že něcov budoucnu pokazíte. Přímo vybízík bojácnosti a je přesným opakempozitivního myšlení. Hráč jako bypodvědomě čekal, kdy to těm ostatnímpokazí.Vzpomínám si, jak mi (bývalýbrankář a současný manažer hokejovéSparty) Petr Bříza vyprávěl, jakmu otec jako malému říkal: „Hlavněnedostaň hloupý gól.“Petr pak na tu větu myslel celýzápas, až se mu mnohdy stalo, že sitakovou branku doslova „přivolal“.Prozradil, že se mu ta věta vybavovalaaž do 28 let. Nemohl se jí zbavita chytání mu znepříjemňovala.322/2013


mentální tréninkŽijme přítomnostíOba zmíněné příklady ukazují,že při sportovním (nebo jakémkolivjiném) výkonu vám myšlenky, kterése nesoustředí na aktuální přítomnost,pouze škodí. Ideální stav je, pokud sepři výkonu soustředíte pouze na to, cose děje právě teď a tady.Říká se, že přítomnost nemá emoce.Sama emoce je totiž hodnotící hledisko.Ve chvíli zhodnocení je ale onakonkrétní situace pryč, takže emocemíří buď do minulosti, nebo do budoucnosti.Pokud se sportovec soustředípouze na to, co v konkrétní chvílidělá, pak říkáme, že je „rozpuštěnýdo hry“. V tu chvíli zapomínátena sebe, na své potřeby. V tu chvílijste vtaženi zcela do hry. Určitě jsteslyšeli výraz: „Je v tranzu“. Řeknetesi možná: Co je to vlastně tranz?Je to stav, kdy sportovec myslí a žijejen daným okamžikem. Nutno všakdodat, že je velmi obtížné se do takovéhostavu vědomě dostat. K tomunapomáhá právě mentální koučink.Jak se strachem pracovatNejdůležitější je zjistit, zda mátestrach kvůli myšlenkám, které se upínajído minulosti, nebo do budoucnosti.Pokud na to přijdete, zkustepotom použít jednu z následujícíchmetod ke zvládnutí takového strachu.Je to zdánlivě prosté.Změňte v sobě hrozbu ve výzvu!Jdete na zkoušku, kterou už jstejednou neudělali. Nebo se stavítek penaltě, kterou jste minule neproměnili.Vzbuďte v sobě opačnýpocit. Začněte usilovně myslet na to,jak bude skvělé, když tu zkoušku čipenaltu tentokrát zvládnete. Přeměňtenegativní náboj v pozitivní.Co když se to povede, co získáteza pocit…Staňte se kamarády!Uvědomte si, čeho se přesně bojíte,a pojmenujte to. Říkejte tomutřeba „drak“. Ano, strach je vašísoučástí, ale když ho pojmenujetea představíte si ho jako reálný objekt,v tu chvíli už ho odosobňujete,vidíte ho mimo své tělo. Pakuž nesídlí ve vaší mysli, ale mimoni. Jakmile ho máte takto pojmenovanýa „zhmotněný“, povídejte sis ním. Řekněte si: „Je to můj kamarád,který mi přišel říct, že nastávámá velká chvíle. Tím, že tu je,mi dává najevo, že se blíží situace,která je pro mě důležitá. Tím, žemě informuje, mi přece pomáhá!“Pokud takhle dokážete na strach reagovat,můžete ho pak před každouzkouškou či zápasem přímo vyhledávat.Můžete využít jeho energiia on se stane vaším pomocníkem.Napsat, zmačkat, zahodit!Další metodou je, že si v duchunaprosto přesně vybavíte, čeho konkrétněse bojíte. Že vám míč odskočípři rozhodující kličce? Že si spleteteslovíčka? Že se vás zkoušející zeptápřesně na to, co nevíte? V tom případěsi všechno, z čeho máte obavy, vybavte– a těsně před výkonem/zkouškou tov duchu napište na papír. Pak si řekněte:„Tak, všechno tohle proberu zítras kamarádem (rodiči/učitelem). Aleteď to nepotřebuju.“ A stejně jako jstesi své problémy v duchu napsali, takten papír ve své mysli zmačkejte a zahoďte.Říká se tomu vytěsnění z mysli.Uvidíte, že se vám najednou uleví.Každý z vás je ale úplně jiný.Na někoho bude platit jedna metoda,na jiného druhá a další je bude musetzkombinovat všechny. Důležité je pamatovatsi, že se strachem se dá pracovat.Jde jen o to, abyste to zkoušelia snažili se najít takový způsob, kterývám bude vyhovovat nejlépe.Abeceda krizovýchsituacíJak přistupovat ke krizovým situacím?Jde o způsob, který fungujehlavně u mladších hráčů a dětí, aleklidně ho můžete vyzkoušet, i kdyždo těchto kategorií již nepatříte. Budusice uvádět hokejové příklady, aleopět připomínám: Je možné je aplikovatna většinu lidských činností.V předchozím textu jsme popsalistrach. Psali jsme o snění, o motivaci,o cílech. Toto vše souvisí se stavemmysli. Tentokrát se však pojďme zaměřitna trénink mysli. Jak trénovatfyzickou kondici nebo jednotlivé hokejovédovednosti, to jste jistě slyšeliod trenéra. Víte, jak udělat kličkunebo správně dřepy. Ale možná někteříz vás zapomínají trénovat i svoumysl.A ono to jde! Dosud jsme jen popisovali,co se v mysli děje, ale neřeklijsme si, jak ji cvičit.Animální (zvířecí) reflexKdyž pracuji s dětmi, chci, aby siv sobě vytvořily tzv. animální reflex.Představte si, že jste dravé zvíře, predátor.Pokud sportujete, chcete soupeřeporazit. Nebo si říkejte: „Chci houlovit!“ Představte si: „Jsem levhart,leopard, nebo dravá kočka.“ Vžijte sedo situace, kdy se ta kočka učí lovit.Jistě, zpočátku není úspěšná, prvnílov se jí jen málokdy povede. Animálníreflex však způsobuje, že se s každýmdalším neúspěchem zlepšuje –až se jí konečně podaří vyhlédnutoukořist ulovit.U sportovců a lidí všeobecně točasto funguje opačně. Hráč špatněnahraje, pokazí šanci a místo, aby sepoučil, začne hrát ještě hůř. Přitomjakmile se vám povede animálníreflex v sobě vybudovat, budete sez chyb učit, místo aby vás svazovaly.Budete spontánně měnit hrozbyna výzvy.Aby se vám to povedlo, musítevšak udělat tři základní věci.A) Vyberte si tři hlavní úkolyNejprve musíte napsat tři hlavníúkoly, které na hřišti máte dělat. Přiřaďtesi k nim písmena z abecedy. Jstenapříklad obránce, takže vašimi základnímiúkoly jsou: (A) co nejrychlejipřistupovat k protihráči ve svémprostoru, (B) bez faulu získat míča rozehrát na spoluhráče a (C) zapojitse do útočné fáze. Víte, že tyto úkolychcete zvládnout jako první.B) Představujte si,že už je umítePřed zápasem, večer před spanímnebo kdykoliv, kdy jste v klidu,si představujte: „Všechny ty tři věcivýborně umím.“ Víte, jak se majísprávně provádět, ale zároveň sipředstavujete, že jste to vy, kdo je máskvěle zvládnuté. Využívejte zákonitostivizualizace a imaginace.C) Navoďte si posilujícímyšlenkyVyvolávejte v sobě tzv. posilujícímyšlenky. Stejně jako musíte posílitsvaly v posilovně, je třeba posílit sii myšlenky. Říká se tomu afirmacea jde o cílené myšlenky, kdy si vědoměpředstavujete, že jste výbornífotbalisté. Říkejte si: „JÁ jsem gólovýhráč, JÁ jsem nepřekonatelný v situacijeden na jednoho, JÁ umím udělatnejlepší kličku.“ To jsou posilujícímyšlenky.Tyto tři věci dohromady posilujíanimální reflex. Pokud někdo vstoupído vrcholového fotbalu, měl by jemít v sobě zažité.Když první tři úkoly (A, B a C)zvládnete, nahraďte je něčím jiným.Už umíte střílet góly, ale děláte chybynapříklad v bekhendové přihrávce.Znovu si to napište a přiřaďte dalšípísmena z abecedy. Ta vám budoustále připomínat, že v abecedě postupujetedál a dál – a tím pádem se zlepšujete.Nezapomeňte, že pokud umítejen něco, nestačí to. Jestliže chcetevynikat, musíte být skvělí ve všechherních činnostech.Každá činnost, která vám nejde,vás přivádí do určité krizové situace.A vy byste takové krize měli tímtozpůsobem zvládnout. Když si uvědomíte,kde přesně máte slabiny, můžeteo to víc pracovat na jejich odstranění.To vás posílí. Vzpomeňte si na dravcea jejich reflex. Máte to štěstí, že kdyžchybu zopakujete, neumřete hlady.Zvířata se zkrátka poučit musí, jinakby nepřežila. Kočka při prvním lovuudělá chybu. Při druhém už ji nezopakuje.Může udělat jinou, ale té sevyvaruje při třetím lovu. Stále se učí.Dělejte totéž.Využijte energii krizovésituaceZároveň je dobré uvědomitsi, že vždy poznáte, že se krizovásituace blíží. Ať už jdete ke zkoušcenebo se máte postavit k rozhodujícímunájezdu. Cítíte v sobě napětí. Je topodobné, jako když se blíží bouřka.Před ní také cítíte, že je ve vzduchu,že se každým okamžikem přibližuje.Energie, kterou s sebou krizová situacenese, zpočátku nemá pozitivní,nebo negativní náboj. Ten získá ažve vaší mysli. Pro nás je samozřejměvýhodné, pokud si ji nakloníteve svůj prospěch. Jde o to, jak se k nípostavíte.Příklad? Hráč jde na penaltu. Jistěsi vzpomene na nervózní dav, kterýpřihlíží na tribunách. (Musí to býtohromná energie, když ji v tu chvílivnímají tisíce lidí.) Výsledek alemůže ovlivnit pouze samotný hráč,který penaltu půjde kopnout. Měl byvyužít energii, která je všude kolem.Má dvě možnosti. Buď se na penaltubude dívat pozitivně a bude si říkat:„Tenhle brankář mi vyhovuje, minulejsem ho překonal.“ Nebo, pokud cítí,že na něj vypjatá energie nepůsobídobře, může se snažit o její zlehčení.Nebude ji hodnotit, ale řekne si: „Světse nezboří, ať to dopadne jakkoliv.Jsou důležitější věci.“V opačném případě může situacihodnotit negativně. Přemýšlí: „Co sestane, když to nedám? Lidé budoupískat. Zítra budu v novinách, jakjsem to zkazil. Když se to nepovede,vypadneme z play‐off.“Jeho tělo je pak připravené na negaci,na to, že se něco nepovede.A v tu chvíli je velká pravděpodobnost,že tělo svou negativní myšlenkuposlechne, a skutečně tu rozhodujícíkličku či střelu nezvládne.Proto byste si měli myšlenky hlídata nedovolit jim, aby vás negativněovlivňovaly.Krizovou situaci byste vždy mělibrát jako výzvu, ne jako hrozbu.Výzva je totiž pozitivní, hrozbanegativní. A vy přece chcete, aby todopadlo pozitivně, nebo ne?V předešlém textu jsme se snažilio konkrétní praktické využití mentálníhokoučinku ve sportu, koučinku,který vám může pomoci trénovatvlastní mysl. Postupně jste se dozvídali,jak si stanovit cíl, k němuž chcetedojít, a jak zvládat překážky, kterése vám na cestě k jeho dosažení budouobjevovat. Je to pro vás příležitost, jakse zlepšit. Určitě to nevnímáme jakonávod, ale spíše inspiraci.332/2013


mentální tréninkNěkolikrát jsem zmiňoval, že jeúplně jedno, jakého cíle chcete dosáhnout.Ať už je to složení nějakézkoušky, naučení se cizího jazykanebo úspěšná kariéra v Premier League,pokaždé vám použití „vytrénovanémysli“ může pomoci.Závěrem jsme si připravil souhrnvýroků a popsaných zkušenostíod lidí, kteří svého cíle dosáhli a byliopravdu úspěšní. Všechny použité citátysi vypůjčím z knihy Hockey Toughod svého přítele Saula L. Millera.Přestože si v současnosti najímápsychology většina sportovních týmůi mnozí jednotlivci, stále mi přijde, žese trénování mysli nevěnujeme dostatečně.Ale podobná situace panujei v zámoří. Takto se například vyjádřilKevin McCarthy, bývalý obránce NHLa současný asistent trenéra týmu CarolinaHurricanes: „Mentální přípravaje oblast, na kterou se neklade důraz.Tolik času se tráví fyzickým tréninkemna ledě i mimo něj. Znovu a znovuopakujeme stejné cviky a kombinace,ale pro zlepšení mentální hry hráčůse nedělá skoro nic. Přitom kdyžmluvíme o selhání, téměř nikdy, pokudvůbec, nejde o fyzickou stránku.Skoro pokaždé to má něco do činěnís psychickým výpadkem. Hráči nejsoupřipraveni hrát. Nesoustředí se. Nejsouna správných místech, přestože by tamměli být. Naučit se psychicky připravovat,naučit se předvídat, naučit sehrát hokej (fotbal) v hlavě je důležité,abyste mohli hrát na doraz a abyste přihře reagovali stále stejně dobře. Cožplatí zvlášť pro play‐off.“O faktu, že vyrovnané zápasy serozhodují v hlavách jejich aktérů,nepochybují ani sami sportovci.Jen si vzpomeňte, kolikrát jste slyšeliv rozhovorech věty: „Nevěřili jsme sitolik jako soupeř.“ „Chybělo nám sebevědomí.“„Dali jsme do toho většísrdíčko.“ „Chtěli jsme vyhrát víc nežsoupeř.“ Tyto na první pohled prostévěty neznamenají nic jiného, než jakhráči onen zápas zvládli po psychickéstránce.Roger Neilson, bývalý trenér, kterýv NHL odkoučoval 1000 utkání,vzpomínal na tuto příhodu: „Zeptaljsem se hráčů, z kolika procent jepodle nich zápas záležitostí psychiky.Řekl jsem jim, že budu počítat a onimají zvednout ruku, až s tím číslembudou souhlasit.“ Podle Neilsona senikdo nepřihlásil při 30, 40 a dokonceani při 50 %. Několik hráčů zvedloruku u čísla 60, několik dalších u 70,ale většina se přihlásila až při 80 %.Dříve prakticky žádní hokejisté neprocházelipsychologickou přípravou.Přesto mnozí z nich používali metody,o kterých dnes psychologové přednášejí.Například Mark Messier, druhýnejproduktivnější hráč v historii NHLa šestinásobný vítěz Stanley Cupu, bylpřesvědčený o důležitosti pozitivníhomyšlení. „Spousta hráčů nic nevío vnitřní mluvě a síle pozitivního myšlení.Neuvědomují si, že když si prosebe říkají negativní věci, a nemusízrovna hrát, že to může vést k ještěhorším výkonům,“ řekl Messier.Chrisu Prongerovi, vítězi StanleyCupu z roku 2007 a držiteli Hart Trophya Norris Trophy (obě ceny získalv roce 2000), zase pomáhá v duchu sipředstavovat, že zvládá na ledě určitéúkony: „Myslím si, že většina hráčůpoužívá vizualizaci. Já sám si představuju,jak rozehrávám a vůbec semi na ledě daří. Vizualizace mi pomáhádostat se do správné psychicképohody.“Podle Cliffa Ronninga, bývaléhohráče NHL, se prý podobně připravovali Marián Gáborík, který si předzápasem prý představoval, jak provádírychlé kličky, řítí se na branku a dávágól střelou přesně do horního růžkubranky.Možná si vzpomínáte na radu,abyste v sobě budovali pocit vítězů.Přesně k tomu se přiznával i SteveYzerman, jeden z nejuznávanějšíchkapitánů NHL, který Stanley Cupvybojoval třikrát. „V noci snímo tom, jak zvedám nad hlavu StanleyCup nebo střílím důležitý gól. Je toněco, co si představujete o situacích,na nichž vám záleží,“ řekl.A podobně bychom mohli pokračovatdál. Myslím, že dnes už nikdonezpochybňuje sílu mysli. Ale pořádještě existují lidé, kteří pochybují, žese s myslí a jejím stavem dá pracovata že je možné ji trénovat. Pokud topřijmete, tento seriál pro vás může býtpříležitostí, jak se zlepšit. Přeji vámhodně úspěchů.Poznámka:Dr. Saul Miller je jednímz nejuznávanějších sportovníchpsychologů v Severní Americe.Spolupracoval s mnohasportovci z NFL, NBA a dalšíchprofesionálních lig.V NHL jeho služeb využívalykluby Vancouver Canucks, FloridaPanthers, St. Louis Blues, NashvillePredators a Los Angeles Kings.Zlatý hattrick FC Bayernu MnichovRok 2013 přinesl nečekaně skvělý úspěch německého klubu FC BayernMnichov, když v jedné sezoně vyhrál tři nejcennější poháry!Bundesligu s náskokem 20 bodů,Ligu mistrů (když rozdrtil v semifináleFC Barcelonu a ve fináleporazil německou Borussi Dortmund)a nakonec Německý pohár vítězstvímnad VfB Stuttgart. Pro klub to znamenánejen vysoký sportovní úspěch, ale takénezanedbatelný ekonomický profit.Odejde, nebo zůstane?Nizozemec Heynckens prokázal svouvýtečnou činností, jak využít správněvšech posil a jejich herního potenciáluv systému 4-3-2-1 při splnění všechtaktických úkolů. Při vynikající ofenzivníhře, bojovnosti i odolnosti se prosazovati v osobních soubojích, a přitomnezapomínat na důsledné bránění!To byly velmi náročné úkoly, kteréhráči plnili, a nakonec je dovedly ažk historickému úspěchu.Heynckens, který ve svých 68 letechpatří k nejúspěšnějším trenérůmna světě, prohlásil po dosažení tohotoúspěch s Bayernem, že končí, a to nejenv klubu, ale že chce ukončit i celou svojitrenérskou karieru. Po několika dnechoddychu však překvapil, když uvedl,že přece jenom bude ještě jeden klubtrénovat…Úspěch bavorského velkoklubu je o tocennější, že největším favoritem Ligymistrů byla bezesporu FC Barcelonamistr Španělska – světový šampion.Španělé spoléhají především na technikua kondici, kterou nazývají medvědí. A toprý není žádný venkovský nápad, protožek největší ofenzivě se rozehrávají ažokolo 60. minuty.„Moje mužstvo“ tvrdí nizozemský trenérBayernu, „uplatňuje v rámci defenzivyvysoký presink. Věřím, že i to je hrana nejvyšší světové úrovni,“ dodávátrenér. „Denně tuto taktiku trénujeme,i když vím, že je to pro hráče velmináročné. Je úplně jedno, kdo protinám hraje, máme výborně defenzivněvybavené i útočníky. A soupeř? Más touto taktikou potíže…“Například obránce Filip Lahm pro svéspoluhráče Müllera a Goméze v úvodnípůlhodině utkání připravil dvě velké šanceke skórování, které však neproměnili.Ale zrovna tak skvěle si počínal ve svévlastní činnosti obránce, tj. v defenzivě.Důležitý je samozřejmě i samotnýhráčský kádr Bayernu. Jak řekl předdelším časem italský trenér GiovaniTrapatoni: Bayern by potřeboval 2–3hráče světové úrovně – a ty samozřejmědržitel „zlatého hattricku“ má: Goméze,Riberyho, Robbena… Těžké je budemožná udržet.Právě v těchto dnech se snaží, aby FrankRibery nesvlékl jejich dres, vždyť ke koncisezony se právě on stal kapitánemmužstva FC Bayern Mnichov.Cesta k prvenství v klubových pohárechna evropském kontinentu je vždy těžkáa komplikovaná. Bayern se však podvedením svého trenéra dostal na vrcholv Evropě zcela zaslouženě!FRANTIŠEK STEINER342/2013


odborná studiePaedDr. Karel Večeřa, Mgr. Radek NekulaZkušenosti s aplikacíregeneračních prostředkůpo zátěži ve fotbaleJedním z problémů vrcholového sportu – ať už se jedná o fotbal nebo o jakýkolivjiný sport – je aplikace nejvhodnější a nejúčinnější regenerace sportovce,potažmo fotbalistů, aby po vrcholném sportovním výkonu byli co nejdříveschopni opětovné maximální zátěže, bez rizika zranění či jiného poškození.Cílem každého realizačníhotýmu je poskytnout hráčůmnejlepší vhodnou a zejménaúčinnou regeneraci.Teoretický vstupRegenerace podle Dovalila (2007)zahrnuje veškeré biologické dějea činnosti organismu, které vedouk plnému a pokud možno rychlémunávratu všech tělesných i duševníchsil, jejichž vzájemná rovnováha bylanějakou předcházející činností narušenaa posunuta ve směru určitéhostupně únavy.Formánek a Hořčic (2003) rozdělilimetody a prostředky regenerace na:1. Pedagogické prostředky – sempatří plánování tréninkových jednotek,zápasů a odpočinků, rozvrženímikrocyklů, mezocyklůa makrocyklů, využití kompenzačníchcvičení a odstranění monotónnostiz tréninkových jednotek.2. Lékařsko-biologické prostředkyregenerace – k těmto prostředkůmse řadí správná strava, speciálnívýživa, dostatečný přísun vitamínů,minerálů a stopových prvků,fyzioterapeutické a fyzikální prostředky.3. Psychologické prostředky regenerace– do této skupiny se řadíprostředky, které slouží k odbourávánípřebytečných nervově psychickýchnapětí.Nejčastější dělení regenerace jena pasivní a aktivní.Pasivní regenerace je schopnostvlastní každému organismu, která samovolněprobíhá již během výkonu,ale i po něm, kdy ihned po ukončenífyzické zátěže působí nejvýrazněji.Při pasivní regeneraci dochází k obnověenergetických substrátů, k likvidacimetabolické acidózy, k přesunu35iontů, k likvidaci katabolitů, ke zintenzivněníčinnosti trávícího a vylučovacíhoústrojí. Základní formoupasivní regenerace je spánek, kterýmimo jiné umožňuje obnovu nervovéhosystému (Jirka, 1990).Aktivní regenerace zahrnujevšechny vnější zásahy, metody a procedury,které jsou použité k urychleníregeneračních procesů. Při aktivníregeneraci je nutno počítat s adaptačnímimechanismy, které způsobují přiaplikaci stále stejných regeneračníchpostupů adaptabilitu organismu a tímpádem snížení účinku regenerace.Proto by regenerace měla být cílenáa vhodně časově rozvržená.K aktivní regeneraci patří napříkladvodní procedury, sauna, masáže,ale také kompenzační cvičení, strečink,doplňkové sporty, aktivní relaxacea další. Efekt aktivní regeneraceje tím vyšší, čím vyšší je trénovanostdaného jedince (Dovalil, 2005). Jirka(1990) z hlediska časového rozdělujeregeneraci na časnou a pozdní.Časná regenerace by měla býtsoučástí každé tréninkové jednotkya jejím hlavním úkolem je rychléodstranění nahromaděné únavy. Prolepší indikaci regeneračních procedur,vhodného doplnění potřebných láteka pitného režimu se časná regeneracerozděluje na fázi I, která začíná ihnedpo ukončení zátěže a doba jejího trváníje cca 1–1,5 h a fáze II, která navazujena fázi I a končí při nástupu dalšíhozatížení – tréninkové jednotky.Pozdní regenerace neboli rekondiceje součástí přechodnéhotréninkového období, tedy po skončenísezony. Hlavním cílem je celkovápsychická a fyzická regeneracea udržení výkonnosti na požadovanémstupni. Probíhat by měla aktivníformou nízké intenzity, součástí byměly být i doplňkové sporty.Ne všichni trenéři mají přehleda zkušenosti o tom, jak by správněproces regenerace měl probíhat,a právě některé nejasnosti v aplikaciregeneračních prostředků nás přivedlyk myšlence zaměřit se na regeneraciu fotbalového týmu a nalézt nejvhodnějšízpůsob, průběh a dobu aplikacíregeneračních procesů. Jako hlavníukazatel účinnosti regenerace jsmesi vybrali hladiny laktátu v krvi.Laktát (kyselina mléčná) vznikáv organismu při spalování cukrůza nepřítomnosti kyslíku (tzv. anaerobníglykolýzou). Tvorba laktátuve velkém rozsahu způsobuje okyselenívnitřního prostředí – laktátovouacidózu (Vokurka, Hugo a kol. 2008),(www.lf2.cuni.cz/ustavy/biochemie/vyuka/cooh.doc).Oxidací se kyselina mléčná měnína kyselinu pyrohroznovou. Dle Noakese(2003) a McArdle (2007) jelaktát využíván jako zdroj energiev pracujících kosterních svalech,v myokardu a bránici. V játrech jekonvertován na glukózu, která se prostřednictvímkrevního oběhu dostávázpět k pracujícím svalům. Pokud neníkyselina mléčná dostatečně odstraňovánaz pracujícího svalu, mění sekyselina mléčná na malé krystalky,které způsobují svalovou únavu,bolest až křeče (http://www.celostnimedicina.cz/kyselina-mlecna.htm).Stejskal (2007) dále uvádí, ževětšina laktátu je odstraněna oxidacía rychlost tohoto odstranění je závislána rychlosti metabolismu jak ve svalechpracujících, tak i v nepracujících.Během regenerace – svalová prácemírné intenzity – mohou pracujícísvaly, jež ze začátku laktát produkovaly,laktát intenzivně využívata spotřebovávat. Laktát není jennepotřebný odpadní produkt slepécesty, ale i transportér chemickéenergie například ze zatíženýchrychlých svalových vláken do srdcenebo do pomalých svalových vláken.Při déle trvající zátěži se produkcelaktátu zastaví a svaly se stávajíkonzumentem tohoto laktátu. Pokudintenzitu svalové práce zvýšíme,dosáhne hladina laktátu v setrvalémstavu svého maxima a mluvíme o tzv.maximálním laktátovém setrvalémstavu neboli laktátovém prahu.Laktát vystupuje z buněk do krvea odtud do jiných tkání, kde je oxidována poté rozložen na CO ²a H ²0. Pokudlaktát vstoupí do jaterních buněk,vytvoří se z něho glukóza. Rychlostprodukce laktátu se výrazně zvyšujejiž při 50 % VO ²max, ale hladinacirkulujícího laktátu se zvyšuje jenmírně, v důsledku intenzivní intracelulárníoxidace laktátu. S tím souvisíi množství laktátu uvolněnéhodo oběhu, který je vždy menší nežmnožství, které se ve svalech vytvoří.Po 10–15 minutách zátěže se hladinakrevního laktátu ustálí, pracujícísvaly takřka přestávají laktát produkovata stávají se jeho konzumentem.Laktát je tedy během mírné zátěžeuvolňován i neaktivními svaly, protožeje snadno dostupným energetickýmsubstrátem. Pohybuje-li zatíženív rozmezí 50–80 % VO ²max, a takse hladina laktátu zvyšuje výrazněji,a je-li tato práce dostatečnědlouhá, přestane se jeho hladinaměnit a dochází k setrvalému stavu,laktát se během tělesné práce stáváhlavním aerobním substrátem.Koncentrace laktátu v krvi je určenajeho přísunem ze svalu, místajeho produkce, do krve a jeho odsunemz krve.Pokud je organismus vystaven zatíženínad úroveň anaerobního prahu,zvyšuje se i produkce laktátu. Při tomtozatížení má organismus nedostatek2/2013


přísunu kyslíku pro aerobní energetickémetabolické cesty. V tomtopřípadě se zvyšuje podíl anaerobnězískávané energie ve svalech, zvyšujese aktivita enzymu účastnícího selaktát dehydrogenázy, kdy se pyruvátpřeměňuje na laktát. Tento průběh seděje zejména v rychlých svalovýchvláknech. Dále se do činnosti zapojujevíce anaerobních vláken, protože jetřeba vyvinout větší sílu.Příčina únavy ve fotbale vznikáz opakovaných krátkých sprintů, kterévedou k vyčerpání svalového glykogenua k odvodnění organismu (Bahra kol., 2008).Z výše uvedeného vyplývá, že přikaždém zvýšení intenzity zatížení sezapojuje glykolický systém, jehož výsledkemje tvorba laktátu. Po adaptacina tuto intenzivnější činnost začínajíkosterní svaly využívat energii, kterávzniká aerobní fosforylací laktátu.I pro krátkodobou intenzivní svalovoupráci je nutná vysoká aerobníkapacita, která využívá laktátjako vysokokapacitní energetickýsubstrát. Čím je větší maximálníspotřeba kyslíku, tím rychleji organismusrozloží a využije glukózua zejména laktát.Mezi zásadní faktory všech tréninkovýchprogramů patří adaptacena trénink vznikající v klidové fázi. Jenutností, aby do tréninkových programůbyly zabudovány fáze odpočinkua regenerace. Pokud tomu tak není,jsou výsledky tréninkových programůkontraproduktivní. Rychlost obnovyorganismu po zátěži závisí na intenzitě,v jaké zatížení probíhalo, a na energetickémsystému, který byl při zatíženídominantní. Aby obnova glykogenubyla co nejrychlejší, je nutné vhodněnačasovat příjem uhlohydrátů 1)do těla. Při tom je třeba si uvědomit,že aktivita enzymů, regulující procesobnovy glykogenu je nejaktivnějšív prvních dvou hodinách po ukončenízátěže (Bahr a kol., 2008).Čas navazující bezprostředněna zátěž je označován jako zotavení,kdy dochází k procesům navráceníorganismu do stavu před zátěží. Tatodoba slouží ke znovuobnovení využitýchenergetických zdrojů a ke zpracovánímetabolitů vzniklých při zátěži.Metodika výzkumuNáš výzkum probíhal u ligovýchfotbalistů FC Baník Ostrava a FCZbrojovka Brno ve 12 utkáních podzimníčásti 1. Gambrinus ligy. Proměření hladiny laktátu v krvi po zátěžijsme vybrali vždy čtyři hráče s různouintenzitou zatížení při fotbalovémutkání – středního obránce, krajníhoobránce, středního záložníka a útočníka(viz otázka č. 1). Byli vybránihráči základní sestavy, u kterých jsmepředpokládali, že odehrají v podzimní36odborná studieGraf 1 Znázornění naměřených hodnot hladin laktátu v krvi u jednotlivýchhráčů při prvním měření (v 11.00 hodin v den utkání)Graf 2 Znázornění naměřených hodnot hladin laktátu v krvi u jednotlivýchhráčů při třetím měření (následující den po regeneraci)Graf 3 Znázornění průběhu odbourávání laktátu z krve v průběhu 24 hodinčásti co největší počet utkání. U testovanýchosob jsme provedli při každémutkání tři měření. První v 11.00 h(graf č. 1) v den mistrovského utkání,druhé měření do 5 minut po skončenímistrovského utkání a poslední měřenínásledující den po regeneraci(graf č. 2).Dalšími měřenými hodnotamibyla tělesná hmotnost v kilogramecha procentuální zastoupení vody v těle.Oba ukazatele byly zjišťovány dvadny před mistrovským utkáním. Měřeníprobíhalo na laktátoměru Accutrend®Lactate. Pro odběr krve z ušníholalůčku jsme použili jednorázovélancety Accu-Chek® Softelix®Pro,vhodné do penetračního přístrojeSoftclix® pro. Kapilární krev jsmepoté přenesli na testovací proužekBM-Lactate a vyhodnotili laktátoměremAccutrend®Lactate, který seřadí k takzvaným „selfmonitoring”přístrojům (Cacek, 2008).V našem měření jsme se zaměřilina zjištění odpovědí předevšímna 3 otázky:1. Má tělesná hmotnost vliv na rychlostodbourávání laktátu z krve?2. Ovlivňuje desetiminutový „výklus“v regenerační zóně ihnedpo fyzické zátěži průběh laktátovékřivky?3. Mají regenerační prostředky aplikovanédruhý den po fyzické zátěživliv na hladinu laktátu v krvi?Pro zjištění laktátové křivky jsmeměřili vždy dva další hráče – středníhozáložníka a útočníka – měření jsmeprováděli od 11.00 h v den utkání,vždy v hodinových intervalech – tzn.v 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00, utkání probíhalo od 17.00do 18.45, ihned následovalo další měřenía poslední měření v den utkáníbylo v 19.30 h. Následující den jsmeprovedli jěště měření tři, první ihnedpo příchodu hráče na regeneraci v 9.00,další po výklusu v 9.30 a poslední měřenípo ukončené regeneraci v 11.00 h(šetření pro odpovědi na otázky 2 a 3).Výsledky a diskuseZ grafu č. 1 je patrné, že hladinalaktátu v krvi před utkáním se pohybujepřibližně v rozmezí hodnot 1,5–4mmol/l. Námi vybraní hráči absolvovaliprvních 5 utkání v plném rozsahu,ale v dalších utkáních se již objevujei jejich absence, a to z důvodů zranění,relativně brzkého střídání (méněnež 45´), popř. z důvodu karetníhotrestu (4 ŽK).Z grafu č. 2 můžeme vidět, že hodnotylaktátu v krvi jsou den po utkánía po skončené regeneraci nejčastějina hodnotách kolem 2–3 mmol/l, cožje prakticky klidová hodnota.Hladina laktátu v krvi je veliceproměnlivá, což jsme si ověřili měřenímpři vyhodnocování laktátovékřivky (viz graf č. 3). Ze studií odbornéliteratury je zřejmé, že hladinalaktátu je proměnlivá i během fyzickézátěže – v našem případě během soutěžníhoutkání. Odbourávání laktátuz krve po zátěži můžeme urychlitvyklusáním v regenerační zóně, aleodbourává se i při pasivní regeneraci.Tato doba je závislá na velikosti zatíženíorganismu a na dalších vlivech.Pro zjištění regenerační zóny, ve kteréhráči absolvují vyklusání, se používáorientační hodnota 55–60 % max SF,kdy dochází k regeneraci svalstvaa kardiovaskulárního systému. Běhv regenerační zóně je tedy nižší intenzitya dochází k rychlejšímu odbourávánílaktátu než u pasivní regenerace.Hodnota max SF je u hráčů zjišťovánapři zátěžových testech, které většinouprobíhají pravidelně 2x za rok.V našem šetření hráči po mistrovskýchutkáních do 10–15 minutabsolvovali vyklusání v regeneračnízóně hráče po dobu 10 minut.Z grafu č. 3 můžeme vidět, že klidováhodnota laktátu před utkáním je1) Uhlohydráty jsou chemické sloučeninysložené z monosacharidů,které obsahují kyslík, vodík a atomyuhlíku. Uhlohydráty jsou důležiték ukládání a transportu energie.Složené uhlohydráty jsou obsaženyv potravinách s obsahem škrobu,jednoduché uhlohydráty potomv cukru, ovoci a zelenině.2/2013


odborná studietěsně nad 2 mmol/l, už 1 hodinu předutkáním se mírně zvyšuje a samozřejměvrcholu dosahuje po utkání,kdy se pohybuje kolem 5–6 mmol/l.Výrazný rozdíl jsme zaznamenalipo 40 minutách od skončení utkání.Zatímco u hráčů, kteří se vyklusánízúčastnili (hráči A), byl průměrnýpokles hladiny laktátu v krvi za 40minut po utkání o 3,8 mmol/l,u hráčů pasivně regenerujícíchpo utkáních (hráči B) činil běhemstejného časového úseku pokleshladiny laktátu v krvi průměrněpouze 1,6 mmol/l.Druhý den po utkáních, pokud tohráčům zdravotní stav dovolil, se povinněúčastnili regeneračního tréninku.Tento trénink byl dvojího typu: A a B.Typ A má dobu trvání 50 minuta je rozdělen na úvodní pětiminutovérozběhání, po kterém následuje15minutový běh v regenerační zóně.Po 5 minutách strečinku spojenéhos dostatečným přísunem tekutin (iontovéhonápoje) následuje 15minutovýběh v regenerační zóně a závěrečný10minutový strečink.Typ B s dobou trvání 55 minut mápo úvodním 5minutovém rozklusánítři stejné fáze, kdy každá z dané fázeje složená z 5minutového strečinkuspojeného s přísunem tekutin a následného10 minutového běhu, přikterém se střídají krátké 10vteřinovéúseky rychlým tempem s delšími 50vteřinovými úseky volným tempem.Následovaly další regenerační procedury,které jsou popsány výše, tj. vodníprocedury, sauna, masáž, v délcetrvání 60–90 minut.Závěry a doporučeníPokud shrneme výsledky provedenýchměření ve 12 utkáních u dvouprvoligových mužstev, můžeme konstatovatodpovědi na námi položené3 otázky:1. Předpokládané zjištění = tělesnáhmotnost nemá zásadní vlivna rychlost odbourávání laktátuz krve.2. Předpokládané zjištění = aktivníregenerace (vyklusání) ihnedpo zátěži (utkání) má značný vlivna odbourávání laktátu z krve.3. Nepředpokládané zjištění = z námiprovedených měření a porovnáníhodnot laktátu v krvi v kombinacis druhy regenerací u jednotlivýchhráčů po soutěžním utkání můžemekonstatovat, že ať už byl regeneračnípostup zvolen v jakékolivkombinaci, nebo u hráče neproběhlaregenerace žádná, hladinalaktátu v krvi druhý den po fyzickézátěži klesla k hodnotám naměřenýmpřed utkáním. Můžemetedy konstatovat, že regeneracenásledující den po výkonu nemána hladinu laktátu v krvi vliv,protože laktát je již odbourán.I když podle našeho zjištění nemáregenerační trénink (trénink po utkání)vliv na odbourávání laktátu z krve,je přesto nutnou součástí tréninkovéhocyklu. Důvodem je celkové fyzickéa psychické uvolnění hráčů (nervovýsystém má sklon k delší regeneracinež svaly) a kontrolované doplněníenergetických zdrojů, vitamínůa minerálů. Z našich zkušeností jedůležité i to, že trenér získává informaceo zdravotním a psychickémstavu hráčů. Druhý den po utkání setak může začít pracovat na odstraněnípřípadných svalových poškozenía mikrotraumat, která se neodhalilahned po utkání. Prof. MUDr. Petr Gál– šéflékař fotbalistů Zbrojovky Brno– k tomu říká: „Vzhledem k tomu, ževrcholový fotbal je dnes již jednoznačněkontaktním sportem, docházív mistrovském utkání k celé řadědrobných zranění. Naštěstí je většinaz nich zcela banálních, drobné zhmožděníatd., která jsou pro vrcholovéhosportovce svými následky neomezujícía vyžadují pouze nenáročnou léčbu,většinou v kompetenci fyzioterapeutů.Určité riziko možností podceněníněkterých typů úrazů, zejména svalovýchporanění zde však existuje,a proto je kontrola nejlépe klubovýmlékařem, za využití i diagnostickýchmetod, jako je např. sonografie, vhodná.“Pokud by tento trénink nebylzařazen do tréninkového procesu(často bývá po utkáních den volna),může dojít k prodlevě při rehabilitacizjištěného zranění.Použitá literatura: BAHR, R. a kol., F-MARC, Manuál fotbalové medicíny. Olympia, Praha 2008■ CACEK, J., Závislost krevního laktátu po zátěži na množství a velikosti zapojených i neaktivníchsvalů. Disertační práce, Brno 2008 ■ DOVALIL, J. akol., Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha2005 ■ FORMÁNEK, J., HOŘČIC, J., Triatlon. Olympia, Praha 2003 ■ JANSA, P., DOVALIL, J.,Sportovní příprava – Vybrané teoretické obory. Qart, Praha 2007 ■ JIRKA, Z., Regenerace a sport.Olympia. Praha 1990 ■ McARDLE VD, KATCH VL., Exercise Physiology. Lippincott Williams Wilkins.Baltimore 2007 ■ NOAKES, T., Lore of running. Human Kinetic. Champaign, 2003 ■ PSOTTA, R. akol., Fotbal – kondiční trénink. Grada, Praha 2006 ■ STEJSKAL, P., Konec tradičního pojetí energetickýchzón? Olomouc 2007 ■ VOKURKA, M., HUGO, J., Velký lékařský slovník. Maxdorf. 2008■ VOTÍK, J., Trenér fotbalu “B” licence. Olympia. Praha 2005.Internetové zdroje: ARNDT, T., Kyselina mléčná, 2009, [online], [cit. 18. 3. 2011]. Dostupné nawww.celostnimedicina.cz/kyselina-mlecna.html ■ WORD DOKUMENT, Karboxylové kyseliny,2006, [online], [cit. 3.3.2011]. Dostupné na www.lf2.cuni.cz/ustavy/biochemie/vyuka/cooh.docTraktor TYM T503, 51 HPProfigrass je výhradním zástupcemv České a Slovenské republice pro:• závlahové systémy TORO,stroje pro údržbu trávníkůTORO• stroje pro údržbu umělýchpovrchů SMG• stroje pro koseníse sběrem Gianni Ferrari• vertikutátory, fukarya sběrače Trilo• stroje pro zakládání a ošetřovánítrávníků Blec, Sisis, Koro a ImantsToro Reelmaster 3100ImantsSchockwaveHrotový provzdušňovačToro ProCore Série SRZávlahové systémy Toro• Pprofigrass s. r. o.je prodejcem traktorůTYM 23-100 HPwww.profigrass.czHolzova 9, 628 00 Brno-Líšeňtel.: 544 234 046, mobil: 602 770 142e-mail: 37 profigrass@profigrass.cz2/2013


odborná studieMUDr. Pavel Malovič Ph.D., MPHKofeín ako povolenýdoping s rizikamiJedným z najpopulárnejších prostriedkov na povzbudenietelesných aj duševných funkcií vo futbale je určite kofeín.Vpotravinárskych produktochho v najväčšom množstve nachádzamev káve (Coffea arabica),potom v čaji (Camellia thea),kakau (Theobroma cocao), kole(Cola acuminata), v maté (Ilex paragueyensis)a v guarane (Paulliniacupana). Má veľmi silné stimulačnéúčinky na nervovú sústavu, najviacna mozog – povzbudzuje integračnúčinnosť jeho kôry, najmä vyššiu nervovúčinnosť. Znižuje pocit únavy,odďaľuje potrebu spánku, skracujeho, zvyšuje duševnú koncentráciuaj vybaviteľnosť myšlienok. Potom,v podstate sprostredkovane, sa dopadzvýšenej nervovej činnosti prejaví ajvo zvýšenej schopnosti uvoľňovaťenergiu. Vo vyšších dávkach zvyšujemotorickú aktivitu, skracuje dobulatencie, ale nepriaznivo ovplyvňujepresnosť pohybov. Vysoké dávkymôžu vyvolávať kŕče. Zvyšuje prekrvenieobličiek a podporuje močenie.Dráždi žalúdočnú sliznicu a zvyšujevylučovanie žalúdočných štiav.Kofeín je však látka návykováa býva označovaný za „najmäkšiudrogu“. Stav návyku je možné označiťza „kofeinizmus“. Najčastejšie jekonzumovaný v káve, liekoch protimigréne a bolesti vôbec, nealkoholickýcha energetických nápojoch.Určite by nemal byť, a to ani v minimálnychdávkach, akceptovaný deťmiani dospievajúcimi. Výnimkou jelekársky predpis v prípade ochorenia,ktoré vyžaduje podávanie preparátovs obsahom kofeínu.KávaRôzne druhy kávy obsahujú rôznemnožstvo kofeínu (napr. káva z JužnejAmeriky máva o polovicu menšiemnožstvo kofeínu ako káva z Arábie).Jeho obsah v káve ovplyvňujeaj postup pri jej príprave a spôsobkonzumácie. Sú rôzne názory. Akz nich urobíme výber – môžeme sa38prikloniť k úvahe, že denná dávkyjedna až dve šálky dočasne zlepšujúpsychomotorický a intelektuálnyvýkon. Vyššie dávky môžu vyvolaťu menej „otrlých“ a citlivých jedincovsymptómy neurotického charakteru,úzkosť, nespavosť, bolestihlavy, žalúdočnú nervozitu a hnačky.Citlivosť je však u každého naozajiná a závisí od odolnosti organizmua jeho látkovej výmeny. Konzumentomdesiatich a viacerých káv dennehrozí až fyzická závislosť sprevádzanáuž spomenutými príznakmi, avšakv oveľa výraznejšej miere, spojenýmiso zvýšeným krvným tlakom. Takétonadužívanie kávy býva spojenéaj s rozličnými typmi šarlatánskychdiét, pretože kofeín zvyšuje premenutukov na energiu a bohužiaľ aj s konzumácioucigariet (každý „kávičkár“povie, že ku káve „patrí“ cigareta).Kombinácia cigareta – káva je všakveľmi zhubná a podstatne zvyšujeriziko postihnutia srdca, čo určiteneprospieva udržiavaniu mladosti.Zaujímavé pre „naštartovanie“ organizmuje jednorazové požitie kávy. Jejopakované pitie spôsobuje stále kratšieobdobie excitácie („nabudenia“)sprevádzané následným a stále hlbšímútlmom činností nervovej sústavy. Tosúvisí s tým, že organizmus by si doslova„rád oddýchol, ale nemôže lebomu v tom bráni výrazná tachykardia(rýchlejšie pulzujúce srdce, búšeniesrdca). Káva je navyše močopudnátekutina a tento jej účinok je veľmivýrazný pri kombinácii s vitamínomC, ktorý býva veľmi často užívaný ako„povzbudzujúci“ prostriedok.Káva je pripravovaná z praženýchkávových bobuliek. Akékoľvek praženiesemien vedie ku vzniku množstvarakovinotvorných látok. Aj keď sa pijekáva bez kofeínu, melta alebo sójovákáva, nevyhne sa konzument príjmutýchto škodlivín. Tzv. čistý kofeín jeoproti tomu tým „menším“ rizikom.Káva, najmä „turecká“ okrem tohomôže spôsobiť poškodenie sliznicežalúdka a podráždenie žlčníka („soc“alebo „lóger“ je doslova brúsny papier– šmirgeľ). Prekvapkávaná káva(cez papierový filter) je v tomto smereoveľa menej škodlivá, rovnako takaj presso – káva, ktorá však môžebyť silnejšia. Káva s mliekom pôsobímenej a pomalšie, kombinovanás väčším množstvom cukru vyvolávapocit smädu. Káva skrýva aj iné riziká– kávové zrno je vlastne semeno,ktoré môže byť zasiahnuté plesňamia preto ju treba pred pomletím riadneskontrolovať. Dosť často sa pije aj prialebo po konzumácii alkoholu s tým,že napomáha k vytriezveniu. Asi tonebude celkom tak, lebo výskumydokázali, že tí ľudia, ktorí vypili ibaalkohol, reagujú za volantom oveľalepšie ako tí, čo si myslia, že alkoholneutralizujú kávou a tieto dve látkyskombinujú.Iné kofeínové nápojea lieky s jeho obsahomProblém narastajúcej spotrebykofeínu ale nemá až tak veľa spoločnéhos konzumáciou kávy. Skôr súvisís faktom, že kofeín sa pridáva ako ingredienciado mnohých výrobkov vrátanenealkoholických nápojov a je ajsúčasťou niektorých voľne predajnýchliekov, ktorých odber nie je zákonomregulovateľný. Problém pritom nie jev samotnom kofeíne, ale v množstveakom sa užíva. Ľudia niekedy ani nevedia,že prijímajú kofeín, a tak saod neho stanú závislí. Predstavuje tozávažný problém hlavne u detí a mladýchľudí. Tí konzumujú obrovskémnožstvá kofeínu v nealkoholickýchnápojoch. Kola obsahuje kofeín, ktorýsa nachádza aj v mnohých ďalších nápojochtakéhoto typu. Pitie takýchtonápojov nesie so sebou riziko návykuuž v detstve.Po vyradení kofeínu z dopingovejlistiny zakázaných podpornýchprostriedkov pre registrovanýchšportovcov došlo k výraznému rozmachujeho konzumácie v podobeenergizujúcich nápojov a voľnepredajných liekov, ktoré túto látku,zvyčajne v kombinácii s ďalšímipovzbudzujúcimi komponentami,obsahujú. V prípade nápojov idevlastne o presladenú a výdatne ochutenú(kvôli prekrytiu nepriaznivýchchuťových vlastností použitých účinnýchlátok) „hustú limonádu“, ktorádočasne odstráni únavu a podporímozgovú činnosť. Preto bola pôvodneurčená pre vodičov na diaľkové trasya prepracovaných ľudí ako akási„prvá pomoc“. Energizujúce nápoje,nesúce mená najrozličnejšie sfarbenýchdivokých zvierat, sa postupnestali módnym hitom v pitnom režime,i keď treba podotknúť, že v ich prípadenejde o skutočný príjem množstvapotrebnej tekutiny, ale skôr o spomenutépovzbudzujúce prvky. Nápojezvyčajne obsahujú kombináciu syntetickéhokofeínu s výťažkom z juhoamerickejrastliny guaraná. V tej sanachádzajú okrem prírodného kofeínuaj guaranosidy, čo sú tiež povzbudzujúcelátky, ktoré navyše predlžujúkofeínové účinky. Ďalšou dôležitouzložkou energizujúceho nápoja bývataurín. Je to aminokyselina, ktorá mápovzbudzujúci vplyv na mozgovúčinnosť a dokáže konzumenta čiastočneochrániť aj pred devastácioujeho svalových bielkovín fyzickouzáťažou. Okrem toho takéto nápojemôžu obsahovať komplex vitamínovB, najrozličnejšie minerály a stopovéprvky, ako aj ženšeň alebo eleuterokokus.V dohľadnej dobe sa očakáva2/2013


odborná studieprudký nárast nových značiek s obsahomextraktu z listov stromu ginkgobiloba.Liečivá s obsahom kofeínu, ktorésa používajú pri bolestiach, prechladnutiach,príznakoch chrípky a nádchebývajú kombináciou s kodeínoma preudoefedrínom. Ich nadmernéužívanie ohrozuje zdravie najmä potencovanímkofeínových účinkov.Takéto nápoje a lieky majú alemnožstvo nevýhod, pre aktívnehočloveka obzvlášť. V prvom rade samôžu stať návykové a ich „hltač“ neustálezvyšuje konzumáciu na rizikovéhodnoty. Zvyšuje sa mu krvný tlaka rýchlosť srdcovej činnosti, ktorá hoviacej vyčerpáva ako samotná záťaža môže vyvolať podráždenosť i nekontrolovateľnéreakcie. V konečnomdôsledku je človek po pití takýchtonápojov oveľa viac vyčerpaný akopredtým než ich vypil. A hoci nieje dokázaný priamy účinok kofeínuči taurínu na poškodenie organizmu,u pretrénovaného, nedostatočnetrénovaného, chronicky unavenéhoi oslabeného jedinca (znížená obranyschopnosť,vyčerpanie, prechodené„banálne“ ochorenia a zranenia) alebošportovca s kolísavým krvným tlakomči poruchami srdcového rytmu môžeznamenať konzumácia energizujúcichnápojov riziko závažného poškodeniazdravia. Z tohto dôvodu sa tieto nápoješportujúcemu konzumovať neodporúčajúa žiackym ročníkom zakazujú.Nežiadúce účinkykofeínu a ichdetoxikáciaPravidelná, častá a nadmerná konzumáciaproduktov s obsahom kofeínumá neblahé účinky na organizmusvšetkých vekových skupín. Situáciasa zhoršuje pri kombináciách s alkoholom,amfetamínmi, hormónmia inými liekmi, prípadne ďalšími povzbudzujúcimipreparátmi. Účinkykofeínu sa prejavia po 15 minútachod jeho požitia. Za predávkovanie sapovažuje 300 mg kofeínu jednorázovoa život ohrozujúce až smrteľné prijatémnožstvo je 10 gramov alebo 150 mgna 1 kg telesnej hmotnosti, pri podávanípriamo do žily je smrteľná dávka0,046 gramu na kilogram hmotnosti.Najčastejšie nepriaznivé pôsobeniepri nižších dávkach kofeínu má prejavyako napríklad :▪ zvýšená nervozita a podráždenosť,nespavosť, závraty, následná únava▪ bolesti hlavy, závrate▪ úzkosť až panický strach,halucinácie▪ nadmerná až „hysterická“ aktivitaa nočné pomočovanie▪ prerušovaný rast detía dospievajúcich▪ straty minerálov (draslík, horčík,zinok) a vitamínov (najmä skupinyB a C)▪ zníženie vstrebávania železaa vápnika▪ pálenie záhy▪ hnačka▪ rednutie kostí a málokrvnosť▪ vysoký krvný tlak a jeho zvýšenienajmä pri ochoreniach srdca detía dospievajúcich▪ zvýšená hladina cholesterolua triglyceridov▪ poruchy srdcového rytmu,zrýchlená činnosť srdca a jehobúšenie▪ zvýšené vylučovanie noradrenalínustimuláciou nadobličiekspôsobujúce stiahnutie ciev▪ zvýšené riziko náhlych mozgovýcha srdcových príhod▪ obličkové kamene, vyskytujúcesa v dôsledku prebiehajúcichchemických reakciía močopudného vplyvu kofeínu▪ zväčšenie prostaty u mužov,zníženie pohyblivosti spermií▪ vznik cýst v prsníkoch▪ väčšia pravdepodobnosť výskyturakoviny žlčníku, vaječníkova žalúdka▪ syndróm vyčerpania nadobličiek,chronická únava, nízke hladinykrvného cukru, kolapsNegatívne účinky užívania kofeínusa u jeho požívateľov zvyčajne neobjavujúpri príležitostnom užívaní, alevtedy – keď sa konzumuje pravidelnev denných dávkach vyšších ako 100miligramov, čo nebýva vôbec problémom.Stačia na to totiž pravidelnea denne dve „poctivé“ kávy, ktoré sačoraz viacej stávajú módou aj u dospievajúcich.Keď svoje obvyklémnožstvo kofeínu užívateľ nedostane,začnú sa u neho prejavovať príznakyodňatia, abstinencie. Asi 20 až 30 hodínpo užití svojej poslednej dávky, sastáva podráždeným, cíti sa ustarostenea úzkostlivo. Bolí ho hlava a táto bolesťsa v priebehu 5 až 10 hodín zhoršuje,sprevádzaná pocitmi lenivosti,nepokojom a obtiažnym sústredením.Podávanie kofeínu unavenému jedincovimôže mať opačný účinok akostimulačný. Prirovnáva sa k účinkubičovania unaveného koňa.Závislosť od „kávového kofeínu“nie je silná ako návyk na väčšinu ostatnýchdrog, vrátane konzumácie cigariet.Zvyčajne stačí postupne znižovaťjeho príjem. Pri bežnom alebo vyššomužívaní kávy je potrebné starostlivododávať živiny, ktoré sú nedostatkové– tiamín (vitamín B1), riboflavín (vitamínB2), vitamín C, draslík, horčík(magnézium) a v menších množstváchaj zinok, železo a vápnik (kalcium).Vhodné sú aj aminokyseliny (BCAA).Strava by mala obsahovať dostatokpolievok a zeleninových šalátov, celozrnévýrobky, orechy a ovocie. Dôležitéje pitie aspoň 2,5 litra tekutín(voda, bylinkový čaj, minerálka). Užhoršie je to s odvykaním „liekovéhokofeínu“, ktorého konzumácia sa približujekvalifikácii medikamentóznazávislosť. To je už záležitosť psychiatrickýchšpecializácií.392/2013


aktuální informace z fifa a uefaStop rasismu a sázkařským mafiímDva důležité kongresy FIFA a UEFA se uskutečnily v květnu.První na ostrově Maurícius, druhý v Londýně. Oba vyslovilystop sázkařským mafiím a vyhlásily ještě tvrdší boj proti rasismuna stadionech. Ve volbách do výkonného výboru evropské fotbalovéasociace slavil úspěch slovenský fotbal. Jeho bývalý předsedaFrantišek Laurinec byl opět zvolen na další čtyřleté období.Rasismus a sázky – to jsou dva největšínepřátelé současného fotbalu.Na tom se jednoznačně shodlidelegáti posledního kongresu FIFA.„Zmanipulované výsledky kvůlisázení otřásají základními hodnotamisportu. Proto jsme se rozhodli těmtopraktikám dát nulovou toleranci,“zdůraznil Joseph Blatter, šéf FIFAve svém projevu.Jak bude aktivní boj se sázkařskýmimafiemi vypadat? Bude homít na starosti speciální bezpečnostníoddělení FIFA, které bude veškeréakce koordinovat. Případné viníky čekajítvrdé tresty podle disciplinárníhořádu FIFA.Mezinárodní fotbalová asociacese však hodlá především věnovatprevenci. Zaměří se na pořádání národníhoa regionálních odbornýchseminářů za účasti sázkových operátorůa expertů Interpolu. Chystá workshopypro bezpečnostní pracovníkyčlenských asociací, rozhodčí, jejichasistenty, zástupci klubů, ale i hráče.Před všemi velkými turnaji plánujespeciální brífinky s arbitry i hráčina toto citlivé téma.Připravuje také internetový vzdělávacíprojekt pro hráče, sudí, administrativnípracovníky a všechnyzainteresované ve fotbale.Nulovou toleranci vůči sázkařskémuzlu bude šířit i prostřednictvímmédií a prostřednictvím sociálních sítí.Zároveň chce ještě více zkvalitnitmonitorovací systém, který pomáháv předstihu rozkrýt manipulovanézápasy.„Věřím, že všechna opatření pomůžouvymést toto zlo z fotbalu,“konstatoval Blatter.Přísnější tresty za rasismusFotbalovou generalitu velmi znepokojujíi projevy rasismu na stadionech.Výsledkem je schválení rezoluce,jež zpřísňuje sankce za rasistickéchování ze strany hráčů, funkcionářůi fanoušků.„Tímhle vysíláme jasný signálvšem rasistům, že jejich čas je pryč,“komentoval to Blatter.Postihy tomu odpovídají. Pokudse hráč dopustí v jakémkoli zápaserasistických poznámek či gest, čekáho automaticky zastavení činnostina pět utkání.Změna proti minulosti tkví v tom,že dříve FIFA trestala tyto prohřeškypouze v mezinárodních utkáních. Ale40 2/2013


aktuální informaceUEFA je v tomhle směru stále ještěmnohem tvrdší. Za rasismus udělujehráčům stopku na 10 zápasů!Kongres FIFA nově zavedl sankcevůči klubům za rasistické projevy jejichfanoušků. První prohřešek budetrestat napomenutím, pokutou nebouzavřením stadionu. Při opakovanémporušení pravidel klubu hrozí odebráníbodů, sestup do nižší soutěže nebovyřazení z turnaje.První žena ve vedení FIFA!Historickou událost přinesla volbavýkonného výboru FIFA. LydiaNsekera, předsedkyně fotbalovéhosvazu Burundi, získala 95 hlasů a bylajako první žena v dějinách zvolenado exekutivy světové fotbalové asociace!Nsekera už byla do výkonnéhovýboru kooptována v roce 2012na kongresu v Budapešti, ovšem teďzískala pevný čtyřletý mandát.„Doufám, že budu inspirací proženy a posílím jejich víru v to, žei ony můžou vést fotbal. Budu tlačitvíce dívek do fotbalu, protože fotbalje škola života,“ řekla členka výkonnéhovýboru po zvolení. „Je to historickýden pro fotbal a já slibuji, žedo své práce dám všechno.“Kongres UEFA: triumf v evropskélize = lístek do Ligy mistrůVítěz Evropské fotbalové ligybude mít od sezony 2015/16 automatickyzajištěnou účast v základnískupině Ligy mistrů. Tak zní jednaz nejdůležitějších novinek, kterouodklepl kongres UEFA v Londýně.V důsledku toho tak nejspíš dojdek úpravě systému přímých postupujícíchz jednotlivých lig. Dosud měli totižpřímý postup zajištěn obhájce triumfuv Lize mistrů, 12 šampionů, šesttýmů na druhých místech v předníchligách a tři celky na třetích místechz prvních tří lig v žebříčku UEFA.UEFA rovněž pozměnila systémkvalifikací do Evropské ligy od sezony2015/16. Přímý postup do hlavnífáze soutěže bude mít hned 16 celkůz dvanácti zemí. Dosud to bylo jensedm klubů, které vyhrály národnípoháry ze zemí na prvních sedmimístech v žebříčku UEFA.Prezident UEFA Michel Platinitaké oznámil, že chce ustanovit evropskousportovní policii, která by bojovalas nelegálními sázkami, korupcí,dopingem a problémovými fanoušky.„Už o to usiluji delší dobu, alepolitici na to nereagují. Proto to nyníveřejně vyhlašuji. Budu klidně vyjednávats každou zemí zvlášť, abychomnakonec měli zákonnou sílu, která budemoci bojovat s těmito negativy ve sportu,která otravují fotbal,“ uvedl Platini.Slovák opět v exekutivě UEFASlovenský fotbal se dočkal v anglickémetropoli příjemného okamžiku.To když někdejší předseda slovenskéhofotbalového svazu František Laurinecprošel vítězně volbou do výkonnéhovýboru UEFA.Laurinec kandidoval do výkonnéhovýboru nejvyšší evropské fotbalovéinstance poprvé již v roce 2007. Uspělale až o dva roky později. Teď dostaldůvěru na další čtyřleté období. Je tovlivný muž, neboť v UEFA zastávái funkci šéfa Výboru pro bezpečnostna stadionech a zastupující předseduKomise pro klubový licenční systém.„Jsem šťastný a spokojený. Je tozadostiučinění nejen pro mě, ale procelý slovenský fotbal,“ pravil FrantišekLaurinec. Vzápětí upřesnil rozšířenísvých kompetencí: „Budu pracovati v komisi pro přestupy hráčů a v legislativníkomisi. Chci samozřejmě přispětke zvýšení vlivu slovenského fotbalua k získání většího respektu u ostatníchnárodních federací a svazů.“Novým členem exekutivy UEFAse mimo jiné stali i prezident Německéhofotbalového svazu WolfgangNiersbach a bývalý výkonný šéf ManchesteruUnited David Gill.UEFA rovněž přijala Gibraltarza svého 54. člena. ReprezentaceGibraltaru i jeho kluby tak mohoustartovat v soutěžích UEFA. Malý státna Pyrenejském poloostrově s populacíkolem 28 tisíc obyvatel se o začleněnído UEFA snažil od roku 1999.PAVEL HARTMANZprávy z AEFCAVe dnech 14. až 16. května 2013se v Amsterodamu usku tečnilopravidelné zasedání výkonnéhovýboru AEFCA (Alliance of EuropeanFootball Coaches' Associations), jehožčlenem je i naše Unie.Jako hlavní bod celé agendy bylyprojednávány a diskutovány názoryna další orientaci AEFCA do budoucnosti.Východiskem se staly podnětyz pracovní skupiny, která již rokintenzivně pro vedení hledá a nabízívize, ideje, podněty, názory a úvahy,jež by směřovaly k vytvoření novéstrategie ve smyslu nové definice postaveníAEFCA v současném a budoucímmezinárodním fotbalu.Hledají se nové pohledy na spoluprácis UEFA, FIFA a s jinými mezinárodnímifotbalovými organizacemii mimo Evropu, které by mohly otevřítnové prostory, jak dále ze stranyAEFCA přispívat k rozvoji fotbalunejen na národních úrovních, ale všeobecněvůbec. Nástin nové strategiebude předložen k projednání na valnémshromáždění AEFCA, které seuskuteční na začátku listopadu.Kromě tohoto bodu se také připravovalobsah tradičního sympózia,které se uskuteční ve stejnémtermínu jako valné shromážděníAEFCA.S uspokojením byla přijata zprávao hospodaření za minulý rok, kterákonstatovala, že se dlouhodobě dařídodržovat přijatou finanční politikuve všech oblastech.Vedení AEFCA také přijalo do řadAEFCA nového člena, Unii trenérů Kazachstánu,která splnila všechny vstupnípožadavky dle příslušných směrnic.Další zasedání výkonného výboruse uskuteční na podzim, v předvečervalného shromáždění AEFCA.zdeněk sivekSPECIÁL 2013Časopis lze objednat již nyní za cenu 45,- Kčna E-mailové adrese: jarusek@top-fotbal.czRedakční rada časopisu spolu s UČFT připravuje na začátek září 2013vydání prvního tištěného speciálu, časopisu Fotbal a trénink a tov rozsahu 48 stran + obálka. Členové UČFT časopis obdrží zdarma.Z obsahu uvádíme:Informace z UNIE: doškolování ● horká křesla ● historie Unie● mezinárodní spolupráce ● přípravy oslav 20. výročí založení UNIE● životní jubilea významných členů UNIE.Hlavní témata: rozhovor s Karlem Brücknerem ● odborné zhodnocení ME U17 na Slovensku● tematické bloky – mládež a ženy, profesionální a amatérský fotbal● výběry zajímavých myšlenek z analýz posledních MS a ME.Další materiály: Marketing fotbalu, materiální infrastruktura fotbalu, apod.FOTBAL A TRÉNINK, VYDÁVÁ UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮPředseda redakční rady: PhDr. Jaromír Votík, zástupce předsedy redakční rady: Mgr. Pavel FrýbortČlenové redakční rady: PhDr. Zdeněk Sivek, JUDr. Ladislav Valášek, Ing. Jaroslav Hřebík, Pavel Hartman,Jiří Křenek, čestný člen redakční rady: František Steiner.Realizace: Agentura G.D.K. Sport M.Grafická úprava: DKS graphics & DTPČasopis rozšiřuje prostřednictvím iKiosk: První novinová společnost, a. s.; Předplatné: Agentura G.D.K. Sport M.Více na: www.casopis-fotbalatrenink.czISSN 1212-339041 2/2013

More magazines by this user
Similar magazines