Stanovy SFL - Small Floorball League

sfl.wbs.cz

Stanovy SFL - Small Floorball League

SFL - Small Floorball LeagueStanovy SFL - Small Floorball LeagueI. Základní ustanovení1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volnéhočasu, hraná dle pravidel Čfbu s úpravou pravidel pro SFL.2. Vedení SFL- Vedení SFL - Beránek Petr, Martin Müller- Finance - Mrkvica Břetislav- Disc. komise - Brus Tomáš, Pargáč Bohumír3. FinanceStartovné pro sezónu urči před jejím začátkem vedení SFLTým je povinen zaplatit minimálně 1500,-Kč z celkové částky do jeho prvního utkání,pokud tak neučiní, nemůže do utkání nastoupit a utkání bude kontumováno 5:0Tým je povinen zaplatit zbylou část startovného do 31. 12. 2009.II.Systém SFL1. Základní část se bude hrát systémem každý s každým a to 2x.2. Hodnocení utkání v základní části - Výhra ( 3 body )Remíza ( 1 bod )Prohra ( 0 bodů )


4. Tým je povinen řídit se stanovy SFLV. Pravidla HrySFL se řídí platnými pravidly ČFBU dostupné na www.cfbu.cz, kromě výjimekzveřejněných na www.sfl.wbs.czVI.Sankce1. Rozdělování pokut a trestů při obdržení červené kartya) Obdržení červené karty ( ČK1 ), kdy hráč není zapsán na soupisce přiutkání - Hráč obdrží červenou kartu a musí ihned opustit hrací plochu.Týmu bude udělena pokuta podle rozdělovníku pokut, ale hráč neobdrží 1zápasový STOP. V utkání bude udělen 2.minutový trest pro Proviněný tým.b) Obdržení červené karty ČK 2 a ČK 3 - Týmu bude udělena pokuta podlerozdělovníku pokut a hráč nesmí do dalšího utkání nastoupit. O výší tresturozhodne do 4 dnů disciplinární komise.2. Rozdělovník pokut - ČK1 : 50,-Kč,ČK2 : 100,-KčČK3 : 150,-Kč3. Rozdělovník Trestů - ČK1 : 1 zápas StopČK2 a ČK3 : O délce trestu rozhoduje disciplinární komisePo obdržení 14. trestných minut jednoho hráče - hráčautomaticky dostává 1 zápas Stop4. Nenastoupení týmu k utkání - pokud se tým nedostaví na hrací plochu i pouplynutí čekací doby 5. minut bude týmu udělena pokuta ve výší 100,-Kč a utkáníbude kontumováno 5:0 . ( Tým má povinnost se elektronicky na e-mail soutěžeomluvit nejpozději den před utkáním ) .5. Vedení SFL může rozhodnout o mimořádných sankcích6. Služba - Pokud tým, kterému byla udělena služba nedodrží své povinnosti bude muudělena pokuta ve výši 100,- , Pro opakované neplnění povinností bude částkanavýšena o 100,-Kč


7. Lhůta na zaplacení sankce - tým je povinen zaplatit dlužnou částku do jeho dalšíhoutkání, pokud tak neučiní, nemůže do utkání nastoupit a utkání bude kontumováno5:0.VII.HráčiPočet utkání které musí hráč absolvovat - aby mohl hráč nastoupit do případnéhoPlay off musí odehrát 6 utkání z celé sezóny.Profi hráči - Tým může do zápisu o utkání zařadit pouze 3 hráče vedené v aktuálnísezóně na soupisce ČFBU.VIII.Týmy1. Vedoucí obou týmů jsou povinni před každým zápasem vyplnit řádně zápis outkání.2. Vedoucí týmu je povinen dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkánípostupovat dle pokynů rozhodčího v souladu s platnými stanovySFL3. Týmy nastupují k zápasu v jednotných dresech s čísly. V případě shodnosti barevdresů soupeřů má za povinnost hostující tým použít připravené rozlišovací dresy.4. Tým, kterému byla udělena služba má povinnost být na hale 10. minut předutkáním, aby nachystal mantinely a elektronickou tabuli.IX. Povinnost Kapitána ( Osoby zapsané v zápise o utkání jako kapitán )1. Kapitán musí být zřetelně označen2. Po utkání kapitáni zkontrolují úplnost vyplnění zápisu o utkání. Za správnostúdajů v zápise o utkání a za jeho úplné vyplnění a odevzdání rozhodčímudaného zápasu zodpovídají kapitáni obou týmů svým podpisem. Námitkuk danému zápasu je možné písemně uplatnit pouze před podpisem.X. Hrací den, časy a místo konání1. Hracím dne je pondělí od 19:00 do 21:30


2. Hrací čas v základní hrací době je 2x 15 minut. Délka přestávky v polovině utkání je1.minuta. Délka přestávky mezi utkáními je 1:30 minut3. Místo konání je Sportovní hala při Gymnáziu v PříbořeZávěrečná ustanovení1. Informace uvedené na www.sfl.wbs.cz jsou závazné pro účastníky SFL.2. Stanovy podléhají schvalovacímu procesu členy vedení SFL a vedoucíchjednotlivých týmů. Stanovy jsou schváleny v případě, že jsou přijaté a schválenénadpoloviční většinou vedoucích týmů + členů vedení ligy.3. Vedení SFL rozhoduje při řešení mimořádných situací a vyhrazuje si právo napřípadnou změnu Stanov SFL.4. Oficiální míček SFL zařizuje organizace SFL.Všichni účastníci SFL jsou povinni dodržovat zásady fair-play.

More magazines by this user
Similar magazines