İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ - BNP Paribas Cardif Emeklilik

bnpparibascardif.com.tr

İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ - BNP Paribas Cardif Emeklilik

I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler :BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarınagöre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :a) Kuruluş İzin Tarihi ve No : 17/01/2003b) Faaliyet İzin Tarihi ve No : 26/08/2003c) Merkez Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı 34427 İstanbul d)Telefon No : 0212 319 32 00e) Faks No : 0212 252 42 72f) E-Posta : info@Cardif.com.trg) Internet Adresi : http://www.bnpparibas.com.trBölge temsilciliklerin adresleri aşağıda yer almaktadırBölge Temsilciliği Adres Telefon FaxAkdenizÇukurovaMarmaraMehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı No:81Muratpaşa/AntalyaÇınarlı Mah. Atatürk Cd. İdeal Plaza No:15/6Seyhan/AdanaDoğanbey Mah. Fevzi Çakmak Cad. Berk 2 PlazaNo 52/B K:9 Osmangazi/Bursa0242 312 85 92 242 312 78 620322 459 15 32 0322 459 17 080224 224 14 68 0224 224 14 65Ege Şair Eşref Bulvarı No:23/A Çankaya İzmir 0 232 425 74 66 0 232 425 73 68Güney AnadoluMücahitler Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı TeymurPlaza Kat:5 Şahinbey/Gaziantep0342 324 33 02Anadolu 1 Mühürdar Cad. No:28 Kat:2 Kadıköy / İstanbul 0216 349 77 15 0216 418 50 95Anadolu 2 Ankara Cad. Şimşek Han. No:82 Kartal/İstanbul 0216 517 27 89Orta Anadolu Turan Güneş Bulvarı No:17 K:2 Çankaya/Ankara 0312 419 45 39 0312 425 71 49Orta Anadolu 2 Turan Güneş Bulvarı no:17 K:4 Çankaya/Ankara 0312 419 45 39 0312 425 71 49Avrupa 1Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:2 Harbiye/İstanbul0212 296 40 76 0212 296 40 86Avrupa 2 Cumhuriyet Cad. No:123 Kat:1 Harbiye/İstanbul 0212 296 40 94 0216 296 40 86Trakya/Avrupa 3KaradenizYeşilköy Havalimanı Kavşağı Dünya TicaretMerkezi EGS Blokları B2 Kat Blok Kat:11 BBakırköy/İstanbulEsentepe Mah. Yavuz Selim Bul. Osmanlı İşMerkezi No: 147 Trabzon0212 465 34 66 0212 465 35 810462 321 83 59 0462 321 09 515


Fon PortföyYöneticilerininAdı SoyadıHüseyin EnverGürsoySermayePiyasasıSon 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)AlanındaTecrübesi(yıl)2005- Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi1998-2005 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fon Yöneticisi1995-1998 Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi Broker1991-1995 Dışbank A.Ş. Hisse Senedi Dealer 20Cüneyt Cem Çiçek 07/2002- Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi07/2001- 07/2002 Dış Yatırım Hazine Bölümü Yöneticisi01/2000- 07/2001 Dış Yatırım İMKB Üye Temsilcisi08/1999- 01/2000 Dışbank Hisse Senetleri Bölümü Yönetici Yrd.Mahir Bora Yılmaz 02/2005– Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici10/2003- 02/2005 Dış Yatırım Hazine Bölümü Yönetici12/1999- 10/2003 Dış Yatırım Yurtiçi S. Piyasaları Yönetici Yrd1212III. Saklama Hizmeti :1. Saklayıcı Kuruluşlar :Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluş İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’dir. Türkiye’deTakasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına İMKB Takas veSaklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir.a. Merkez Adresi : Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok.No: 28634381 Şişli-İstanbul-Türkiyeb. Telefon No : (212) 315 25 25c. Faks No : (212) 315 25 26d. E-Posta : bilgi@takasbank.com.tre. Internet Adresi : www.takasbank.com.trEuroclear Operations Centera. Merkez Adresi : Boulevard e. Jackmain 151 B-1210 Brussels Belgium2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin BilgilerBireysel emeklilik sistemi katılımcıları Takasbank sesli yanıt sistemi olan “ALOTAKAS (0212 315 22 22)”vasıtasıyla aşağıdaki bilgileri öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir;• Fon Tanımları• Fon Pay Adetleri• Fon Birim Fiyatları• Toplam Portföy DeğerleriEmeklilik şirketi tarafından hesap açılışında katılımcılara ALOTAKAS erişim şifresi verilecektir. Dahaönce hisse senedi almış olan katılımcıların önceki şifrelerini kullanmaları da mümkün olacaktır.7


Ayrıca bu bilgilere hem BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. hem de TAKASBANK A.Ş. internet siteleriaracılığıyla da erişilebilecektir.BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER:I. Fon Kurulu ÜyeleriFon KuruluÜyeleriAdı/SoyadıSema AKÇANazif OrhanPAMİRÖmer AbidinYENİDOĞANCenkGÜNKUTGöreviFonKuruluÜyesiFonKuruluBaşkanıFonKuruluÜyesiFonKuruluÜyesi veMüdürüSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)2003-2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Md. Yardımcısı1999-2003 Anadolu Endüstri Holding İç Denetim Yöneticisi1995-1999 Prıce Waterhouse Coopers Denetçi2003- 2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Md. Yardımcısı2002-2003 Commercial Union Hayat Sigorta Grup Müdürü1999-2002 Commercial Union Hayat Sigorta Genel Md. Yardımcısı1996-1999 Commercial Union Hayat Sigorta Satış-Şube-Bölge Md.Mayıs 1996–Eylül 1996 Park Yatırım Bank A.Ş. Şef Dealer1990–1996 Ziraat Bankası A.Ş. Döviz ve TL Dealer2003………… TEB Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür2001–2003 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. / Bireysel Bankacılık Pazarlama veSatış Direktörü1999-2001 TEB Portföy Yönetimi Pazarlama,Satış ve İş GeliştirmedenSorumlu Grup Yöneticisi1997–1999 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Birim Yöneticisi2011- ....... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş Nakit ve Fon YönetimiYöneticisi2005- 2011 Fortis Emeklilik A.Ş Nakit ve Fon Yönetimi Yöneticisi2004-2005 Denizbank A.Ş. Hazine Altın Bankacılığı Yönetici Yrd.2002-2004 Garanti Sigorta A.Ş. Nakit ve Fon Yönetimi Uzmanı2000-2002 Toprakbank A.Ş. Hazine, DealerSermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)16181411Fon kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları;-Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimlive etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi-Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması-Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması-Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekildehesaplanması-Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması-Fon performansının takip edilmesi-Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahnamedeğişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması-Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması-Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen raporların hazırlanması-Yönetmeliğin Md/27 kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması-İç kontrol sisteminin oluşturulması-Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi8


-Fon adına yapılan işlemlerin fon kurulu karar defterlerine kaydedilmesini kapsamaktadır.Fon Kurulu, şirket yönetim kurulu kararıyla atanır.Toplantılar ayda bir yapılacak olup kararlar için üçte iki çoğunlukla alınabilecektir.Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğupiyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunuetkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarınıngerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşmevasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerlerihesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veyaalım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.II. Fon DenetçileriFonDenetçileriAdı/SoyadıMustafaOLAMSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)2011....... BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.2003 2011 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetici1993-2001 Körfezbank Hazine1989-2003 T.Sınai Kalınma Bankası A.Ş. Menkul KıymetlerSermayePiyasasıTecrübesi(Yıl)18Fon Denetçisi, iç kontrol görevini üstlenir ve fonun iç kontrol prosedürü doğrultusunda tespit vedenetleme yapar, sonuçlarını ihtiva eden raporlarını yılda en az bir kere Yönetim Kurulu’na ve FonKurulu’na sunar. Bu raporların da en az 5 yıl süre ile saklanmasından sorumludur.Fon Denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak bir durumuntespit etmesi durumunda hemen rapor hazırlamak ve raporunu en kısa sürede Şirket’in YönetimKurulu’na sunmak ve aynı gün bir örneğini Kurul’a göndermekle yükümlüdür.9


III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli KişilerFon HizmetBirimiAdı SoyadıLeventPİLANLIOĞLUCüneytÖZTÜRKGöreviTürk EkonomiBankası A.Ş.OperasyonTürk EkonomiBankası A.Ş.OperasyonSon 5 Yılda Yaptığı İşler(Yıl-Şirket-Mevki)2011- ...... TEB Hazine Operasyon - Yönetici2003-2011 Fortis Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Yönetici2002-2003 İsviçre Portföy Menkul Değ. A.Ş.2000-2001 EGS Yatırım Fon Operasyon Uzman2007-........Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - Yönetici2000-2007 TEB Portföy A.Ş. - YönetmenSermayePiyasasıTecrübesi(yıl)710Elif BakırBAKANAYTürk EkonomiBankası A.Ş.Operasyon2007-........Türk Ekonomi Bankası A.Ş. – Yönetici Yardımcısı2005-2007 TEB Portföy A.Ş. – Yönetmen Yardımcısı 7IV. Görev Tanımlarına İlişkin BilgilerGörevOperasyonYönetmeniMuhasebe-YöneticiFon İç KontrolYöneticisiGörev TanımıBireysel Emeklilik Fon portföyleri adına yapılan işlemlerin sistem girişlerinin yapılması,günlük fon nakit pozisyonunun hesaplanması ve Portföy Yönetimi şirketi ile mutabakatsağlanması. Takas işlemleri konusunda ilgili birimlere bildirimde bulunulması ve takasıngerçekleştirilmesi. Fon fiyatının belirlenmesi ve ilgili bölümlere raporlamasının yapılması.Fon hizmet birimi iş akışında yer alan muhasebe işlemleri ve teknik esaslarınyürütülmesinden sorumludur.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emeklilik Fonlarının İç Kontrol Prosedüründe yer alankontrollerin gerçekleştirilmesi.V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar ArasındakiİlişkilerFon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik şirketi ya da portföy yönetim şirketininve bunların yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veyadolaylı bir ilişki bulunmadığı gibi; eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlıkbulunmamaktadır.BÖLÜM E : FİNANSAL BİLGİLERI. Fon Portföyünün Oluşumu ve DağılımıFon portföyünün oluşturulmasına 17/10/2003 tarihinde başlanmış olup 17/10/2003 tarihinde avansıntamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. 11/11/2003 itibariyle portföyyapısı aşağıda verilmiştir.I. Fon Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı10


Fon portföyünün oluşturulmasına 17/10/2003 tarihinde başlanmış olup 17/10/2003 tarihinde avansıntamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. 11/11/2003 itibariyle portföyyapısı aşağıda verilmiştir.VARLIK TÜRÜ 11/11/2003TUTARI (TL) %1. TÜRK EUROBOND 406.339,17 69.662. DÖVİZ CİNSİNDEN DEVLET İÇ89.897,67 15.41BORÇLANMA SENETLERİ3. TERS REPO 87.058,63 14.93PORTFÖY DEĞERİ 583.295,48 100NET VARLIK DEĞERİTABLOSU11/11/2003TUTARI (TL)1.Fon Portföy Değeri 583.295,48•Hazır Değerler (+) 514.46•Borçlar (-)- Diğer borçlar 1.415,152.Net Varlık Değeri 582.394,79Dolaşımdaki Pay Sayısı 56.000.0003.Birim Pay Değeri 0,010399BORÇ.SNT. 11/11/2003KIYMET TÜRÜNominal DeğerVade Rayiç Değer (TL)(TL)Döviz Cinsinden DİBS 21.000 TRT080904F13 30.505,00Döviz Cinsinden DİBS 21.000 TRT160205F19 29.852,18Döviz Cinsinden DİBS 20.000 TRT250204F19 29.540,49Eurobond 79.000 US900123AP53 135.161,19Eurobond 74.000 US900123AR10 134.403,60Eurobond 70.000 US900123AL40 136.774,39Ters Repo 87.058,63 TRT180804T16 87.058,63II. Fon Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim RaporuBAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLERa.Ünvanı:Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. amember of mazarsb.Merkez Adresi :Dr.Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:12 Çağlayan 34403Kağıthane / İstanbulc.Telefon No :212 296 51 00d.Faks No :212 296 51 99e. E-Posta :audit@mazarsdenge.com.trf.Internet Adresi :www.mazars.com.tr11


BÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİFon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilikhesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle eldeedilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağakadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle yapılır.Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları;Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:1.Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatısatın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıncabelirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.2.Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;2.1.Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklıortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.2.2.Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlemtarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, sonişlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir.2.3.Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları,değerleme günü itibariyla oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.3.Portföye alınan vadeli mevduat vadelerine kadar bileşik faiz oranından iç verim ile değerlenir.4.Fon portföyünde bulunan yatırım fonu katılma belgeleri hergün itibarıyle kurucusu tarafındanaçıklanan o güne ait işlem fiyatı ile değerlenir.5. Fon portföyünde bulunan Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinin değerlemesinde bukıymetlerin değerleme günü itibariyle İMKB tahvil ve Bono Piyasasında oluşan oluşan en son seansağırlıklı ortalama fiyatları esas alınarak değerleme yapılır6. Fon Portföyünde bulunan Türk Eurobondları ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının fiyatı; her işgün saat 16:00-16:30 itibariyle Reuters ekranında bulunan /TREUROAZ= sayfasındaki ilgilieurobond’un en iyi alış- (bid price) ve en iyi satış (ask price) değerlerinin (Temiz Fiyat) ortalamasıalınıp, değerleme gününe kadar oluşan birikmiş kupon faizi üzerine eklenerek değerlenir.Değerlemeye konu olan kıymetler, işlem görmemiş ise son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranıesas alınarak iç verim esasına göre değerlenir.12


Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısınınhesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısımdikkate alınarak pay sayısı hesaplanır ve müteakip işgünü Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. şube veacenteleri, Şirketin internet sitesi (www.bnpparibas.com.tr) ve müşteri iletişim merkezi (0212 444 4323) aracılığı ile duyurulur. Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıylakatılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır.Fonlar, günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Günlük, üç aylık ve yıllık raporlar Kurulcabelirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle şirket nezdinde saklanır. Söz konusu raporlaraynı zamanda şirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca, bu raporlardaödünç menkul kıymet işlemleri ile türev araç işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğupiyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunuetkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarınıngerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşmevasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerlerihesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veyaalım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.Şirket, katılımcı tarafından veya katılımcı nam ve hesabına katkı payının veya giriş aidatının bir kısmıveya tamamı ödenmesine rağmen katılımcıya ait bilgilerin eksik olduğu, ödenen katkı payların veyagiriş aidatının emeklilik planında belirtilen asgari tutarlardan az olduğu veya emeklilik sözleşmesininkurulmadığı hallerde, katkı payı veya giriş aidatını şirketin kurucusu olduğu Para Piyasası EmanetLikit-Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nda değerlendirir. Katılımcıya ait bilgilerin ve işlemlerintamamlanmasından sonra katılımcıya ait fondaki birikimler, varsa emeklilik planındaki kesintileryapıldıktan sonra emeklilik planında belirtilen esaslara göre katılımcıya ait bireysel emeklilikhesaplarına aktarılır.Payların alım-satımı ile ilgili esaslar;Alım Talimatları:Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’e kadar verdikleri katılmapayı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatıüzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra verdikleri katılmapayı alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir veizleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinciişlem gününde yerine getirilir.Her iki süreçte de katkı payı tutarı katılımcının dahil olduğu plandaki fon karmasında yer alanfonlara yönlendirilene kadar emanet likit karma fon’da nemalandırılır.13


Yatırımcıların, ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verdikleri katılma payı alım talmatları,ilgili piyasaların açık olduğu ilk iş günü saat 12:00’e kadar iletilmiş olarak kabul edilir ve ilkhesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlemgününde yerine getirilir.Satım Talimatları:Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’e kadar verdikleri katılmapayı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatıüzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra verdikleri katılmapayı satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir veizleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip edendördüncü işlem gününde yerine getirilir.Yatırımcıların, ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verdikleri katılma payı satım talmatları,ilgili piyasanın açık olduğu ilk işgünü saat 12:00’e kadar iletilmiş olarak kabul edilir ve ilkhesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlemgününde yerine getirilir.Yatırımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilik planını ve altıdefadan fazla olmamak üzere plan içinde fon karmasını değiştirebilir. Yatırımcının yazılı birtalebinin olması halinde fon payları nakde dönüştürülerek tercih ettiği yeni plana dahil olanfon karmalarına veya mevcut plandaki başka bir fon veya fonlara aktarımı için alımtalimatıyla talep yaratılır.Fon Portföy ve Fon Fiyatı Hesaplamasına İlişkin Örnek:(T) Günü Portföy Değer TablosuBorçlanma SenediToplam DeğerTRT180804T16 241.680,70 (1)TRT271004T11 230.823,13 (2)Ters Repo 88.180,10 (3)Fon Portföy Değeri (1+2+3)Hazır Değerler560.683.93 (A)1.078,00 (B)Alacaklar - (C)BorçlarFon Toplam Değeri (A+B+C+D)Dolaşımdaki Pay Sayısı-213,18 (D)561.548.75 (E)56.000.000.000 (F)Birim Pay Değeri (E/F) 0,010027BÖLÜM G : FONUN VERGİLENDİRİLMESİİndirilebilecek Katkı Tutarları14


Bireysel emeklilik sisteminde katkı payları ücretlilerde yıllık ücretin, serbest meslek mensuplarında isebeyan edilen yıllık gelirin %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisimatrahından indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu %10 olarak belirlenen oranı %20’ye, asgari ücretin yıllıktutarını ise 2 katına kadar artırmaya yetkilidir.İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ilk paragraftabelirtilen %10’luk sınırı ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere doğrudan gider olarakyazılabilecektir.Emeklilik Fonunun VergilendirilmesiEmeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerindedüzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır.Emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar ileemeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya sermaye artırımlarında çıkardıkları hisse senetlerinin itibarideğerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar Banka ve SigortaMuameleleri Vergisinden müstesnadır.Fondan Yapılacak Ödemelerin VergilendirilmesiBireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiyegibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i gelir vergisinden ve her türlü stopajdanmüstesna olacaktır. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisindenve stopajdan istisnadır.Emekliliğe hak kazandıktan sonra alınan ve % 25’i her türlü vergiden muaf olan ödemeler emeklilikaylığı veya toplu paralar menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek ve beyan yerine stopaj ilevergilendirilecektir. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil hertürlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır.Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler %15b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkıkazanmadan ayrılanlar ile diger sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere vevefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler %10,c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veyatasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler % 5,oranında stopaja tabi olacaktır.BÖLÜM H : KATILIMCILARIN HAKLARI:Fon'da oluşan kar, fon paylarının fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilen esaslara ve Kuruldüzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılımcılar seçtikleri bir fondan ayrılırken15


paylarını fona iade etmiş ve fon paylarını ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarınıalmış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonusu değildir.BÖLÜM i : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARIKurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile üç aylık ve yıllık raporlar, FortisEmeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde, Bölge temsiciliklerinde ve ŞİRKET’in internet sayfasında(www.fortisemeklilik.com.tr) güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur vekatılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir.Ticaret Siciline tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunan içtüzük ve izahnamedeğişikliklerinden katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasınıgerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiyebaskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzereilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirimve ilan esasları belirlenebilir.İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescilettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup,ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bubirleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz.Bölüm F ‘de belirtilmiş olan olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarınıntespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulukarar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstüdurumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula veHazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlarortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kuruluncabelirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız .22/11/2011Cenk GünkutFon Kurulu ÜyesiÖmer Abidin yenidoğanFon Kurulu Üyesi16

More magazines by this user
Similar magazines