Journal 135

vbnmgz.hr

Journal 135

2JOURNALISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL@@ €Stari grad u VelikojKladuši UVODNIKBOŠNJACI U HRVATSKOJHRVATSKABOSANSKI BAROMETARIZ SVIJETAKULTURA


BOŠNJACI U HRVATSKOJ6JOURNAL -- - - - -- -- - uglavnom financirani preko Savjeta za na- -----produkcije vrlo integrirana i afirmirana za----vimdanima i na Danima glumaca u Vin--- ----- --- ---- -- -- dušii Sisku predstavili su knjige koje su ti-- - KDBH “Preporod” u Velikoj Kladuši ----- --skanlatinicom pojavio se u Sarajevu na- - --- --- - - --


BOŠNJACI U HRVATSKOJ - - - --- - --- - - --- - -- -- - - - --govavoditeljska kvaliteta posebno se--zborsko pjevanje uz isticanje posebnosti i-- - - -- KDBH “Preporod” u Sisku - -- stupje dodatno uljepšao i oplemenio knji- -u solo izvedbi otpjevao je i dvije sevdalin---Pismo iz Velike Kladuše 7JOURNAL


BOŠNJACI U HRVATSKOJ8JOURNAL -- ----- -- --- dansvjetski kongres od stotinjak ljudi or--- -pisai iza svakog detalja forme krije se velikamisao koja se ne smije u formi izgubiti i iz prošlosti ne bi smjelo uspavljivati i zadr-----Hafiz Aziz ef. Alili Naglasio je da islam pridaje veliki- - --i najodabraniji kod Njega onaj koji se naj--- - zadovoljstvomasa pa smo bili svjedoci- - valisa arapskim liderima do unazad godi- vanojatmosferi pobjede nema nikakve- ---bili svjedoci jedne revolucije u regiji ili-- -- ------ -- - -- --------


BOŠNJACI U HRVATSKOJ-- -ramblagdan u kome svaki musliman i muslimankatrebaju pokazati ljudsku i moral-jimase nalazimo teško se mogu savladati- spremnost da u znak pokornosti Sveviš- ----dobro organizirane Islamske zajednice - -- - - voljnimprilozima i drugim vidovima po-nostIslamske zajednice u ovoj godini na- - - movinibude poticaj da ustrajno pridono-- -ramnamaza u još nedovršenom molitve----nucimasa svojom vjerom i svojim obite- --- -reneuvjete za prakticiranje svoje vjero--- je prostorije Islamske zajednice u Du-- - - njemu i svim vjernicima islamske vjero- - - -- -- - - - - - - -9JOURNAL


BOŠNJACI U HRVATSKOJJOURNAL -- -govumedresu i diplomirao na Islamskom-- svjetnireferent pri Odboru Islamske zajed- - -- - -seminarima edukativno-odgojnog karakte- --- ---pozivu i istinskoga znalca islamskoga mi---povodima i situacijama koje su ga potaknu-imamskoga opusa za ovu knjigu bira aktu-- opus pripada pitanjima kvalitetnog znanja i- ------- -- ---- - tema ove knjige autor govori znanstve-komza sve kategorije ljudi – znalce u - procesu traganja za univerzalnim smislom- svom snagom motivirati za samoispitiva-vaje da se moralno napredovanje ili propadanjedruštva dešava samo u onolikojmjeri koliko se poboljšava ili erodira mo-- - izraz je aktualan i obojen bojama njegovoga-- --


BOŠNJACI U HRVATSKOJ------ tografijepo izboru urednika Stranog pro- pertoarubili i dokumentarni i kratkome--- Belvedere Jasmina- Kozara Nafaka Praznik u Sarajevu Na putu- Crni biseri Ostavljeninompretpremijerom filma Belvedere nagradu -- Belvedere nakon Go West- tranzicijskog društva koje se ogleda u trivi- dojmljivo je vizualno podcrtan crno-bijelim-socijalnu tematiku uslovljenu poslijeratnimdva rata – Drugom svjetskom ratu i ratu zamabave se iz svoje vizure sudbinom djece- i Crni biseri komDrugog svjetskog rata u Dom za djecu-spasiti zabranivši mu da otkrije svoj identi- Ostavljeni smješteni u dom za nezbrinutu djecu gdje ---filma Jasmina redatelja opkoljenom Sarajevu i trebalo mu je gotovo Iznenadna bolest i smrt nane dovodi u pitanjeopstanak djeteta o kojem brigu preuzimalokalni pijanac Stipe potpuno promije-Crni biseri fascinaciji filmom govori i podatak da seDubokim društvenim posljedicamaiNa putuPraznik u Sarajevu--na praznike dolazi u Sarajevo gdje postajunormalniNafaka---Na putu -Na putu jedan od- - -- prilike vidjeti u Kozari - za sve one koji su se našli u dvorani kina-- -- --- premijerni filmovi Belvedere i Ostavlje-ni--šušura. - na potencijal ove manifestacije nadajmomai znati ponuditi raznovrsniji i informa-11JOURNAL


BOŠNJACI U HRVATSKOJJOURNAL- - - - - - -muslimanska – bude zbratimljena zajed-- - ---- - -- Upravnog odjela za društvene djelatnosti- - - - -- - --sorskogplana završne operacije zauzima- vanjimaiz sata u sat tokom dva sudbono-- mentacijomprezentirano je i zlo koje je - -koji raskrinkava namjere Srbije da odsvog velikog vojnog poraza sagradi novi --- su na aerodromu u Sarajevu otele tadaš- --- - -svakodnevno granatira dezinformacija- - - -- - ---- dokument koji eksplicitno prikazuje kakoje Srbija od svog velikog vojnog poraza--


BOŠNJACI U HRVATSKOJ-- slika akademskog kipara i slikara Izeta - -i ljudsku tugu pretvorio u carstvo ljepote-- - ----- - --- -- ------- neDervente u kojemu preovladava opse-zelaje i korov motiv koji otkriva nove-- Na njegovim platnima zaustavljeni su de- - - -- tanane koprene koje imaju boju i slikarsku-- -- kakoje najbolniji gubitak dugo godinastvarane galerije u rodnoj Derventi koja je - - - - - --- - --13JOURNAL


BOŠNJACI U HRVATSKOJ14JOURNALbiti ponosna na svoje sudjelovanje u antifa- - - - --- -- ---- -----sovniprogoni i logori pred kojima Europa--- - - - - - godina od pobjede nad fašizmom isti se jošdicijuimaju oni koji ta demokratska prava- --- - -- ----Europa kao avangardna demokracija i za-podrazumijeva borbu protiv diskriminaci- - - potrebe i interes najprije se predstavlja kao- roddigne svoj glas u obranu dostojanstva - - -dodatno pogoršalo krizno stanje na po-


BOŠNJACI U HRVATSKOJ- -----------roditelja i svoga djetinjstva i ogromne ma---- --potrebno je povesti dijalog o krivici i pravdi- - - saborskog zastupnika pet ex-jugoslaven-dinicina ovogodišnjim parlamentarnim iz---- - --skejavnosti u prijelomnim vremenima Do- - - -- -- --- ----- -- -- --- -movinskograta i vi ste bili svjedok tog ---- -- - -nije mogao dopustiti jer bi upitno bilo ka- -- ----15JOURNAL


BOŠNJACI U HRVATSKOJ16JOURNAL -dišnjegkoncerta --- makulture prisustvovali su brojni pred- -- --u velikom projektu za sve muslimanske-- -ostale narode i ostale vjernike na ovom po- razmjenjujemo mišljenja i ispunjavamo---- --- - --zvali --- ---da postoje ljudi koji su spremni da svoje-- -- -- vrjedniješto su imali i dokazali ljubav pre-nosa Islamskom zajednicom biti nositelj -brinutostzbog vrlo teškog stanja unutar --nuose na zamjerke da se vjerske zajedni- - U - -- -


BOŠNJACI U HRVATSKOJ --- -- ---- - - - - - za koju----Tešnja se u svoj svojoj ljepoti ukazala u - - -- -- .U drugom dijelu programa nastupila-izazvala je veliko oduševljenje kod publi- --- - srce nije odoljelo da u taktove pjesme i po- - ------ narodnom nošnjom koja je za ovu prigo------17JOURNAL


HRVATSKA18JOURNAL--- -- ---Izborna kampanja nikad nije trajala nekampanje kao posljedicu je imao kome---- su uglavnom bile izlizane jer se i ovaj sekeizašle uglavnom sa starim provjerenimza mandat u Saboru nemaju baš velike - - - --- -- neizborne prevare pod pokroviteljstvom--- - ---neki prelili na druge pravaše nisu bili dovoljnida na površinu izbace nekog drugog sljednjiudar u ovoj stranci desio se prijegodinu i pol dana kada je novi predsjednik- - skimprogramom i otvorenim ukazivanjemna devijacije u društvu ima šansu za daljnji--- -ganisu uspjeli preuzeti konzervativniji dio-


HRVATSKAiako su ankete pokazivale da bi mogao do-meprije izbora stajao uz rame Lesarovim -- umjerenim lijevima i desnima te s progra---- mrtav kako neki smatraju jer je kvalitetan -- --definitivno napravio krivi korak kandidira---kredibilitet je u tadašnjoj kampanji za pred--- -- --- -- - --- - klapouke iz kampanje za parlamentarne iz----bile dovoljno jake da u svakoj izbornoj jediniciosvoje dovoljan broj glasova za više- -- ipak ne mogu kriti potrebe za radikalnim----- -- - -- -- -- - -je zapravo dobila i više nego ulaskom upredstavnica pravaša nametne kao lider i-je kao borac protiv droge i kao principi---------- zamte se nije osjetila euforija s obzirom na-- --19JOURNAL


HRVATSKAJOURNAL-- njimavezanim za nacionalne manjine a--su imali prilike dobiti uvid u problemati-S obzirom da je zaštita manjina bilo -kriterija kod procjene stupnja demokraci-dijakao kreatora javnog mijenja neizostavnau oblikovanju odnosa društva pre- imao za cilj potaknuti dijalog i razmjenu-Uvodna izlaganja postavila su zani---- postoje problemi u implementaciji pravapravo na pristup manjina medijima ni pri---nai zastupljenosti manjina u lokalnim----- - prisutne s aspektima primjene Okvirne-posebno naglasila potrebu da lokalni me-- problemi u odnosu mediji i nacionalne-- -- istaknute polusatne emisije na jezicima-uslovljeno profitom i podizanjem gleda- - - - - -- kroz naslov se plasiraju stereotipi vezani-koji mediji imaju u kreiranju percepcije- Aleksandar Tolnauer je iznio podatak daSavjet za nacionalne manjine na nivoupisaza koje se godišnje utroši preko dva----vinaje svakako volontersko ili amatersko --tetnopripremljenim i neraznovrsnim manjinskimprogramima koji se ponavljaju -ljivivrlo pozitivni pomaci u informiranju-


INTERVJU--U ime redakcije “Preporodovogparlamentarnim izborima za manjinskogzastupnika i ulazak u Hrvatski sa- storijama“Transadrije” u Rijeci. Kako skei smatram je prije svega rezultatom ko- -cada smo sada parlamentarna stranka uve-- --- ---ganizirali.Pobijedili ste sa samo 74 glasaviše od Ermine Lekaj Prljaskaj, kandidatkinjeUnije zajednica Albanaca u RH. panje”u proteklih osam godina, ali i signalBošnjacima u Hrvatskoj za parlamentarneizbore 2015. godine, zar ne?--- nezadovoljstva sa radom dosadašnjeg sa-tivnogalbanskog nacionalnog naboja kojegklapouku i u svom daljnjem radu ovo- --Kako ocjenjujete izborni rezultat i, usvjetlu toga, daljnji razvoj svoje stranke?Nije li se BDSH malo “uspavala” nakonsjajnog rezultata na lokalnim izborima2.500 znakova? Predstoji li inventura stanjau stranci jer nešto, ipak, nije dobro - -- -jinikada nisu prisustvovali našim skupovi- datevrlo uvjerljivo pobijedili i time potvrdilida smo daleko najorganiziranija i naj--i predizborne kampanje, u kojoj je bilo i--vorna navodnu izjavu o “šašavim imami- JOURNAL


INTERVJUJOURNALlegalizaciju istospolnih brakova? ------- -- ----izborima? Postoji razmišljanje da se izanjeniceda je njihov kandidat, koji se kan- -je potpisivala koalicijske sporazume na lo--izašao neposredno pred ove izbore ekspli- nidotadašnji istaknuti aktivisti zajednice -kandidata na ovim parlamentarnim izbori--- ovoj grupi ljudi vidim i one za koje sam mi- Na predizbornim skupovima davaliste negativne ocjene o kandidaturi “neza- opasnostima koje stoje iza njegove kandidature.Da li se radi o autogolu Islamskezajednice i nepotrebnom gubitku autori--pobjede od pojedinih imama, ali i od ostalihkandidata u XII izbornoj jedinici? - -- ---- --- -Od osnutka, kao i na predizbornimskupovima, naglašavali ste da je BDSHbliska Kukuriku koaliciji koja je osvojila 2007. godine, da postizbornim sporazu-Kako se u takvim uvjetima planirate iz-stopod Suncem”?-- ---- alicijeubaciti neke izmjene u dijelu defini--- - --Nedavno ste bili na prijemu kodgovaralo?Da li ste imali kakvih konta- prije i poslije izbora?- -trebati puno truda i energije kako bi se i- --


INTERVJU-- vjetuza nacionalne manjine RH. Kakvenanciranjumanjinskih programa? KojiSa gospodinom Tolnauerom sam imao--- djelisredstava koje dodjeljuje Savjet za na-- - - --- --širi konsenzus što su to programi od boš-Bošnjaci su jedina manjina u RH ko--- koju je prije nekoliko mjeseci iznio SABAH-a, da je jedan Talijan za svojenjaksa samo 45 kuna. Pritom programinisu nimalo lošiji. Radi li se o otvorenoj remdonekle promijeni? -- -- - cijskihsredstava odobrenih od Savjetaza nacionalne manjine. Gdje vidite izlaz-u Hrvatskoj?- - ------ - ---Poseban problem je što nemamo boš- medijima, na Hrvatskom radiju i televiziji,koji bi kvalitetno i meritorno izvješta-mai temama bitnim za Bošnjake u Hrvatskoj.Jesmo li se u stanju izboriti za svojepravo na vjerodostojno izvještavanje umanjinskim emisijama na HRT-u?Sasvim sigurno nismo zatupljeni u jav- - - vidjeti i sa kakvim kadrovskim potencija-U proteklim godinama poseban problemje bio nedostatak komunikacije iz- - jeknije sustavno organizirana niti svoje--šanjutakvog stanja? Na predizbornim- - ----te ljepotu i kvalitet te struke bisera pre--- ---JOURNAL


INTERVJUJOURNAL-- - - ---- Da li znate koliko ima neriješenih branitelja Bošnjaka u Domovinskom ratukoji nemaju riješen status? Kako namjeravateriješiti pitanje promjene “Musliman”u Bošnjak s obzirom da je velikibroj još uvijek izjašnjen kao “Muslima--cinisu mogli glasati za manjinskog zastupnikau XII izbornoj jedinici. kontinuirano baviti tijekom ovog mandata-- takgodina u kojima moramo intenzivno-biljnoi ustrajno mogli bismo na slijede--Kao saborski zastupnik pet nacional-mentarnaaktivnost. Kako planirate po- njinskeinterese?--- -- vrlo malo pojavljivao za saborskom govornicom,te gotovo ništa nije govorio ošto su gospodarstvo, korupcija, ulazak u-u elektronskim i tiskovnim medijima?- nakvalitetom svoga rada nametnu i domi-mopouzdanjei sigurnost kod pripadnika- rijukvalitete i odgovornosti a ne prema-- - Bosni i Hercegovini u ovim turbulen-- -stajanjuBiH? -Dovelo je do toga da ionako slabo gospo-brojnimi neefikasnim birokratskim apara- -više od godinu dana nakon izbora bez Vla---- šenjekoje bi garantiralo suverenitet sva tri - --ci“Hann-invest”. U protekle dvije godinemnogo ste vremena utrošili na stabilizacijutvrtke zbog ekonomske recesijetrpjeti – “Hann-invest” ili Hrvatski sa- --dvije godine su bile izuzetno teške i došlo smo sa velikim dijelom vlastitog kapitala--- ----


BOSANSKI BAROMETAR Nogometnoj se reprezentaciji i ovaj opet se nije uspjela u dodatnim kvalifika-- -- - ----- -- ---svaki puta prilikom priprema za slobodniudarac portugalske reprezentacije lice bosanskogvratara oslikalo je poznato zeleno -poluvremena smo uspjeli zabiti i vratiti se--- rekao je da je razlog teškog poraza u ranonepotrebnom crvenom kartonu Senada -trebati neko vrijeme da se oporavimo odnoje apelirao na ljude u Nogometnom sa-da se moraju što bolje pripremiti za kvali- -nas je preporodio i donio neke nove di- ---- ------Wolfgang Stark nekoliko puta teško ošte- -- -šansu propustili mjesec dana ranije kada-- --- pod pritiskom nismo funkcionirali kako JOURNAL


BOSANSKI BAROMETARJOURNAL nimljivijije bio novi pokušaj Dodika da---nicaje da ovaj dan ne postoji ni u jednom-- - - ovog praznika mi smo sigurni da postojikonsenzus u onom dijelu naše zemlje koji- - ---- - - --onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa --- -sjednikanajvišeg zakonodavnog tijela uzilazida se isti princip mora primjenjivati----Nakon Dodikovog pokušaja da osuje-nije uspjelo jer su na proslavi u organiza- na red je došla još jedna runda pregovora- - - - -menataDodik je išao toliko daleko da je -Na razgovorima o ustavnim reforma-- nainzistirala je na minimalnom pristupu -jasnog stava i spremnosti da se pristupi - On je i prije odlaska u Italiju kazao kako- --pomenimoda SAD i partneri nastavljaju


BOSANSKI BAROMETAR---- - - --sposobnog stanovništva vodi kao nezapo---da se dogovore o potrebnim reformskimprocesima na putu integracija u Evropsku -- - ----stimaprimijeti ogromna doza nepovjerenja- radile na ideji pomirenja i napretku cijele ---Institucija civilnog društva predstav-caza izgradnju demokratskog i otvore- ----društva karakterizira postojanje tri jedna-- -- --cijai mišljenja o tome što civilno društvo- ---- -- - - - -stiodgovorno i transparentno ispunjavaju- - civilnog društva potencira se ideja slobo----vrlo nerazvijena i institucionalno skoro--- --- - kako bi se ostvario pristup fondovima za -- ---JOURNAL


BOSANSKI BAROMETARJOURNALsvoje aktivnosti po izrazito etnonacional- ---- - - - ekvivalentna trenutnom ukupnom stanju-šenzoon politikon -kisubjektivitet i da on iskazuje svoju vo- ginalizirani njegova uloga u kanalisanju-ili ima samo formalnu uloga kao što jejesamo u toku jednog dana kada se odr-- godinama na putu demokratske tranzicije- --na sistemu upravljanja i donošenja odlu- top-down odluke i dogovaraju okvir koji u velikoj--- nostije implementirati alternativni model- --- u zna- -i poticanje inicijativa putem animiranja i lovanjejavnosti u donošenju odluka i de- - sistem u velikoj mjeri intenzivira aktivi--plementacijebottom-up sistema potrebna je postepena promjena mentali--tivaza demokratsku stabilnost i mir u ze- -- -- ---- -- ------ model demokratskog upravljanja za ovokompleksno multinacionalno društvo u --- --- - glavnom fokusu imaju intenziviranje monitoringai nadgledanja rada i politika or--bljenjanacionalnog identiteta ili erozije -likaprijetnja i opasnost po opstanak i in- --- - - nije tako nepremostivo ako se izuzmu pe-u povremenim momentima kada je idejanacije jasno instrumentalizirana od strane - -- -----inicijativa treba se temeljit na kriteriju umjesto stavljanja glavnog fokusa na


IZ SVIJETAUsred milenijske ekonomske depresijeIran na meti--- -----je za Time da ne treba vjerovati Iranu da Izrael u roku nekoliko mjeseci mogao po-- - --- brajaubojstva najmanje tri nuklearna- - - ---upozorio je na opasnost od izbijanja nu--govornijeza izazivanje takve opasnostiIranski predsjednik stoji da postoje osnovane sumnje da Iran ---ilegalan jer ta zemlja nikomu ne prijeti i- - -jimbankama rad s Iranskom centralnom - - da postoje dokazi da iranske banke finan- ---da sankcije podrivaju nastojanja grupezakon koji svodi diplomatske odnose Irana uz klauzulu da bi druge zemlje mogle biti--sanpar dana nakon kontroverznog izvješta- luSAD da je dosegnuta donja granica tole--Turski je izvijestio da je ruski pre--- -- -- NATO je uglavnom završio vojnu - -nobogata zemlja rezervama nafte i vjeru--JOURNAL


IZ SVIJETAJOURNALci su na NATO intervenciju potrošili oko ----moi razaramo pa potom dobijemo poslo- - -- --- NATO tokom rata i vojne intervencije u --- -a posebno na one povezane sa Seifu-l - -pitanje vremena iako su mu libijske vla- --- -- --- - ---- - - - konferenciji pozvali Vladu da smiri me--libijski pobunjenici po zatvorima još uvi-- ---Sirijski predsjednik Bashar al Assadmoona je prvo izjašnjavanje UN o stanju kako su zatvorenici smješteni u zatvorimai centrima za pritvor koji su uglavnomUrota? -dana nakon što je Arapska liga suspendi- -povod je nastavak nasilnog slamanjaoporbenog pokreta u Siriji i neprovedba--allimje napomenuo kako je ustanak uInicijativu o suspenziji Sirije vodili su-skomscenariju – prvo Arapska liga osu-padaNATO da brani ljudska prava i isto- --Liga odbacila sirijske amandmane na re- - studenog glavne vojne baze u blizini Da- --bodnasirijska vojska ove je napade izvela - -- -


IZ SVIJETA- - sjednikEsad najavio je borbu protiv mili-- voljnaovim paravojnim akcijama i optu-nonasilje koje je stanje odvelo u smjeru -- transformacijama koje se odvijaju u cije-je bitno ne izgubiti iz vida krajnji cilj mi- - nimpalestinskim teritorijima se nastav--- ----zapadne Europe koja je napravila ovaj ko- - - -- osnovnom obrazovanju u siromašnim ze- je prva UN agencija u koju su aplicirali i jomloše upravlja i da zastupa ideologiju - --- ----TO dobio detaljne informacije s te ispo- odrediti prirodu nastavka odnosa sa SAD skrbnelinije za NATO trupe u Afganista--cekoje su odgovorne za brojne civilneNATO avion odgovoran za napad na pa-kobi se ovo moglo pokazati kao najskupljagreška koju je NATO dosad napra- --nijavlada koju je postavila vojska je pala-cijuzemlje u demokraciju od kada je u-- - - - --- - - -- Oni tvrde da je pala civilna maska s vojne -- ----se proziva i neizravno tereti za protuzako- -- -- -31JOURNAL


IZ SVIJETAJOURNALkazao da Iran nije imao nikakve veze ni ditokom ustanka ubijeno zbog nepotreb- ---- --- --ili ostavkom premijera koji je njegov prvi Špijun koji me volio- vladu da poduzme oštre mjere protiv -otkriveni kada su se pokušali infiltrirati u -nicinjegove organizacije priznali da su konšto su se sami bezuspješno pokušali - - --- -- - --prestati davati informacije o vojnim sna- ugovor Novi Start kojim su se obvezali da koji bi imali potencijal pretvaranja u nu-ralštabaruske vojske generala Nikolaja nimuvjetima neki lokalni i regionalni sukobimogli bi prerasti u rat u kojima bi- -rovje naglasio opasnost ukoliko se NA-- koSAD godišnje na nuklearni program-- - - toga u ovom trenutku nije potpuno spre- dokumentu ne piše koliko smiju imatiAmerikanci u planu imaju razmontirati- -denogpredsjednik francuskog financij-- - -- -nam opasnost povijesne gospodarske ka-


KULTURASa Igmana pogledat’ je lijepo,pod tobom su polja od behara.-- - - velisu ga poslije Drugog svjetskog rata- - Svojim talentom zadovoljio je komisiju--nikada nije griješio dok je svirao i uvijek Nitko prije njega nije tako ravnopravno - - ---- --- - pjesma i melodija ------comnašao sam se jednoga dana na Vrelu--kakvu god sam joj melodiju skrojio sve--fon– bio je velik sa onim velikim koturo- - -- - - --- - - - - --33JOURNAL


KULTURA34JOURNAL -- - - ---- --- ----- -i narodni poslanik u Narodnoj skupštini-Dodjela Plakete BNV-a: - - - ------- -- djeljenjei na tome se zasniva naša koncep- ---- -dodjeljuje za njegovo sveukupno stvaralaštvoi izuzetan doprinos obrazovanju -- ----- --- godine svoju poeziju objavljuje u stoti-Objavio je više knjiga iz oblasti ono- --- -- -- -


KULTURA-pljenui sistematiziranu dijalektološku - --- -- -- - ---- --- -- - --- - ------- ---- - -- - -masu posebno promovirana posljednja-dakaslavnog srpskog pisca nakon prvog- 35JOURNAL


36JOURNAL- -- ovom spisku nisu našli još neki veliki bo-----naroda----- --- --kroz brojne bitke izrastaju u najbolje jedi- U rejonu Osma- - organizatorskim sposobnostima stvara jedinstvenkolektiv i postavlja sve na svoje- -- - - --lose izboriti za svoje mjesto u svom mje--- -- - --- Austrije i da nije kalkulirao u patriotskim-- --- - - kadnije izgubio ni milimetra teritorije u---- -- -


-- --mogaoi donio nam pobjedu i kao da je --- --- -- -- --- - -- - -- -ziona mezar svog brata Nevzeta i dugo -- - ----- - - --- -- --- ------ -- ----- - 37JOURNAL


Islamske teme38JOURNAL- -- – tvoje je- slobode vjerovanja fundamentalni dio muslimanskogvjerovanja i da muslimani s - - “Allahu je prava vjera jedino – islam. A---pozivaš. – A Allah dobro vidi robove Svoje.” islam posljednja objavljena vjera – ispravna – on nipošto ne zagovara negiranjeili neprijateljski odnos prema drugim---- “u vjerinema prisiljavanja” jer “pravi put se ja-ili - njaislama muslimani nisu silom nametalimuslimanskoga svijeta bezmalo opstale- - --padupostoji inflacija knjiga koje izravno -- --- obaveza je svakog muslimana i musliman- -- - - ---- - -- --- postoje i oni o prijateljstvu i suradnji u


odnose u stanju neprijateljstva, kada se,primjerice, muslimanima zabranjuje daprimjer kur’anski ajet u kojem stoji: “O--.” (Al-Maida, 51)Ovdje je uputno ispitati povod za obja-- Njime je regulirana konkretna, vremenskiuvjetovana situacija. On ne propisuje na- nilis mekanskim idolopoklonicima kakobornareligija. Ili nadalje: “Neka vjernici (Ali Imran, 28)Citirani ajet objavljen je zbog licemjerakoji su bili vrlo bliski sa skupinom idolopoklonikakoja je spomenutu prisnost objavljen zbog jednog muslimana koji je---daje,a ne zabrana koegzistencije. Jer, po-prijateljstva i s idolopoklonicima, kao i toda je Amr ibn Umejje kao idolopoklonik,nemusliman, bio osobni Poslanikov prija- protiv muslimana. Dakle, sve je uvjetova- Kur’anski ajeti iz mekanskog i medinskograzdoblja Objave oduzimaju gore navede-- (Ali Imran, 28)- -- s kojima muslimani ne mogu sklapati prijateljstvo:- ---- umjesto ovoga uspostavi neko drugo na-kur’anske iskaze potrebno promatrati u se ne mogu promatrati izvan tog konteksta,odvojeno i izolirano. --- -svetost je za islam. Bespravno oduzima-- -(El-Maida, 32)- -ga,bez obzira na vjeroispovijest, narodnosnuili nacionalnu pripadnost. Narav- Zakon predvidio stroge kazne.Usprkos jasnim islamskim pogledima,brojni mediji, institucije i pojedincinerijetko inzistiraju na “tijesnoj vezi”islama i nasilja. Pri tome se pozivaju na--ga odgovorno pripisivati cijelom kolektivitetu.U protivnome, sve bismo katolike - pokolje muslimana u BiH i na Kosovu. spliciraislam: otvoren i jasan, utkan uvoljnoje razmotriti konkretne epizode izpovijesti imali puno bolji status u islam--zemljama nego u muslimanskom svijetu.Muslimani vjeruju da islam nadomje-- --romi Novom zavjetu iskrivljena verzijaizvorne objave Mojsiju/Musau a.s., odno-- Knjige” svetinja i da kao takvi imaju biti--- - -(El-Maida, 48) ----(Ali-lmran, 64) 39JOURNAL


VELIKA KLADUŠA

More magazines by this user
Similar magazines