IPC Integrated Professional Cleaning

foma.no

Feiemaskiner - Katalog 2012 Professional Line - Foma

3IPC FOMAIPC Foma er nordisk hovedkontor og distribusjonssentralfor IPC Foma rengjøringsprodukter. I Italia, en avEuropas ledende industrinasjoner der mange av verdensmest kjente og teknisk avanserte produkter produseres,har vi vårt hovedsete.Gjennom generasjoner med forskning, utvikling ogproduksjon har vi bygget opp en kompetanse som harsatt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innenmange produktområder. Våre produkter produseresetter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenningerog sertifikater.Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset detmarkedet vi betjener. Gjennom vår ekspertise spesialtilpasser vi produktene ytterligere, slik at våre kunderoppnår best mulig lønnsomhet ved å velge IPC Foma.Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skalbli fornøyd med våre produkter.Besøk gjerne vår hjemmeside: www.ipcfoma.noVelkommen som IPC Foma kunde.Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuerevarene gjennom eget nordisk anlegg, har vi tilrettelagtforholdene slik at våre kunder får svært gode produktertil best mulig betingelser.Totalleverandør av rengjøringsprodukterVi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Trykkfeil kan forekomme.

More magazines by this user
Similar magazines