2011|12

be.itu.edu.tr
  • No tags were found...

HBM - Bilişim Enstitüsü

Hesaplamalı Bilimve MühendislikYüksek Lisans ve Doktora Programları2011|12


Neden Hesaplamalı Bilimve Mühendislik ?Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (HBM), son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşmaeğilimi gösteren bilgisayar teknolojisini ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanandisiplinlerarası yeni bir bilimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşımın disiplinlerarası niteliği;farklı bilim ve mühendislik alanlarında önemli esneklikler sağladığı gibi, temel bilimve uygulamalı alanlarda yeni ufuklar açma olanağı da vermektedir. HBM’ninizlediği temel süreçler arasında, söz konusu sistemin veya fiziksel/sosyal bir olayınmatematiksel modelinin geliştirilmesi, bu modelin sayısal yöntemler ile bilgisayarortamında çözülebilmesi için algoritmaların oluşturulması, çıkan verinin her boyutuile analizi ve yorumlanması sayılabilir. Ayrıca bilgisayar yazılımlarıyla bualgoritmaların işlerlik kazanması ve uygulanması, fiziksel olayların sayısalbenzetimi, hesaplanan sonuçların kapsamlı değerlendirilmesi, doğrulanması vesunulması HBM’nin izlediği diğer süreçler arasındadır. HBM kapsamında, özelliklebüyük ölçekli ve karmaşık yapıya sahip problemler, etkin ve yenilikçi yöntemlerle,yüksek performanslı bilgisayar teknolojisi kullanılarak çözüme ulaştırılır.Bu program bünyesinde öğrenciler, alan bilgilerini oluşturan ve destekleyenderslerin yanısıra, sayısal ortamda model geliştirme, algoritma oluşturma ve çokişlemcili bilgisayarlar, grid ve yazılım geliştirme araçlarının kullanımı konularındaetkin bir eğitim almaktadırlar. Program, evrensel düzeyde çağdaş ve etkin birçalışma ortamı sağlar ve modern bilişim teknolojilerini doğrudan bilimselproblemlerin çözümünde kullanır.


Programların HedefleriHesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programlarıçok disiplinli çalışmalar odağında toplam eğitim araştırma veteknoloji mükemmeliyetini hedeflemektedir. Bu bağlamda;• Dünya standartlarında eğitim vermek ve araştırmayapmak amacıyla çok farklı disiplinlerden gelen başarılıöğrencilerin desteklenmesi,• Programın gerektirdiği formasyonu kazandıracak,ağırlıklı olarak disiplinlerarası derslerden oluşan kapsamlıve etkin bir eğitim programın oluşturulması vesürekliliğinin sağlanması,• Güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altındaşekillendirilmiş, uygulama ve teoriyi benzer oranlardaiçeren derslerin geliştirilmesi,• Uluslararası ölçekte laboratuvar ve altyapı olanaklarınınoluşturulması ve öğrencilerin araştırmalarında yaygınolarak kullanılması, sürekliliğinin sağlanması,• Öğrencilerin disiplinlerarası çalışma alışkanlığına sahip,ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı bireyler olarakyetiştirilmesi,• Öğrencilerin akademik üretkenliklerini uluslararasıbilimsel platformlarda (konferans, sempozyum, çalıştay,seminer vs.) sunabilme ve savunabilmesinin teşvikedilmesi,• Yurtdışındaki saygın bilimsel kuruluşlar ile ortakaraştırma projeleri ile karşılıklı biliminsanı, araştırmacı veöğrenci değişiminin sağlanması,• Öğrencilerinin bilimsel üretkenliklerinin ve çıktılarınınSCI-Expanded tarafından taranan dergilerdeyayınlanmasının teşvik edilmesi,programların ana hedeflerini ve vizyonunu oluşturmaktadır.Araştırma Konuları• Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği• Bilgisayar Destekli Biçimsel Modelleme• Paralel ve Grid Hesaplama• Paralel Yinelemeli Yöntemler• Büyük Boyutlu Seyrek Matris Çözümleri• Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi• İklim ve Atmosfer Modellemesi• Hesaplamalı Biomekanik• Hesaplamalı Finans• Hesaplamalı Nanobilim ve Teknoloji• Hesaplamalı Kimya• Hesaplamalı Malzeme Bilimi• Hesaplamalı Elektromanyetik• Hesaplamalı FizikAraştırma GruplarıBilgisayım Bilim ve YönetimleriKoordinatör: Prof. Dr. Metin DEMİRALPHesaplamalı Akışkanlar MekaniğiKoordinatör: Prof. Dr. M. Serdar ÇELEBİHesaplamalı FizikKoordinatör: Prof.Dr. Hilmi ÜNLÜHesaplamalı KimyaKoordinatör: Yard. Doç. Dr. F. Aylin KONUKLARHesaplamalı BiomekanikKoordinatör: Prof. Dr. M. Serdar ÇELEBİHesaplamalı ElektromanyetikKoordinatör: Yard. Doç. Dr. Lale TÜKENMEZ-ERGENEİklim ve Atmosfer ModellemesiKoordinatör: Prof. Dr. Nüzhet DALFESHesaplamalı Nanobilim ve TeknolojiKoordinatör: Prof. Dr. Mine YURTSEVERHesaplamalı FinansKoordinatörler: Prof. Dr. M. Serdar ÇELEBİProf. Dr. Burç ÜLENGİN


Başvuru KoşullarıHesaplamalı Bilim ve Mühendislik (HBM) Yüksek Lisans veDoktora programı, mühendislik, tıp ve temel bilimler lisansdiplomasına sahip herkese açıktır. Programa girmeye hak kazananöğrencilerin temel bilgisayar bilgisine, en az bir programlamadiline (C, C++, Fortran, Python, Java) hakim ve temel matematikformasyonuna sahip oldukları kabul edilir. Eğer öğrencinin altyapısı bu önşartları sağlamıyorsa, bu öğrenci programın hazırlıksınıfına dahil edilir.Programın dili ağırlıklı olarak İngilizce olup her yıl bahar ve güzyarıyılları başında öğrenci kabulü yapılır. Programa yabancıuyruklu öğrenciler de kabul edilmektedir.Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilere HesaplamalıBilim ve Mühendislikte Yüksek Lisans diploması verilir. Doktoraderecesi ile mezun olan öğrencilere Hesaplamalı Bilim veMühendislik Doktoru ünvanı verilir.Başarı ÖlçütleriİTÜ Bilişim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve MühendislikLisansüstü Programlarında uluslararası akademik kalite anlayışınauygun başarı ölçütleri tanımlanmıştır.İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ekolarak, yüksek lisans için uluslararası bir bilimsel toplantıdasunulmak üzere en az bir bildiri kabulü, doktora içinse SCI-Expanded kapsamında taranan bilimsel dergilerde en az birmakale ve uluslararası bilimsel toplantıda sunulmak üzere en azbir bildiri kabulü mezuniyet şartı olarak istenmektedir.Olanaklar• Gelişmiş laboratuvar altyapısı,• Uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim olanakları,• Uluslararası bilimsel toplantılara katılım desteği,• Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı olanağı,• Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde çalışma olanağıAkademik KadroProf. Dr. M. Serdar ÇELEBİ (Koordinatör)Prof. Dr. Metin DEMİRALPYrd. Doç. Dr. F. Aylin KONUKLARYrd. Doç. Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENEYrd. Doç. Dr. Murat MANGUOĞLUYrd. Doç. Dr. Adem TEKİNEnstitü Dışından Programa DestekVeren Öğretim ÜyeleriProf. Dr. İbrahim AKDUMANProf. Dr. Hasan DAĞ (Kadir Has Ünv.)Prof. Dr. Nüzhet DALFESProf. Dr. Okan ERSOY (Purdue – ABD)Prof. Dr. Muhittin GÖKMENProf. Dr. Erdem İMRAKProf. Dr. Aydoğan ÖZDEMİRProf. Dr. Cem SORUŞBAYProf. Dr. Burç ÜLENGİNProf. Dr. Hilmi ÜNLÜProf. Dr. Osman YAŞAR (SUNY - ABD)Prof. Dr. Mine YURTSEVERDoç. Dr. Mustafa BAĞRIYANIKDoç. Dr. Sondan DURUKANOĞLUDoç. Dr. Oktay TAŞYrd. Doç. Dr. Şima ETANER UYARYrd. Doç. Dr. Mustafa KAMAŞAKYrd. Doç. Dr. Melike NİKBAYYrd. Doç. Dr. Şule Gündüz ÖĞÜTÜCÜYrd. Doç. Dr. Kerem ŞENEL


Laboratuvar AltyapısıYüksek Başarımlı Hesaplama LaboratuvarıMOONSTAR Sunucu Grubu(SUN Solaris 9):Moonstar;• 4x900Mhz UltraSparc III Cu, 2GB/CPU BellekSpace;• 16x1200Mhz ve 12x900Mhz UltraSparc III Cu, 2GB/CPU BellekSTARGATE Sunucusu (SUN Solaris 9):• 24x2x1064Mhz UltraSparc III Cu, 2GB/CPU BellekORION Sunucusu (RedHat AS 4.0 Upd 4.);• 86 node (256 cpu) Intel® Xeon® CPU , 2GB/CPU BellekSATURN Sunucusu (CentOS 5.2);• 19x Pentium 4 (3.2GHz) HP Ultraslim 7600 ve 2GB/CPU, 6 TB diskMARS Sunucusu (RedHat ES 5.2);• 6.5 TB (MSA1500cs) disk kapasitesi ve Infiniband ağ• 26x8x 2.66GHz Intel® Xeon® Core®, 2 GB/Core Bellek• 16x 2.40GHz Intel® Xeon® Core®, 2 GB/Core Bellek• 16x4x 3.00GHz Intel® Xeon® Core®, 2 GB/Core BellekDepolama Kaynakları:• Disk Dizileri2.6 TB Kapasite (SUN StorEdge T3 Array)32TB Kapasite (HP SFS20: StorageWorks Disk Array)• Yedekleme Üniteleri60x100GB Kaset Kütüphanesi (Sun StorEdge L60)20x200GB LTO2 Kaset Kütüphanesi (HP MSL8096 LTO 4)İnce İstemci Laboratuvarı• 20 kullanıcılı 900-Mhz UltraSPARC III Cu CPU işlemci ve 4GB bellekPC Laboratuvarları• (35+1)x Intel® Core 2 Duo® CPU 3Ghz İşlemci ve 2 GB Bellek• (20+1)x Intel® Core 2 Duo® CPU 3Ghz İşlemci ve 2 GB BellekDerslerHazırlıkHBM501HBM502ETemel Bilişim YazılımlarıIntroduction to Mathematical Methods CSEGüz Yarıyılı Yüksek LisansHBM511 Bilimsel Hesaplama I (Z)HBM513E Parallel and Distributed Computing (Z)HBM517E Numerical Discretization Techniques (S)HBM519E Numerical Methods For ODEs (S)HBM523E Introduction to Computational Finance Theory (S)HBM527E Finite Elements Method for Electromag. Applications (S)HBM597E Special Topics in CSE (S)HBM596 Seminer I (Z)HBM599 Yüksek Lisans Tezi (Z)Güz Yarıyılı DoktoraHBM601E Computational Geometry (S)HBM603 Öğrenebilen Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi (S)HBM605 Çok Değişkenli Model Gösterimi (S)HBM607E Generalized Inverse Techniques in Engineering (S)HBM609 Saptırım Açılımları ve Uygulamaları (S)HBM697E Special Topics in CSE (S)HBM699 Doktora Tezi (Z)Bahar Yarıyılı Yüksek LisansHBM 512 Bilimsel Hesaplama II (Z)HBM 514E Parallel Numerical Algorithms and Tools (Z)HBM 516E Scientific Visualization (Z)HBM 524E Emprical Analysis in Finance (S)HBM 526E Advanced Molecular Modelling (S)HBM 596 Seminer (Z)Bahar Yarıyılı DoktoraHBM 602E Computational Grid Generation (S)HBM 604E Numerical Solutions of PDE’s (S)HBM 606 Eniyileme, Kararlılık ve Gürbüzlük (S)HBM 608E Computational Nanostructure Physics (S)HBM 610E Fuzzy Deci. Mak. Methods in Computational Science (S)HBM 612E Advanced Computational Methods for Fluids (S)HBM 614E Large Scale Sparse Matrix Comp. and Eng. Applications (S)HBM 616E Computational Complexity (S)HBM 622E Linear Prog. Mod. for High Performance Computing (S)(Z) Zorunlu / (S) Seçmeli

More magazines by this user
Similar magazines