Zobacz plan konferencji - Ośrodek Pamięć i Przyszłość

pamieciprzyszlosc.pl

Zobacz plan konferencji - Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Kadry decydują o wszystkim – biografistykawojskowa na przestrzeni dziejówOgólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział IPNwe Wrocławiu, Instytut Historyczny UWr. oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”Miejsce obrad – sala konferencyjna hotelu „Śląsk” we Wrocławiu przyul. Oporowskiej 60Piątek, 21 IX 20121. Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00Wystąpienia inaugurujące: Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu prof. dr. hab. WłodzimierzSuleja Dyrektor Instytutu Historycznego UWr prof. dr. hab. RościsławŻerelik Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor W imieniu organizatorów głos zabierze prof. dr. hab. GrzegorzStrauchold2. I sesja – godz. 14.20 – 16.00 dr Daniel Koreś (IPN) – Blaski i cienie polskiej biografistykiwojskowej dr Andrzej Wypustek (UWr) – Żołnierskie biografie nanagrobkach: między Grecją a Rzymem dr Piotr Letki (Brzeg) – Śmierć początkiem biografii. Przyczynekdo badań nad osobą dowódcy katafraktów Innocentiusa dr Przemysław Kulesza (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) –Normanowie Rorik i Gotfryd – zapomniani władcy Fryzji prof. dr hab. Rościsław Żerelik (UWr) – Smbat Sparapet –człowiek pióra i miecza3. II sesja – godz. 16.00 – 17.40 dr Andrzej Korytko (UW-M) – Hetman Stanisław Koniecpolskijako senator1


dr Sławomir Augusiewicz (UW-M) – Oficerowie obrony krajowej(Landesdefension) w Prusch Książęcych w I poł. XVII wieku prof. dr hab. Marek Wagner (UP-H w Siedlcach) – „ZapomnianyHektor” – generał Michał Żebrowski (około 1630-1676) prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (UO) – Komendanci KamieńcaPodolskiego w XVIII w. Biografie porównawcze dr Robert Kisiel (Wrocław) – Śląskie postacie armii FryderykaWielkiego. Potrzeby i wyzwania na gruncie polskiej biografistykihistorycznej – przyczynek do problemu4. III sesja – godz. 17.40 – 19.20 dr Łukasz Tekiela (Lubań) – Kilka refleksji nad życiem i karierąpłk. Jacoba Wancke prof. dr hab. Norbert Kasparek (UW-M) – Generał MaciejRybiński – nieznane szczegóły prof. dr hab. Andrzej Szmyt (UW-M) – Generał Józef Wysocki –nieznane szczegóły dr Ireneusz Wojewódzki (UZ) – Z konia na aeroplan. Kariera gen.pil. Mateusza Iżyckiego de Notto (do 1939 r.) jako przykładścieżki zawodowej oficera Wojska Polskiego w II RP dr Tomasz Głowiński (UWr) – Władysława Jadwiga Maciesza – wpolskich tajnych służbach czasu obu wojen światowych –życiorys tragiczny5. Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad – godz. 19.20 – 20.006. Kolacja – godz. 20.00Sobota, 22 IX 20121. I sesja – godz. 9.20 – 11.00 dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – Obraznapoleońskiego oficera w 1813 roku na Śląsku2


Krzysztof Widziński (UWr) – Mikołaj Wasiliewicz Medem, PiotrAleksandrowicz Jazykow – teoretycy wojskowi dobyMikołajewskiej Dariusz Urbański (UWr) – Mariscal de campo Francisco EspozIludain – przyczynek do biografii Jacek Jędrysiak (UWr) – Karl von Müffling jako szef WielkiegoSztabu Generalnego 1821-1829 prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr) – Roman Dmowski wobecwojska (na przykładzie Armii Polskiej we Francji)2. II sesja – godz. 11.00 – 12.40 prof. dr hab. Jerzy Maroń (UWr) – Fryderyk Engels jako pisarzwojskowy prof. dr hab. Aleksander Smoliński (UMK) – SiemionMichajłowicz Budionny – szkic do portretu prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) - Płk ltn. Kazys Ńkirpa (16luty 1895 – 18 sierpnia 1979) – litewski żołnierz, sztabowiec,dyplomata, polityk Krzysztof Fudalej (WBBH) – Heinz Guderian – życie i mity dr Paweł Piotrowski (Wrocław) – Marszałek KonstantyRokossowski – szkic do biografii2. Przerwa kawowa – godz. 12.40 – 13.003. II sesja – godz. 13.00 – 14.20 Mariusz Niestrawski (UAM) – Oficerowie z dawnej armii carskiejw lotnictwie wielkopolskim (styczeń-wrzesień 1919) prof. dr hab. Grzegorz Nowik (ISP PAN) – Portret zbiorowyoficerów Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego (1919–1939) dr Juliusz S. Tym (AON) – Oficerowie kawalerii w szeregach 2.Korpusu. Zarys biografii zbiorowej dr Dariusz Fabisz (UZ) – „Z moich bliskich Prystor do mnienajpodobniejszy. Jego rozstrzygnięcie będzie najbardziej podobnedo mojego. Jak on powie tak i rób” – płk Aleksander Prystor aJózef Piłsudski3


4. Dyskusja – godz. 14.20 – 14.505. Obiad – godz. 14.50 – 15.506. III sesja – godz. 15.50 – 17.10 Łukasz Ulatowski (Warszawa) – Niezbrzycki – wybrane aspektybiografii wywiadowczej kierownika Referatu „Wschód” dr Jerzy Kirszak (IPN) – Pułkownik Franciszek Demel (1896-1976) – szkic do biografii Piotr Babinetz (Podkarpackie Towarzystwo Historyczne) – Gen.bryg. Józef Kwaciszewski (1890-1958) – zarys biografii dr Aleksander Srebrakowski (UWr) – Wileńskie aspekty biografiigen. dyw. Stefana Dęba-Biernackiego (sprawa docentaStanisława Cywińskiego)7. Przerwa kawowa – godz. 17.10 – 17.308. IV sesja – godz. 17.30 – 18.50 prof. dr hab. Przemysław Olstowski (IH PAN) – „Życie starosty niejest romansem”. Por. dypl. dr Adam Twardowski (1898-1951) –przykład nieudanej kariery oficera WP w administracjipaństwowej w pierwszej połowie lat trzydziestych Magdalena Strykier (UMK) – Generał Tadeusz Piskor –przyczynek do biografii wojskowej Szymon Kucharski (Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, OddziałWarszawski) – Oficerowie służby fortyfikacyjnej IIRzeczypospolitej prof. dr hab. Wojciech Skóra (AP w Słupsku) – Oficerowiewywiadu na Pomorzu 1919-1939. Sylwetki, kryteria doboru,prawidłowości9. Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad – godz. 18.50 – 19.3010. Kolacja – godz. 19.30Niedziela 23 IX 20121. I sesja – godz. 9.20 – 11.004


Wojciech Sługocki (UAM) – Redaktorzy i współpracownicy„Przeglądu Wojskowego” 1924-1935 – portret zbiorowy dr Marek Sioma (UMCS) - Gen. Sławoj Felicjan Składkowski –serwilista, czy niezależny polityk? dr Aleksander Woźny (Opole) – Zdradzone kadry wywiaduWojska Polskiego w 1939 r. (niektóre akta personalne BiuraSzyfrów 3 i 4 i Referatu "Zachód" Oddziału II Sztabu Głównego) Marcin Zugaj (UWr) – Major dyplomowany RyszardMałaszkiewicz szef sztabu 1 Polskiej Samodzielnej BrygadySpadochronowej Maciej Żuczkowski (IPN) – Tomasz Arciszewski mniej znany2. Przerwa kawowa – godz. 11.00 – 11.203. II sesja – godz. 11.20 – 13.00 prof. dr hab. Jacek Piotrowski (UWr) – Wątki osobiste w biografiigen. Władysława Andersa – czyli o czym pisać trzeba, a o czymnie wypada… prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (UWr) – Elity dowódcze WojskaPolskiego, Narodowej Armii Ludowej NRD i CzechosłowackiejArmii Ludowej prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (UWr) – Płk. Jerzy Ziętek –Ślązak w trudnych latach 40-tych XX w. ppłk dr Krzysztof Nowacki (WSOWL) – Gen. broni EugeniuszMolczyk (1925-2007) dr Bartosz Kuświk (IPN) – Sylwetki oficerów Wojska Polskiego wdziałalności edukacyjnej IPN Poznań4. Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji – godz. 12.40 – 13.105

More magazines by this user
Similar magazines