Siecioholizm

pbw.kielce.pl

Siecioholizm - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachSiecioholizmzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2010


2Wydawnictwa ciągłe1. Blada, Ewa : Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada// ”Lider”. – 2005, nr 1, s. 18-19[Uzależnienie od Internetu]2. Bocheńska, Katarzyna : Zaczatowani, czyli zagubieni, zatraceni, zaczadzeni/ Katarzyna Bocheńska // „Gazeta Szkolna : aktualności”. – 2006,nr 23, s. 1, 14-15, 23[Uzależnienie od czatów internetowych]3. Braun-Gałkowska, Maria : Oddziaływanie Internetu na psychikę dziecii młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // „Edukacja Medialna”. – 2003,nr 3, s. 14-20[Wpływ na osobowość, komunikacja pośrednia, uzależnienia, negatywnywpływ gier]4. Cekiera, Czesław M. : Uzależnienie od komputera i mediów / CzesławM. Cekiera // „Problemy Alkoholizmu”. – 2005, nr 2/3, s. IV-X5. Cieślik, Mariusz : Sztos z czata / Mariusz Cieślik // „Wprost”. – 2004, nr48, s. 62-63[Siecioholizm]6. Ćwiek, Marek : Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Ćwiek //„Nowe w Szkole”. – 2003, [nr] 7/8, s. 2-4[10 kryteriów diagnostycznych świadczących o uzależnieniu nieletnich]7. Dudziak, Bronisława : Internet i internauci w dobie powstawania globalnegospołeczeństwa informacyjnego : czy internetowa rewolucja zmierzaw dobrym kierunku? / Bronisława Dudziak // ”Edukacja i Dialog”. –2007, nr 10, s. 13-16[Skutki nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu]


8. Durda, Magdalena : W sieci uzależnienia / Magdalena Durda, MichałThiel // „Remedium”. – 2009, nr 3, s. 12[Uzależnienie od pornografii]9. Dziewiecki, Marek : Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki// „Wychowawca”. – 2003, nr 6, s. 14-15[Czy człowiek może uzależnić się od komputera? Jak objawia się siecioholizm?Jak chronić dzieci przed tym zjawiskiem?]10. Janiszewski, Włodzimierz : „Stare i nowe uzależnienia” – podobieństwai różnice / Włodzimierz Janiszewski // „Problemy Narkomanii”. – 2009,nr 1, s. 67-86[Charakterystyka neurohormonów, które odgrywają najważniejszą rolęw uzależnieniach. Historia starych uzależnień (od alkoholu, narkotykówi nikotyny) oraz opis nowych uzależnień – od Internetu, telefonu komórkowego,hazardu, pracoholizmu, zakupoholizmu, zakupofobii, ortorekcji,bulimii i anoreksji, bioreksji, hipochondrii, seksuoholizmu]11. Jaskuła, Sylwia : Internet jako narkotyk / Sylwia Jaskuła // ”Świat Problemów”.– 2008, nr 12, s. 12-17[Internet – nowe zagrożenie]12. Kaliszewska, Katarzyna : Psychologiczna charakterystyka zjawiskanadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // „Edukacja”.– 2005, nr 4, s. 111-11913. Komorowska, Marta : Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów /Marta Komorowska // ”Remedium”. – 2008, nr 5, s. 6-7[Uzależnienie od Internetu – przejawy uzależnienia, czynniki osobowościowei biologiczne]14. Kordziński, Jarosław : Uzależnienie od internetu / Jarosław Kordziński// ”Wychowawca”. – 2007, nr 2, s. 18-[21][Przyczyny i skutki nadużywania Internetu]3


415. Kosek-Nita, Bogumiła : Uzależnienie od komputera i jego następstwa /Bogumiła Kosek-Nita // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2006, nr 3, s.6-9[Podkreślono wagę zagrożeń i potrzebę uświadamiania rodziców i wychowawców,w jaki sposób eliminować zagrożenia. Wiedza ta niezbędnajest by chronić dziecko przed przykrymi konsekwencjami, zagrażającymijego zdrowiu]16. Kościelniak, Piotr : Internetoholicy / Piotr Kościelniak // „Arka”. – 1999,nr 30, s. 22-24[Uzależnienie od Internetu]17. Kowalski, Radosław : Uzależnienie od Internetu – prawda, poszlaka czyfikcja? / Radosław Kowalski // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2005, nr9, s. 4-818. Kruszko, Krzysztof : Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży /Krzysztof Kruszko // ”Problemy Narkomanii”. – 2008, nr 2, s. 43-50[Opis niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży wynikających z niewłaściwegoi nadmiernego korzystania z Internetu]19. Laszczak, Mirosław : Raj.com / Mirosław Laszczak // „Charaktery”. –2006, nr 3, s. 24-27[Internet jako swoisty raj, gdzie nie istnieje czas, a przestrzeń i odległośćnie mają znaczenia]20. Leksy, Karina : Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy// ”Wychowanie na Co Dzień”. – 2007, nr 10/11, s. 23-27[Wpływ mediów na dzieci i młodzież. Uzależnienie od internetu i telewizji.Rodzina i szkoła wobec problemu nowych uzależnień]21. Manus, Christoph : Siecioholicy / Christoph Manus // “Forum”. – 2007,nr 22, s. 36-37[Problem uzależnienia od Internetu]


22. Mardofel, Anna : Czy Internet uzależnia? Cz. 1 / Anna Mardofel, ZdzisławIwanowski, Bartosz Chudzik // ”Remedium”. – 2005, nr 7/8, s. 34-35[Zgubny wpływ Internetu na zdrowie człowieka]23. Mardofel, Anna : Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, ZdzisławIwanowski, Bartosz Chudzik // „Remedium”. – 2005, nr 10, s. 20-21[Fazy uzależnienia od Internetu, objawy uzależnienia, typy i następstwauzależnienia]24. Młodych obcowanie z internetem : wyniki badań CBOS / (TEY) // „GazetaSzkolna”. – 2004, nr 42, dod. „Wyzwania Oświatowe”, nr 57 s.IV-V[Korzystanie z internetu: częstotliwość, miejsce, cel. Zagrożenia płynącez internetu – obawy dorosłych]25. Moczydłowska, Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu / JoannaMoczydłowska // „Problemy Alkoholizmu”. – 2000, nr 4, dod., s.V-VI[Dzieci i młodzież]26. Moczydłowska, Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu / JoannaMoczydłowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1999,nr 4, dod., s. (10)-(12)[Dzieci i młodzież]27. Nadużywanie Internetu : przyczyny, objawy, konsekwencje // „ŚwiatProblemów”. – 2002, nr 7/8, s. 45-47[Uzależnienie od Internetu]28. Nowe medium – nowe zagrożenia // „Głos Nauczycielski”. – 2005, nr 2,dod. „Komputer i Ty”, nr 12, s. 4[Sicioholizm. Problem uzależnienia od Internetu dzieci w wieku szkolnym]5


629. Nowe uzależnienie : Internet ma wiele zalet, ale jego nadużywanie możeprowadzić do niebezpiecznego nałogu // „Forum”. – 1998, nr 10, dod., s.VI30. Od diagnozy do terapii // „Świat Problemów”. – 2002, nr 7/8, s. 47-53[Uzależnienie od Internetu]31. Ożarski, Piotr : Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // ”KwartalnikEdukacyjny”. – 2007, [nr] 1, s. 88-97[Uzależnienia od Internetu – IAD (Internet Addiction Disorder)]32. Padło, Katarzyna : Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // ”Wychowawca”.– 2008, nr 12, s. 20-21[Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z sieci. Uzależnienie odinternetu]33. Płachcińska, Grażyna : Realne uzależnienie w cyberprzestrzeni / GrażynaPłachcińska // „Świat Problemów”. – 1999, nr 12, s. 38-39[Uzależnienie od komputera]34. Potera, Carol : Pochwyceni w Sieć / Carol Potera // „Charaktery”. –1998, nr 6, s. 24-25[Uzależnienie od Internetu szczególnie dotyczy ludzi samotnych, znudzonych,introwertycznych, z niską samooceną i innymi uzależnieniami]35. Przybysz-Zaremba, Małgorzata : Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego/ Małgorzata Przybysz-Zaremba // „Forum Oświatowe”. –2006, [nr] 2, s. [97]-103[Propozycje działań profilaktycznych w szkole i rodzinie]


36. Rzymełka-Frąckiewicz, Agata : Uzależnienie od Internetu : diagnozai leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // „Wychowanie na CoDzień”. – 2006, nr 3, s. 9-12[Wiek dzieci popadających w uzależnienie wynosi od 6-9 lat, przybieracoraz bardziej masowy wymiar, zaliczany jest do kręgu patologii, którewymagają leczenia odwykowego]37. Stasiński, Paweł : Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / PawełStasiński // ”Świat Problemów”. – 2006, nr 10, s. 19-21[Nałogowe zachowania, uzależnienie od cyberseksu]38. Stasiński, Paweł : Uzależnienie od Internetu – problem wirtualny? / PawełStasiński, Jan Chodkiewicz // „Świat Problemów”. – 2005, nr 6/7, s.45-50[Mechanizmy i następstwa uzależnienia od Internetu]39. Szpunar, Magdalena : Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu/ Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // ”Wychowaniena Co Dzień”. – 2006, nr 1/2, s. 27-30[Mechanizmy uzależnienia od Internetu, objawy i analiza prowadzonychbadań]40. Taboł, Sebastian : Cyberuzależnienia / Sebastian Taboł // „EdukacjaMedialna”. – 2003, nr 1, s. 26-31[Uzależnienia od komputera i Internetu]41. Taroł, Sebastian : Cyberuzależnienia / Sebastian Taroł // „EdukacjaMultimedialna”. – 2003, nr 1, s. 26-30[Rodzaje uzależnień od technik elektronicznych i zagrożenia. Rola edukacjiinformatycznej. Relacje z badań]42. Urbańska, Gabriela : Bezpieczny Internet / Gabriela Urbańska, JoannaCieśla // „Verbum”. – 2005, nr 6, s. 98-100[Internetowe uzależnienia wśród dzieci. Przykłady działań zapobiegającychuzależnieniom od Internetu. Adresy stron zawierajacych szeregopracowanych mechanizmów filtrujących i zabezpieczajacych]7


843. Wargacka, Mariola : Komputer i Internet / Mariola Wargacka // „ŚwiatProblemów”. – 2004, nr 3, s. 21-22[Uzależnienie od Internetu – nowy nałóg]44. Wirtualna rzeczywistość – realne zagrożenie // „Na Temat”. – 2004, [z.]2, s. 28-31[Uzależnienie od Internetu. Sygnały powstawania nałogu internetowego.Jak wychodzi się z uzależnienia od Internetu?]45. Wołpiuk, Anna : Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocypsychologicznej / Anna Wołpiuk // „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”.– 2003, nr 1, s. [50]-63[Specyfika Internetu, kryteria rozpoznawania uzależnienia od niego,jego objawy i możliwości terapii osób uzależnionych]46. Wożyńska-Więch, Izabela : Kiedy mężczyzna kocha komputer / IzabelaWożyńska-Więch // „Charaktery”. – 2009, nr 11, s. 88-90[Osłabienie więzów rodzinnych pod wpływem komputera i Internetu]Wydawnictwa zwarte47. Aftab, Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa /Parry Aftab. – Warszawa : „Prószyäski i S-ka”, 2003. – 319, [1] s.Sygn. 237276 CzytelniaSygn. 238007 Wypożyczalnia48. Andrzejewska, Anna : (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień/ Anna Andrzejewska. – Wydano Warszawa : Wydawnictwo AkademiiPedagogiki Specjalnej, 2008. – 124 s.49. Cyberświat – możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, AnnaAndrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresai Józef Śniecińscy, 2009. – 408 s.Czyt. Oddz. Inf. Naukowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego


50. Guerreschi, Cesare : Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstępMario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. – Kraków : „Salwator”,2006. – 316, [3] s.Sygn. 240799 Czytelnia51. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. WładysławJacek Paluchowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2009. – 436, [1] s. – (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 16)Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego52. Kaliszewska, Katarzyna : Nadmierne używanie Internetu :charakterystykapsychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. – Poznań : WydawnictwoNaukowe UAM, 2007. – 161 s.Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego53. Korusiewicz, Agnieszka : Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz.– Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. – 103, [1] s.Czyt.Oddz.Inf.Naukowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego54. Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczychoraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Białystok :Trans Humana, 2008. – 207, 1] s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego55. Media – komunikacja – zdrowie : wyzwania, szanse, zagrożenia / podred. Bassama Aouil’a i Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : WydawnictwoAdam Marszałek, 2008. – 242 s.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego9


1056. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko; Wyższa Szkoła Humanistycznaim. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : WSH im. AleksandraGieysztora ; [Warszawa] : na zlec. wydawcy Oficyna WydawniczaASPR, 2006. – 255 s. – (Człowiek i Zagrożenia / Wyższa Szkoła Humanistycznaim. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny ; z. 1)Biblioteka-Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego[M.in. społeczny aspekt Internetu]57. Siczek, Jerzy : Narkonauci : od uzależnienia do dobrego życia / JerzySiczek. – Warszawa : Jacek Santorski & CO ; na zlec. MinisterstwaZdrowia i Opieki Społecznej, 1994. – 198, [1] s.Sygn. 216334 CzytelniaSygn. 216335 Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines