Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

Perzanowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 1, s. 22-2750. Pisarska, Agnieszka : Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnikchroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.Przegląd badań / Agnieszka Pisarska // „Alkoholizm i Narkomania”. – 2009, nr1, s. 29-5151. Polus-Szeniawska, Elżbieta : Uczniowie szkół warszawskich a paleniepapierosów / Elżbieta Polus-Szeniawska, Piotr Supranowicz // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 1995, nr 5, s. 181-18452. Prajsner, Bogusław : Zachowanie problemowe młodzieży w Krakowie /Bogusław Prajsner // „Remedium”. – 2008, nr 3, s. 4-753. Pulcyn, Tadeusz : Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn // „ Świat Problemów”. –2007, nr 10, s. 10-1554. Raczkowski, Marek : Nadużywanie alkoholu zagrożeniem rozwoju dzieci imłodzieży / Marek Raczkowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –1994, nr 2, s. 3-1155. Rosiński, Wojciech : Uzależnienia wśród młodzieży : podjęte działania cz. 2 /Wojciech Rosiński // „Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 7-8, s. 48-4956. Rosiński, Wojciech : Uzależnienia wśród młodzieży cz. 1. Rozpoznaniezjawiska / Wojciech Rosiński // „Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 6, s. 2357. Rybczyńska, Dorota : Zjawisko narkomanii w świadomości młodzieży szkółponadpodstawowych w Zielonej Górze / Dorota Rybczyńska // „KwartalnikPedagogiczny”.- 1992, nr 1, s. 121-12358. Sierosławski, Janusz : Polska młodzież na tle Europy. Badania szkolne ESPAD2003 / Janusz Sierosławski // „Świat Problemów”. – 2005, nr 4, s. 10-1359. Sierosławski, Janusz : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież /Janusz Sierosławski // „Inspiracje”. – 2000, nr 2-3, s. 10-1860. Sikorski, Wiesław : Picie alkoholu przez uczniów w opinii młodzieży / WiesławSikorski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1995, nr 9, s. 15-25(wkładka)61. Skrzypczyk, Witold : Jak im pomóc / Witold Skrzypczyk // „Świat Problemów”. –2005, nr 4, s. 24-2762. Sobecki, Władysław : Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // „ Nowa Szkoła”. –1998, nr 10, s. 33-3463. Sochacki, Marcin Jacek : Palenie w szkole cz. II / Marcin Jacek Sochacki //„Remedium”. – 2004, nr 1, s. VI-VII (wkładka)64. Sochocki, Marcin Jacek : Palenie w szkole / Marcin Jacek Sochocki //„Remedium”. – 2003, nr 10, s. VI-VII (wkładka)65. Sochocki, Marcin Jacek : Substancje psychoaktywne-opinie wawerskichgimnazjalistów / Marcin Jacek Sochocki // „Remedium”. – 2009, nr 9, s. 26-2766. Sochocki, Marcin Jacek : Zdrowie od przedszkola / Marcin Jacek Sochacki //„Remedium”. – 2001, nr 9, s. 18-1967. Stańkowski, Bogdan : Problemy dorastających nastolatków / Bogdan6

More magazines by this user
Similar magazines