Opracowania lektur - literackie serie wydawnicze - Pedagogiczna ...

pbw.kielce.pl

Opracowania lektur - literackie serie wydawnicze - Pedagogiczna ...

WstępNiniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opracowanewyłącznie na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach i uwzględnia literackie serie wydawniczestanowiące opracowania lektur:· Bibliotekę Analiz Literackich· Lektury do Matury - Inspiracje· Lektury Licealistów· Moje Lektury· Most· Przewodnik po LekturachPozycje w obrębie każdej serii ułożono alfabetyczniewedług nazwisk autorów opracowań bądź też według tytułów.Opisy dokumentów opatrzono sygnaturami Czytelnii Wypożyczalni.Wykaz przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniówprzygotowujących się do egzaminu dojrzałości, jak równieżdla nauczycieli polonistów.Biblioteka Analiz Literackich1. Achremowiczowa, Wanda : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej/ Wanda Achremowiczowa. – Warszawa : PaństwoweZakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – (Biblioteka AnalizLiterackich ; 1)Czyt.: 92 ; 86584Wyp.: 24772 - 24777 - wyd. z 1959 r.


828. Hutnikiewicz, Artur : „Hymny” Jana Kasprowicza / ArturHutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1973. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 42)Czyt.: 92 ; 101238Wyp.: 101239-101244, 10261929. Hutnikiewicz, Artur : „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego/ Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1974. – (Biblioteka Analiz Literackich; 23)Czyt.: 92, 114630Wyp.: 49442-49451 - wyd. z 1967 r.30. Inglot, Mieczysław : „Kordian” Juliusza Słowackiego /Mieczysław Inglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1993. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 75)Czyt.: 92 ; 213278Wyp.: 213279-213280, 21465831. Inglot, Mieczysław : „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry/ Mieczysław Inglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1986. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 64)Czyt.: 92 ; 188223Wyp.: 188224-18822732. Inglot, Mieczysław : „Zemsta” Aleksandra Fredry / MieczysławInglot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1995. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 60)Czyt.: 92 ; 219245Wyp.: 167620-167623, 167762 - wyd. z 1983 r.


1038. Knothe, Maria : „Opowiadania” Marii Dąbrowskiej / MariaKnothe. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1980. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 55)Czyt.: 92 ; 153967Wyp.: 153968, 153969, 153970, 22467039. Koblewska, Janina : Adaptacje filmowe „Pana Wołodyjowskiego”Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – (BibliotekaAnaliz Literackich ; 44)Czyt.: 92 ; 110624Wyp.: 110622-11062340. Koc, Barbara : „Lord Jim” Josepha Conrada / BarbaraKoc. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1969. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 33)Czyt.: 92 ; 75180Wyp.: 47186-47194,41. Komorowski, Jarosław : „Hamlet” Williama Shakespeare’a/ Jarosław Komorowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1992. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 73)Wyp.: 21110342. Komorowski, Jarosław : „Makbet” Williama Shakespeare’a/ Jarosław Komorowski. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1995. – (Biblioteka Analiz Literackich; 66)Czyt.: 92 ; 219253Wyp.: 202924-202928 - wyd. z 1989 r.


1143. Komorowski, Jarosław : „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a/ Jarosław Komorowski. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1990. – (Biblioteka Analiz Literackich; 69)Czyt.: 92 ; 206094Wyp.: 206095-20609744. Kotarski, Edmund : „Odprawa posłów greckich” JanaKochanowskiego / Edmund Kotarski. – Warszawa : PaństwoweZakłady Wydawnictw Szkolnych, 1991. – (BibliotekaAnaliz Literackich ; 32)Czyt.: 92 ; 209133Wyp.: 70548-70555, 71269 - wyd. z 1969 r. ; 209134 - wyd.z 1991 r.45. Kotarski, Edmund : „Poezje” Jana Andrzeja Morsztyna/ Edmund Kotarski. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1972. – (Biblioteka Analiz Literackich; 37)Czyt.: 92 ; 89678Wyp.: 89674-89677, 89679, 8980046. Kowalska, Aniela : „Dżuma” Alberta Camusa / AnielaKowalska. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1968. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 29)Czyt.: 92 ; 65493Wyp.: 59976-5998347. Kowalska, Aniela : Wiersze Cypriana Norwida / AnielaKowalska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1978. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 53)Czyt.: 92 ; 142187Czyt.: 142184-142186 ; 169241-169243 - wyd. z 1983 r.


1248. Kujawska, Krystyna : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej/ Krystyna i Lech Kujawscy. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1988. – (Biblioteka Analiz Literackich; 65)Czyt.: 92 ; 199181Wyp.: 199182-19918549. Kulczycka-Saloni, Janina : „Faraon” Bolesława Prusa /Janina Kulczycka-Saloni. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1967. – (Biblioteka Analiz Literackich; 21)Czyt.: 92 ; 49200Wyp.: 49220-4922850. Lichański, Stefan : „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta/ Stefan Lichański. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1971. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 30)Czyt.: 92 ; 69123Wyp.: 94211, 69118-69206, 69462 - wyd. z 1969 r. ; 189750-189752 - wyd. z 1987 r.51. Łukasiewicz, Jacek : Poezja Zbigniewa Herberta / JacekŁukasiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1995. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 80)Czyt.: 92 ; 219490Wyp.: 219743-21974452. Maciejewska, Irena : Wiersze Leopolda Staffa / IrenaMaciejewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1987. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 51)Czyt.: 92 ; 190834Wyp.: 130417-130420 - wyd. z 1976 r. ; 190835-190836 - wyd.z 1987 r.


1353. Maciejewski, Jarosław : „Kordian” Juliusza Słowackiego/ Jarosław Maciejewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1964. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 10)Czyt.: 92 ; 34112Wyp.: 34113-3411554. Makowski, Stanisław : „Balladyna” Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1981. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 56)Czyt.: 92 ; 156555Wyp.: 156556-156557 ; 188843-188844 - wyd. z 1987 r.55. Makowski, Stanisław : „Beniowski” Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1969. – (Biblioteka Analiz Literackich; 12)Czyt.: 92 ; 69483Wyp.: 69484-69490, 6984456. Makowski, Stanisław : „Nie-boska komedia” ZygmuntaKrasińskiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1991. – (Biblioteka Analiz Literackich; 35)Czyt.: 92 ; 208464Wyp.: 83877, 82554-82563 - wyd. z 1971 r. ; 208465-208466 -wyd. z 1991 r.57. Marzec, Anna : Proza Juliana Kawalca / Anna Marzec. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. –(Biblioteka Analiz Literackich ; 57)Czyt.: 92 ; 168256Wyp.: 168257-168259


1458. Nastulanka, Krystyna : „Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego/ Krystyna Nastulanka. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1974. – (Biblioteka Analiz Literackich; 45)Czyt.: 92 ; 112992Wyp.: 112993-112998 ; 193334-193335 - wyd. z 1987 r.59. Nowakowski, Jan : „Warszawianka” i „Noc Listopadowa”Stanisława Wyspiańskiego / Jan Nowakowski. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – (BibliotekaAnaliz Literackich ; 48)Czyt.: 92 ; 118722Wyp.: 118723-118726, 11837160. Romankówna, Mieczysława : „Lalka” Bolesława Prusa /Mieczysława Romankówna. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1960. – (Biblioteka Analiz Literackich; 4)Czyt.: 92 ; 26026Wyp.: 26024-2602561. Semczuk, Antoni : „Wojna i pokój” Lwa Tołstoja / AntoniSemczuk. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1965. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 17)Czyt.: 92 ; 41204Wyp.: 41668-41673, 41757, 6085362. Sivert, Tadeusz : „Niemcy” Leona Kruczkowskiego / TadeuszSivert. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1974. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 16)Czyt.: 92 ; 112336Wyp.: 41568, 41893-41897, 60855 - wyd. z 1965 r.


1563. Słodkowski, Władysław : „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego/ Władysław Słodkowski. – Warszawa : PaństwoweZakładyWydawnictw Szkolnych, 1972. – (BibliotekaAnaliz Literackich ; 8)Czyt.: 92 ; 95613Wyp.: 32566-32571, 3941364. Stankowska, Halina : „Fircyk w zalotach” FranciszkaZabłockiego / Halina Stankowska. – Warszawa : PaństwoweZakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – (Biblioteka AnalizLiterackich ; 7)Czyt.: 92 ; 30929 Wyp.: 30926-30928, 30930, 3877165. Starnawski, Jerzy : „Antygona” Sofoklesa / Jerzy Starnawski.– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1983. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 61)Czyt.: 92 ; 167931Wyp.: 167932-16793466. Starnawski, Jerzy : Średniowieczna poezja religijna / JerzyStarnawski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1992. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 74)Czyt.: 8 ; 211827Wyp.: 21182867. Starnawski, Jerzy : Wiersze wybrane Adama Asnyka/ Jerzy Starnawski. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1959. – (Biblioteka Analiz Literackich; 3)Czyt.: 92 ; 24954Wyp.: 25058-25060


1668. Stępień, Marian : Twórczość Tadeusza Hołuja / MarianStępień. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1985. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 62)Czyt.: 92 ; 184307Wyp.: 184308-184311 - wyd. z 1986 r.69. Szmydtowa, Zofia : „Don Kiszot” Cervantesa / ZofiaSzmydtowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1969. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 34)Czyt.: 92 ; 74551Wyp.: 75472, 74552-7456070. Sztaudynger, Stefania : „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego/ Stefania Sztaudynger. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1963. – (Biblioteka Analiz Literackich; 9)Czyt.: 92 ; 33860Wyp.: 33859, 33861, 3980071. Szydłowska, Waleria : „Czekając na Godota” SamuelaBecketta / Waleria Szydłowska. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 2000. – (Biblioteka Analiz Literackich; 83)Czyt.: 92 ; 228876Wyp.: M 228528, M 22852972. Szydłowska, Waleria : „Dżuma” Alberta Camusa / WaleriaSzydłowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1998. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 82)Czyt.: 224430Wyp.: 225275


1773. Szypowska, Irena : „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego /Irena Szypowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1993. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 76)Czyt.: 92 ; 213317Wyp.: 213318-21331974. Święch, Jerzy : Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego/ Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 68)Czyt.: 92 ; 209038Wyp.: 209039, 21138475. Taborski, Roman : „Moralność pani Dulskiej” GabrieliZapolskiej / Roman Taborski. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1987. – (Biblioteka Analiz Literackich; 47)Czyt.: 92 ; 192919Wyp.: 118532-118537, 118378 - wyd. z 1975 r. ; 192920 -wyd. z 1987 r.76. Tułodziecka, Irena : „Opowiadania” Stefana Żeromskiego/ Irena Tułodziecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1975. - (Biblioteka Analiz Literackich ; 49)Czyt.: 92 ; 123381Wyp.: 123382-12338577. Udalska, Eleonora : „Matka Courage i jej dzieci” BertoltaBrechta / Eleonora Udalska. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1973. – (Biblioteka Analiz Literackich; 41)Czyt.: 92 ; 100986Wyp.: 100987-100990


1878. Wawrzyniak, Wacław : „Sława i chwała” Jarosława Iwaszkiewicza/ Wacław Wawrzyniak. – Warszawa : PaństwoweZakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. – (Biblioteka AnalizLiterackich ; 21)Czyt.: 92 ; 47196Wyp.: 47197-4720179. Wójcik, Włodzimierz : Opowiadania Tadeusza Borowskiego/ Włodzimierz Wójcik. – Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1972. – (Biblioteka Analiz Literackich; 39Czyt.: 92 ; 95570Wyp.: 95566-95569, 95456, 9550280. Zawistowska, Danuta : „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego/ Danuta Zawistowska. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1976 . – (Biblioteka Analiz Literackich50)Czyt.: 92 ; 127266Wyp.: 127267-12726981. Zaworska, Helena : „Granica” Zofii Nałkowskiej / HelenaZaworska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 19)Czyt.: 92 ; 208241Wyp.: 41827-41832, 60854, 42096 - wyd. z 1966 r. ; 208242-208243 - wyd. z 1991 r.82. Zaworska, Helena : „Medaliony” Zofii Nałkowskiej / HelenaZaworska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1969. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 6)Czyt.: 92 ; 72935Wyp.: 29748-29752, 40445 - wyd. z 1961 r. ; 174823-174824 -wyd. z 1984 r.


1983. Zaworska, Helena : „Opowiadania” Jarosława Iwaszkiewicza/ Helena Zaworska. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1985. – (Biblioteka Analiz Literackich; 63)Czyt.: 92 ; 181313Wyp.: 181314-181317Lektury do Matury - Inspiracje1. Balladyna Juliusza Słowackiego / oprac. Andrzej Biernacki.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1992. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 36)Czyt.: 211027 Podr.2. Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego / oprac. AndrzejJankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 18)Czyt.: 208996 Podr.3. Chłopi Władysława Reymonta / oprac. Antoni Danilewicz.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 8)Czyt.: 208991 Podr.4. Cyd Pierre Corneille’a / oprac. Andrzej Jankowski. –Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lektury doMatury - Inspiracje ; 19)Czyt.: 208997 Podr.5. Dziady część III Adama Mickiewicza / oprac. AndrzejJankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 15)Czyt.: 208993 Podr.


206. Dżuma Alberta Camus’a / oprac. Antoni Danilewicz. –Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lektury doMatury - Inspiracje ; 17)Czyt.: 208995 Podr.7. Iliada Homera / oprac. Andrzej Jankowski. – Warszawa: Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lektury do Matury -Inspiracje ; 3)Czyt.: 208988 Podr.8. Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza / oprac. AndrzejJankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1990. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 2)Czyt.: 206528 Podr.9. Kordian Juliusza Słowackiego / oprac. Andrzej Jankowski.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 20)Czyt.: 208998 Podr.10. Makbet Williama Shakespeare’a / oprac. Romana Nowakowska.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. –(Lektury do Matury - Inspiracje ;16)Czyt.: 208994 Podr.11. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego / oprac. AntoniDanilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1992. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 11)Czyt.: 211025Podr.12. Opowiadania Tadeusza Borowskiego / oprac. AntoniDanilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 5)Czyt.: 208989 Podr.


2113. Opowiadania Stefana Żeromskiego / oprac. WitoldSzach. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 27)Czyt.: 209000 Podr.14. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego/ oprac. Andrzej Jankowski. – Warszawa :Wydawnictwo Suplement, 1992. – (Lektury do Matury - Inspiracje; 25)Czyt.: 211026 Podr.15. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska / oprac. AntoniDanilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. –(Lektury do Matury - Inspiracje ; 12)Czyt.: 208992 Podr.16. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza / oprac. Andrzej Jankowski.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 7)Czyt.: 208990 Podr.17. Pieśń o Rolandzie / oprac. Andrzej Jankowski. – Warszawa: Wydawnictwo Suplement, 1992. – (Lektury do Matury -Inspiracje ; 41)Czyt.: 211028 Podr.18. Treny Jana Kochanowskiego / oprac. Antoni Danilewicz.– Warszawa : Wydawnictwo Suplement, 1991. – (Lekturydo Matury - Inspiracje ; 23)Czyt.: 208999 Podr.


22Lektury Licealistów1. Lekcje poezji w szkole średniej. Cz.3, (Poezja na maturze)/ pod red. Małgorzaty Jadwigi Kowalczyk, Alicji Krawczyk. –Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP , 1998. – (LekturyLicealistów)Czyt.: 224109Wyp.: 2241102. Obmyślam świat czyli o poezji Wisławy Szymborskiej / podred. Stanisława Żaka. – Kielce : Wydawnictwo PedagogiczneZNP, 1998. – (Lektury Licealistów)Czyt.: 2251143. Szurczak, Anna : Nowe lektury licealistów : propozycjemetodyczne dla nauczycieli, uczniów i studentów / AnnaSzurczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001. –(Lektury Licealistów)Czyt.: 230777Wyp.: 2334004. Tomaszewski, Feliks : Skrzydła (nie) połamane : szkiceo literaturze polskiej / Feliks Tomaszewski. – Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – (Lektury Licealistów)Czyt.: 2251155. Żukowska-Rumin, Irena : Lekcja polskiego : propozycjelekcji literackich w szkole ponadpodstawowej / IrenaŻukowska- -Rumin. – Kielce : Wydawnictwo PedagogiczneZNP, 1998. – (Lektury Licealistów)Czyt.: 225116


23Moje Lektury1. Bachórz, Józef : Lalka Bolesława Prusa / Józef Bachórz. –Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundacja Pomoc Szkole”PATRIA, 1990. – (Moje Lektury, 3)Czyt.: 92 ; 211907Wyp.: M 211908, M 2178212. Bachórz, Józef : Potop Henryka Sienkiewicza / JózefBachórz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundacja PomocSzkole” PATRIA, 1992 . – (Moje Lektury, 9)Czyt.: 92 ; 2178273. Brzozowski, Jacek : Pan Cogito Zbigniewa Herberta /Jacek Brzozowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza FundacjaPomoc Szkole” PATRIA, 1991. – (Moje Lektury, 7)Czyt.: 92 ; 211915Wyp.: M 211916, M 2178224. Kowalczykowa, Alina : Kordian Juliusza Słowackiego /Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza FundacjaPomoc Szkole” PATRIA, 1990. – (Moje Lektury, 2)Czyt.: 92 ; 211909Wyp.: M 2178205. Kurska, Anna : Kartoteka Tadeusza Różewicza / AnnaKurska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundacja PomocSzkole” PATRIA, 1991. – (Moje Lektury, 4)Czyt.: 92 ; 212404Wyp.: M 212405, M 217822


246. Nawrocka, Ewa : Noce i dnie Marii Dąbrowskiej / EwaNawrocka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Fundacja PomocSzkole” PATRIA, 1992 . – (Moje Lektury, 5)Czyt.: 92 ; 211913Wyp.: M 211914, M 2178237. Treugutt, Stefan : Wesele Stanisława Wyspiańskiego / StefanTreugutt. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza FundacjaPomoc Szkole” PATRIA, 1993 . – (Moje Lektury, 10)Czyt.: 92 ; M 2178288. Zielińska, Marta : Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza/ Marta Zielińska . – Warszawa : Oficyna WydawniczaFundacja Pomoc Szkole” PATRIA, 1990. - (Moje Lektury, 1)Czyt.: 92 ; 211911Wyp.: 211912 ; M 217818 - wyd. z 1992 r.MOST1. Barok : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska,współpr. red. Teresa Marciszuk]. – Warszawa :„Stentor”, 2005. – (MOST)Czyt.: 240296Wyp.: 240297, 2403552. Oświecenie : przewodnik dla licealistów / [red. KrystynaZbytniewska]. – Warszawa : „Stentor”, 2003. – (MOST)Czyt.: 238717Wyp.: 240354


253. Pozytywizm : przewodnik dla licealistów / [red. BeataŻmichowska, współpr. red. Teresa Marciszuk, KatarzynaZiębik]. – Warszawa : „Stentor”, 2005. – (MOST)Czyt.: 240356Wyp.: 2406884. Renesans : przewodnik dla licealistów / pod red. JerzegoSzei i Marzanny Leociak. – Warszawa : „Stentor”, 2004. –(MOST)Czyt.: 238716Wyp.: 2403535. Romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. MarzannaLeociak et al.]. – Warszawa : „Stentor”, 2004. – (MOST)Czyt.: 239186Wyp.: 2406866. Starożytność : przewodnik dla licealistów / [red. JerzySzeja]. - Warszawa : „Stentor”, 2003. – (MOST)Czyt.: 238718Czyt.: 2406877. Średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. KrystynaZbytniewska]. - Warszawa : „Stentor”, 2003. – (MOST)Czyt.: 238719Wyp.: 240352Przewodnik po Lekturach1. Adam Mickiewicz : Dziady / oprac. Krzysztof Masłoń. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnik poLekturach; 3)Czyt.: 92 ; 207449Wyp.: M 209006-209007 - wyd. z 1991 r.


262. Adam Mickiewicz : Konrad Wallenrod / oprac. RenataPopkowicz - Tajchert. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”,1991. – (Przewodnik po Lekturach; 35)Czyt.: 92 ; 208046Wyp.: M 208047-2080483. Adam Mickiewicz : Pan Tadeusz / oprac. Jan Z. Brudnicki.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnikpo Lekturach; 2)Czyt.: 92 ; 207446Wyp.: M 209004-209005 - wyd. z 1991 r.4. Aleksander Fredro : Śluby panieńskie / oprac. Jakub Z.Lichański. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. –(Przewodnik po Lekturach; 6)Czyt.: 92 ; 2074485. Aleksander Sołżenicyn : Jeden dzień Iwana Denisowicza /oprac. Anna Marzec. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”,1991. – (Przewodnik po Lekturach; 57)Czyt.: 92 ; 209297Wyp.: M 2092966. Baudelaire i Rimbaud : poeci wielkiego przełomu / oprac.Maciej Krassowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”,1991. – (Przewodnik po Lekturach; 55)Czyt.: 92 zb. ; 209451Wyp.: M 2094527. Biblia. Stary Testament / oprac. Konstanty Pieńkosz. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik poLekturach; 39)Czyt.: 2 ; 208843Wyp.: M 208043-208045


278. Bolesław Leśmian / oprac. Grzegorz Leszczyński. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnikpo Lekturach; 27)Czyt.: 92 ; 207644Wyp.: M 207645-2076469. Bolesław Prus : Lalka / oprac. Bogdan Klukowski. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnikpo Lekturach; 1)Czyt.: 92 ; 207447Wyp.: M 209002-209003 - wyd. z 1991 r.10. Franz Kafka : Proces / oprac. Marek Pieczara. – Warszawa: Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik po Lekturach;37)Czyt.: 209047 ; 92Wyp.: M 20904811. George Gordon Byron : Giaur / oprac. Wiesław Solecki. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik poLekturach; 65)Czyt.: 92 ; 209449Wyp.: M 20945012. Gustaw Herling-Grudziński : Inny świat / oprac. AnnaMarzec. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 45)Czyt.: 92 ; 209053Wyp.: M 20905413. Henryk Sienkiewicz : Nowele : zamiast korepetycji /oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : Dom Wydawniczy„Jota”, 1991. – (Przewodnik po Lekturach; 70)Czyt.: 92 ; 215318


2814. Henryk Sienkiewicz : Potop / oprac. Stanisław Tomala. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnik poLekturach; 4)Czyt.: 92 ; 20745315. Henryk Sienkiewicz : Quo vadis / oprac. Marek Pieczara.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnikpo Lekturach; 24)Czyt.: 92 ; 207647Wyp.: M 207648-20764916. Homer : Iliada / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa :Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnik po Lekturach;22)Czyt.: 92 ; 207650Wyp.: M 207651-20765217. Jan Kochanowski : Fraszki, pieśni / oprac. Maciej Krassowski.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 50)Czyt.: 92 ; 209122Wyp.: M 20912318. Jan Kochanowski : Treny / oprac. Maciej Krassowski. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – (Przewodnik poLekturach; 28)Czyt.: 92 ; 208118Wyp.: M 208118-20811919. Jerzy Andrzejewski : Bramy raju / oprac. Tadeusz Olszewski.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 54)Czyt.: 92 ; 209299Wyp.: M 209298


2920. Johann Wolfgang Goethe : Cierpienia młodego Wertera/ oprac. Stanisław Tomala. – Warszawa : Dom Wydawniczy„Jota”, 1991. – (Przewodnik po Lekturach; 59)Czyt.: 92 ; 209303Wyp.: M 20930221. Julian Ursyn Niemcewicz : Powrót posła / oprac. TomaszMiłkowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. –(Przewodnik po Lekturach; 16)Czyt.: 92 ; 20745022. Juliusz Słowacki : Beniowski : poemat / oprac. JanuszTermer. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 8)Czyt.: 92 ; 209126Wyp.: M 20912723. Kazimierz Przerwa - Tetmajer i Jan Kasprowicz / oprac.Grzegorz Leszczyński .- Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”,1991. – (Przewodnik po Lekturach; 33)Czyt.: 92 zb. ; 209124Wyp.: M 20912524. Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego/ oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. – Warszawa : DomWydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik po Lekturach; 31)Czyt.: 92 ; 208487Wyp.: M 208488-20848925. Leopold Staff poeta trzech pokoleń / oprac. GrzegorzLeszczyński. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. –(Przewodnik po Lekturach; 29)Czyt.: 92 ; 208051Wyp.: M 208052-208053


3026. Mikołaj Sęp-Szarzyński : Rytmy albo wiersze polskie /oprac. Maciej Krassowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy„Jota”, 1990. – (Przewodnik po Lekturach; 30)Czyt.: 92 ; 208490Wyp.: M 20849127. Miron Białoszewski : Poezje. Proza / oprac. Andrzej K.Waśkiewicz. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. –(Przewodnik po Lekturach; 48)Czyt.: 92 ; 209305Wyp.: M 20930428. Pierre Corneille : Cyd / oprac. Renata Popkowicz-Tajchert.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 38)Czyt.: 92 ; 209049Wyp.: M 20905029. Pieśń o Rolandzie : średniowieczna epika rycerska. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 36)Czyt.: 8 ; 209045Wyp.: M 20904630. Piotr Skarga : Kazania sejmowe / oprac. WiesławSolecki. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 64)Czyt.: 92 ; 209447Wyp.: M 209448


3131. Poeci polskiego baroku : Jan Andrzej Morsztyn, DanielNaborowski, Wacław Potocki / oprac. Maciej Krassowski. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik poLekturach; 34)Czyt.: 92 zb. ; 209043Wyp.: M 20904432. Stanisław Wyspiański : Wesele / oprac. Tadeusz Olszewski.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 5)Czyt.: 92 ; 208670Wyp.: M 208671-20867233. Stefan Żeromski : Przedwiośnie / oprac. Jan Z. Brudnicki.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 26)Czyt.: 92 ; 209453Wyp.: M 20945434. Stefan Żeromski : Nowele i opowiadania / oprac. GrzegorzLeszczyński . – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. –(Przewodnik po Lekturach; 51)Czyt.: 92 ; 209051Wyp.: M 20905235. Tadeusz Konwicki : Kronika wypadków miłosnych /oprac. Barbara Skrzypińska. – Warszawa : Dom Wydawniczy„Jota”, 1991. – (Przewodnik po Lekturach; 58)Czyt.: 92 ; 209301Wyp.: M 209300


3236. Tadeusz Różewicz : poezje / oprac. Maciej Krassowski. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnik poLekturach; 43)Czyt.: 92 ; 209338Wyp.: M 20933737. Witold Gombrowicz : Ferdydurke / oprac. Leszek Żuliński.– Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 9)Czyt.: 92 ; 208696Wyp.: M 208697-20869838. Władysław Stanisław Reymont : Chłopi / oprac. MarekPieczara. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. –(Przewodnik po Lekturach; 10)Czyt.: 92 ; 20745139. Zofia Nałkowska : Granica / oprac. Leszek Żuliński. –Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach; 13)Czyt.: 92 ; 209455Wyp.: M 20945640. Zygmunt Krasiński : Nie - Boska Komedia / oprac.Marek Pieczara. – Warszawa : Dom wydawniczy „Jota”,1990. – (Przewodnik po Lekturach; 7)Czyt.: 92 ; 207452Objaśnienia skrótów:Czyt. – CzytelniaWyp. – Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines