Opracowania lektur - literackie serie wydawnicze - Pedagogiczna ...

pbw.kielce.pl

Opracowania lektur - literackie serie wydawnicze - Pedagogiczna ...

WstępNiniejsze zestawienie bibliograficzne zostało opracowanewyłącznie na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiejw Kielcach i uwzględnia literackie serie wydawniczestanowiące opracowania lektur:· Bibliotekę Analiz Literackich· Lektury do Matury - Inspiracje· Lektury Licealistów· Moje Lektury· Most· Przewodnik po LekturachPozycje w obrębie każdej serii ułożono alfabetyczniewedług nazwisk autorów opracowań bądź też według tytułów.Opisy dokumentów opatrzono sygnaturami Czytelnii Wypożyczalni.Wykaz przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniówprzygotowujących się do egzaminu dojrzałości, jak równieżdla nauczycieli polonistów.Biblioteka Analiz Literackich1. Achremowiczowa, Wanda : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej/ Wanda Achremowiczowa. – Warszawa : PaństwoweZakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – (Biblioteka AnalizLiterackich ; 1)Czyt.: 92 ; 86584Wyp.: 24772 - 24777 - wyd. z 1959 r.

More magazines by this user
Similar magazines