Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

pbw.kielce.pl

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce - Pedagogiczna Biblioteka ...

KorektaEdyta SmolińskaRedakcja technicznaopracowanie graficzne i skład komputerowyRobert KardasWydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielcee-mail: biblioteka@pbw.kielce.plwww.pbw.kielce.pl


1. Butowski, Leszek : Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranychteorii rozwoju regionalnego / Leszek Butowski // „Turyzm”. – T.20, z. 1 (2010), s. 5-11Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza2. Dąbrowska, Barbara Jolanta : Istota polityki turystycznej w krajach Europy/ Barbara Jolanta Dąbrowska // „Euroekspert”. – 2008, nr 4/5, s. 94-99Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Zarządzania i Administracji3. Dąbrowska, Barbara Jolanta : Turystyka międzynarodowa w globalnejgospodarce / Barbara J. Dąbrowska. – Warszawa : Polskie WydawnictwoEkonomiczne, 2011. – 146 s.Wojewódzka Biblioteka Publiczna4. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod red. JanaKrupy i Tomasza Solińskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzaniaz siedzibą w Rzeszowie. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższa SzkołaInformatyki i Zarządzania, 2004. – 214 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza,Czytelnia Zarządzania i Administracji5. Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku // „Aura”. – 2007, nr1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 148, s. 10[Aktywne spędzanie czasu wolnego. Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodyi kultury – powstanie i rozwój firm społecznych działających w związkuz realizacją projektu Inicjatywy Wspólnotowej Equal, mającego na celu tworzenienowych miejsc pracy (w pięciu regionach południowej Polski)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej6. Gospodarka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut.: AnnaGardzińska [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2008. – 281, [1] s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza7. Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania /[red. nauk. Andrzej Rapacz]. – Wrocław : Akademia Ekonomiczna,2000. – 127, [1] s.Wojewódzka Biblioteka Publiczna


48. Grzeszak, Adam : Przemysł czasu wolnego / Adam Grzeszak // „Polityka”.– 2007, nr 31, s. 4-11[Przemysł turystyczny w Polsce]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej9. Knecht, Damian : Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. –Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – 184 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza10. Kowalczyk, Andrzej : Zagospodarowanie turystyczne / Andrzej Kowalczyk,Marta Derek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2010. – 423 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza11. Kozak, Marek W. : Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : międzystarym a nowym paradygmatem / Marek W. Kozak ; Euroreg. CentrumEuropejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. UniwersytetWarszawski. – Warszawa : „Scholar”, cop. 2009. – 325 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza12. Lenartowicz, Agnieszka : Turystyka – sposób na biznes za unijne pieniądze/ Agnieszka Lenartowicz // „Euroekspert”. – 2008, nr 1, s. 32-37[W Polsce coraz częściej obserwuje się dynamiczny rozwój inwestycji w tymsektorze gospodarki]Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Zarządzania i Administracji13. Meyer, Beata : Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnychprzez turystykę / Beata Meyer. – Szczecin : Wydawnictwo NaukoweUniwersytetu Szczecińskiego, 2008. – 206 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza14. Olszewski, Michał : Knajpy, wyciągi, hotele / Michał Olszewski // „TygodnikPowszechny”. – 2008, nr 25, s. 6[Artykuł dostępny w Internecie: http://tygodnik.onet.pl/30,0,11311,knajpy__wyciagi__hotele,artykul.html]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej15. Piński, Aleksander : Chłodna Riwiera / Aleksander Piński, MałgorzataZdziechowska // „Wprost”. – 2007, nr 35, s. 48-[50][Artykuł dostępny w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/112722/Chlodna-riwiera/?I=1288]Wojewódzka Biblioteka Publiczna


516. Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : pracazbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; [aut. Marlena Bednarskaet. al.]. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,2007. – 300 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Zarządzania i Administracji17. Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki / podred. Krzysztofa Szpary i Marka Gwoździa. – Kraków [etc.] : KonsorcjumAkademickie, 2009. – 196 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza18. Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej –wyzwanie XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa SzkołaFinansów i Zarządzania w Białymstoku. – Białystok : WydawnictwoWyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. – 389 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Zarządzania i Administracji19. Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych/ red. nauk. Mieczysław Sirko, Janusz Bek ; Wyższa Szkoła Ekonomicznaw Stalowej Woli. – Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna,2006. – 215 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza20. Stachnik-Czapla, Monika : Sposób na ochronę dziedzictwa i rozwójlokalny / Monika Stachnik-Czapla // „Aura”. – 2007, nr 12, s. 27Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Staszewska, Jolanta : Klaster perspektywą dla przedsiębiorców : napolskim rynku turystycznym / Jolanta Staszewska. – Warszawa : „Difin”,2009. – 152 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Zarządzania i Administracji22. Trojniel, Sylwia : Turystyka – pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki/ Sylwia Trojniel // „Lider”. – 2007, nr 7/8, s. 11-16Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej23. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / podred. Renaty Grzywacz. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej SzkołyInformatyki i Zarządzania, 2008. – 216 s.Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza


30. Zieliński, Michał : Polska hossa wakacyjna / Michał Zieliński //„Wprost”. – 2007, nr 27, s. 40-44[Artykuł dostępny w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/109368/Polska-hossa-wakacyjna/?I=1280]Wojewódzka Biblioteka Publiczna7

More magazines by this user
Similar magazines