Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl

Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

Bibliografia podmiotowaI. Druki zwarte:1. Kochanowski, Jan : Pieśni / Jan Kochanowski; oprac. LudwikaSzczerbicka-Slęk. – Wyd. 4 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1998 Sygn. 28413 Wypożyczalnia2. Kochanowski, Jan : Treny / Jan Kochanowski; oprac. Maria RenataMayenowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983Sygn. 2128 Wypożyczalnia3. Kochanowski, Jan : Z łacińska śpiewa Słowian muza : elegie, foricenia,liryki / Jan Kochanowski; wstępem poprzedził Zygmunt Kubiak . – Wyd.2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20381 Wypożyczalnia4. Kochanowski, Jan : Tam, gdzie „brzegi bursztynem świecą” / JanKochanowski; wybrał i wstępem opatrzył Edmund Kotarski. – Gdańsk :Wydawnictwo Morskie, 1984Sygn. 23107 Wypożyczalnia5. Kochanowski, Jan : Satyr albo Dziki Mąż / Jan Kochanowski; oprac iposłowiem opatrzyła Paulina Buchwald-Pelcowa. – Warszawa :Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1983Sygn. 21838 Wypożyczalnia6. Kochanowski, Jan : Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski; il.Feliks Topolski. – Wyd. 29. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1982Sygn. 21291 Wypożyczalnia7. Kochanowski, Jan : Psałterz Dawidów / Jan Kochanowski. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20780 Wypożyczalnia8. Kochanowski, Jan : Fraszki / Jan Kochanowski; il. Andrzej Czeczot. –Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982Sygn. 20210 Wypożyczalnia9. Kochanowski, Jan : Ja dobrej myśli zawżdy chcę używać / JanKochanowski; oprac. Ewa Wojnicz-Pawłowska i posłowiem opatrzyłJanusz Siatkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981Sygn. 19535 Wypożyczalnia10. Kochanowski, Jan : Sobie śpiewam a Muzom… antologia / JanKochanowski; wyboru dokonała Kazimiera Żukowska. – Wyd. 3. –Państwowy Instytut Wydawniczy,1980Sygn. 19042 Wypożyczalnia11. Kochanowski, Jan : Elegie Jana Kochanowskiego / Jan Kochanowski;oprac. Wacław Walecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,19762

More magazines by this user
Similar magazines