Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl

Twórczość Jana Kochanowskiego - Pedagogiczna Biblioteka ...

Wydawniczy, 1980Sygn. 18696, 18781 Wypożyczalnia17. Jęśko, Jolanta : Jan Kochanowski / Jolanta Jęśko. – Warszawa :Biblioteka Narodowa, 1985Sygn. 23863 Wypożyczalnia18. Kleiner, Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej / Juliusz Kleiner. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – S. 59-81 : JanKochanowskiSygn. 9641 Czytelnia19. Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór i oprac.Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1980Sygn. 19107, 19190 Wypożyczalnia20. Korolko, Mirosław : Jana Kochanowskiego żywot i sprawy : materiały,komentarze, przypuszczenia / Mirosław Korolko. – Warszawa :Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1985Sygn. 24041 Wypożyczalnia21. Kotarski, Edmund : „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego /Edmund Kotarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991 Sygn. 27626 Wypożyczalnia22. Krzyżanowski, Julian : Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. –Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S.77-86 : Poezja Jana KochanowskiegoSygn. 17090 Czytelnia23. Krzyżanowski, Julian : Historia literatury polskiej : alegoryzmpreromantyzm/ Julian Krzyżanowski. – Wyd. 2. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – S. 171-194 : Jan KochanowskiSygn. 3605 Czytelnia24. Krzyżanowski, Julian : Poeta czarnoleski : studia literackie / JulianKrzyżanowski; wybór i oprac. Maria Bokszczanin i Helena Kapełuś;wstępem poprzedził Tadeusz Ulewicz. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1984Sygn. 22425, 22510 Wypożyczalnia25. Kubiak, Zygmunt : Wędrówki po stuleciach / Zygmunt Kubiak. – Kraków :Wydawnictwo Znak, 1969. – S. 114-131 : Co zawdzięczamy JanowiKochanowskiemu?Sygn. 6649 Wypożyczalnia26. Lektury polonistyczne : Jan Kochanowski / pod red. AlbertaGorzkowskiego. – Kraków : Wydawnictwo „Universitas”, 2001Sygn. 29087 Wypożyczalnia27. Malicki, Jan : Legat wieku rycerskiego : studia staropolskie / Jan Malicki.– Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 79-96 : „Jan5

More magazines by this user
Similar magazines