Czas wolny dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Czas wolny dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

WstępZestawienie bibliograficzne zawiera wybraną literaturę przedmiotu,dotyczącą zagadnienia związanego z organizowaniem, spędzaniemi wykorzystaniem czasu wolnego przez dzieci i młodzież.Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o wybrane zbiory znajdującesię w katalogach i kartotekach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filiaw Skarżysku – Kamiennej i zawiera 82 pozycje.Całość zebranego materiału podzielona została na dwie części:wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe, stosując alfabetyczny układzestawionego materiału. W przypadku wydawnictw zwartych podano sygnaturęczytelni i wypożyczalni skarżyskiej Filii Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej. Natomiast wydawnictwa ciągłe znajdują się tylko w czytelniPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia Skarżysko – Kamiennai sygnatura miejsca nie została podana.W poniższym zestawieniu bibliograficznym zastosowano następującyprzedział czasowy: wydawnictwa zwarte stanowią całość zbiorów dotyczącychtego zagadnienia, które znajdują się w Bibliotece Filia Skarżysko – Kamienna.Natomiast w przypadku wydawnictw ciągłych ograniczono się do lat 2000 –2012.2


Wydawnictwa zwarte1. Ciczkowski, Wiesław : Czas wolny // W: Elementarne pojęcia pedagogikii pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch . – Warszawa :Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999 . – S. 42 – 43Syg. 32459, 32460 WypożyczalniaSyg . 32461 Czytelnia2. Czajka, Stanisław : Z problemów czasu wolnego / Stanisław Czajka . –Wyd. 2 . – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979 . – 213, [3] s.Syg. 18130 Wypożyczalnia3. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. KrzysztofaPrzecławskiego . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1979 . – 321, [3] s.Syg. 18039, 18040 Wypożyczalnia4. Dąbrowski, Zygmunt : Czas wolny dzieci i młodzieży / ZygmuntDąbrowski . – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1966 . – 190 s. – Bibliogr.Syg. 4591, 4592, 4631, 4700 Wypożyczalnia5. Grochociński, Marian : Przygotowanie dzieci do racjonalnegowykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński . – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979 . – 199, [1] s. – Bibliogr.Syg. 19062, 19302 Wypożyczalnia3


6. Hanyga – Janczak, Patrycja : Bariery i marzenia związane z czasemwolnym młodzieży studiującej / Patrycja Hanyga – Janczak // W :Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży :polska pedagogika społeczna na początku XX wieku / red. nauk. BożenaChrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski . – Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010 . – S. 110 – 120Syg. 36553 Wypożyczalnia7. Kargul, Józef : Problematyka czasu wolnego młodzieży : wątek godnyprzypomnienia // W : Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia / pod red.A. Nalaskowskiego i K. Rubachy . – Toruń: Wydawnictwo UniwersytetuMikołaja Kopernika, 2001 . – S. 173 – 179Syg. 34435 Wypożyczalnia8. Matyjas, Bożena : Czas wolny // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXIwieku T. 5, A – F / [ red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ] . –Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003 . – S. 559 – 564Syg. 33929 Wypożyczalnia9. Pięta, Jan : Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta . – Warszawa : WyższaSzkoła Ekonomiczna, 2004 . – 272 s. – Bibliogr.Syg. 34519, 34520 WypożyczalniaSyg. 34521 Czytelnia10. Ploch, Leszek : Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieżyupośledzonych umysłowo / Leszek Ploch . – Warszawa, WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1992 . – 230, [2] s. – Bibliogr.Syg. 30356, 30496 Wypożyczalnia4


Wydawnictwa ciągłe11. Barczak, Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej /Wioletta Barczak // „Życie Szkoły” . – 2002, nr 4, s. 202 – 20612. Bielski, Janusz : Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / JanuszBielski // „Lider”. – 2010, nr 1, s. 7 – 1013. Bobrowski, Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży/ Krzysztof Bobrowski // „Alkoholizm i Narkomania” . – 2007, nr 3,s. 267 – 28714. Bojarska, Lucyna : W czasie deszczu dzieci się nudzą – w szkole też /Lucyna Bojarska // „Dyrektor Szkoły”. – 2010, nr 10, s. 52 – 5915. Chojecka, Anna : Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // „Edukacjai Dialog” . – 2003, nr 7, s. 58 – 6016. Chomicz, Roman : Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życiastudentów / Roman Chomicz // „Lider” . – 2010, nr 1, s. 29 – 3017. Chomicz, Roman : Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym –studium z badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz //„Lider” . – 2007, nr 6, s. 21 – 225


18. Chomicz, Roman : Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorówaktywnego spędzania wolnego czasu / Roman Chomicz // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne” . – 2009, nr 1, s. 21 – 2519. Chomicz, Roman : Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasuwolnego studentów / Roman Chomicz // „Wychowanie Fizycznei Zdrowotne” . – 2006, nr 6/7 , s. 39 – 4120. Czas wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000 – 2011 /oprac. Elżbieta Trojan . – Bibliogr. // „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze” . – 2011, nr 6, s. 61 – 6421. Denek, Kazimierz : Ku pedagogice czasu i jego wartości / KazimierzDenek // „Lider” . – 2010, nr 1, s. 4 – 622. Dents – Sadura, Aleksandra : O jak odpoczynek / Aleksandra Dents –Sadura // „Głos Nauczycielski” . – 2008, nr 31, s. 123. Drachal, Halina : Byle nie w galerii handlowej... / Halina Drachal //„Głos Nauczycielski” . – 2011, nr 3, s. 824. Drachal, Halina : Galeria wygrała z boiskiem / Halina Drachal // „GłosNauczycielski” . – 2011, nr 22, s. 8 – 925. Drost, Małgorzata : Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost //„Życie Szkoły”. – 2007, nr 4, s. 5 – 926. Gieleciak, Urszula : Ferie z Pippi : program zimowego wypoczynku /Urszula Gieleciak // „Biblioteka w Szkole” . – 2006, nr 10, s. 23 – 256


27. Glińska, Jowita : Zajęcia relaksacyjne / Jowita Glińska // „Wychowaniew Przedszkolu” . – 2000, nr 9, s. 547 – 54828. Głomski, Zbigniew : Program profilaktyczno – wychowawczy "Czaswolny inaczej" / Zbigniew Głomski // „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze” . – 2001, nr 6, s. 20 –2129. Goetz, Magdalena : Czas ładowania akumulatorów / Magdalena Goetz //„Głos Nauczycielski” . – 2011, nr 26, s. 1730. Górska, Grażyna : O pracy kół zainteresowań / Grażyna Górska //„Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 2002, nr 4, s. 51 – 5231. Grysko, Iwona : O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko //„Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 2009, nr 6, s. 50 – 5632. Harasimik, Agnieszka : Wskazywanie sposobów spędzania wolnegoczasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań / Agnieszka Harasimik// „Język Polski w Szkole IV – VI”. – 2005/2006, nr 4, s. 101 – 10933. Inerowicz, Piotr : Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjno –turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego / Piotr Inerowicz //„Lider”. – 2000, nr 9, s. 23 – 2534. Janas, Marek : Sposób na czas wolny / Marek Janas // „ProblemyOpiekuńczo – Wychowawcze” . – 2002, nr 6, s. 21 – 227


43. Konieczna, Katarzyna P. : Galeria wygrała z boiskiem / Katarzyna P.Konieczna // „Głos Nauczycielski” . – 2011, nr 22, s. 8 – 944. Kornas, Agnieszka : Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka / AgnieszkaKornas // „Życie Szkoły” . – 2011, nr 7, s. 20 – 2345. Kownacka, Barbara : Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka //„Nauczanie Początkowe”. – 2000/2001, nr 6, s. 52 – 5546. Kozak, Ewa : Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / EwaKozak // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 2004, nr 9, s. 23 –3047. Kozak, Ewa : Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak //„Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 2000, nr 1, s. 38 – 3948. Krawczonek, Magdalena : Organizacja czasu wolnego w internacie dladzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek //„Dyrektor Szkoły”. – 2007, nr 11, s. 42 – 4349. Królica, Maria : Zabawy miłe i pożyteczne / Maria Królica // „ŻycieSzkoły” . – 2006, nr 6, s. 22 – 2750. Kruszko, Krzysztof : Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // „ŻycieSzkoły” . – 2007, nr 6, s. 8 – 1251. Kusiak, Małgorzata : Czas wolny młodzieży szkolnej i jego zdrowotneaspekty / Małgorzata Kusiak, Danuta Juszczyk // „Inspiracje” . – 2003, nr5, s. 12 – 139


52. Madej, Małgorzata : Czas wolny dzieci i młodzieży szansą czyzagrożeniem edukacji ? / Małgorzata Madej // „Inspiracje” . – 2002, nr 2 –3, s. 17 – 1853. Marzec, Helena : Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec// „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” . – 2004, nr 2, s. 38 – 3954. Maszorek – Szymala, Anna : Rola rekreacji ruchowej w rozwoju – dzieciw wieku 10 – 12 lat w małym mieście / Anna Maszorek – Szymala,Monika Sławek // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” . – 2009, nr 9,s. 25 – 3055. Miłoszowska, Ewa : Ferie... i co z tego ? / Ewa Miłoszowska // „GłosNauczycielski”. – 2009, nr 2, s. 10 – 1156. Mudrak – Nowak, Joanna : Jak zorganizować czas wolny uczniów /Joanna Mudrak – Nowak, Wojciech Nowak // „Nowa Szkoła” . – 2005,nr 9, s. 52 – 5557. Musialska, Kinga : Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / KingaMusialska // „Opieka, Wychowanie, Terapia” . – 2009, nr 1/2 , s. 64 – 6558. Nidecka, Iwona : Znów są wakacje / Iwona Nidecka // „Wychowaniew Przedszkolu” . – 2006, nr 7, s. 5 – 859. Pałyska, Maciej : Korzystanie z czasu wolnego przez młodzieżgimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski //„Remedium”. – 2006, nr 12, s. 28 – 2910


60. Raczkowska, Jadwiga : Znane i nowe problemy czasu wolnego / JadwigaRaczkowska // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 2000, nr 6,s. 13 – 1861. Ramska, Grażyna : W co się bawić? : poradnik wychowawcy / GrażynaRamska, Maciej Gryszun // „Lider”. – 2006, nr 7/8 s. 3 – 3062. Rochowicz, Feliks : Czas wolny uczniów – w świetle aktywnościruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 2008, nr 3, s. 16 – 2063. Różewska, Julia : Przyjemne wakacje w szkolnych ławkach??? / JuliaRóżewska // „Języki Obce w Szkole” . – 2007, nr 2 , s. 171 – 17364. Rybus, Justyna : „Dzieci dzieciom” : klasy VI organizują imprezęsportowo – rekreacyjną dla klas III / Justyna Rybus // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr 5, s.15 – 2065. Sipowicz – Buczko, Katarzyna : Aktywność ruchowa dzieci w czasiewolnym / Katarzyna Sipowicz – Buczko // „Wychowanie Fizycznei Zdrowotne”. – 2003, nr 12, s. 32 – 3566. Skura, Piotr : Lato pod trzepakiem / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 2010, nr 46, s. 1267. Skura, Piotr : Pogoda dla bogaczy / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 2010, nr 13, s. 411


68. Smoleń, Monika : Młodzież uprawiająca sport walki – jej nauka, czaswolny i aspiracje życiowe / Monika Smoleń, Dariusz Tylek // „Lider”. –2002, nr 3, s. 17 – 1869. Sułkowska, Katarzyna : Mądre leniuchowanie / Katarzyna Sułkowska //„Głos Nauczycielski”. – 2010, nr 4, s. 1270. Stasiak, Teresa : Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzezaktywność ruchową / Teresa Stasiak // „Lider”. – 2003, nr 7/8, s. 1671. Stasiak, Urszula : O nową ofertę MDK / Urszula Stasiak // „ProblemyOpiekuńczo – Wychowawcze”. – 2001, nr 6, s. 23 – 2472. Stola, Zofia : Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywnośćfizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu / Zofia Stola //„Lider”. – 2009, nr 11, s. 24 – 2673. Szczechowicz – Kasza, Izabela : Z badań nad czasem wolnym młodzieżygimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz – Kasza// „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2007, nr 2, s. 29 – 3374. Szulirz, Alina : "Nigdy nie miałem takich urodzin" / Alina Szulirz //„Remedium”. – 2010, nr 11, s. 10 – 1175. Szymański, Mirosław : Aktywność młodzieży w zmieniającej sięrzeczywistości / Mirosław Szymański // „Nowa Szkoła”. – 2007, nr 5,s. 12 – 1812


76. Świerzbińska, Katarzyna : Czas wolny to problem pedagogiczny /Katarzyna Świerzbińska // „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 2, s. 37 – 4177. Taboł, Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego /Sebastian Taboł // „Życie Szkoły”. – 2002, nr 3, s. 150 – 15278. Walczuk, Artur : Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna / ArturWalczuk // „Wszystko dla Szkoły”. – 2008, nr 5, s. 9 – 1179. Wurszt, Halina : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży / HalinaWurszt // „Edukacja i Dialog”. – 2001, nr 1, s. 41 – 4380. Zawadzka, Anna : Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem / AnnaZawadzka // „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze”. – 2000, nr 3, s. 45– 4981. Zdziech, Julita : Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10 – 12 lat /Julita Zdziech // „Lider”. – 2011, nr 6, s. 29 – 3082. Zimolzak, Piotr : Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak// „Dyrektor Szkoły” . – 2008, nr 1, s. 37 – 3913

More magazines by this user
Similar magazines