Twórczość Adama Mickiewicza

pbw.kielce.pl

Twórczość Adama Mickiewicza - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachTwórczość Adama Mickiewicza(zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnychw Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)Wybór i opracowanieMariola Majchrowska1


Bibliografia podmiotowaI. Druki zwarte:1. Mickiewicz, Adam : Dziadów część III / Adam Mickiewicz ; nota red. Stanisław Pigoń ; posłowieZofia Stefanowska. – Warszawa : „Czytelnik", 1974 (Druk. „Dom Słowa Pol."). – 258, [5] s. ; 20 cm.Sygn. 12581 Wypożyczalnia2. Mickiewicz, Adam : Dziady / Adam Mickiewicz. – Warszawa : „Morex", 1993 ([Warsz.] : „Efekt"). –289 s. ; 21 cm. – (Lektury Szkolne / „Morex")Sygn. 27634 Wypożyczalnia3. Mickiewicz, Adam : Dziady / Adam Mickiewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1994 (Łódź : DWojs.). – 317, [2] s. ; 21 cm. – (Lektury / Państwowy Instytut Wydawniczy.)Sygn. 27908 Wypożyczalnia4. Mickiewicz, Adam : Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak ; il. Lucjan Ławnicki. –Kraków : „Greg", [2000]. – 246, [1] s. : il. ; 21 cm. – ((Lektura. Wydanie z opracowaniem / „Greg"))Sygn. 28598 Wypożyczalnia5. Mickiewicz, Adam : Dziady : część III / Adam Mickiewicz ; posł. i przypisy Janina Wiczerska-Zabłocka. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984 (Wroc : WZG ZG). – 237, [2]s. ; 21 cm. – (Nasza Biblioteka.)Sygn. 22614 Wypożyczalnia6. Mickiewicz, Adam : Dzieła wszystkie. Seria 1, Dzieła poetyckie, proza artystyczna i pismakrytycznoliterackie. T. 1, Wiersze. Cz. 4, Wiersze, uzupełnienia i materiały / Adam Mickiewicz ;oprac. Czesław Zgorzelski ; poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych oprac. KornelMichałowski ; pod red. Konrada Górskiego ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo,Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk]. – Wrocław [etc.] : ZN im. Ossolińskich,1986 (Wroc. : WDNSK). – VII, 288, [1] s., [1] k. portr. ; 25 cm.Sygn. 28845 Wypożyczalnia7. Mickiewicz, Adam : Dzieła poetyckie. 1, Wiersze / Adam Mickiewicz ; [przedm. J. Przyboś]. –Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 528 s. ; 24 cm.Sygn. 11195 Wypożyczalnia8. Mickiewicz, Adam : Dzieła poetyckie. 2, Powieści poetyckie / Adam Mickiewicz. – Warszawa :„Czytelnik", 1972. – 255, [1] s. ; 24 cm.Sygn. 11196 Wypożyczalnia9. Mickiewicz, Adam : Dzieła poetyckie. 4, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historiaszlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. – Warszawa :„Czytelnik", 1973. – 383, [1] s. ; 24 cSygn. 24213 Wypożyczalnia10. Mickiewicz, Adam : Dzieła. T. 1, Wiersze / [teksty przygotowali Wacław Borowy i EugeniuszSawrymowicz ; kom. red. Julian Krzyżanowski [et al.]. – Warszawa : „Czytelnik", 1955 (Warszawa :„Dom Słowa Polskiego"). – 680 s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm.Sygn. 04086. Wypożyczalnia11. Mickiewicz, Adam : Dzieła. T. 3, Utwory dramatyczne / Adam Mickiewicz ; kom. red. JulianKrzyżanowski [et al.] ; [t. 3] [fragmenty tł. Artur Górski ; oprac. Stanisław Pigoń]. – Warszawa :„Czytelnik", 1955 (Warszawa : „Dom Słowa Polskiego"). – 537, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm.Sygn. 04088 Wypożyczalnia2


12. Mickiewicz, Adam : Kobieto ! Boski diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp MariaJózefacka; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, Jerzy Kostka]. – Lublin : Krajowa AgencjaWydawnicza, 1987 (Lub. : LZGPKWN). – 246, [2] s., [12] k. il. kolor. ; 23 cm.Sygn. 26164 Wypożyczalnia13. Mickiewicz, Adam : Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz. – Wyd. 3 zm. / oprac. Stefan Chwin. –Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 (Krak. : UJ). – CLXXIII, [1], 116,[2] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 72.)Sygn. BN 27375 Wypożyczalnia14. Mickiewicz, Adam : Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz. – Wyd. 7 / wstęp Zdzisław Libera. –Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 109, [3] s. ; 18 cm.Sygn. 10481 Wypożyczalnia15. Mickiewicz, Adam : Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / A. Mickiewicz. – Wyd. 5zmien./ oprac. Zofia Stefanowska. – Wrocław : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 1956 ([Kraków]: Druk. Wydawnicza). – LXXII, 104, [4] s. : il., err. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ISSN0208-4104 nr 17.)Sygn. 02276 Wypożyczalnia16. Mickiewicz, Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. – Wyd. 8. –Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980 (Krak : DW). – CLVIII, 647, [3]s., [4] k. tabl. : il., 1 mapa, 1 portr., err. ; 17 cm. – (Seria I / Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ;nr 83.)Sygn. 19037 Wypożyczalnia17. Mickiewicz, Adam : Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i1812 we dwunastu księgach wierszem] / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. – Warszawa :„Czytelnik", 1985. – 393, [4] s. ; 20 cm.Sygn. 24213 Wypożyczalnia18. Mickiewicz, Adam : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlechecka z roku 1811 i1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. – Wyd. 6. –Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Oddział, 1971 . – CLVIII, 647 s., [2] k. tabl.złoż. : faks., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 n)Sygn. BN 08643 Wypożyczalnia19. Mickiewicz, Adam : Podobizna autografu Dziadów części I Adama Mickiewicza / oprac. WładysławFloryan ; [oprac. graf. Leon Urbański]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 75,[3] s. : il. ; 27 cm.Sygn. 08313 Wypożyczalnia20. Mickiewicz, Adam : Poezija = Poezje / Adam Mickevič ; [tł. z pol.]. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – Varšava: „Čytel'nik", 1983 (Tor : ZG). – 145, [3] s. : 6 portr. ; 20 cm.Sygn. 21043 Wypożyczalnia21. Mickiewicz, Adam : Poezje. T. 2, Wiersze z lat 1825-1855 : (pieśni, sonety, poezje patrjotyczne,religijne i filozoficzne, wiersze okolicznościowe, bajki) / Adam Mickiewicz ; wstęp i układ JózefaKallenbacha ; objaśn. zaopatrzył Jan Bystrzycki. – Wyd. 2, popr. – Kraków : Krakowska SpółkaWydawnicza, 1928 (Kraków) : W. L. Anczyc, 1928). – XVI, 272 s. ; 18 cm. – (Bibljoteka Narodowa.Ser. 1 ; nr 66.)Sygn. BN 03714 Wypożyczalnia22. Mickiewicz, Adam : Poezje. T. 1, Wiersze młodzieńcze : Ballady i romanse : wiersze do roku 1824 /Adam Mickiewicz ; wybór, wstęp i objaśnienia Józefa Kallenbacha ; objaśn. zaopatrzył JanBystrzycki. – Wyd. 3. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924 (Kraków) : W. L. Anczyc,1924). – XVIII, 193 s. ; 18 cm. – (Bibljoteka Narodowa. Ser. 1 ; nr 6.)3


Sygn. BN 03713 Wypożyczalnia23. Mickiewicz, Adam : Poezye Adama Mickiewicza T. 4 / Adam Mickiewicz. – Wrocław : ZakładNarodowy im. Ossolińskich, 1967. – 285, [4], XII s. ; 14 cm.Sygn.KP-8 05572 Czytelnia24. Mickiewicz, Adam : Powieści poetyckie : Grażyna ; Konrad Wallenrod ; Giaur / Adam Mickewicz. –Warszawa : „Czytelnik", 1973 (Kraków : Druk. Wydawnicza). – 243, [5] ; 19 cm. – (BibliotekaKlasyki Polskiej i Obcej.)Sygn. 13393 Wypożyczalnia25. Mickiewicz, Adam : Trybuna Ludów / Adam Mickiewicz ; [przeł. Leon Płoszewski, art. „O dyplomacjifrancuskiej" przeł. Artur Górski ; objaśnienia oprac. Adam Mauersberger]. al.]. – Warszawa :„Czytelnik", 1956. – 483 s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm.Sygn. 01090 Wypożyczalnia26. Mickiewicz, Adam : Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 1, 1819-1829 /oprac. Czesław Zgorzelski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 (Wrocław : Wroc.Druk. Nauk.). – 224, [6] s., [73] k. tabl. : il., err. ; 27 cm.Sygn. KP-8 11596 Wypożyczalnia27. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj, T. 1 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – Wyd. 7,popr. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – CXXVI, [2], 364 s. ; 17 cm. –(Biblioteka Narodowa, Seria 1 Nr 6)Sygn.Bn 25184 Wypożyczalnia28. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – Wyd. 6zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – LXXXV, 250 s. : ; 17 cm . – (BibliotekaNarodowa. Seria I ; nr 6)Sygn. BN 11791 Wypożyczalnia29. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj. T. 2 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – 3 zm. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – CXXVI,368 s. ; 16 cm. – (BibliotekaNarodowa. Seria I ; nr 66)Sygn. BN 25185 Wypożyczalnia4


Bibliografia przedmiotowaI. Druki zwarte:1. Adam Mickiewicz : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu / wybór materiałów iwstęp Maria Kapuścieńska. – Wyd. 2. – Warszawa : „Wspólna Sprawa" Wydawnictwa Oświatowe,1972. – Teka (S. 5-11, [56] k. tabl.) : il. ; 25 cm.Sygn. KP-8 09541 Czytelnia2. Adam Mickiewicz / [wybór] Stanisław Makowski, Eligiusz Szymanis. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1992 (Wroc. : WZG). – 511, [1] s. : faks., fot., 1 mapa, portr., rys. ; 21 cm.– (Biblioteka „Polonistyki")Sygn. BPol 27610, 27753 Wypożyczalnia3. Bartelski, Leslaw M : Mickiewicz na Wschodzie : opowieść dokumentarna / Lesław M. Bartelski. –Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, dr. 1971. – 242, [6] s., [12] k. tabl. : il. ; 18 cm.Sygn. 08777 Wypożyczalnia4. Batowski, Henryk : Ze słowiańskich mickiewiczianów : przyczynki historyczne o stosunku AdamaMickiewicza do narodów słowiańskich / Henryk Batowski. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1980 (Tor : ZG). – 179, [1] s. ; 20 cm.Sygn. 18439 Wypożyczalnia5. Billip, Witold : Mickiewicz w oczach współczesnych : dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach1818-1830 : antologia / Witold Billip. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 395 s.; 25 cm.Sygn. 02423 Wypożyczalnia6. Borejsza, Jerzy Wojciech : Sekretarz Adama Mickiewicza : (Armand Lévy i jego czasy 1827-1891) /Jerzy W. Borejsza. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. –408 s. : il., portr. ; 22 cm.Sygn. 15797 Wypożyczalnia7. Budkowska, Janina : Słownik rymów Adama Mickiewicza / Janina Budkowska ; Instytut BadańLiterackich Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossoliński. WydawnictwoPAN, 1970. – XXII, [2], 226, [2] s. : err. ; 27 cm.Sygn. KP-8 07748 Czytelnia8. Cysewski,Kazimierz : O „Balladach i romansach" Mickiewicza : interpretacje / Kazimierz Cysewski ;Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku ; [z Zakładu Filologii Polskiej]. – Słupsk : Wyższa SzkołaPedagogiczna, 1987 (Słupsk : WSP). – 235, [3] s. ; 20 cm.Sygn. 26316 Wypożyczalnia9. Dernałowicz, Maria : Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. – Warszawa : Wydawnictwo„Interpress", 1972. – 107, [4] s., [12] k. tabl. : il. ; 21 cm.Sygn. 11369 Wypożyczalnia10. Dernałowicz, Maria : Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. – [Wyd. 5]. – Warszawa :Wydawnictwo „Interpress", 1985 (Bydg : PrasZG). – 84, [4] s., [24] s. tabl. : il., 1 faks., fot., portr. ;21 cm.Sygn. 23944 Wypożyczalnia11. Dernałowicz, Maria : P Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. – Warszawa : Wydawnictwo „WiedzaPowszechna", 1985. – 435, [1] s. : il., faks., portr. ; 20 cm. – (Profile.)Sygn. 23853 Wypożyczalnia12. Dopart, Bogusław : Poemat profetyczny : o „Dziadach" drezdeńskich Adama Mickiewicza /Bogusław Dopart. – Kraków : „Księgarnia Akademicka", 2002. – 266, [1] s. ; 21 cm.5


Sygn. 29477 Wypożyczalnia13. Gille-Maisani : Adam Mickiewicz - studium psychologiczne : od dzieciństwa do Dziadów częścitrzeciej / Jean Charles Gille-Maisani ; przekł. [z fr.] Agnieszka Kuryś, Katarzyna Marczewska. –Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996 (Gdynia : Wojs.D). – 456 s. : faks., fot., portr. ; 24cmSygn. 28479 Wypożyczalnia14. Gomolicki, Leon : Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829 / Leon Gomolicki. –Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza", 1949. – XXVII, 377, [2] s., [13] k. tabl. ; 20 cm. – (ZHistorii i Teorii Literatury ; 1.)Sygn. 01537 Wypożyczalnia15. Gonmolicki, Leon : Mickiewicz wśród Rosjan / Leon Gomolicki. – Warszawa : Wydawnictwo„Książka i Wiedza", 1950. – 162, 2 s., [13] k. tabl. ; 22 cm.Sygn. 01592 Wypożyczalnia16. Filozofia polska / red. Bronisława Baczko. – Warszawa : Wydawnictwo„Wiedza Powszechna",1967. – 474, [2] s. 19 cm. – (Myśli i Ludzie)Sygn. MIL 04691 Wypożyczalnia17. Górski, Konrad : Mickiewicz : artyzm i język / Konrad Górski. – Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1977. – 546, [2] s. : tab., err. ; 22 cm.Sygn. 15856, 16161 Wypożyczalnia18. Inglot, Jacek : Zrozumieć Mickiewicza : przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych iśrednich / Jacek Inglot. – Wrocław : „Astrum", 1996 (Krak. : DWWLA). – 168 s. ; 21 cm. –(Cicerone.)Sygn. 28248 Wypożyczalnia19. Iwaszkiewicz, Jarosław : Petersburg / Jarosław Iwaszkiewicz. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1976 (Warsz : DRP). – 68, [4] s. : il. ; 21 cm.Sygn. 13650 Wypożyczalnia20. Jastrun, Mieczysław : Mickiewicz / Mieczysław Jastrun. – Wyd. 13. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1984 (Łódź : ŁDD). – 449, [3] s. ; 21 cm.Sygn. 22160, 22196 Wypożyczalnia21. Kawyn, Stefan : W kręgu kultu Mickiewicza : szkice fenograficzne / Stefan Kawyn ; ŁódzkieTowarzystwo Naukowe. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. – 96, [3] s. ; 25cm.Sygn. 551 Wypożyczalnia22. Kieniewicz, Stanisław : Adam Mickiewicz jako polityk / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : PaństwoweWydawnictwo Popularno-Naukowe „Wiedza Powszechna", 1955. – 64, [4] s. : il. ; 15 cm. – (MałaBiblioteczka Tow. Wiedzy Powszechnej. Seria 7, Literacko-Artystyczna)Sygn. P 0319 Wypożyczalnia23. Komza, Małgorzata : Mickiewicz ilustrowany / Małgorzata Komza. – Wrocław : Wydawnictwo„Ossolineum", 1987 ([Łódź] : ŁZG). – 267, [4] s. : il., faks., fot., 1 portr. ; 20 cm. – (Książki oKsiążce.)Sygn. KOK 25724 Wypożyczalnia24. Kostenewicz, Ksenia : Ostatnie lata Mickiewicza : styczeń 1850 - 26 listopada 1855 / KseniaKostenicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1978. – 616, [4] s., [21] k. tabl. : il. ; 24 cm. – (Kronika Życia i TwórczościMickiewicza)6


Sygn. 16974, 17087 Wypożyczalnia25. Kozłowski, JózeF : „My z niego wszyscy..." : socjalistyczne Mickiewicziana z przełomu XIX i XXwieku / Józef Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo „Czytelnik", 1978. – 97, [3] s. : il. portr. ; 19cm.Sygn. 16557, 16161 Wypożyczalnia26. Kubacki, Wacław : Adam Mickiewicz : człowiek i dzieło / Wacław Kubacki ; Polska Akademia Nauk.Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 33, [1] s. ; 23 cm. –(Nauka dla Wszystkich ; nr 13.)Sygn. NdW, P 0638 Wypożyczalnia27. Kubacki, Wacław : Z Mickiewiczem na Krymie / Wacław Kubacki. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1977. – 394, [2] s. ; 21 cm.Sygn.15146 Wypożyczalnia28. Libera, Zdzisław : Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza / Zdzisław Libera. – Warszawa :Wydawnictwo „Czytelnik", 1966. – 166, [2] s., [8] k. tabl. ; 18 cm.Sygn. 04107, 04418 Wypożyczalnia29. Łopalewski, Tadeusz : Namiestnik marodu / Tadeusz Łopalewski. – Warszawa : LudowaSpółdzielnia Wydawnicza, 1955. – 161, [6] s. : il. portr. ; 21 cm.Sygn. 00093 Wypożyczalnia30. Makowski, Stanisław : Tęcza i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. –Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 238, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. –(Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, ISSN 0067-7787 ; t. 8 (17))Sygn. KP-8, 03135 Czytelnia31. Makowski, Stanisław : Adam Mickiewicz : album / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski ; red.Zdzisław Libera ; [oprac. graf. Robert Sobczyński]. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1963. – Teka (40, [3] s., [52] k. tabl.) : il., mapy ; 27 cm.Sygn. 23327 Wypożyczalnia32. Masłowski, Michał : Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów", „Kordiana" i „Nie-boskiej Komedii"do II wojny światowej / Michał Masłowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978 dr.ukończ. 1977. – 221, [2] s., [12] k. tabl. (w tym 2 kolor.) : il. portr. ; 25 cm. – (BibliotekaTowarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 10.)Sygn. 16277 Wypożyczalnia33. Mickiewicz : siedem odczytów / Julian Krzyżanowki [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo „Czytelnik”,1956. – 182 s. ; 19 cm.Sygn. 01533 Wypożyczlnia34. Mickiewicz - encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo „ŚwiatKsiążki”, 2010. – 687, [1] s. : il. ; 25 cm.Sygn. KP-8, 30861Czytelnia35. Okopień-Sławińska, Aleksandra : Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida /Aleksandra Okopień-Sławińska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teoriii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich -Wydawnictwo PAN, 1964. – 137, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Z Dziejów Form Artystycznych w LiteraturzePolskiej t. 3.)Sygn. 03529 Wypożyczalnia36. Ożóg, Jan Bolesław : Pięć esejów : (pierwsze prace krytyczne) / Jan Bolesław Ożóg. – Rzeszów :Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 (Łańcut : RZG). – 108, [4] s. ; 20 cm.Sygn. 26625 Wypożyczalnia7


37. Pawłowski, Eugeniusz : Ja i ojczyzna to jedno : widowisko poetycko-muzyczne z utworów AdamaMickiewicza i innych materiałów / w układzie E. Pawłowskiego ; muz. Władysław Dobrzański, M.Signio. – [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1971. – 125, [3] s., [2] k. tabl. : il.,nuty ; 18 cm. – (Biblioteka Teatrów Amatorskich.)Sygn. Insc. 08235 Wypożyczalnia38. Pelczar, Janina : Pan Tadeusz w klasie ósmej i szkole średniej / Janina Pelczar. – Wyd. 2. –Poznań : „Mixt", 1993. – 75 s. ; 21 cm.Sygn.27660 Wypożyczalnia39. Pigoń, Stanisław : Formowanie „Dziadów" części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / StanisławPigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 147, [1] s. : fot., il. ; 30 cm.Sygn. KP-8, 15583 Czytelnia40. Pisarze świata Mickiewiczowi : głosy współczesnych pisarzy zaproszonych przez PEN Club polski /zebrał i wstępem poprzedził Jan Parandowski ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa :Wydawnictwo „Czytelnik", 1962. – 237, [7] s., [11] k. tabl. : il. ; 20 cm.Sygn. 02606 Wypożyczalnia41. Polańczyk, Danuta : II i IV część Dziadów Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Wydawnictwo Biblios, 2006. – 36, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 19.)Sygn. P 1904 Wypożyczalnia42. Polańczyk, Danuta : III [Trzecia] część Dziadów Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. –Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1994 (Lub. : „Norbertinum"). – 39 s. ; 17 cm. – (BiblioteczkaOpracowań z. nr 18.)Sygn. P 1903 Wypożyczalnia43. Polańczyk, Danuta : Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 2 / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Biblioteka Wysyłkowa, 1996. – 43, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 38.)Sygn. P 1918 Wypożyczania44. Polańczyk, Danuta : Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 1 / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Biblioteka Wysyłkowa, 1996. – 43, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 37.)Sygn. P 1917 Wypożyczalnia45. Przyboś, Julian : Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. – Wyd. 3 powiększone. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1965. – 307, [1] s. ; 23 cm.Sygn. 3758 Wypożyczalnia46. Sawrymowicz, Eugeniusz : Adam Mickiewicz / Eugeniusz Sawrymowicz. – Warszawa : WiedzaPowszechna, 1955. – 131, [1] s. : il. ; 17 cm.Sygn. 01573 Wypożyczalnia47. Siedem opowiadań o Mickiewiczu / wybór Jacek Kajtoch. – Warszawa : Krajowa AgencjaWydawnicza, 1982 (Ciechanów : PrasZG). – 141, [3] s. ; 16 cm. – (Szczęśliwa Siódemka.)Sygn. 20480 Wypożyczalnia48. Adam Mickiewicz: materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,Katowice 10 i 11 kwiecień 1956 / [red. Jan Zaremba] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna wKatowicach. – Katowice : „Śląsk", 1958. – 565, [3] s. : il., err. ; 24 cm.Sygn. 0591 Wypożyczalnia49. Witkowska, Alina : Mickiewicz : słowo i czyn / Alina Witkowska. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 (Lub : LZGPKWN). – 316, [4] s., [28] s. tabl. : il., portr. ;21 cm.Sygn. 21911, 22069 Wypożyczalnia8


50. Witkowski, Michał : Świat teatralny młodego Mickiewicza / Michał Witkowski. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1971. – 348, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 23 cm.Sygn. 08504 Wypożyczalnia51. Wyka, Kazimierz : Pan Tadeusz [T. 2], Studia o tekście / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk.Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 411, [5] s. ; 23cm. – (Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury ; 1.)Sygn. 03141 Wypożyczalnia52. Wyka, Kazimierz : Pan Tadeusz [T. 1], Studia o poemacie / Kazimierz Wyka ; Polska AkademiaNauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 326, [5]s. ; 23 cm. – (Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury ; 1.)Sygn. 03141 Wypożyczalnia53. Zabierowski, Stanisław : 150 lat „Ody do młodości" / Stanisław Zabierowski. – Kraków : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1973 : (Druk. Uniw. Jag.). – 32 s. ; 20 cm. – (Nauka dla Wszystkich, ISSN0077-6181 ; nr 200.)Sygn. NdW 10975 Wypożyczalnia54. Zarębina, Maria : Wyrazy obce w „Panu Tadeuszu" / Maria Zarębina. – Wrocław : Zakład Narodowyim. Ossolińskich, 1977. – 119, [3] s. : err. ; 24 cm. – (Prace Językoznawcze / Polska AkademiaNauk. Komitet Językoznawstwa ; 83.)Sygn. 15015 Wypożyczalnia55. Zgorzelski, Czesław : O sztuce poetyckiej Mickiewicza : próby zbliżeń i uogólnień / CzeslawZgorzelski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976 (Pozn : PZGMK). – 418, [2] s., [2]k. tabl. : il., 1 portr. ; 21 cm.Sygn. 13725 Wypożyczalnia56. Zielińska, Marta : Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literaturyromantycznej / Marta Zielińska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984 (Pozn :PZGMK). – 247, [1] s. ; 21 cm. – (Historia i Teoria Literatury : studia, ISSN 0239-5649 ; 44.)Sygn. 22109, 22222 WypożyczalniaII. Artykuły z prasy:1. Axer, Jerzy : Armaty Mickiewicza / Jerzy Axer, Zofia Stefanowska // „Pamiętnik Literacki”. – 1998,nr 3, s. 15-292. Bagłajewski, Arkadiusz : Inny Mickiewicz / Arkadiusz Bałgajewski // „Język Polski w Szkole dla klasIV-VIII”. – 1997, nr 1, s. 15-243. Baluch, Alicja : Portrety kobiet w Balladach i romansach / Alicja Baluch // „WarsztatyPolonistyczne”. – 1998, nr 1, s. 75-784. Barańczak, Stanisław : Mistrz i Majster / Stanisław Barańczak // „Polonistyka”. – 1998, nr 10, s.644-6515. Białoskórska, Mirosława : Konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach AdamaMickiewicz / Mirosława Białoskórska // „Język Polski w Szkole Średniej”. – 2001, nr 1-2 , s. 55-566. Białoskórska, Mirosława : Pole leksykalno-stylistyczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza /Mirosława Białoskórska // „Język Polski”. – 1998, nr 5, s. 321-3287. Bochórz, Józef : Panna Plater czyli kłopoty Amazonki / Józef Bochórz // „Literatura”. – 1975, nr 43,s. 8-98. Borowczyk, Jerzy : Flamenckie credo, Franciszek Malewski przed komisją śledczą Nowosilcowa /Jerzy Borowczyk // „Polonistyka”. – 1999, nr 10, s. 602-6089. Bortnowski, Stanisław : Przybosiowe klucze do „Pana Tadeusza” / Stanisław Bortnowski //9


„Polonistyka”. – 1987, nr 7, s. 517-52710. Cichomska, Magdalena : Petersburska zima / Magdalena Cichomska, Stanisław Falkowski //„Polonistyka”. – 1990, nr 1, s. 31-3811. Dąbrowski, Paweł : Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. W jakim stopniu „Lawa” TadeuszaKonwickiego jest adaptacją a w jakim stopniu interpretacją dramatu wiersza? / Paweł Dąbrowski //„Warsztaty polonistyczne”. – 1998, nr 1, s. 87-9312. Dernałowicz, Maria : Listy Mickiewicza / Maria Dernałowicz // „Rocznik Tow. Lit. Im. A.Mickiewicza”. –1993, s. 97-10713. Falkowski, Stanisław : Gra z narracji „Pana Tadeusza” / Stanisław Falkowski // „Polonistyka”. –1990, nr 10, s. 534-54014. Falkowski, Stanisław : W sprawie pewnego zaimka Adama Mickiewicza / Stanisław Falkowski //„Polonistyka”. – 1989, nr 2, s. 131-13415. Fiećko, Jerzy : Wokół Wielkiej Improwizacji / Jerzy Fećko // „Polonistyka”. – 1999, nr 10, s. 583-58716. Fieguth, Rolf : Kilka uwag o stylu „Grażyny” / Rolf Fieguth // „Pamiętnik Literacki”. – 1996, nr 1, s.127-14017. Firut, Maria : Cierpienie w „Dzidach” i „Innym Świecie” / Maria Firut // „Polonistyka”. – 1998, nr 7,s. 459-46318. Górniak, Danuta : Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach. / Danuta Górniak// „Warsztaty Polonistyczne”. – 1998, nr 4, s. 51-5619. Gradkowski, Henryk : „Romantyczność” a „Oda do młodości” A. Mickiewicza / Henryk Gradkowski //„Język Polski w Szkole Średniej” – 1994/95, nr 1, s. 18-2820. Gradkowski, Henryk : Mickiewiczowska wigilia / Henryk Gradkowski // „Warsztaty Polonistyczne”. –1997, nr 4, s. 99-10621. Gradowski, Henryk : Liryki religijne Mickiewicza / Henryk Gradowski // „Warsztaty Polonistyczne”. –1998, nr 4, s. 109-11622. Gurbiel, Andrzej : Wiersz o klęsce czy zgodzie z życiem? „Polały się łzy me” Adama Mickiewicza /Andrzej Gurbiel // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1993, nr 4, s. 47-5223. Guzik, Barbara : Widzę i opisuję… O lesie w Panu Tadeuszu / Barbara Guzik // „Polonistyka”. –1998, nr 7, s. 440-44524. Hernasowa, Maria : Pan Tadeusz rzuca nam wyzwanie czyli jak „młodszym rzeczy tłumaczyć” /Maria Hernesowa, Stefan Inglot, Janina Różanowska // „Warsztaty Polonistyczne”. – 1998, nr 1, s.7-3125. Inglot, Mieczysław : Przypowieść o Marszałkowiczu. Literackie konteksty pierwszej wersjifragmentu księgi I „Pana Tadeusza” / Mieczysław Inglot // „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr 1, s.103-11526. Jabłoński, Romuald : Gdy przychodzi czas próby „Przyjaciele Adama Mickiewicza.” / RomualdJabłoński // „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII”. – 1997/98, nr 6, s. 44-4627. Jachimiak Barbara, Wanda : Polały się łzy me czyste / Barbara Wanda Jachimiak // ,,Biblioteka wSzkole”. – 2005, n 12, s. 22-23 [Scenariusz słowno-muzyczny wykorzystujący twórczość AdamaMickiewicza]28. Jaworska, Iga : „Miej serce i patrzaj w serce. ”Czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swąaktualność w epoce pieców? / Iga Jaworska // „Warsztaty Polonistyczne”. – 2000, nr 1, s. 87-9029. Kaczyńska, Leokadia : Telewizyjne „Dziady” Jana Englerta w wielogłosowym dialogu / LeokadiaKaczyńska // „Polonistyka”. – 1998, nr 7, s. 41530. Kalata, Henryk : Mickiewicz i Biblia (od dzieciństwa do wyjazdu z Rosji) / Henryk Kalata //„Polonistyka”. – 1998, nr 7, s. 422-42731. Kamiński, Antoni : Kilka przyczynków do „romansu” Adama Mickiewicza z Awdotią Bakuninówną /Antoni Kamiński // „Pamiętnik Literacki”. – 1996, nr 4, s. 196-19810


32. Kania, Natalia : Twórcze integrowanie, myślenie i notowanie / Natalia Kania // „Polonistyka”. –1998, nr 7, s. 469-47633. Kania, Stanisław : Językowy obraz flory w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Stanisław Kania //„Język Polski”. – 1998, nr 5, s. 337-34634. Kempa, Andrzej : Adam Mickiewicz w anegdocie (w 200 rocznice urodzin) / Andrzej Kempa //„Bibliotekarz”. – 1998, nr 12, s. 33-3435. Kempfi, Andrzej : Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem : (W kręgu„stołecznego Nowogródka” i nowogródzkiej mickiewiczowskiej Matki Bożej Zamkowej) / AndrzejKempfi // „Twórczość”. – 1995, nr 4, s. 73-8336. Koryl, Janusz : „Głos Soplicowa” – dziennikarskie spojrzenie na „Pana Tadeusza”. / Janusz Koryl //„Polonistyka”. – 1995, nr 8, s. 543-54637. Kosyra, Cieslak, Teresa : Młodość jako wartość – „Oda do młodości” Adama Mickiewicza / TeresaKosyra-Cieślak // „Język Polski w Szkole Średniej”. – 2000/2001, nr 1, s. 13-2338. Koźniewki, Kazimierz : Nasze obce matki… / Kazimierz Koźniewski // „Wiadomości Kulturalne”. –1996, nr 51, s. 2039. Krassowski, Maciej : Trzy koncerty Mickiewicza / Maciej Krassowski // „Wiadomości Kulturalne”. –1995, nr 52/53, s. 840. Krassowski, Mariusz : Dziady drezdeńskie / Mariusz Krassowski // „Wiadomości Kulturalne”. –1996, nr 51, s. 1341. Kurzawa, Zofia : O języku Adama Mickiewicza / Zofia Kurzawa // „Język Polski”. – 1998, nr 5, s.290-30242. Kwiatkowska, Agnieszka : Starzec z romantycznej ballady / Agnieszka Kwiatkowska //„Polonistyka”. – 2002, nr 3, s. 157-16143. Labuda, Aleksander Wit : Prozą i wierszem czyli Pan Tadeusz po francusku / Aleksander WitLabuda // „Polonistyka”. – 1993, nr 7, s. 394-39844. Lekarczyk-Cisek, Barbara : Dylematy moralne „człowieka w masce” – Konrad Wallenrod i Batman /Barbara Lekarczyk-Cisek // „Warsztaty Polonistyczne”. – 2000, nr 1, s. 57-6545. Łukasiewicz, Jacek : Trwałość Mickiewicza / Jacek Łukasiewicz // „Nowe Książki” – 1996, nr 2, s.11-1246. Mackiewicz, Andrzej : Nad lirykiem A. Mickiewicza „Polały się łzy” / Andrzej Mackiewicz // „JęzykPolski”. – 1994/95, nr 1, s. 28-4647. Mackiewicz, Andrzej : Próba spojrzenia na „Pana Tadeusza” w szkole – jedna z możliwych /Andrzej Mackiewicz // „Język Polski w Szkole Średniej”. – 1994/95, nr 2, s. 82-9448. Majchrowski, Zdzisław : „Dobrana świecie cały.” / Zdzisław Majchrowski // „Twórczość”. – 1998, nr2, s. 73-8349. Makowski, Stanisław : Prawdy żywe „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza / StanisławMakowski // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 14-1850. Markiewicz, Henryk : Imiona sławy „Pana Tadeusza” 1925-1998 / Henryk Markiewicz //„Twórczość”. – 1998, nr 12, s. 85-9751. Masłowski, Michał : „Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza: mądrość i samotność / Michał Masłowski// „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr 4, s. 5-1852. Micuła, Grzegorz : Śladami Mickiewicza / Grzegorz Micuła // „Poznaj Świat”. – 1995, nr 11, s. 58-6353. Mitosek, Zofia : Mickiewicz, Napoleon i Francuzi / Zofia Mitosek // „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr1, s. 13-2554. Mityk, Iwona : III część Dziadów a moralitet / Iwona Mityk // „Język Polski w Liceum”. – 2006/2007,nr 3, s. 32-3855. Morawska, Iwona : Mickiewiczowski savoir-vivre / Iwona Morawska // „Polonistyka”. – 2000, nr 3,s. 166-16911


56. Olkiewicz, Bolesław : Ksiądz Lwowicz – przyjaciel Mickiewicza. / Bolesław Olkiewicz // „PamiętnikLiteracki”. – 1996, nr 2, s. 159-17257. Ożóg, Zofia : W kręgu etosu rodzinnego. Uniwersalna i społeczna przestrzeń „Powrotu taty” A.Mickiewicza / Zofia Ożóg // „Polonistyka”. – 1999, nr 10, s. 617-62058. Ożóg, Zofia : „Stosowana nauka” czyli dialog edukacyjny w IV cz Dziadów / Zofia Ożóg, JerzyWiniarski // „Polonistyka”. – 1998, nr 7, s. 428-43459. Piechota, Marek : Formowanie tytułu „Pana Tadeusza” / Marek Piechota // „Polonistyka”. – 1993, nr5, s. 279-28460. Pieczonka, Ewa : Tradycja Mickiewiczowska w poezji Ernesta Brylla / Ewa Pieczonka // „JęzykPolski w Szkole Średniej”. – 1997/98, nr 3, s. 41-5161. Pijanowski, Anatol : Nowogródzkie strony Adama Mickiewicza / Anatol Pijanowski // „Nowa Szkoła”.– 1998, nr 9, s. 37-4162. Radoń, Alina : Wiersz o klęsce czy o zgodzie z życiem / Alina Radoń // „Ojczyzna-Polszczyzna”. –1997, nr 1, s. 33-3463. Ratajczak, Wiesław : Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm / WiesławRatajczak // „Polonistyka”. – 2001, nr 4, s. 207-21164. Riss, Barbara : W nowogródzkiej stronie / Barbara Riss // „Wiedza i Życie”. – 1998, nr 8, s. 38-4165. Rurowski, Józef : Mickiewicz nadal „źle obecny” czyli pożytki z ksiąg przecenionych / JózefRurowski // „Język Polski w szkole Średniej”. – 19997/98, nr 3, s. 78-8266. Rutkowski, Krzysztof : Apokalipsa Adama Mickiewicza / Krzysztof Rutkowski // „Twórczość”. –1998, nr 1, s. 66-7467. Sarnicka, Stefania : Gustaw – kreator świata przedstawionego w IV cz. Dziadów / Stefania Sarnicka// „Warsztaty Polonistyczne” – 1998, nr 1, s. 43-4768. Sękowska, Elżbieta : Nazwy urzędów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Elżbieta Sękowska// „Polonistyka”. – 1987, nr 7, s. 534-53869. Skibińska Elżbieta : Czy „ Justaucorps” może zastąpić żupan, a „boulettes” zrazy. O nazwachubiorów i potraw we francuskich przykładach „Pana Tadeusza”. / Elżbieta Skibińska // „PamiętnikLiteracki”. – 1996, nr 1, s. 157-19270. Sławińska, Irena : Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza. / Irena Sławińska // „RocznikTowarzystwa Literackiego im A. Mickiewicza XXIX”. – 1994, s. 145-14871. Słowiński Lech : Analiza fragmentów cz. III „Dziadów” z zastosowaniem metody heurezy. / LechSłowiński // „Polonistyka”. – 1976, nr 6, s. 32-3672. Stachurski, Edward : Słownictwo Epilogu Pana Tadeusza na tle tekstu ksiąg Mickiewiczowskiejepopei / Edward Stachurski // „Język Polski”. – 1998, nr 5, s. 347-35573. Stefańczyk Tadeusz : „Sonety krymskie” / Tadeusz Stefańczyk // „Wiadomości Kulturalne”. – 1996,nr 46, s. 1474. Stępień, Katarzyna : O mesjanizmie „ Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”. / Katarzyna Stępięń// „Język Polski w Szkole Średniej”. – 1987/88, nr 2, s. 183-19075. Stokwiszewski, Henryk : Ptak małego lotu. Eksplikacja „Małej Improwizacji” z „Dziadów” cz. IIIA. Mickiewicza / Henryk Stokwiszewski // „Język Polski w szkole Średniej”. – 1994/95, nr 2, s. 60-8176. Stokwiszewski, Henryk : Romantyczny demiurg. Ekspozycja fragmentu „Wielkiej Improwizacji” z cz.III A. Mickiewicza / Henryk Stokwiszewski // „Język Polski w Szkole”. – 1996, nr 2, s. 38-5477. Stróżanski, Krzysztof : „Jam jest Jacek Soplica” – charakterystyka dynamiczna / KrzysztofStróżanski // „Warsztaty Polonistyczne”. – 1999, nr 1, s. 7-1278. Sudolski, Zbigniew : „Narodowej sprawy męczennicy”. O adresatach dedykacji „Dziadów” części III/ Zbigniew Sudolski // „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr 1, s. 95-10279. Sudolski, Zbigniew : Mickiewicz i Żydzi (na marginesie sporów genealogicznych) / ZbigniewSudolski // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 3-812


80. Sudolski, Zbigniew : Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy / Zbigniew Sudolski //„Polonistyka”. – 1993, nr 5, s. 265-27081. Szurczak, Anna : Arcydramat Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego / Anna Szurczak //„Język Polski w Szkole Średniej”. – 1994/95, nr 2, s. 30-5882. Szymanis, Eligiusz : Dlaczego „Dziady” drezdeńskie są częścią trzecią? / Eligiusz Szymanis // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 22-3183. Szymanis, Eligiusz : Kreacje romantycznej osobowości w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza /Eligiusz Szymanis // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 32-3384. Szymanis, Eligiusz : Dramatyczne dzieje albumu z wierszami Mickiewicza (drugi tomMickiewiczianów w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu) / Eligiusz Szymanis //„Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 35-3785. Śliwiński, Mateusz : Romantyczność jako manifest romantyzmu / Mateusz Śliwiński // „Ojczyzna-Polszczyzna”. – 1997, nr 1, s. 8-1286. Świderska, Elżbieta : Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza /Elżbieta Świderska // „Nowa Szkoła”. – 1998, nr 10, s. 38-4087. Świderska, Ewa : Podróż sentymentalna : szlakiem Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej poLitwie i Białorusi / Ewa Świderska // „Nowa Szkoła”. – 1997, nr 1, s. 44-4888. Teodorowicz-Hellman, Ewa : „Żona uparta” a szwedzka bajka ludowa „Baba Przekora”. / EwaTeodorowicz-Hellman // „Pamiętnik Literacki”. – 1997, nr 1, s. 137-14189. Tomaszewska, Grażyna : Bóg Mickiewicza / Grażyna Tomaszewska // „Język Polski w szkoleŚredniej”. – 1997/98, nr 3, s. 18-2390. Tomaszewska, Grażyna : Duszne „duszami rządzenie” „Dziadów” cz. III A. Mickiewicza. Wolnośćczy wielkość? / Grażyna Tomaszewska // „Język Polski w Szkole”. – 1996, nr 2, s.55-5991. Tomaszewska, Grażyna : Między stratą a cudem. O rzeczywistości „tymczasem” AdamaMickiewicza, Pan Tadeusz – Inwokacja / Grażyna Tomaszewska // „Warsztaty Polonistyczne”. –2000, nr 1, s. 109-11892. Treugutt, Stefan : Mickiewiczowski hetman wolności / Stefan Treugutt // „Pamiętnik Literacki”. –1998, nr 1, s. 3-1293. Trojanowiczowa, Zofia : „Dróg krzyżowych biegi”. Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich / ZofiaTrojanowiczowa // „Polonistyka”. – 1993, nr 5, s. 270-27994. Walczak, Bogdan : Język Mickiewicza a regionalne zróżnicowanie polszczyzny / Bogdan Walczak //„Polonistyka”. – 1998, nr 7, s. 395-40295. Weintraub, Wiktor : Geometria w funkcji chwytu literackiego i Mickiewiczowskiego „czterdzieści icztery” / Wiktor Weintraub // „Pamiętnik Literacki”. – 1980, nr 4, s. 287-29596. Welter, Bożena : Nawiązanie i polemika z tradycją wierszy na urodzenie potomka w utworze A.Mickiewicza Do Matki Polki: propozycja lekcji dla II klasy liceum / Bożena Welter // „Język PolskiSzkole Średniej”. – 1996/97, nr 3, s. 6897. Wiatr, Anna : Szlachtuz, matecznik, buduar… / Anna Wiatr // „Twórczość”. – 1998, nr 9 s. 43-6998. Wiśniewska, Grażyna : Jak Adam Mickiewicz niebo opisał? Dwugodzinna lekcja w klasie IV /Grażyna Wiśniewska // „Język Polski w Szkole dla IV-VIII”. – 1998/99, nr 4, s. 54-6099. Witalewska, Henryka : Pomnij zatrzymać swe konie. Nowogródek w 200-lecie urodzin poety /Henryka Witalewska // „Głos Nauczycielski”. – 1998, nr 32, s. 7100. Witkowska, Alina : Nie liczyłam Żydów w orkiestrze i w kwestii pochodzenia Adama Mickiewicza /Alina Witkowska // „Polonistyka”. – 1992, nr 44, s. 8101. Wójcicka, Elżbieta : „Razem, młodzi przyjaciele!” Załącznik do wieczoru literackiego z okazjirocznicy urodzin Adama Mickiewicza / Elżbieta Wójcicka // „Biblioteka w Szkole”. – 1998, nr 1, s.10-11102. Wysłouch, Seweryna : Zagadki „sonetów krymskich.” / Seweryna Wysłouch // „Polonistyka”. – 1998,13


nr 7, s. 388-394103. Zakrzewski, Bogdan : „Ach to była dziewica…” O Mickiewiczowskiej Platerównie / BogdanZakrzewski // „Pamiętnik Literacki”. – 1976, nr 3, s. 83-107104. Zakrzewski, Bogdan : Testy Towianistyczne Mickiewicza z Archiwum Zmartwychwstańców. /Bogdan Zakrzewski // „Pamiętnik Literacki”. – 1996, nr 1, s. 193-198105. Zarębina, Maria : Wartościowanie związane ze słońcem w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza /Maria Zarębina // „Język Polski”.– 1998, nr 5, s. 309-320106. Zwierzyński, Leszek : Motyw łez w poezji Mickiewicza symbolika oczyszczenia i regeneracji /Leszek Zwierzyński // „Pamiętnik Literacki”. – 1998, nr 1, s. 40-5014

More magazines by this user
Similar magazines