Twórczość Adama Mickiewicza

pbw.kielce.pl

Twórczość Adama Mickiewicza - Pedagogiczna Biblioteka ...

37. Pawłowski, Eugeniusz : Ja i ojczyzna to jedno : widowisko poetycko-muzyczne z utworów AdamaMickiewicza i innych materiałów / w układzie E. Pawłowskiego ; muz. Władysław Dobrzański, M.Signio. – [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1971. – 125, [3] s., [2] k. tabl. : il.,nuty ; 18 cm. – (Biblioteka Teatrów Amatorskich.)Sygn. Insc. 08235 Wypożyczalnia38. Pelczar, Janina : Pan Tadeusz w klasie ósmej i szkole średniej / Janina Pelczar. – Wyd. 2. –Poznań : „Mixt", 1993. – 75 s. ; 21 cm.Sygn.27660 Wypożyczalnia39. Pigoń, Stanisław : Formowanie „Dziadów" części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / StanisławPigoń. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 147, [1] s. : fot., il. ; 30 cm.Sygn. KP-8, 15583 Czytelnia40. Pisarze świata Mickiewiczowi : głosy współczesnych pisarzy zaproszonych przez PEN Club polski /zebrał i wstępem poprzedził Jan Parandowski ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa :Wydawnictwo „Czytelnik", 1962. – 237, [7] s., [11] k. tabl. : il. ; 20 cm.Sygn. 02606 Wypożyczalnia41. Polańczyk, Danuta : II i IV część Dziadów Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Wydawnictwo Biblios, 2006. – 36, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 19.)Sygn. P 1904 Wypożyczalnia42. Polańczyk, Danuta : III [Trzecia] część Dziadów Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. –Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1994 (Lub. : „Norbertinum"). – 39 s. ; 17 cm. – (BiblioteczkaOpracowań z. nr 18.)Sygn. P 1903 Wypożyczalnia43. Polańczyk, Danuta : Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 2 / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Biblioteka Wysyłkowa, 1996. – 43, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 38.)Sygn. P 1918 Wypożyczania44. Polańczyk, Danuta : Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 1 / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin :Biblioteka Wysyłkowa, 1996. – 43, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 37.)Sygn. P 1917 Wypożyczalnia45. Przyboś, Julian : Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. – Wyd. 3 powiększone. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1965. – 307, [1] s. ; 23 cm.Sygn. 3758 Wypożyczalnia46. Sawrymowicz, Eugeniusz : Adam Mickiewicz / Eugeniusz Sawrymowicz. – Warszawa : WiedzaPowszechna, 1955. – 131, [1] s. : il. ; 17 cm.Sygn. 01573 Wypożyczalnia47. Siedem opowiadań o Mickiewiczu / wybór Jacek Kajtoch. – Warszawa : Krajowa AgencjaWydawnicza, 1982 (Ciechanów : PrasZG). – 141, [3] s. ; 16 cm. – (Szczęśliwa Siódemka.)Sygn. 20480 Wypożyczalnia48. Adam Mickiewicz: materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,Katowice 10 i 11 kwiecień 1956 / [red. Jan Zaremba] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna wKatowicach. – Katowice : „Śląsk", 1958. – 565, [3] s. : il., err. ; 24 cm.Sygn. 0591 Wypożyczalnia49. Witkowska, Alina : Mickiewicz : słowo i czyn / Alina Witkowska. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 (Lub : LZGPKWN). – 316, [4] s., [28] s. tabl. : il., portr. ;21 cm.Sygn. 21911, 22069 Wypożyczalnia8

More magazines by this user
Similar magazines