Małżeństwa w literaturze. Omów sposób ich przestawienia i funkcje ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Małżeństwa w literaturze. Omów sposób ich przestawienia i funkcje ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachMałżeństwa w literaturze. Omówsposób ich przestawienia i funkcjew wybranych utworachwybór literaturyWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2012


KorektaBożena LewandowskaRedakcja technicznaopracowanie graficzne i skład komputerowyRobert KardasWydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielcee-mail: biblioteka@pbw.kielce.plwww.pbw.kielce.pl


Bibliografia podmiotu1. Nałkowska, Zofia : Granica / Zofia Nałkowska ; [posł. Ryszard Matuszewski].– [Wyd. 28]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1988. – 276, [3] s.Sygn. 194684, 194685, 204576 Wypożyczalnia2. Orzeszkowa, Eliza : Nad Niemnem. T. 1 / Eliza Orzeszkowa ; oprac.Józef Bachórz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Oddział, 1996. – CXLVI, 230, [1] s. – (Biblioteka Narodowa)Sygn. 222671 CzytelniaSygn. 222673 Wypożyczalnia3. Orzeszkowa, Eliza : Nad Niemnem. T. 2 i 3 / Eliza Orzeszkowa ; oprac.Józef Bachórz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Oddział, 1996. – 533, [1] s. – (Biblioteka Narodowa)Sygn. 222672 CzytelniaSygn. 222674 Wypożyczalnia4. Prus, Bolesław : Kamizelka / Bolesław Prus. – Rzeszów : KrajowaAgencja Wydawnicza, 1983. – 12, [3] s.Sygn. 166406 Wypożyczalnia5. Sophocles : Król Edyp / Sofokles ; w tł. Stefan Srebny. – Wyd. 3zmien. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951. – LIII,84, [1] s.Sygn. 18299, 18300, 37212 WypożyczalniaSygn. 37213 Czytelnia


46. Wyspiański, Stanisław : Wesele / Stanisław Wyspiański. – Wyd. 2 ;wstęp i komentarz Ireneusz Sikora. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowyim. Ossolińskich, 1989. – 279, [1] s. – (Nasza Biblioteka)Sygn. 201534, 201535 Wypożyczalnia7. Zapolska, Gabriela : Moralność pani Dulskiej / Gabriela Zapolska ;[posł. oprac. Jadwiga Czachowska]. – [Wyd. 2]. – Łódź : WydawnictwoŁódzkie, 1983. – 140, [4] s. – (Biblioteka Lektur Szkolnych)Sygn. 166415, 166416 Wypożyczalnia


Bibliografia przedmiotuZagadnienia ogólne8. Makowiecki, Andrzej Zdzisław : Słownik postaci literackich / Andrzej Z.Makowiecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. –1067, [4] s.Sygn. 227694 Czytelnia9. Słownik motywów literackich : liceum / red. Agnieszka Nawrot. – Kraków: „Greg” , 2005. – S. 179-181 : MałżeństwoSygn. 240488 CzytelniaNałkowska Zofia „Granica”10. Balbus, Stanisław : Dzieje pewnej kariery : „Granica” // W : Lekturyobowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych /pod red. Stanisława Balbusa i Waldemara Maciąga. – Wrocław : ZakładNarodowy im. „Ossolińskich”, 1973. – 394-399Sygn. 100898 Czytelnia11. Frąckowiak, Ewa : O poszukiwaniu światopoglądu : interpretacja„Granicy” Zofii Nałkowskiej / Ewa Frąckowiak // „Pamiętnik Literacki”.– 1973, nr 1, s. 75-105[S. 89 – Sposób konstruowania postaci w „Granicy”]


612. Kaluta, Izabela : „Granica” Zofii Nałkowskiej : gdzie leży prawda ? //W: Lektury bez tajemnic 2, Literatura współczesna / oprac. MichałKuziak. – Kraków : Znak dla Szkoły, 1999. – S. 28-38Sygn. 228095 CzytelniaSygn. 228263 Wypożyczalnia13. Kaluta, Izabela : Romans z feministycznym podtekstem : o „Granicy”Zofii Nałkowskiej // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne,II wojna światowa. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski.– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych„Universitas”, 1997. – S. 85-110Sygn. 224115 CzytelniaSygn. 224178, 224179 Wypożyczalnia14. Sawinda-Dziadecka, Katarzyna : Język polski : m jak matura : motywyliterackie. 2, Cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm,wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak.– Warszawa : Langenscheidt Polska, [2008]. – S. 170-177 :Granica Zofia NałkowskaSygn. 245572 Czytelnia15. Wójcik, Włodzimierz : Dzieło pisarskiej dojrzałości – „Granica” // W:Literatura polska w szkole średniej / pod red. Franciszka Bielakai Stanisława Grzeszczuka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1975. – S. 379-404Sygn.117386 Czytelnia16. Wójcik, Włodzimierz : O „Granicy” Zofii Nałkowskiej. – Kraków : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1971. – 35 s. – (Nauka dla Wszystkich)Sygn. 86518 Czytelnia17. Wójcik, Włodzimierz : W kręgu tradycjonalizmu i nowatorstwa. GranicaZofii Nałkowskiej // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje.T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. –Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 193-212Sygn. 189301 CzytelniaSygn. 189302, 189303, 189304 Wypożyczalnia


718. Zaworska, Helena : „Granica” Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. –Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991. – 101, [3] s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 208241 CzytelniaSygn. 208242, 208243 Wypożyczalnia19. Zenon Ziembiewicz – polski typ karierowicza : bohater do matury //„Cogito”. – 2002, nr 18, s. 38-39[Biografia bohatera, typ bohatera, zestawienie postaci podobnychi kontrastowo różnych wobec Ziembiewicza]Dostępne w Czytelni PBW w Kielcach20. Żuliński, Leszek : Zofia Nałkowska „Granica” / oprac. Leszek Żuliński.– Warszawa : „Jota”, 1991. – 37, [2] s. – (Przewodnik po Lekturach)Sygn. 209455 CzytelniaSygn. M 209456 WypożyczalniaOrzeszkowa Eliza „Nad Niemnem”21. Achremowiczowa, Wanda : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej /Wanda Achremowiczowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowe zakładyWydawnictw Szkolnych, 1971. – 96 s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 86584 CzytelniaSygn. 24772-24777 (Wyd. z 1959 r.) Wypożyczalnia22. Falkowski, Stanisław : Szlagiery inaczej / Stanisław Falkowski. –Warszawa : Warszawa : „Briticus” : „Hart”, 1992. – S. 56-68 : Więcejniż ArkadiaSygn. 210261 Czytelnia23. Kujawska, Krystyna : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej / Krystynai Lech Kujawscy. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1988. – 149, [3] s.Sygn. 199181 CzytelniaSygn. 199182, 199183, 199184, 199185 Wypożyczalnia


824. Orzeszkowa, Eliza : Nad Niemnem. T. 1 / Eliza Orzeszkowa ; oprac.Józef Bachórz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Oddział, 1996. – S. III-CXLI : Dramat Benedykta KorczyńskiegoSygn. 222671 CzytelniaSygn. 222673 Wypożyczalnia25. Sawinda-Dziadecka, Katarzyna : Język polski : m jak matura : motywyliterackie. 2, Cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm,wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak.– Warszawa : Langenscheidt Polska, [2008]. – S. 155-165 :Nad Niemnem Eliza OrzeszkowaSygn. 245572 CzytelniaPrus Bolesław „Kamizelka”26. Budrewicz, Tadeusz : Kamizelka – obserwatorium społecznych faktów/ Tadeusz Budrewicz // „Ruch Literacki”. – 1993, nr 5, s. 597-60627. Gubriel, Andrzej : Kamizelka Bolesława Prusa / Andrzej Gubriel //„Ruch Literacki”. – 1993, nr 5, s. 607-61628. Kulczycka-Saloni, Joanna : Związki literatury z kulturą epoki : pozytywizm.Cz. 2, Bolesław Prus (1847-1912) / Joanna Kulczycka-Saloni //„Język Polski w Szkole”. – 1983/1984, z. 2, s. 9-11[„Kamizelka”]Dostępne w Czytelni PBW w Kielcach29. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / TeresaNowacka. – Warszawa : „Verbum”, 2005. – S. 138 - 139 : BolesławPrus „Kamizelka”Sygn. 240216 Czytelnia30. Sawinda-Dziadecka, Katarzyna : Język polski : m jak matura : motywyliterackie. 2, Cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm,wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak.– Warszawa : Langenscheidt Polska, [2008]. – S. 152-154 :Kamizelka Bolesława PrusaSygn. 245572 Czytelnia


9Sofokles „Król Edyp”31. Adamczewski, Zygmunt : Tragiczny protest / Zygmunt Adamczewski.– Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – S. 67-94 : Lęk tragiczny – Król EdypSygn. 73352-73353 Wypożyczalnia32. Głombiowska, Zofia : Problem prawdy w tragedii Sofolkesa „KrólEdyp” / Zofia Głombiowska // „Meander”. – 1989, nr 4-5, s. 147-15433. Myrcik, Katarzyna : „Król Edyp” Sofoklesa // W: Starożytność : przewodnikdla licealistów. – Warszawa : Stentor, 2004. – S. 24-29. –(Most)Sygn. 238718 CzytelniaSygn. 240687 WypożyczalniaWyspiański Stanisław „Wesele”34. Bagiński, Paweł : Wybrane sprawy „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego/ Paweł Bagiński // „Polonistyka”. – 1977, nr 3, s. 179-18535. Eustachiewicz, Lesław : „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego / LesławEustachiewicz. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1991. – 141, [3] s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 210810 CzytelniaSygn. 210811 Wypożyczalnia36. Hexel, Krystyna : Szkolny portret Lucjana Rydla i Pana Młodegoz „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego // W: Z doświadczeń polonistówszkół średnich : materiały metodyczne / [red. nauk. KazimierzWygaś] ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiegow Warszawie. Oddział w Bielsku-Białej. – Bielsko-Biała : CentrumDoskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1990. – S. 31-42Sygn. 206027 Czytelnia


1037. Olszewski, Tadeusz : Stanisław Wyspiański : Wesele / oprac. TadeuszOlszewski. – Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991. – (Przewodnikpo Lekturach)Sygn. 208670 CzytelniaSygn. M 208671-208672 Wypożyczalnia38. Sztaudynger, Stefania : „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego / StefaniaSztaudynger. – Warszawa : Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych, 1963. – 121, [3] s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 33860 CzytelniaSygn. 33859, 33861, 39800 Wypożyczalnia39. Treugutt, Stefan : „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego / Stefan Treugutt.– Warszawa : „Patria”, 1993. – 34 s. – (Moje Lektury)Sygn. M 217828 Czytelnia40. Weiss, Tomasz : Stanisław Wyspiański „Wesele” // W: Lektury polonistyczne.T. 1, Pozytywizm - Młoda Polska / pod red. StanisławaGrzeszczuka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców PracNaukowych „Universitas”, cop. 1998. – S. 211-229Sygn. 224852 CzytelniaSygn. 227363, 227364 Wypożyczalnia41. Węgrzyniak, Rafał : Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego / RafałWęgrzyniak. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1991. – 201 s.Sygn. 209159 Wypożyczalnia42. Wiess, Tomasz : Wesele Stanisława Wyspiańskiego // W: Literaturapolska w szkole średniej / red. Franciszek Bielak, Stanisław Grzeszczuk.– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. –S. 335-355Sygn. 117386 Czytelnia43. Wyspiański, Stanisław : Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. TamaraCieśla. – Kraków : Zielona Sowa, 2006. – S. 198-204Sygn. 246400 CzytelniaSygn. 247063 Wypożyczalnia


1144. Wyspiański, Stanisław : Wesele : dramat w 3 aktach / napisał StanisławWyspiański ; [posł. Jan Nowakowski]. – Wrocław ; Kraków [etc.] :Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – S. LXXII-LXXIII : PanMłody – PoetaSygn. 190608 CzytelniaZapolska Gabriela „Moralność pani Dulskiej”45. Bagiński, Paweł : O tragifarsie kołtuńskiej Gabrieli Zapolskiej / PawełBagiński // „Polonistyka”. – 1977, nr 2, s. 111-11446. Epoki literackie : od antyku do współczesności / Michał Hanczakowski[et al.]. – Warszawa : „Świat Książki”, 2003. – S. 330-333 : Moralnośćpani DulskiejSygn. 237913 Czytelnia47. Modernistyczny portret kołtunerii – „Moralność pani Dulskiej” GabrieliZapolskiej // „Cogito”. – 2002, nr 2, s. 39-40[Bohaterowie, akcja, czas powstania i geneza dramatu]Dostępne w Czytelni PBW w Kielcach48. Taborski, Roman : „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej / RomanTaborski. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolnei Pedagogiczne, 1987. – 111 s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 192919 CzytelniaSygn. 118532-118537, 118378 (Wyd. z 1975 r.), 192920 Wypożyczalnia49. Weiss,Tomasz : Mieszczaństwo przed sądem – „Moralność pani Dulskiej”Gabrieli Zapolskiej // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje: tom I / pod red. Stanisława Grzeszczuka, Anny Niewolak--Krzywdy. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S.162-177Sygn. 189301 CzytelniaSygn. 189302, 189303, 189304 Wypożyczalnia


1250. Wiess, Tomasz : Gabriela Zapolska – „Moralność pani Dulskiej” // W :Lektury polonistyczne. T. 1, Pozytywizm - Młoda Polska / pod red.Stanisława Grzeszczuka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i WydawcówPrac Naukowych „Universitas”, cop. 1998. – S. 349-367Sygn. 224852 CzytelniaSygn. 227363, 227364 Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines