Czas wolny dzieci i młodzieży

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Czas wolny dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachCzas wolny dzieci i młodzieżyzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieBeata KusiakKielce 2010


21.2.3.Alejziak, Bożena : Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie/ Bożena Alejziak // „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”.– 2005, nr 4, s. 48–61Barczak, Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej/ Wioletta Barczak // „Życie Szkoły”. – 2002, nr 4, s. 202–206.Błażejczyk, Gabriela : Rekreacja fizyczna a czas wolny / GabrielaBłażejczyk // „Lider”. – 2008, nr 2, s. 15-164. Chojecka, Anna : Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // „Edukacjai Dialog”. – 2003, nr 7, s. 58-605.6.7.8.9.Chomicz, Roman : Współczesna rodzina a aktywne spędzanieczasu wolnego studentów / Roman Chomicz // „Wychowanie Fizycznei Zdrowotne”. – 2006, nr 6-7, s. 39-41Czerepaniak-Walczak, Maria : Od próżniaczenia do zniewolenia– w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego // W: Pedagogikaspołeczna : podręcznik akademicki. T. 2 : Debata / red. nauk.Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa, 2007. – S. 219-236Denek, Kazimierz : Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / KazimierzDenek // „Lider”. – 2006, nr 12, s. 8-9Drost, Małgorzata : Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost// „Życie Szkoły”. – 2007, nr 4, s. 5-9Dzieńdziura, Krzysztof : Ramy czasu wolnego gimnazjalistów // W: Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk.Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. – Warszawa, 2005. – S. 154-171[m. in. pojęcie czasu wolnego]


10. Gieleciak, Urszula : Mój czas wolny : jaki wypoczynek jest wartościowy?: przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak //„Biblioteka w Szkole”. – 2001, nr 10, s. 1911. Głomski, Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy „Czaswolny inaczej” / Zbigniew Głomski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2001, nr 6, s. 20–2112. Górski, Mariusz : Rekreacja i sport szkolny w czasie wolnym (programautorski) / Mariusz Górski // „Lider”. – 2003, nr 1, s. 2813. Grabowska, Hanna : „Pozwól dziecku poznać świat nie wyręczającsię telewizją” – projekt zajęć warsztatowych dla rodziców /Hanna Grabowska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2001, nr 6,dod. s. III-V14. Hanyga-Janczak, Patrycja : Rola rodziny w procesie wychowaniado czasu wolnego // W : Opieka i wychowanie w rodzinie, szkolei środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber.– Kielce, 2007. – S. 51-5715. Hanyga-Janczak, Patrycja : Rola szkoły w procesie wychowaniado czasu wolnego // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole iśrodowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber.– Kielce, 2007. – S. 97-10516. Inerowicz, Piotr : Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznychw zagospodarowaniu czasu wolnego // „Lider”.– 2000, nr 9, s. 23-25Janas, Marek : Sposób na czas wolny / Marek Janas // „Problemy17.Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 6, s. 21–223


418. Jankowski, Dzierżymir : Czas wolny istotnym czynnikiem jakościżycia i wyzwania dla edukacji kulturalnej // W : Jankowski Dzierżymir:Pedagogika kultury : studia i koncepcja. – Kraków, 2006.– S. 157-17819. Jatulewicz, Elżbieta : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci imłodzieży / Elżbieta Jatulewicz // „Dyrektor Szkoły”. – 2008, nr 4,s. 20-2220. Jundziłł, Elżbieta : Szkoła organizatorem czasu wolnego młodzieży?/ Elżbieta Jundziłł // „Nowa Szkoła”. – 1992, nr 1, s. 53-5521. Jurczak, Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym/ Adam Jurczak // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr12, s. 25–3022. Jurczak, Adam : Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży wczasie wolnym / Adam Jurczak // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.– 2004, nr 10, s. 20–2723. Jurewicz, Monika : Czas wolny uczniów szkół podstawowych /Monika Jurewicz // „Nowa Szkoła”. – 2007, nr 9, s. 44-4824. Karczewska, Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka /Joanna Karczewska // „Nauczanie Początkowe”. – 2008/2009, nr1, s. 7-1425. Kargul, Józef : O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 6, s. 3–826. Kownacka, Barbara : Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka// „Nauczanie Początkowe”. – 2000/2001, nr 6, s. 52-55Kozak, Ewa : Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa27.Kozak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 9, s.23–30


28. Kozak, Ewa : Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 1, s. 38–3929. Marzec, Helena : Czas wolny małych dzieci w rodzinie / HelenaMarzec // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 2,s. 38–3930. Matyjas, Bożena : Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopediapedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha. T. 1: A–F.– Warszawa, 2003. – S. 559–56431. Mudrak-Nowak, Joanna : Jak zorganizować czas wolny uczniów/ Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // „Nowa Szkoła”. –2005, nr 9, s. 52-5532. Orłowska, Małgorzata : Czas wolny jako kwestia społeczna // W:Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red.nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. – Toruń, 2003. – S. 135-14433. Pałyska, Maciej : Korzystanie z czasu wolnego przez młodzieżgimnazjalną. / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski// „Remedium”. – 2006, nr 12, s. 28-2934. Parchomiuk, Monika : Sposoby spędzania wolnego czasu przezmłodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo/ Monika Parchomiuk // „Wychowanie na co dzień”. – 2000,nr 4/5, s. 13–1635. Piwoński, Zdzisław : Refleksje o czasie (wolnym...) / Zdzisław Piwoński// „Edukacja i Dialog”. – 2008, nr 2, s. 11-15Pluta, Izabela : Przed nami wakacje nad morzem / Izabela Pluta,36.Barbara Rożek // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2003, nr6/7, dod., s. 2–95


637. Raczkowska, Jadwiga : Wakacyjne radości i kłopoty / JadwigaRaczkowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003,nr 6, s. 3-938. Raczkowska, Jadwiga : Znane i nowe problemy czasu wolnego /Jadwiga Raczkowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2000, nr 6, s. 13–1839. Radziszewska, Hanna : Rola drużyny harcerskiej w wychowaniudo zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasuwolnego / Hanna Radziszewska // „Wychowanie na Co dzień”. –2003, nr 7/8, s. 38–7940. Rembies, Tomasz : Rola nauczyciela wf w kreowaniu aktywnegospędzania czasu wolnego / Tomasz Rembies // „Lider”. – 2002, nr6, s. 1941. Rochowicz, Feliks : Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchoweji zajęć sedenteryjnych. / Feliks Rochowicz // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 2008, nr 3, s. 16-2042. Rochowicz, Feliks : Czas wolny w świetle aktywności ruchowej izajęć sedenteryjnych (z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji3-maja w Iławie) / Feliks Rochowicz // „Lider”. – 2008, nr 7-8, s.22-2443. Różański, Paweł : Survivalowy Tor Sprawności – atrakcyjna propozycjawakacyjna / Paweł Różański, Michał Otłuszczyk // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr 8/9, dod., s. 2–4Różański, Paweł : Wybrane zagadnienia bezpiecznego wypo-44.czynku dzieci na kąpielisku nadmorskim / Paweł Różański // „WychowanieFizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr 6/7, dod. s. 2–4


45. Sadowska, Agnieszka : Czas wolny wychowanków RodzinnychDomów Dziecka / Agnieszka Sadowska //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2004, nr 1,s. 53–5446. Sępowicz-Buczko, Katarzyna : Aktywność ruchowa dzieci w czasiewolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // „Wychowanie Fizycznei Zdrowotne”. – 2003, nr 12, s. 32–5447. Słupik, Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży / Sylwia Słupik //„Polityka Społeczna”. – 2004, nr 9, s. 62-6848. Smoleń, Monika : Młodzież uprawiająca sport walki – jej nauka,czas wolny i aspiracje życiowe / Monika Smoleń, Dariusz Tylek //„Lider”. – 2002, nr 3, s. 17-1849. Sochacki, Marcin J. : Polak na wczasach / Marcin J. Sochacki //„Remedium”. – 2001, nr 7-8, s. 10-1150. Stasiak, Teresa : Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzezaktywność ruchową / Teresa Stasiak // „Lider”. – 2003, nr7/8, s. 1651. Szczechowicz-Kasza, Izabela : Z badań nad czasem wolnym młodzieżygimnazjalnej a jej aktywnością ruchową. / Izabela Szczechowicz-Kasza// „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2007, nr2, s. 29-3352. Wierzbińska, Katarzyna : Czas wolny to problem pedagogiczny/ Katarzyna Świerzbińska // „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 2, s.37-41Tabor, Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolne-53.go / Sebastian Taboł // „Życie Szkoły”. – 2002, nr 3, s. 150–1527


854. Toczek-Werner, Sylwia : Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dladziałalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // „Wychowaniena Co dzień”. – 2007, nr 7-8, s. 6-1255. Wikiera, Barbara : Uczestnictwo w kulturze fizycznej na obozachletnich / Barbara Wikiera // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.– 2002, nr 3, s. 38-3956. Wurszt, Halina : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży / HalinaWurszt // „Edukacja i Dialog”. – 2001, nr 1, s. 41-4357. Zarzycka, Jolanta : Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka,Bogdan Szeląg // „Lider”. – 2005, nr 3, s. 6-758. Zawadzka, Anna : Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem./ Anna Zawadzka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. –2000, nr 3, s. 45-49[m. in. zagospodarowaniu czasu wolnego dziecka uczącego się wsystemie zmianowym]59. Zawalska, Aldona : Aktywny wypoczynek nad wodą / Aldona Zawalska,Krzysztof Zawalski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.– 2004, nr 8/9, dod. s. 2–560. Zimolzak, Piotr : Zarządzanie czasem a agresja w szkole / PiotrZimolzak // „Dyrektor Szkoły”. – 2008, nr 1, s. 37-39Żukowska, Zofia : Aleksander Kamiński kreatorem samorealizo-61.wania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku / ŻukowskaZofia // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2003, nr 4, s.4–7

More magazines by this user
Similar magazines