Nierówności edukacyjne

pbw.kielce.pl

Nierówności edukacyjne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachNierówności edukacyjne(zestawienie bibliograficzne w wyborze – materiałówdostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej)Wybór i opracowanieAgnieszka Kabat1


I. Druki zwarte:1. Giddens, Anthony : Socjologia / Anthony Giddens. – Wyd. 2. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 304-329 : Klasy, stratyfikacja inierównościSygn. 30057 Wypożyczalnia2. Papież, Jan : Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi :badania panelowe / Jan Papież. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,2006. – S. 71-128 : Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży we współczesnejPolsceSygn. 29696 Wypożyczalnia3. Pilch, Tadeusz : Spory o szkołę : pomiędzy tradycją a wyzwaniamiwspółczesności / Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie„Żak”, 1999. – S. 52-107 : Dziedzictwo przeszłości i beznadziejność dniadzisiejszegoSygn. 29010 Wypożyczalnia4. Szacka, Barbara : Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – S. 317-345 : Zróżnicowaniespołeczne, nierówności i ruchliwość społeczna w PolsceSygn.29719, 30160 Wypożyczalnia5. Szymański, Mirosław Józef : Nierówności edukacyjne // W : Encyklopediapedagogiczna XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa :Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 670-676Sygn. 29728 Czytelnia6. Szymański, Mirosław Józef : Nierówności społeczne w polskim szkolnictwie //W : Edukacja-szkoła-nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red.Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. – Kraków : Wydawnictwo NaukoweAkademii Pedagogicznej, 2005. – S. 171-177Sygn. 29590 Wypożyczalnia7. Szymański, Mirosław Józef : Studia i szkice z socjologii edukacji / MirosławJózef Szymański. – Wyd . 4. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych,2004. – S : 144-162 : Społeczne bariery edukacji młodzieży wiejskiejSygn. 29363 Wypożyczalnia8. Szymański, Mirosław Józef : Studia i szkice z socjologii edukacji / MirosławJózef Szymański. – Wyd. 4. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004.– S : 100-134: Selekcje szkolne i ich społeczne uwarunkowaniaSygn. 29363 Wypożyczalnia9. Szymański, Mirosław Józef : Studia i szkice z socjologii edukacji / MirosławJózef Szymański. – Wyd. 4. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004.– S : 135 -143 : Funkcja systemu szkolnego w procesach reprodukcjispołecznejSygn. 29363 Wypożyczalnia2


10. Szymański, Mirosław Józef : Studia i szkice z socjologii edukacji / MirosławJózef Szymański. – Wyd. 4. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004.– S : 163- 179 : Jak zmniejszyć nierówności szans edukacyjnych?Egzemplifikacje holenderskieSygn. 29363 WypożyczalniaArtykuły z prasy:1. Białecki, Ireneusz : Przedszkole-wstęp do kariery edukacyjnej / IreneuszBiałecki // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2006, nr 1, s. 3-82. Białecki, Ireneusz : Szanse na kształcenie i polityka edukacyjna : perspektywarówności i sprawiedliwości społecznej / Ireneusz Białecki // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 7, s. 10-133. Dobrzycka, Ewa : Szanse edukacyjne dzieci chorych przewlekle / EwaDobrzycka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 6, s. 32-354. Dzierzgowska, Irena : Edukacja najmłodszych jako wyrównywanie szans / IrenaDzierzgowska // „Dyrektor Szkoły”. – 2008, nr 6, s. 42-445. Famuła, Anita : Szanse edukacyjne dzieci wiejskich / Anita Famuła // „ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 8, s. 59-616. Jurewicz Monika : Poziom czytania ze zrozumieniem-uwarunkowaniaśrodowiskowe / Monika Jurewicz // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 3, s. 9-147. Kasprzak, Tomasz : Nauczyciele w opinii uczniów-wzajemna ocena / TomaszKasprzak // „Remedium”. – 2007, nr 2/3, s. 10-118. Kordziński, Jarosław : Merytokracja, czyli rzecz o równości szans / JarosławKordziński // „Dyrektor Szkoły”. – 2005, nr 9, s. 8-109. Kostka, Marzena : Wyrównywanie szans edukacyjnych / Marzena Kostka //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 8, s. 19-2110. Kowalcze, Mieczysław : V Forum Edukacyjne „Równać Szanse” / MieczysławKowalcze // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2009, nr 1, s. 51-5311. Kozińska-Bałdyga, Alina : Szkoła jest szansą dla wsi / Alina Kozińska-Bałdyga;rozm. przepr. Dominika Majek // „Dyrektor Szkoły”. – 2004, nr 9, s. 4212. Krupa Bożena : Skutki rosnącej biedy / Bożena Krupa // „Edukacja i Dialog”. –2005, nr 9, s. 45-4713. Kurasz, Anna : Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz //„Nowa Szkoła”. – 2006, nr 4, s. 46-4814. Kwieciński, Zbigniew : Wyrównywanie szans edukacyjnych. Główne strategie /Zbigniew Kwieciński // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, nr 1, s.3-715. Majek, Dominika : Wielkie „Małe szkoły” / Dominika Majek // „Dyrektor Szkoły”.– 2004, nr 9, s. 34-3516. Majewska, Alicja : Szkoły nierównych szans / Alicja Majewska // „DyrektorSzkoły”. – 2005, nr 2, s. 223


17. Mielczarek, Jadwiga : Wyrównywanie szans edukacyjnych / JadwigaMielczarek // „Życie Szkoły”. – 2007, nr 10, s. 63-6418. Murawska, Barbara : Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka / Barbara Murawska //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2007, nr 4, s. 10-2019. Napora, Elżbieta : Aspiracje młodzieży wiejskiej / Elżbieta Napora, KamilaGwizd // „Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 31-3320. Nosal, Anna : Sytuacja edukacyjna dziecka wiejskiego (na przykładzie NowejWsi) / Anna Nosal // „Nowa Szkoła”. – 2000, nr 9, s. 12-1421. Nowicka, Dorota : Uczniowie równi, uczniowie równiejsi / Dorota Nowicka //„Dyrektor Szkoły”. – 2004, nr 6, s. 1022. Ocetkiewicz, Iwona : Edukacyjny miszmasz / Iwona Ocetkiewicz // „NowaSzkoła”. – 2008, nr 1, s. 17-2423. Ochremiak, Anna : Nierówności edukacyjne problem nie tylko pedagogiczny /Anna Ochremiak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2002, nr 8, s. 3-1024. Pilch, Tadeusz : Chrońmy dzieci przed nierównością szans / Tadeusz Pilch //„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 4, s. 3-525. Pokropek, Artur : Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / ArturPokropek // „Dyrektor Szkoły”. – 2007, nr 7, s. 36-3926. Preuss- Kuchta, Lucyna : Selekcje wewnątrzszkolne w aspekcie społecznym.Uwarunkowania podziałów i doborów w klasach i do klas / Lucyna Preuss-Kruchta // „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” . – 2005, nr 4, s. 18-3027. Preuss-Kuchta, Lucyna : Ukryta selekcja-atrybut edukacji. Uczniowie wobecpodziałów i doborów w klasach szkolnych / Lucyna Preuss-Kuchta // „Edukacja.Studia. Badania. Innowacje”. – 2005, nr 2, s. 43-5028. Przybylska, Joanna : Program wyrównywania szans / Joanna Przybylska//„Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 4, s. 10-1529. Putkiewicz, Elżbieta : Społeczne nierówności edukacyjne / Elżbieta Putkiewicz,Marta Zahorska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 7, s. 9-1830. Rabczuk, Wiktor : Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji / WiktorRabczuk // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 9, s. 49-5331. Radwan, Zbigniew : Szkoła a rynek? / Zbigniew Radwan // „Dyrektor Szkoły”. –2002, nr 10, s. 5-1032. Rękawek, Anna : Wykluczeni / Anna Rękawek // „Dyrektor Szkoły”. – 2005, nr6, s. 5933. Rybarczyk, Romana : Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą /Romana Rybarczyk // „Życie Szkoły”. – 2007, nr 2, s. 49-5234. Sadura, Przemysław : Ile nierówności można zaakceptować? / PrzemysławSadura // „Głos Nauczycielski”. – 2005, nr 29, s. 835. Sierakowski, Wojciech : Wyrównywanie szans edukacyjnych / WojciechSierakowski // „Głos Nauczycielski”. – 2005, nr 1, s. 1, 636. Sławecki, Tadeusz : Stan i perspektywy oświaty na wsi / Tadeusz Sławecki //4


„Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s. 9-1137. Socha, Ryszard : Dzieci pegeerów / Ryszard Socha // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 10, s. 32-3838. Sochocki, Marcin : Szkolna segregacja / Marcin Sochocki // „Remedium”. –2006, nr 2, s. 6-739. Stróżyński, Klemens : Sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych /Klemens Stróżyński // „Nowa Szkoła”. – 2008, nr 10, s. 5-740. Strzemieczny, Jacek : „Szkoła marzeń”-główne założenia / Jacek Strzemieczny// „Dyrektor Szkoły”. – 2005, nr 7/8, s. 36-3841. Sutkowska, Mirosława : Miało być wyrównywanie szans / Mirosława Sutkowska// „Edukacja i Dialog”. – 2004, nr 2, s. 18-1942. Szczodrak, Beata : Edukacyjny walec : (nauczyciele wobec wyrównywaniaszans edukacyjnych uczniów) / Beata Szczodrak // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr1, s. 15-1743. Szymańska, Danuta : Raport o rozwoju społecznym. Dostęp do edukacji /Danuta Szymańska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1999, nr 6, s.3-844. Szymański, Mirosław : Nierówności społeczne w polskim szkolnictwie /Mirosław Szymański // „Nowa Szkoła”. – 2004, nr 1, s. 14-1845. Szymański, Mirosław : Wolność i (nie) sprawiedliwość edukacyjna / MirosławSzymański // „Nowa Szkoła”. – 2005, nr 1, s. 4-946. Śliwerski, Bogusław : Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w społeczeństwienieegalitarnym / Bogusław Śliwerski // „Nowa Szkoła”. – 1999, nr 7, s. 3-847. Tokarz, Anna : Wyrównywanie różnic / Anna Tokarz // „Edukacja i Dialog”. –2006, nr 9, s. 46-4948. Tyluś, Urszula : Kariera zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych /Urszula Tyluś // „Nowa Szkoła”. – 2003, nr 2, s. 42-4449. Tyluś, Urszula : Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego / Urszula Tyluś // „ŻycieSzkoły”. – 2008, nr 9, s. 10-1450. Walczak, Agnieszka : Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej /Agnieszka Walczak // „Dyrektor Szkoły”. – 2000, nr 7-8, s. 3-651. Wałach, Maria : Biblioteka szkoły specjalnej miejscem rewalidacji iwyrównywania szans edukacyjnych / Maria Wałach // „Poradnik Bibliotekarza”.– 2006, nr 6, s. 7-1252. Węglowska-Wojt, Maria : Co z tą segregacją? / Maria Węglowska Wojt //„Dyrektor Szkoły”. – 2005, nr 4, s. 44-4553. Wiśniewska, Barbara : Szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej / BarbaraWiśniewska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1998, nr 8, s. 13-1454. Włodkowski, Zbigniew : Szanse na wyrównywanie szans / ZbigniewWłodkowski; rozm. przepr. Lidia Jastrzębska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2008, nr 7, s. 3-65

More magazines by this user
Similar magazines