ADHD

pbw.kielce.pl

ADHD - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Kielce

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachADHDzestawienie bibliograficzne w wyborzeWykaz literatury sporządzono na podstawiezbiorów PBW w Kielcach Filii we WłoszczowieWybór i opracowanieJustyna KowalskaKielce 2012


Wydawnictwa zwarte1. Bernau, Sabine : ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć / SabineBernau. – Kraków : WAM, cop. 2007. – 182 s.Sygn. 293152. Bobula, Stanisław : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowow jego naturalnym środowisku // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red.Jadwigi Binczyckiej. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 197-203Sygn. 28417 czyt.3. Borkowska, Aneta : Oblicza impulsywności w zespole ADHD // W:Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red.nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”,2008. – S. 207-213Sygn. 28838 czyt.4. Chrzanowska, Beata : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i na--uczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska,Justyna Święcicka. – Warszawa : Difin, 2006. – 119 s.Sygn. 28574


Our special forum addresses these concerns by presenting a recent case of ethicalpractice in state-owned enterprises that is then discussed by a panel of internationallyrenownedcorporate social responsibility scholars.MCQ’s Current IssueManagement Communication QuarterlyVolume 25 Number 4 November 2011Essay in Honour of MCQ’s 25th AnniversaryHistory of Ideas in Management Communication QuarterlyDAVID ROONEY, BERNARD MCKENNA, AND JAMES R. BARKERArticlesConstructions of Leadership at the Intersection of Discourse, Power, and Culture:Jamaican Managers’ Narratives of Leading in a Post-Colonial Cultural ContextMAURICE L. HALLAn Empirical Study of Confucianism: Measuring Chinese Academic LeadershipKAIBIN XUOrganization as Communication: A Luhmannian PerspectiveDENNIS SCHOENEBORNForumSpecial Forum on State-Owned Enterprises, Corporate Social Responsibility, andOrganizational Communication.Guest Forum Editors: Juliet Roper and James R. BarkerForum Introduction: State-Owned Enterprises, Corporate Social Responsibility, andOrganizational Communication.JULIET ROPER AND JAMES R. BARKERState-Owned Enterprises: Issues of Accountability and LegitimacyJULIET ROPER AND MICHELE SCHOENBERGER-ORGADState-Owned Enterprises: A Corporatization of Governments?METTE MORSINGState-Owned Enterprises: Pursuing Responsibility in Corporate SocialResponsibilityPEGGY H. CUNNINGHAMState-Owned Enterprises: CSR Solution or Just Another Bump in the RoadROBERT L. HEATHComing in Our Next IssueVolume 26 Number 1 February 2012Thought Leadership SeriesAnswering Five Key Questions about Workplace Bullying: How CommunicationScholarship Provides Thought Leadership for Transforming Abuse at WorkPAMELA LUTGEN-SANDVIK AND SARAH J. TRACYManagement Communication Quarterly About the journal The Editorial Board Manuscript submission 4


512. Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowaniaw klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. –Kraków : „Impuls”, 2007. – 140 s.Sygn. 28400 czyt.13. Pentecost, David : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktycznestrategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / DavidPentecost. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005. – 144 s.Sygn. 2741114. Portmann, Rosemarie : ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa :istota zagadnienia / Rosemarie Portmann. – Kielce : „Jedność”, cop.2006. – 44 s.Sygn. 2757915. Sakowicz-Boboryko, Agnieszka : Działania na rzecz integracjiuczniów z ADHD w środowisku rówieśników szkolnych // W: Edukacyjnekonteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / pod red. KrystynyKusiak, Ilony Nowakowskiej-Buryły, Renaty Stawinogi. – Lublin : WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 430-439Sygn. 29337 czyt.16. Wiącek, Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wiekuprzedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariuszezajęć / Renata Wiącek. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 93, [1] s.Sygn. 2741217. Wolańczyk, Tomasz : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej /Tomasz Wolańczyk, Tomasz Srebnicki // W: Uczniowie z chorobamiprzewlekłymi / red. nauk. Barbara Wojnarowska. – Warszawa : Wyd. NaukowePWN, 2010. –S. 284-292


724. Damian, Magdalena : Strategie postępowania w leczeniu ADHD /Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // „Wychowawca”. – 2011,nr 10, s. 14-1825. Dąbrowska, Joanna : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci /Joanna Dąbrowska, Ewa Kwiatkowska // „Wychowanie na co Dzień”. –2004, nr 7-8, wkładka metodyczna s. VII-VIII26. Droździewicz, Krystyna : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo : zestawieniebibliograficzne / Krystyna Droździewicz // „Poradnik Bibliotekarza”.– 2006, nr 9, s. 38-4127. Florek-Płaczek, Anna : Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowychi gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym(na przykładzie Tarnowa i regionu tarnowskiego) / Anna Florek-Płaczek,Aneta Grochowska, Maria Mika // „Wychowanie na co Dzień”. – 2009, nr6, s. 25-2828. Geletta-Mac, Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / IzabelaGeletta-Mac // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2008, nr 6, s. 18-2229. Graczyk, Agnieszka : Dziecko z ADHD / Agnieszka Graczyk // „Wychowawca”.– 2011, nr 10, s. 3030. Glinka, Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe / Anna MagdalenaGlinka // „Życie Szkoły”. – 2004, nr 1, s. 45-4731. Grzywniak, Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudnościszkolne / Celestyna Grzywniak // „Życie Szkoły”. – 2000, nr 6, s. 334-33832. Hanć, Tomasz : Biologiczne podłoże ADHD / Tomasz Hanć // „Reme--dium”. – 2006, nr 7-8, s. 56-5733. Hanć, Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe / Tomasz Hanć// „Remedium”. – 2006, nr 4, s. 30-3134. Hanć, Tomasz : Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / TomaszHanć // „Remedium”. – 2006, nr 10, s. 28-29


835. Hanć, Tomasz : Wróżenie z etykiety diagnostycznej / Tomasz Hanć //„Remedium”. – 2007, nr 2-3, s. 58-5936. Hawrylewicz, Karolina : Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnejprzez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // „Wychowaniena co Dzień”. – 2010, nr 1-2, s. 21-2637. Hebel, Małgorzata : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / MałgorzataHebel // „Życie Szkoły”. – 2005, nr 10, s. 16-2038. Irla, Karolina : Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // „Wychowawca”.– 2011, nr 10, s. 20-2139. Jaskułowska, Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa – opis i analizaprzypadku / Ewa Jaskułowska // „Nowa Szkoła”. – 2003, nr 10, s. 12-1440. Klaś, Kinga : Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji. Cz. 2 / KingaKlaś // „Remedium”. – 2003, nr 6, s. 1341. Klaś, Kinga : Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji. Cz. 3 / KingaKlaś // „Remedium”. – 2003, nr 7-8, s. 2542. Klaś, Kinga : Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji. Cz. 4 / KingaKlaś // „Remedium”. – 2003, nr 9, s. 1343. Kowalik-Olubińska, Małgorzata : Nadpobudliwość psychoruchowa udzieci – problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska // „Wychowaniena co Dzień”. – 2005, nr 7-8, s. 27-3044. Krawiec, Wiesława : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo/ Wiesława Krawiec, Anna Szadkowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 2003, nr 2, s. 21-2245. Kubiak, Hanna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym / Hanna Kubiak //„Polonistyka”. – 2007, nr 9, s. 44-48


1057. Skórzyńska, Małgorzata : Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadru-chliwością(ADHD) / Małgorzata Skórzyńska // „Szkoła Specjalna”. –2003, nr 5, s. 280-28758. Słowikowska, Teresa : Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska //„Nowa Szkoła”. – 2008, nr 2, s. 23-2559. Stefaniak, Monika : Na koniu do sprawności – zdrowotne walory hipoterapii/ Monika Stefaniak, Renata Śleboda // „Wychowanie Fizycznei Zdrowotne”. – 2008, nr 7, s. 13-1660. Szulska-Wyrwa, Ewa : Kuba dziecko nadpobudliwe / Ewa Szulska--Wyrwa // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2003, nr 7, s. 419-42161. Trojan, Elżbieta : ADHD – wybór bibliografii / Elżbieta Trojan // „Pro--blemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2010, nr 5, s. 61-6462. Truś, Daria : Propozycja zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowow młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // „Wychowanie na coDzień”. – 2010, nr 3, wkładka s. VII-VIII63. Turbiarz, Iwona : Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD / IwonaTurbiarz // „Remedium”. – 2006, nr 1, s. 30-3164. Turbiarz, Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracyz dziećmi z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // „Remedium”. – 2006, nr6, s. 10-1165. Wielowiejska-Comi, Irena : Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwościdziecka? / Irena Wielowiejska-Comi // „Remedium”. – 2003, nr 7-8,s. 2466. Wielowiejska-Comi, Irena : Praca z klasą wspierająca ucznia z ADHD/ Irena Wielowiejska-Comi // „Remedium”. – 2003, nr 9, s. 1267. Wolańczyk, Tomasz : Pociągi nie będą czekać … / Tomasz Wolańczyk,rozm. przepr. Julia Pokinko // „Nowa Szkoła”. – 2003, nr 10, s. 4-8

More magazines by this user
Similar magazines