Literackie portrety dzieci i młodzieży

pbw.kielce.pl

Literackie portrety dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

2Literatura podmiotu1. Asnyk, Adam : Poezje wybrane / Adam Asnyk ; wybrał i wstępem opatrzyłPaweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1978. – S. 123-124 : „Do młodych”Sygn. 137619 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej2. Christiane F. : My, dzieci z dworca ZOO / Christiane F. ; z zapisu magnetofonowegopodali do dr. Kai Hermann i Horst Rieck ; przeł. [z niem.]Ryszard Turczyn. – Warszawa : „Iskry”, 1987. – 221, [3] s.Sygn. 191308-191309 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej3. Konopnicka, Maria : Nasza szkapa : [nowela] ; wstęp Krystyna Kuliczkowska.– Warszawa : Czytelnik, 1971. – 46, [2] s.Sygn. 84708-84712 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej4. Mickiewicz, Adam : Dziady cz. II, IV i I / Adam Mickiewicz. – Warszawa: „Czytelnik”, 1968. – 154, [5] s.Sygn. 218555 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5. Mickiewicz Adam : Dziady część III / Adam Mickiewicz ; posł. i przypisyJanina Wieczerska-Zabłocka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1984. – 237 s. – (Nasza Biblioteka)Sygn. 173420-173422, 177433 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej6. Mickiewicz, Adam : Wiersze / Adam Mickiewicz. – Warszawa : InstytutWydawniczy Związków Zawodowych, 1986. – S. 25-27 : „Oda do młodości”Sygn. 184426 Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines