Literackie portrety dzieci i młodzieży

pbw.kielce.pl

Literackie portrety dzieci i młodzieży - Pedagogiczna Biblioteka ...

624. Kulczycka-Saloni, Joanna : Związki literatury z kulturą epoki : pozytywizm.Cz. 3 Maria Konopnicka (1942-1910) / Joanna Kulczycka-Saloni// „Język Polski w Szkole”. – 1983/1984, z. 3, s. 5-13[„Urbanowa”, „Dym”, „Nasza szkapa”]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejMickiewicz, Adam „Dziady część II, IV”25. Adam Mickiewicz : Dziady / oprac. Krzysztof Masłoń. – Warszawa :Dom Wydawniczy „Jota”, 1990. – 47, [1] s. – (Przewodnik po Lekturach)Sygn. 207449 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. M 209006-209007 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Lektury bez tajemnic [Cz. ] 1 / oprac. Michał Kuziak ; aut. rozdz. MichałKuziak [et al.]. – Kraków : „Znak”, 1999. – S. 67-75 : Dziady wileńskokoweńskieAdama Mickiewicza, obrzęd romantycznySygn. 228094 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 228262 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej27. Janion, Maria: IV cześć „Dziadów” i wczesnoromantyczny „Dziadów”bohater egzystencji / Maria Janion, Maria Żmigrodzka // „Pamiętnik Literacki”.– 1987, nr 1, s. 3-13Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej28. Cieśla-Korytowska, Maria : Dziady Adama Mickiewicza / Maria Ciesla-Korytowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1995. – 183, [1] s. – (Biblioteczka Analiz Literackich)Sygn. 218053 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 218111, 218119 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

More magazines by this user
Similar magazines