Odzyskanie niepodległości - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Odzyskanie niepodległości - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!Lecz czymś największym, czym byćmożna: Sobą! 1Leopold StaffWstępNiniejsza bibliografia została opracowana w związku z przypadającąw tym roku 90. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.Przedstawiony materiał został zebrany na podstawie:• Przewodnika Bibliograficznego za lata 1973-2008,• Bibliografii Zawartości Czasopism za lata 1996-2008,• Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1990-1995,• Bibliografii Kielecczyzny za lata 1945-1964,• Bibliografii Województwa Kieleckiego za lata 1982-1985,• Kartoteki Regionalnej Działu Informacyjno-BibliograficznegoPedagogicznej Bibiblioteki Wojewódzkiej Kielecczyzna – historia– okres 1864-1918 oraz 1918-1939,• Kartoteki Metodycznej Działu Informacyjno-BibliograficznegoPedagogicznej Bibiblioteki Wojewódzkiej – Imprezy szkolnei świetlicowe,• Bazy on-line Edukacja – artykuły Dolnośląskiej Biblioteki1Wstań, Polsko moja! : poezje z lat 1914-1918 / oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. – S.173

More magazines by this user
Similar magazines