Ród Nekanda-Trepka - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Ród Nekanda-Trepka - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachRód Nekanda-Trepka:genealogiazestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieEwa LewickaKielce 2012


Książki1. Jankowiak, Hanna (1970- ) : Dzieje polskiego rodu szlacheckiego Nekanda-Trepkówherbu Topór / Hanna Jankowiak ; [oprac. graf. Piotr Jarecki].– [Bydgoszcz] : Agencja Reklamowa Grapfit, cop. 2004. – 112 s. :il. – Bibliogr.Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach2. Małachowski, Piotr Nałęcz (ca 1730-1799) : Zbiór nazwisk szlachtyz opisem herbów własnych familiom zostającym w Królestwie Polskim,i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony,poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany. – Lublin :Drukarnia J.C.K. Mci u XX Trynitarzów, 1805. – S. 310 : Nekanda herbuTopor ; S. 785 : Topor HerbSygn. 181357 S Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach[Dostępne także w wersji elektronicznej: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=381&from=FBC]3. Niesiecki, Kasper (1682-1744) : Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodówurzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. T. 9. – Lipsk :Nakł. i dr. Breitkopfa i Hertela, 1842. – S. 115-116 : Trepka herbu ToporSygn. 148918 S Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach[Dostępne także w wersji elektronicznej: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=166&from=FBC]


615. Zmarł nestor polskich spawalników // „Biuletyn Instytutu Spawalnictwaw Gliwicach”. – 2003, nr 6, s. 28[Nekanda-Trepka, Leszek – nekrolog]16. Żyżka, Danuta : Profesor Edmund Nekanda Trepka (1880-1964) / DanutaŻyżka // „Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej”. – Z. 5 (2007),s. 7-12


Dokumenty elektroniczne17. Genealogia polska [Dokument elektroniczny] [online]. – Tryb dostępu:http://www.genealogiapolska.pl/[Dostęp: 23 listopada 2011]18. Geograficzny podział nazwisk „Nekanda-Trepka” w Polsce [Dokumentelektroniczny]. – Tryb dostępu: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/nekanda-trepka.html[Dostęp: 23 listopada 2011]19. Jan Nekanda-Trepka h. Topór [Dokument elektroniczny]. – Tryb dostępu:http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.153868[Dostęp: 23 listopada 2011]20. Joanna Nekanda-Trepka (urodzona z „grubsza” w roku 1730) [Dokumentelektroniczny]. – Tryb dostępu: http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.53992[Dostęp: 23 listopada 2011]21. Nekanda-Trepka Janusz Władysław – 1920/11 ppor. 3. bn. ckm. KW(Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich 1942-1945) [Dokument elektroniczny].– Tryb dostępu: http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=42&sub=651[Dostęp: 23 listopada 2011]


822. Oleszczyński, Antoni (1794-1879) : Lettre initiale d’un manuscrit polonde la bibliot de Załuski : Sigismondus Primus misit Smolenscio Trepkam,militem polonum, ut Michaelem Glinski [...] [Dokument ikonograficzny]. –Tryb dostępu http://www.polona.gov.pl/dlibra/doccontent2?id=6470&from=editionindex&from=$%7BsearchType%7Dsearch&dirids=1&lang=pl[Dostęp: 23 listopada 2011]23. Tadeusz Henryk Marian Nekanda-Trepka h. Topór [Dokument elektroniczny].– Tryb dostępu : http://www.sejm-wielki.pl/b/9.297.277[Dostęp: 23 listopada 2011][Strona z drzewem genealogicznym rodu Trepka od potomka uczestnikaSejmu Wielkiego]24. Trepka, Józef Nekanda (1861-1926) : Najnowszy zwięzły przewodnikpo Krakowie : z planem miasta i wieloma ilustracjami [Dokument elektroniczny]/ Józef Nekanda Trepka. – 5 wyd. uzup. – Kraków : WydawnictwoKsięgarni Salonu Malarzy Polskich, 1934. – Tryb dostępu: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=29726&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl[Dostęp: 23 listopada 2011]25. Załuski : Sigismondus Primus misit Smolenscio Trepkam, militem polonum,ut Michaelem Glinski [...], [1832-1843] [Dokument ikonograficzny][Inicjał L ze sceną wydobywania zeznań od Stanisława Trepki]. – Trybdostępu: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6470&dirids=1[Dostęp: 23 listopada 2011]


Wzmianki o współczesnych pisarzach,twórcach o nazwisku Nekanda-Trepka26. Gurney, Timothy Russel : Zmęczenie konstrukcji spawanych / T.R. Gurney ; tł. z ang. i adapt. Leszek Nekanda-Trepka. – Warszawa :Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973. – 354, [2] s. : il., wykr. – Bibliogr.27. Kozińska, Bogdana : Zamek w Koźminie. Cz. 1, Dzieje budowlane /[aut. tekstów Bogdana Kozińska, Janusz Nekanda-Trepka, Tadeusz Poklewski-Koziełł]; pod red. T. Poklewskiego-Koziełł i J. Nekanda-Trepki ;Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN, 1994 (Łódź : „Oficyna Bibliofilów”).– 112, [4] s., [10] s. tabl. : 1: il., fot., 2 mapy, 2 pl., rys. – (ActaArchaeologica Lodziensia 0065-0986 ; nr 38)28. Madej, Alina : Zwyczajne dobro w epoce Holocaustu / Alina Madej //„Zeszyty Telewizyjne”. – R. 3, nr 10 (2005), s. 85-87[Zawiera rec. filmu: Łyżeczka życia / reż. Michał Nekanda-Trepka]29. Nekanda-Trepka, Ewa : Rozmowa z Ewą Nekandą-Trepką – StołecznymKonserwatorem Zabytków / rozm. przepr. Wojciech Przybyszewski// „Spotkania z Zabytkami”. – [R.] 33, nr 12 (2009), s. 2-330. Nekanda-Trepka, Janusz : Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennymw Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. / Janusz


10Nekanda-Trepka // „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie”.– R. 1 (2006), s. 87-10431. Nekanda-Trepka, Maria : Ludwik Abramowicz -Niepokójczycki – redaktor„Przeglądu Wileńskiego” // W : Ostatni obywatele Wielkiego KsięstwaLitewskiego / red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik. – Lublin,2005. – S. 49-5732. Nekanda-Trepka, Patryk : Wpływ kryzysu finansowego w Rosji na sytuacjęgospodarczą Polski / Patryk Nekanda-Trepka // „Firma i Rynek”. –2000, nr 2, s. 26-2833. Szpoper, Dariusz : Krajowość ab ovo : wokół artykułu Marii Nekanda--Trepczyny pt. „Krajowcy” / Dariusz Szpoper // „Lithuania”. – 2000, nr 2,s. 97-107[Działalność na rzecz budzenia świadomości narodowej wśród mieszkańcówdawnego Księstwa Litewskiego w I połowie XX wieku]34. Uchwała nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawaniaprawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty orazprowadzenia rejestru lekarzy / [oprac. wyd. Małgorzata Brzozowska, ŁadysławNekanda-Trepka]. – Warszawa : Naczelna Izba Lekarska, 2004.–152 s.35. Zamek w Koźminie. Cz. 2, Źródła / [aut. tekstów Bogdana Kozińska etal.] ; pod red. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł i Janusza Nekanda-Trepki; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN, 1995. – 109 s., [4] k.tabl. złoż. : il., pl. – (Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986 ; nr 39)

More magazines by this user
Similar magazines