literatura pomocnicza do nauki historii dla uczniów szkół ... - Kielce

pbw.kielce.pl

literatura pomocnicza do nauki historii dla uczniów szkół ... - Kielce

LITERATURA POMOCNICZA DO NAUKI HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁPODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW1. Buczek-Płachtowa B.: Od kamienia do Ŝelaza. – Wwa, 1972(91321, 91629)2. Buczek-Płachtowa B.: Na szlaku złota północy. – Wwa, 1984(175627, 40668-7, 3489b/p)3. Casson L.: PodróŜe w staroŜytnym świecie. – Wrocław, 1981 (157202-3)4. Centkowska E.: Na tajnych kompletach (historia szkolnictwa 1939-45). – Wwa,1974(114664, 114140)5. Centkowska E.: Ostatni monarcha. Opowieść o Stanisławie AuguściePoniatowskim. – Wwa, 1988(143907-8, 199790)6. Centkowski J.: Niezłomny władca Władysław Łokietek. – Wwa, 1977 (138966-7)7. Centkowski J.: Spotkanie z historią (86592-9)8. Gąsowski J.: Dzień w kraju Mieszka. – Wwa, 1968(87497, 57675, 3250b/p9. GiełŜyński W.: Zwycięstwo pod Grunwaldem. – Wwa, 1973(106551)10. Głosik J.: Gród nad jeziorem. – Wwa 1990(209389)11. Głosik J.: Przygooda z archeologią. – Wwa, 1988(195269-70)12. Głosik J.: W kręgu Światowita. – Wwa, 1979(148184)[Mitologia – Słowianie]13. Głosik J.: Zapiski biskupskie. – Wwa, 1983(170603)14. Hryniewicz M.: Bitwa pod Wiedniem. – Wwa, 1991(71867, 72274, 168589, 116387)15. Hryniewicz M.: Na dworze króla –Słońce. – Wwa, 1990(206639-40)16. Hryniewicz M.: Na Zygmuntowskim dworze. – Wwa, 1980(186948, 151159-60)17. Jasienica P.: Ostatnia z rodu [Anna Jagiellonka]. – Wwa, 1988 (199488, 122247,50932)18. Jasienica P.: Polska Jagiellonów. – Wwa, 1983(168592-3, 150183, 33083, 32585, 44800)19. Jasienica P.: Polska Piastów. – Wwa, 1989(201040, 167511-12, 148616, 45820)20. Jelicz A.: śycie codzienne w staroŜytnym Krakowie. – Wwa, 1966 (46274)21. Kosman M.: Potop szwedzki. – Wwa, 1975(185702, 118264)22. Kosman M.: Jagiełło królem Polski. – 1973(190337, 106550, 76235)23. Kosman M.: Królowa Bona. – Wwa, 1971(82934-5)24. Kosman M.: Litwa pierwotna – mity, legendy, fakty. – Wwa, 1989 (202626-7)25. Kosman M.: Na tropach bohaterów „KrzyŜaków”. – Wwa, 1995 (220368)


26. Kosman M.: Na tropach bohaterów „Trylogii”(187357-8, 43370-1, 66436-7)27. Kosman M.: Nowinki, spory i zbory : z dziejów polskiej reformacji. – Wwa, 1981(156956-7)28. Kosman M.: Ogniem i mieczem : prawda i legenda. – Poznań, 1990 (226042)29. Kosman M.: Pomiara włóczna. Opowiadanie o królowej Bonie. – Wwa, 1971(82021, 82035-6)30. Kosman M.: Skrzetuski w historii i legendzie. – Poznań, 1989 (200993-4)31. Kosman M.: Wielki ksiąŜę Witold. – Wwa 1967(51256-7)32. Kosman M.: Władysław Jagiełło. – Wwa, 1968(65629-30)33.Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko. – Wwa, 1973(26573, 26547, 26549)34. Lisowska-Niepokólczycka A.: Giermek rycerza Zawiszy. – Wwa, 1989(187370, 118287)35. Lisowska-Niepokólczycka A.: Wielki król (o Kazimierzu Wielkim). – Wwa, 1976(13169836. Machnicki J.: Przewrotna historia. – Kielce. – Cz. 1 : do 1572 r. – 1999(227933); Cz.2 : 1573-1795. - 200037. Moulin L.: śycie codzienne zakonników w średniowieczu. – Wwa, 1986(225533, 183663-4)38. Nowiński K.: Obrona Głogowa. – Wwa, 1974(185596-7)39. RoŜek M.: Złoty wiek. – Kraków, 1991(210153-4)40. RoŜek M.: W cieniu katedr i zamków. – Kraków, 1988(201240-1)41. Słabcyński W.: Polscy podróŜnicy i odkrywcy. – Wwa, 1988(200146, 987884-6)42. Syta A.: W blasku napoleońskich orłów. – Wwa 1977(135180, 186414-15)43. Szostakowski S.: O Mikołaju Koperniku. – Wwa, 1971(86396-400)44. Szostakowski S.:Hołd pruski. – Wwa, 1968(186888, 116140, 66531, 67890)45. Szostakowski S.: O Edwardzie Dembowskim. – Wwa 1969(70851-2, 71511, 31678-9, 39179)ZAGADKI HISTORYCZNE1. BIENIARZÓWNA J.: 500 zagadek historycznych. – Wwa, 1974 (111117-8, 22491,22332)2. JURYŚ R.: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Zagadki z historii. – Wwa, 1966 (44306-8)3. KOŁACZKOWSKA U.: 500 zagadek z historii sztuki. – Wwa, 1962 (33620, 66938)4.LIPIŃSKA J.: 500 zagadek o staroŜytnym Egipcie. – Wwa. 1969 (73719-20, 73792)5. KOPCZEWSKI J.S., Samsonowicz H.: Było nie było? Wesoła encyklopediahistoryczna. – Wwa, 1961. – Zbiór zagadek historycznych (28064-66, 28738-9)


6. LANOWSKA J.: 500 zagadek antycznych. – Wwa, 1966(69582-3)7. ORŁOWSKI B.: 500 zagadek z historii techniki. – Wwa, 1965(38400)8. PSKADŁO A.: 500 zagadek z epoki renesansu. – Wwa, 1975 (122731)9. WIDACKI J.: Detektywi na tropach zagadek historycznych. – Katowice, 1988(198916-17)W nawiasach okrągłych podano sygnatury PBW w KielcachOpracowała BoŜena LewandowskaKielce, 2002 r.

More magazines by this user
Similar magazines