Zawodowe szkolnictwo muzyczne - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Zawodowe szkolnictwo muzyczne - Pedagogiczna Biblioteka ...

Zawodowe szkolnictwo muzyczne w Polsce po II wojnie światowej :zestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanie Ewa LewickaKielce, kwiecień 2012 r.Korekta: Beata WarmuzekSkróty:PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w KielcachUJK – Uniwersytet Jana KochanowskiegoI. Opracowania ogólne1. Drobner, Mieczysław : Wspomnienia o początkach życia muzycznego wPolsce Ludowej : 1944-1946 / Mieczysław Drobner ; [rys. wykonał StefanDrobner]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985. – 149, [3] s., [1]k. portr. : il.Sygn. 177225 Wypożyczalnia PBWSygn. 177226 Wypożyczalnia PBWBiblioteka Główna UJK2. Gabryś, Jerzy : Polskie szkolnictwo muzyczne w latach 1945-1970 / JerzyGabryś ; Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. Katedra EdukacjiMuzycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Chopina,1999. – 99, [1] s.3. Grochowska, Dorota : Audycje muzyczne : projekt programu nauczania dlaPSM I stopnia / Dorota Grochowska. – Lublin : Polihymnia, 2002. – 34 s.4. Janczewski, Zbigniew : System rekrutacji do szkoły muzycznej I stopnia /Zbigniew Janczewski ; Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku. –Gdańsk : Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1978. – 206 s. : il. – (PraceSpecjalne / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku ; 14). – Bibliogr.s. 181-186Czytelnia Pedagogiczna UJK5. Jankowski, Wojciech : Polskie szkolnictwo muzyczne : geneza i ewolucjasystemu / Wojciech Jankowski ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopinaoraz Centrum Edukacji Artystycznej. – Warszawa : Akademia Muzyczna,2002. – 117 s. – Bibliogr.6. Kongres Upowszechniania Kultury Muzycznej, Warszawa, 17-18 grudnia 1979: stenogram obrad. Cz. III, Szkolnictwo muzyczne / [Ministerstwo Kultury iSztuki et al.]. – Warszawa : [s. n., 1980]. – 134 s.Biblioteka Główna UJK7. Kształcenie instrumentalistów i wokalistów : stan i problemy : materiały zkonferencji naukowej w Radziejowicach w dniach 27-29 listopada 1990 r. /


31. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie : 1945-1995 / [oprac. CelinaGiełażyn et al. ; red. Zofia Makowska, Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła]. –Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1995. – 46 s. : fot.(w tym kolor.), portr., wykr.Dolny Śląsk32. XXX-lecie szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku, Wałbrzych, 18-19 X1975. – Wałbrzych : [s.n.], 1975. – 24 s.Gdańsk33. Zeszyty Naukowe. 16 : Suplement, 30 lat PWSM w Gdańsku 1947-1977 /Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku. – Gdańsk : PaństwowaWyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1977. – 147 s. : il., nuty. – (ZeszytyNaukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku ; 16 :Suplement)Gdynia34. Gdynia muzyczna : fragmenty panoramy 70-lecia : 1926-1996 / [red. JanuszKrassowski et al. ; aut. Wiesława Anczykowska-Wysocka et al.] ; AkademiaMuzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. – Gdańsk : WydawnictwoAkademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 1997. – 199 s. : il. – Bibliogr.przy niektórych pracach. – (Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski ; nr 8)Muzyka polska - historia - 20 w.Szkolnictwo muzyczne - Polska - 20 w.Gdynia (woj. pomorskie) - muzyka - 20 w.Gdynia (woj. pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 20 w.Głogów35. XXV [Dwadzieścia pięć] lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia : (1971-1996) / [oprac. Bogusława Nowakowska]. – Głogów : Państwowa SzkołaMuzyczna. – 28 s. : fot., portr.Grajewo36. Curyło, Grzegorz : 30 lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopniaw Grajewie - zarys monograficzny / Grzegorz Curyło. – Grajewo :Towarzystwo Przyjaciół 9 pSK, 2005. -70, [1] s. : fot. kolor.Grudziądz37. Dziesięć lat pracy Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu 1952-1962 /[oprac. Komitet Redakcyjny Obchodu X-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej wGrudziądzu]. – [S.l. : s.n.], 1962. – 23, [1] s. : il.


Oleśnica73. 40 lat szkolnictwa muzycznego w Oleśnicy : 1947-1987 / pod red. JózefaOstapowicza. – [S.l. : s.n., 1987] (Wrocław : Zakład Graficzny Poczty iTelekomunikacji). – 55, [1] s. : fot., 2 rys.74. X lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnicy : program imprez. – [S. l. : s.n., 1976?]. –[16] s. : il.75. 35 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina wOleśnicy / [red.: Barbara Górecka, Ewa Stępień-Włuczkowska, HelenaOstapowicz ; zdj.: Jerzy Kluziak, Kamil Bartnik, Sławomir Głuchowski]. –Oleśnica : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina, 2001. –58 s. : il.Olsztyn76. 35-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. – Olsztyn :Państwowa Szkoła Muzyczna, 1980. – 48 s. : il. portr. 1 tab.Opole77. Kościów, Zbigniew : Życie muzyczne w województwie opolskim / ZbigniewKościów ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego,1990. – 90 s. : faks., fot., portr.78. 50-lecie Opolskiej Szkoły Muzycznej : 1947-1997 / [oprac. tekstów i red.Małgorzata Kowalska]. – Opole : [Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia],1997. – 103 s. : fot., portr., rys.Oświęcim79. XXX-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. KarolaSzymanowskiego w Oświęcimiu. – [Oświęcim : Państwowa Szkoła Muzyczna],1979. – 15, [1] s. : 4 il., 1 portr.Piotrków Trybunalski80. Kuciapiński, Marek Jan : Edukacja i upowszechnianie kultury muzycznej wPiotrkowie Trybunalskim w latach 1945-1989 / Marek Jan Kuciapiński ;Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Nauk Pedagogicznych. – PiotrkówTrybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii UniwersytetuHumanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 415, [3] s. : il.Biblioteka Główna UJKCzytelnia Pedagogiczna UJK


Płock81. 25-lecie Szkoły Muzycznej w Płocku / [red. Marcin Kamiński] ; PaństwowaSzkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Płocku. –Płock : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia KarolaSzymanowskiego, 1970. – 27, [2] s. : il.Pomorze82. Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach / Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy ; pod redakcją Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznejim. F. Nowowiejskiego, 2007. – 188 s. : il. – (Prace Zbiorowe AM ; nr 25)Poznań83. Czterdziestolecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu : 1920-1960. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1962. – 140, [1] s. : fot.84. X lat pracy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu: 1946-1956 : jednodniówka. – Poznań : nakł. Komitetu Organizacyjnego 10-lecia PSM, 1956. – 31, [1] s. : il.85. 90 lat Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu :inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011, Aula Nova, 16 października2010 : uroczystość nadania doktoratu Honoris causa Wiesławowi Ochmanowi/ [oprac. i red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska]. – Poznań :Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, 2010. – [20] s. : il.kolor.86. 85 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 1920-2005 :do dokumentacji 1999-2005 / oprac. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska,Janina Tatarska. – Poznań : Ars Nova, 2005. – 96 s. : il. kolor.87. 50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu : 1920-1970 /[komitet red. Stanisław Chudak et al.]. – Warszawa ; Poznań : PaństwoweWydawnictwo Naukowe, 1973. – 205 s. : il., fot., portr.Biblioteka Główna UJK88. Poznańskie szkoły artystyczne : jednodniówka / kolegium red. Józef Bieniek,Zbigniew Pawlak, Andrzej Saturna. – Poznań : Wydaw. Artystyczno-GraficzneRSW "Prasa, Książka, Ruch", 1974. – 49, [25] s., 5 s. tabl. : il., tab.89. Wojciechowska, Bogna : Nasz pan dyrektor Witold Rogal : opowieść o twórcyPaństwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu / Bogna Wojciechowska. –Poznań : staraniem Anastazji z Rogalów Laskowskiej oraz aut. : "Vis", 2001. –162, [1] s., [24] s. tabl. : il., nuty


Przemyśl90. Jubileusz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego wPrzemyślu : [1954-2004] : 50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, 40lat Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, 26 lat Państwowej SzkołyMuzycznej Stopnia Podstawowego, 20 lat Państwowej Szkoły MuzycznejStopnia Licealnego / [zespół red. Dariusz Baszak et al.]. – Przemyśl :Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki : Zespół Państwowych SzkółMuzycznych, 2004. – 234 s., [23] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.)Rybnik91. 50 lat szkół muzycznych w Rybniku / [Maria Warchoł]. – [Rybnik : PaństwowaSzkoła Muzyczna], 1984. – 16 s. : fot., portr.Rzeszów92. 25 lat Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie : [1953-1978 /Zespół Szkół Muzycznych]. – [Rzeszów : s.n.], 1978. – 14, [1] s. : il.93. Jubileusz sześćdziesięciolecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imieniaFryderyka Chopina w Rzeszowie. – Rzeszów : Zespół Szkół Muzycznych Nr 2im. W. Kilara : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2004. – 151 s. : il. (w tym kolor.),portr., err.Stalowa Wola94. Ogólnopolskie Konkursy im. Janiny Garści dla uczniów szkół muzycznychstopnia podstawowego, Stalowa Wola. – Stalowa Wola : Państwowa SzkołaMuzyczna I i II stopnia ; Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2000]. – 42,[1] s. : fot.Biblioteka Główna UJKSzczecin95. Kozłowski, Kazimierz : Kształtowanie się środowisk artystycznych wSzczecinie (1945-1959) / Kazimierz Kozłowski ; Instytut Zachodni. – Poznań ;Szczecin : Instytut Zachodni : przy współpr. z Wojewódzką i Miejską BibliotekąPubliczną w Szczecinie, 1983. – 187, [1] s., [8] s. faks.Sygn. 173527 Wypożyczalnia PBW96. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego wSzczecinie : 50 - lat edukacji muzycznej w Szczecinie : 1946-1996 / [oprac.Ewa Hozer]. – Szczecin : Państwowa Szkoła Muzyczna, 1996. – 51 s. : fot.,portr.97. Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa artystycznego i społecznych ogniskartystycznych w województwie szczecińskim. – Szczecin : Urząd Wojewódzki,1978. – 4, II, 23, [4] s. : il. 2 mapy, tab.


Świebodzin98. XX lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. ZygmuntaNoskowskiego w Świebodzinie / [red. Gustaw Łapszyński i Jerzy Roliński]. –Świebodzin : Państwowa Szkoła Muzyczna, [1992]. – 19, [1] s. : fot., portr.99. 10 lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie /[red. Gustaw Łapszyński]. – Świebodzin : Państwowa Szkoła Muzyczna,[1981]. – 24 s. : fot., portr.Tarnowskie Góry100. 45 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego JanaPaderewskiego w Tarnowskich Górach / [red. Maria Jankowska]. –Tarnowskie Góry : Państwowa Szkoła Muzyczna, 1992. – 39 s. : fot., portr.101. 50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J.Paderewskiego w Tarnowskich Górach : księga jubileuszowa 1947-1997 /[oprac. i teksty autorskie Maria Jankowska]. – Tarnowskie Góry : PaństwowaSzkoła Muzyczna, 1997. – 107 s. : fot. (w tym kolor.), nuty, portr.Toruń102. Gawrońska, Ewa : Szkolnictwo muzyczne Torunia w latach 1921-1960 /Ewa Gawrońska. – Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. – 202 s. – Bibliogr. s.167-169Czytelnia Pedagogiczna UJK103. 90 lat szkół muzycznych w Toruniu : 1921-2011 / [red. ElżbietaSzczurko] ; Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.– Toruń : Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, 2011. – 219s. : il. kolor. – Bibliogr. przy niektórych pracach104. 80 lat szkół muzycznych w Toruniu : [1921-2001] / [red. BarbaraMatusiak, Elżbieta Szczurko, Krystyna Tubaja]. – Toruń : Zespół SzkółMuzycznych im. K. Szymanowskiego, 2001. – 95 s. : fot. – Bibliogr. s. 37-38oraz przy niektórych biogramachWarszawa105. Demska-Trębacz, Mieczysława : Dla dobra i chwały muzyki polskiej : zprzeszłości i teraźniejszości warszawskiej uczelni muzycznej / MieczysławaDemska-Trębacz. – Warszawa : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,cop. 2011. – 311, [4] s. : il. kolor.106. Monografia jubileuszowa 1946-1996 [Państwowej Szkoły Muzycznej Istopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego : 50 lat działalności] / PaństwowaSzkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego. – Warszawa :


Państwowa Szkoła Muzyczna, 1996. – 34, [1] s. : 1 fot. ; 21 cm + koncertjubileuszowy : [program] : 4 s.107. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiegow Warszawie : monografia jubileuszowa 1946-2006 / [zespół red. BeataNiepiekło et al.]. – Warszawa : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H.Wieniawskiego : Wydawnictwo Didasko, 2006. – 117, [2] s. : il.108. 50 lat Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie / [zespół red.Anna Radziwonowicz, Magdalena Radziejowska, Danuta A. Wilczak] ;Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. –Warszawa : PSM, 1996. – 218, [2] s. : faks., fot., nuty, portr., err.109. Pierwsza szkoła umuzykalniająca w powojennej Warszawie : na 50-lecie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jankowskiego i AdamaZemły ; Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Oskara Kolberga wWarszawie. – Warszawa : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im.Oskara Kolberga, 1999. – 217 s. : faks. fot., portr., err.110. 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie : pracazbiorowa / pod red. Stefana Śledzińskiego ; [ zespół red. Karol Dziduszko iin.]. – [Kraków] : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop.1960. – 280 s., [48] k. :portr., fot., il., tabl.Wielkopolska111. Bieniek, Józef : Szkolnictwo artystyczne Wielkopolski w latach 1945-1980 / Józef Bieniek. Poznań : Wydaw. Biblioteki "Kroniki Wielkopolski",1984. – 122 s.Wrocław112. Początki szkolnictwa muzycznego w powojennym Wrocławiu (lata1945-1955) : historia, wspomnienia, biografie : materiały pokonferencyjne /[red. Eugeniusz Sąsiadek]. – Wrocław : Stowarzyszenie Polskich ArtystówMuzyków. Oddział, 2010. – 193 s. : il.113. Z serca i pamięci : 50-lecie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i IIstopnia im. Karola Szymanowskiego [we Wrocławiu] / red. Maria Sonia Krok,Artur Bielecki]. – Wrocław : [b.w.], 2000. – 110 s. : il.114. Życie muzyczne Wrocławia (1945-1995) : materiały z konferencjinaukowej "Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej" IX, 27-28 marca 1998 r. / [red.Maria Zduniak et al.] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego weWrocławiu. Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. – Wrocław : AkademiaMuzyczna, 1999. – 297 s., [16] s. tabl. : fot., nuty. – (Tradycje śląskiej kulturymuzycznej, 9)


Zambrów115. Jubileusz 20-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopniaim. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie : Zambrów, 22 października 2009 r. /[oprac. Małgorzata Trocha, Krzysztof Witkowski ; Państwowa SzkołaMuzyczna pierwszego stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie]. –Zambrów : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. WitoldaLutosławskiego, 2009. – [3]-37, [1] s. : il. kolor.Zielona Góra116. Informator / Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w ZielonejGórze ; [oprac. red. Stefan Wachnowski]. – Zielona Góra : Państwowa SzkołaMuzyczna, 1977. – 19, [1] s. : il., portr.

More magazines by this user
Similar magazines