Zawodowe szkolnictwo muzyczne - Pedagogiczna Biblioteka ...

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Zawodowe szkolnictwo muzyczne - Pedagogiczna Biblioteka ...

31. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie : 1945-1995 / [oprac. CelinaGiełażyn et al. ; red. Zofia Makowska, Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła]. –Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1995. – 46 s. : fot.(w tym kolor.), portr., wykr.Dolny Śląsk32. XXX-lecie szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku, Wałbrzych, 18-19 X1975. – Wałbrzych : [s.n.], 1975. – 24 s.Gdańsk33. Zeszyty Naukowe. 16 : Suplement, 30 lat PWSM w Gdańsku 1947-1977 /Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku. – Gdańsk : PaństwowaWyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1977. – 147 s. : il., nuty. – (ZeszytyNaukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku ; 16 :Suplement)Gdynia34. Gdynia muzyczna : fragmenty panoramy 70-lecia : 1926-1996 / [red. JanuszKrassowski et al. ; aut. Wiesława Anczykowska-Wysocka et al.] ; AkademiaMuzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. – Gdańsk : WydawnictwoAkademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 1997. – 199 s. : il. – Bibliogr.przy niektórych pracach. – (Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski ; nr 8)Muzyka polska - historia - 20 w.Szkolnictwo muzyczne - Polska - 20 w.Gdynia (woj. pomorskie) - muzyka - 20 w.Gdynia (woj. pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 20 w.Głogów35. XXV [Dwadzieścia pięć] lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia : (1971-1996) / [oprac. Bogusława Nowakowska]. – Głogów : Państwowa SzkołaMuzyczna. – 28 s. : fot., portr.Grajewo36. Curyło, Grzegorz : 30 lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopniaw Grajewie - zarys monograficzny / Grzegorz Curyło. – Grajewo :Towarzystwo Przyjaciół 9 pSK, 2005. -70, [1] s. : fot. kolor.Grudziądz37. Dziesięć lat pracy Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu 1952-1962 /[oprac. Komitet Redakcyjny Obchodu X-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej wGrudziądzu]. – [S.l. : s.n.], 1962. – 23, [1] s. : il.

More magazines by this user
Similar magazines