materiałówdostępnych

pbw.kielce.pl

Twórczość Stanisława Lema - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachTwórczość Stanisława Lema(Zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałówdostępnychw Bibliotece Pedagogicznej w KazimierzyWielkiej)Wybór i opracowanie:Mariola Majchrowska1


Bibliografia podmiotowaI. Druki zwarte:1. Lem, Stanisław : Bajki robotów / Stanisław Lem ; [posł. Jerzy Jarzębski]. – [Wyd. 2 oddzielne, 1rzut]. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983 (Ciech : RSW"PKR"). – 206, [2] s. ; 17 cm.Sygn. 20994 Wypożyczalnia2. Lem, Stanisław : Biblioteka XXI wieku / Stanisław Lem. – Kraków ; Wrocław : WydawnictwoLiterackie, 1986 (Krak : DWWLA). – 105, [6] s. ; 20 cm.Sygn. 24592 Wypożyczalnia3. Lem, Stanisław : Cyberiada / Stanisław Lem ; il. Daniel Mróz. – Warszawa : Agora, 2009. – 429, [3]s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Gazety Wyborczej.). – (Dzieła / Stanisław Lem ; t. 15.)Sygn. 30562 Wypożyczalnia4. Lem, Stanisław : Doskonała próżnia ; Wielkość urojona / Stanisław Lem. – [Wyd. 3]. – Kraków ;Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985 (Krak : DWWLA, 1986). – 387, [4] s. : rys. ; 19 cm. –(Dzieła / Lem S.)Sygn. 24793 Wypożyczalnia5. Lem, Stanisław : Dzienniki gwiazdowe / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. – 379, [5] s. : il.; 22 cm. – (Biblioteka Gazety Wyborczej.). – (Dzieła / Stanisław Lem ; t. 1.)Sygn. 30560 Wypożyczalnia6. Lem, Stanisław : Fantastyka i futurologia. [T.] 1 / Stanisław Lem. – Kraków : WydawnictwoLiterackie, dr. 1970. – 292, [4] s. ; 23 cm.Sygn. 8047 Wypożyczalnia7. Lem, Stanisław : Fantastyka i futurologia. [T.] 2 / Stanisław Lem. – Kraków : WydawnictwoLiterackie, dr. 1970. – 458, [2] s. ; 23 cm.Sygn. 8048 Wypożyczalnia8. Lem, Stanisław : Głos Pana / Stanisław Lem. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984(Krak : DWWLA). – 239, [1] s. ; 19 cm. – (Dzieła / Lem S.)Sygn. 22962 Wypożyczalnia9. Lem, Stanisław : Golem XIV / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981 (Krak :DW). – 139, [4] s. : 1 il. ; 20 cm.Sygn. 19763 Wypożyczalnia10. Lem, Stanisław : Maska / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976 (Krak : DW). –276, [4] s. ; 21 cm.Sygn. 13089 Wypożyczalnia11. Lem, Stanisław : Moloch / Stanisław Lem ; posł. Jerzy Jarzębski. – Wyd. 1 w tej ed. – Kraków :Wydawnictwo Literackie, 2003. – 547, [1] s. ; 22 cm. – (Dzieła zebrane Stanisława Lema.)Sygn. 29779 Wypożyczalnia12. Lem, Stanisław : Mój pogląd na literaturę : rozprawy i szkice / Stanisław Lem ; posł. JerzyJarzębski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. – 509, [3] s. ; 22 cm. – (Dzieła zebraneStanisława Lema ; [24])Sygn. 29780 Wypożyczalnia13. Lem, Stanisław : Opowiadania wybrane / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973: (Druk. Wydaw.). – 488, [4] s. ; 20 cm.2


Sygn. 10850 Wypożyczalnia14. Lem, Stanisław : Opowieści o pilocie Pirxie / Stanisław Lem. – [Wyd. 4 i. e. 5]. – Kraków ; Wrocław :Wydawnictwo Literackie, 1986 (Krak : DWWLA). – 476, [2] s. ; 19 cm. – (Dzieła / Lem S.)Sygn. 24390 Wypożyczalnia15. Lem, Stanisław : Prowokacja / Stanisław Lem. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984(Krak : DWWLA, 1983). – 80, [3] s. ; 20 cm.Sygn. 21926 Wypożyczalnia16. Lem, Stanisław : Rasa drapieżców : teksty ostatnie / Stanisław Lem ; wybór i posł. TomaszFiałkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. – 280, [3] s. ; 20 cm.Sygn. 29781 Wypożyczalnia17. Lem, Stanisław : Rozmowy ze Stanisławem Lemem / Stanisław Bereś. – Kraków : WydawnictwoLiterackie, 1987 (Wroc. : WZG). – 399, [4] s. ; 21 cm.Sygn. 25509 Wypożyczalnia18. Lem, Stanisław : Solaris / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. – 235, [5] s. : il. ; 22 cm. –(Biblioteka Gazety Wyborczej.). – (Dzieła / Stanisław Lem ; t. 3.)Sygn. 30561 Wypożyczalnia19. Lem, Stanisław : Summa technologiae / Stanisław Lem. – Wyd. 4. – Lublin : WydawnictwoLubelskie, 1984. – 352 s. ; 20 cm.Sygn. 23225 Wypożyczalnia20. Lem, Stanisław : Świat na krawędzi : ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. – Wyd.2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 317, [2] s. : il. ; 22 cm.Sygn. 30065 Wypożyczalnia3


Bibliografia przedmiotowaI. Druki zwarte:1. Balcerzak Ewa : Człowiek jutra // W : O literaturze polskiej. Cz. 2. Polska literatura współczesna /wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.– s. 78-82Sygn. 14587 Wypożyczalnia2. Balcerzak, Ewa : Stanisław Lem / Ewa Balcerzak. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1973(Kraków : Druk. Wydaw.). – 177, [31] s. : portr., tabl. 1 ; 20 cm. – (Portrety Współczesnych PisarzyPolskich.)Sygn. 10759 Wypożyczalnia3. Brzostek, Dariusz : James Joyce, autor Gilgamesza. O pewnej aluzji literackiej Stanisława Lema //W : Aluzja literacka. Teoria – interpretacja – konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i AnnySkubaczewskiej-Pniewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – s.285-297Sygn. 29957 Wypożyczalnia4. Cieślikowska Teresa : Wstęp do „neantologii”, czyli rzecz o quasi-recenzjach i quasi-przedmowach// W : Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej / pod red. Jerzego Święcha. –Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1985. – s. 342-357Sygn. 23479, 24053 Wypożyczalnia5. Handke, Ryszard : „Odruch warunkowy” Stanisława Lema // W : Nowela, opowiadanie, gawęda /pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej i Stefana Sawickiego. –Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – s. 411-425Sygn. 17643, 17749 Wypożyczalnia6. Jarzębski, Jerzy : Diariusz filozoficzny łgarza. O dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema // W :Lektury polonistyczne / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. – Kraków : TowarzystwoAutorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997. – s. 119-130Sygn. 28443 Wypożyczalnia7. Jarzębski, Jerzy : Emocje i opowieści // W : Solaris / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. –s. 213-218Sygn. 30561 Wypożyczalnia8. Jarzębski, Jerzy : Naprawić świat // W : Cyberiada / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2009. – s.399-405Sygn. 30562 Wypożyczalnia9. Jarzębski, Jerzy : Science fiction a polityka (wersja Stanisława Lema) // W : W Polsce czyliwszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej / Jerzy Jarzębski. – Warszawa : PEN, 1992. – s.148-175Sygn. 27346 Wypożyczalnia10. Jarzębski, Jerzy : Scylla metodologii i Charybda polityki // W : Mój pogląd na literaturę / StanisławLem. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – s. 501-506Sygn. 29780 Wypożyczalnia11. Jarzębski, Jerzy : Spór między Münchhausenem a Guliwerem // W : Dzienniki gwiazdowe /Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. – s. 359-364Sygn. 30560 Wypożyczalnia12. Jarzębski, Jerzy : We władzy molocha // W : Moloch / Stanisław Lem. – Kraków : Wydaw.Literackie, 2003. – s. 536-544Sygn. 29779 Wypożyczalnia4


13. Kalin, Arkadiusz : Poetyka chaosu w prozie polskiej drugiej połowy XX wieku na przykładzie„powieści kryminalnej” Gombrowicza i Lema // W : Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu /pod red. Kordiana Bakuły i Doroty Heck. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,2006. – s. 225-237Sygn. 29975 Wypożyczalnia14. Kołakowski, Leszek : Informacja i utopia // W : Pochwała niekonsekwencji : pisma rozproszone z lat1955-1968 / Leszek Kołakowski. – London : Puls, 1989. – s. 42-50Sygn. 27147 Wypożyczalnia15. Kowalska, Aniela : Stanisław Lem: Między utopią a antyutopią // W : Od utopii do antyutopii / AnielaKowalska. – Warszawa : Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – s. 79-87Sygn. 25220 Wypożyczalnia16. Krywak, Piotr : Poznanie czy podbój. (O „Niezwyciężonym” Stanisława Lema) // W : Literackie wizjei rewizje / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. – Warszawa : Wydaw-a Szkolne iPedagogiczne, 1980. – s. 242-248Sygn. 18503, 18629 Wypożyczalnia17. Krywak, Piotr : Stanisław Lem / Piotr Krywak. – Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974 (Druk.Uniw. Jag.). – 33, [1] s. ; 20 cm. – (Nauka dla Wszystkich / Polska Akademia Nauk Oddział wKrakowie ; nr 234.)Sygn. NdW, 12328 Wypożyczalnia18. Lam, Andrzej : Spojrzenie w otchłań // W : Wyobraźnia ujarzmiona / Andrzej Lam. – Kraków :Wydawnictwo Literackie, 1967. – s. 281-286Sygn. 05284 Wypożyczalnia19. Markiewicz, Henryk : „Summa literaturae” Stanisława Lema sposobem niecybernetycznymwyłożona // W : Nowe przekroje i zbliżenia / Henryk Markiewicz. – Warszawa : Państwowy InstytutWydawniczy, 1974. – s. 259-275Sygn. 11353 Wypożyczalnia20. Melkowski, Stefan : Sam na sam z naturą // W : Domena prozy / Stefan Melkowski. – Warszawa :Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – s. 222-233Sygn. 22829 Wypożyczalnia21. Orliński, Wojciech : Co to są sepulki? : wszystko o Lemie / Wojciech Orliński. – Kraków : SpołecznyInstytut Wydawniczy Znak, 2007. – 281, [3] s. : il. ; 21 cm.Sygn. 29963 Wypożyczalnia22. Ryszkiewicz, Marcin : W obronie Homo sapiens // W : Cztery miliardy lat : eseje o ewolucji / MarcinRyszkiewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007. – s. 120-127Sygn. 30266 Wypożyczalnia23. Stiller, Robert : Lemie! po co umarłeś? : opowieść w reminiscencjach / Robert Stiller. – Kraków :Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, 2006. – 130, [2] s. ; 20 cm.Sygn. 29997 Wypożyczalnia24. Stoff, Andrzej : Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema / Andrzej Stoff ; TowarzystwoNaukowe w Toruniu. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 178, [2] s. ; 23 cm.– (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, ISSN 0208-497X ; t. 19, z. 2)Sygn. 22062 Wypożyczalnia25. Stoff, Andrzej : Stanisława Lema dialog z czytelnikami // W : Dialog w literaturze / pod red.Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1978.– s. 163-190Sygn. 17242, 17360 Wypożyczalnia5


26. Szpakowska, Małgorzata : Młot na czarownice // W : O kulturze i znachorach / MałgorzataSzpakowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. – s. 165-176Sygn. 21930 Wypożyczalnia27. Szpakowska, Małgorzata : O wróżeniu z fusów i moralnej odpowiedzialności // W : O kulturze iznachorach / Małgorzata Szpakowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. – s. 207-214Sygn. 21930 WypożyczalniaII. Artykuły z prasy:1. Bugajski, Leszek : Maski fantastyki naukowej / Leszek Bugajski // „Miesięcznik Literacki”. – 1977, nr1, s. 123-1252. Bugajski, Leszek : Niezwykłe skutki kataru / Leszek Bugajski // „Miesięcznik Literacki”. – 1977, nr 5,s. 124-1263. Bugajski, Leszek : Paradoksy Lema i Szpakowskiej / Leszek Bugajski // „Twórczość”. – 1996, nr 9,s. 102-1054. Filip, Grzegorz : Gdzie ten Lem? / Grzegorz Filip // „Nowe Książki”. – 1997, nr 9, s. 415. Gondowicz, Jan : Bez holajzy ani rusz / Jan Gondowicz // „Nowe Książki”. – 1994, nr 6, s. 52-536. Gräfrath, Bernd : Dylematy wyzwolonego rozumu / Bernd Gräfrath // „Polonistyka”. – 2000, nr 1, s.10-147. Jarzębski, Jerzy : Racjonalista i zmysły. (O twórczości literackiej Stanisława Lema) / JerzyJarząbski // „Ruch Literacki”. – 1977, nr 2, s. 86-1018. Konkowski, Andrzej : Zabawa w schematy / Andrzej Konkowski // „Miesięcznik Literacki”. – 1972, nr3, s. 145-1469. Krywak, Piotr : Z problemów poetyki science-fiction. (Konstrukcja powieści fantastycznonaukowejStanisława Lema) / Piotr Krywak // „Ruch Literacki”. – 1973, nr 5, s. 301-30810. Lichański, Jakub Zdzisław : Advocatus Laboratoris / Jakub Zdzisław Lichański // „MiesięcznikLiteracki”. – 1975, nr 3, s. 83-8811. Morawiec, Arkadiusz : Z obserwatorium Lema / Arkadiusz Morawiec // „Nowe Książki”. – 2006, nr10, s. 36-3712. Nasiłowska, Anna : Rozziew / Anna Nasiłowska // „Twórczość”. – 1988, nr 3, s.109-11113. Niewiadowski, Andrzej : Fiasko według Lema / Andrzej Niewiadomski // „Miesięcznik Literacki”. –1988, nr 5, s. 143-14614. Nowak, Mateusz : Nad otchłanią, czyli rozmowy ze Stanisławem Lemem po raz drugi / MateuszNowak // „Polonistyka”. – 2003, nr 2, s. 118-11915. Okołowski, Paweł : Futurologia Lema / Paweł Okołowski // „Nowe Książki”. – 1996, nr 10, s. 34-3516. Oramus, Marek : Pożytek z Lema / Marek Oramus // „Nowe Książki”. – 1994, nr 2, s. 35-3617. Orliński, Wojciech : Między Swiftem a Wolterem / Wojciech Orliński // „Wiadomości Kulturalne”. –1996, nr 37, s. 46


18. Pąkciński, Marek : Stanisław Lem / Marek Pąkciński // „Nowe Książki”. – 2006, nr 5, s. 119. Pieczara, Marek : Dlaczego lubimy Lema? / Marek Pieczara // „Nowe Książki”. – 1991, nr 2, s. 44-4520. Pieszczachowicz, Jan : Pokusy fantastyki i grozy futurologii / Jan Pieszczachowicz // „MiesięcznikLiteracki”. – 1971, nr 9, s. 64-6821. Pieszczachowicz, Jan : Wieża Babel / Jan Pieszczachowicz // „Miesięcznik Literacki”. – 1969, nr 7,s. 66-6822. Płaza, Maciej : [Groteska w twórczości Stanisława Lema – recenzja] / Maciej Płaza // „PamiętnikLiteracki”. – 2009, z. 1, s. 232-24023. Poprawa, Adam : Czy aby na pewno 22? / Adam Poprawa // „Nowe Książki”. – 2000, nr 12, s. 4524. Poprawa, Adam : Listy z nieoptymalnego świata / Adam Poprawa // „Nowe Książki”. – 2003, nr 3, s.1325. Poprawa, Adam : Próba z monografią / Adam Poprawa // „Nowe Książki”. – 2003, nr 6, s. 3726. Pysiak, Krzysztof : Ciotka na kanapie? / Krzysztof Pysiak // „Nowe Książki”. – 1996, nr 4, s. 3227. Sobolewska, Anna : Między grozą a gnozą / Anna Sobolewska // „Twórczość”. – 1982, nr 8, s. 111-11628. Sterna-Wachowiak, Sergiusz : Prawda światoobrazu i światoobraz prawdy / Sergiusz Sterna-Wachowiak // „Nowe Książki”. – 2000, nr 8, s. 26-2729. Symotiuk, Stefan : 10 tez o Lemie / Stefan Symotiuk // „Miesięcznik Literacki”. – 1989, nr 4, s. 128-13030. Symotiuk, Stefan : Kopernikański przewrót w antropologii zła / Stefan Symotiuk // „MiesięcznikLiteracki”. – 1985, nr 8, s. 81-9131. Szpakowska, Małgorzata : Budowniczowie / Małgorzata Szpakowska // „Twórczość”. – 1997, nr 7,s. 58-6732. Szpakowska, Małgorzata : Lem wśród innych / Małgorzata Szpakowska // „Twórczość”. – 1995, nr12, s. 70-8533. Szybist, Maciej : Wielkość urojona / Maciej Szybist // „Miesięcznik Literacki”. – 1975, nr 3, s. 79-8234. Szyma, Tadeusz : Stanisława Lema empiryczna teoria literatury / Tadeusz Szyma // „MiesięcznikLiteracki”. – 1969, nr 10, s. 132-13635. Wawrzyniak, Wacław : Humanistyczny wymiar fantastyki Stanisława Lema / Wacław Wawrzyniak //„Polonistyka”. – 1983, nr 6, s. 403-41536. Wesołowska, Danuta : Język fantastyczny w utworach Stanisława Lema / Danuta Wesołowska //„Język Polski”. – 1963, nr 1/2, s. 13-2737. Wieczorkowski, Aleksander J. : Przemówienie z 2121 r. / Aleksander J. Wieczorkowski //„Miesięcznik Literacki”. – 1973, nr 9, s. 124-12538. Zawada, Andrzej : Turysta czasu teraźniejszego / Andrzej Zawada // „Nowe Książki”. – 2003, nr 11,s. 287

More magazines by this user
Similar magazines