materiałówdostępnych

pbw.kielce.pl

Twórczość Stanisława Lema - Pedagogiczna Biblioteka ...

Bibliografia przedmiotowaI. Druki zwarte:1. Balcerzak Ewa : Człowiek jutra // W : O literaturze polskiej. Cz. 2. Polska literatura współczesna /wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.– s. 78-82Sygn. 14587 Wypożyczalnia2. Balcerzak, Ewa : Stanisław Lem / Ewa Balcerzak. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1973(Kraków : Druk. Wydaw.). – 177, [31] s. : portr., tabl. 1 ; 20 cm. – (Portrety Współczesnych PisarzyPolskich.)Sygn. 10759 Wypożyczalnia3. Brzostek, Dariusz : James Joyce, autor Gilgamesza. O pewnej aluzji literackiej Stanisława Lema //W : Aluzja literacka. Teoria – interpretacja – konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i AnnySkubaczewskiej-Pniewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – s.285-297Sygn. 29957 Wypożyczalnia4. Cieślikowska Teresa : Wstęp do „neantologii”, czyli rzecz o quasi-recenzjach i quasi-przedmowach// W : Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej / pod red. Jerzego Święcha. –Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1985. – s. 342-357Sygn. 23479, 24053 Wypożyczalnia5. Handke, Ryszard : „Odruch warunkowy” Stanisława Lema // W : Nowela, opowiadanie, gawęda /pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej i Stefana Sawickiego. –Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – s. 411-425Sygn. 17643, 17749 Wypożyczalnia6. Jarzębski, Jerzy : Diariusz filozoficzny łgarza. O dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema // W :Lektury polonistyczne / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. – Kraków : TowarzystwoAutorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997. – s. 119-130Sygn. 28443 Wypożyczalnia7. Jarzębski, Jerzy : Emocje i opowieści // W : Solaris / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. –s. 213-218Sygn. 30561 Wypożyczalnia8. Jarzębski, Jerzy : Naprawić świat // W : Cyberiada / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2009. – s.399-405Sygn. 30562 Wypożyczalnia9. Jarzębski, Jerzy : Science fiction a polityka (wersja Stanisława Lema) // W : W Polsce czyliwszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej / Jerzy Jarzębski. – Warszawa : PEN, 1992. – s.148-175Sygn. 27346 Wypożyczalnia10. Jarzębski, Jerzy : Scylla metodologii i Charybda polityki // W : Mój pogląd na literaturę / StanisławLem. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – s. 501-506Sygn. 29780 Wypożyczalnia11. Jarzębski, Jerzy : Spór między Münchhausenem a Guliwerem // W : Dzienniki gwiazdowe /Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2008. – s. 359-364Sygn. 30560 Wypożyczalnia12. Jarzębski, Jerzy : We władzy molocha // W : Moloch / Stanisław Lem. – Kraków : Wydaw.Literackie, 2003. – s. 536-544Sygn. 29779 Wypożyczalnia4

More magazines by this user
Similar magazines