Brzeziński podstawowej Nauczycieli nauki czasie nauczania zastosowaniem

pbw.kielce.pl

Język angielski w przedszkolu - Pedagogiczna Biblioteka ...

45. Siek-Piskozub, Teresa : Uczyć się bawiąc : strategia ludyczna na lekcjijęzyka obcego / Teresa Siek-Piskozub. – Warszawa : WydawnictwoNaukowe PWN, 2001. – 254 s. – Bibliogr.Sygn. 233015 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 233110 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej6. Szpotowicz, Magdalena : Teaching English : to young learners. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 319 s. – Bibliogr.[Podręcznik dydaktyki języka angielskiego. Składa się z dwóch części:Readings – omawia podstawy teoretyczne oraz problemy nauczaniadzieci w różnych grupach wiekowych (przedszkole, klasy I-III i klasyIV-VI), obejmuje nauczanie języka (słownictwo, gramatyka, wymowa),nauczanie poszczególnych sprawności językowych (czytanie, mówienie,pisanie, słuchanie), metody i techniki nauczania, planowanie lekcji,ocenianie, portfolio językowe. Część druga – Teaching Training– liczy 20 sesji sprawdzających opanowanie poszczególnych działówi umiejętności wykorzystania ich w praktyce szkolnej]Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana KochanowskiegoCzytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego


Wydawnictwa ciągłe7. Banach, Bożena : Podręczniki do nauki języka angielskiego dzieciw wieku przedszkolnym i w klasach I-III szkoły podstawowej / BożenaBanach // „Języki Obce w Szkole”. – 2000, nr 6, s. 57-59[Specyfika uczenia się i nauczania języka obcego w przedziale wiekowymod 5 do 9 lat]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej8. Chromiec, Elżbieta : Europa zaczyna się w przedszkolu / ElżbietaChromiec // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2000, nr 3, s. 172-173[Nauczanie języka obcego w przedszkolu]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej9. Czerwonka, Jolanta : Język angielski w przedszkolu / Jolanta Czerwonka// „Nowe w Szkole”. – 2001/2002, [nr] 2, s. 9-11Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej10. Czerwonka, Jolanta : Planowanie nauki języka angielskiego dla małychdzieci / Jolanta Czerwonka // „Języki Obce w Szkole”. – 2001, nr5, s. 73-75Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej11. Dziewierz, Ewa : Sposoby na powtórzenia dla dzieci przedszkolnychi uczniów szkoły podstawowej / Ewa Dziewierz // „Języki Obcew Szkole”. – 2008, nr 5, s. 112-115Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


612. Edukacja językowa / oprac. Zofia Krzykalska i in. // „Wychowaniew Przedszkolu”. – 1997, nr 8, s. 486-492[Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej13. Grodzik, Anna Agata : Język angielski w przedszkolu / Anna AgataGrodzik // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2011, nr 4, s. 72[Rozwijanie potencjalnych zdolności językowych małego dziecka]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej14. Hofman, Agata : Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesunauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiegojako języka drugiego / Agata Hofman // „Języki Obcew Szkole”. – 2007, nr 3, s. 46-52. – Bibliogr.Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej15. Kamińska, Krystyna : Wczesna edukacja językowa : (na przykładziejęzyka angielskiego) / Krystyna Kamińska // „Wychowanie w Przedszkolu”.– 2008, nr 3, s. 5-9Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej16. Karkowska, Ewa : Integracja przedmiotowo-językowa w edukacjiprzedszkolnej : projekt „ZOO” / Ewa Karkowska // „Języki Obcew Szkole”. – 2010, nr 6, s. 152-157[Zapoznanie dzieci z wybranymi zwierzętami egzotycznymi i ich nazwamiw języku angielskim – opis i przebieg projektu, efekty kształcenia]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej17. Kotarba, Marta : Cele kształcenia językowego w przedszkolu / MartaKotarba // „The Teacher : english language teaching”. – 2005, nr 8/9,s. 33-34Książnica Pomorska w Szczecinie18. Kotarba, Marta : Program nauczania – ogólne założenia / Marta Kotarba//„The Teacher : english language teaching”. – 2005, nr 10, s.24-26[Język angielski w przedszkolu]Książnica Pomorska w Szczecinie


719. Krachało, Paulina : Obcy w przedszkolu / Paulina Krachało // „BliżejPrzedszkola”. – 2009, nr 5, s. 34-[35][Język angielski w przedszkolu. Korzyści płynące z nauki języka obcegomałych dzieci]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej20. Krause, Sylwia : Popatrz, dotknij, poczuj... o wielozmysłowym poznawaniuświata / Sylwia Krause // „Języki Obce w Szkole”. – 2009, nr 1,s. 107-112[Propozycje tematyki zajęć do nauki języka angielskiego w przedszkolachi klasach I-III szkoły podstawowej. Zabawy rozwijające wyobraźnię.Metody i techniki rozwijające i pobudzające zmysły]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Krawiec, Marek : Elementy kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych: rozwijanie socjokulturowych kompetencji uczniów – implikacjeglottodydaktyczne / Marek Krawiec // „Języki Obce w Szkole”. – 2010,nr 4, s. 13-20[Rola elementów kulturoznawczych w nauczaniu i uczeniu się językaobcego. Akulturacja uczniów. Rozwijanie kompetencji kulturowychdzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – wskazówkico do metod i form pracy]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej22. Kucaj, Krystyna : Lekcja języka angielskiego w przedszkolu / KrystynaKucaj // „Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 124-130[Planowanie lekcji języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym.Scenariusze lekcji: I like carrots, This balloon is red – colours,Ten Little Teddy Bears, I love my dolly, In the farm, Let’s play witha teddy bear]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej23. Langhoff, Darius : Rola pamięci u dziecka uczącego się języka obcego/ Darius Langhoff // „Języki Obce w Szkole”. – 2010, nr 3, s. 9-14[Rola pamięci krótkotrwałej w procesie nauki języka obcego u dzieckaw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej24. Marchewka, Joanna : Dość tresury! : uczymy języka w przedszkolui szkole podstawowej, by pomóc małym uczniom w ich zmaganiach


8z wielkim światem / Joanna Marchewka // „Języki Obce w Szkole”. –2009, nr 3, s. 119-122Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej25. Pieńkowska, Marzena : Interaktywne zabawy językowe sposobemsamodzielnego utrwalania wiedzy przez najmłodszych / MarzenaPieńkowska // „Języki Obce w Szkole”. – 2009, nr 1, s. 114-116[Zastosowanie komputera i gier interaktywnych do samodzielnegoutrwalania wiedzy i wizualnych treści kulturowych, powtarzania słownictwaoraz kształcenia umiejętności ogólnorozwojowych na poziomieprzedszkola i szkoły podstawowej]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Pinkley, Diane : Children learning English as a foreign language : teachingto learners’ multiple intelligences / Diane Pinkley // „The Teacher: english language teaching”. – 2010, nr 8/9, s. 10-12[Wykorzystywanie wielu zmysłów w nauczaniu małych dzieci językaangielskiego. Artykuł w języku angielskim]Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego27. Pinkley, Diane : Children learning English as a foreign language : teachingvocabulary effectively / Diane Pinkley // „The Teacher : englishlanguage teaching”. – 2010, nr 10, s. 9-14[Efektywne uczenie słownictwa angielskiego małych dzieci]Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego28. Sałandyk, Weronika : „I like to move it, move it : movement gamesand activities with children” / Weronika Sałandyk // „The Teacher : englishlanguage teaching”. – 2010, nr 4, s. 35-38, 40-41[Zabawy ruchowe i zajęcia z dziećmi. Artykuł w języku angielskim]Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego29. Sokołowska, Joanna : Język angielski w przedszkolu – specyfika pracy/ Joanna Sokołowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2008, nr3, s. 26-32[Przedstawienie wybranych aspektów określających jakość nauczaniajęzyka angielskiego w przedszkolu (przygotowanie nauczycieli,cele i cechy dobrze przeprowadzonych zajęć). Wykorzystywanie anglojęzycznejliteratury dziecięcej w nauczaniu języka. Prezentacja alternatywnychprogramów oraz metod nauczania języka angielskiego


9w przedszkolu (CLIL, PYP)]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej30. Stanulewicz, Danuta : Boże Narodzenie na lekcji języka angielskiego/ Danuta Stanulewicz // „Języki Obce w Szkole”. – 1993, nr 5, s. 421-423[Dla młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkola]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej31. Szpotowicz, Magdalena : Klik uczy angielskiego : multimedialne zabawyjęzykowe dla dzieci w wieku 4-8 lat / Magdalena Szpotowicz //„Języki Obce w Szkole”. – 2005, nr 3, s. 182-185Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej32. Szulczyńska, Małgorzata : Po język w podskokach / Małgorzata Szulczyńska// „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 10, s. 30-31[Wskazówki dla rodziców, jak określić kiedy dziecko powinno zacząćuczyć się języka obcego, na co zwrócić uwagę przy wyborze szkołydla małego dziecka, jak pomagać w nauce]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej33. Tomczyk-Jadach, Małgorzata : Uczymy języka w przedszkolui w szkole podstawowej, by pomóc małym uczniom w ich zmaganiachz wielkim światem / Małgorzata Tomczyk-Jadach // „Języki Obcew Szkole”. – 2009, nr 1, s. 102-106[Refleksje na temat nauczania języka obcego w przedszkolu i w najmłodszychklasach szkoły podstawowej na podstawie obserwacji realiówamerykańskiego przedmieścia. Zajęcia „Sing. Dance and Sing”uczące znaków języka migowego dzieci słyszące]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej34. Tondos, Aneta : Przedszkolak uczy się angielskiego / Aneta Tondos// „Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr 5, s. 5-8[Warunki konieczne do nauki języka angielskiego w przedszkolu. Metodynauczania języka angielskiego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej35. Wójcik, Katarzyna : Język obcy w przedszkolu / Katarzyna Wójcik //„Poliglota”. – 2009, nr 1, s. 7-9[Pozytywny wpływ nauki języka obcego na dzieci w wieku przed-


10szkolnym]Biblioteka Jagiellońska36. Wysmułek, Ilona : Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessoriw Holandii / lona Wysmułek // „Wychowanie w Przedszkolu”. –2011, nr 3, s. 10-14[Dydaktyka i metodyka języka angielskiego w przedszkolach i szkołachw Holandii]Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

More magazines by this user
Similar magazines