Klasy łączone - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

pbw.kielce.pl

Klasy łączone - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

1. Białecka, Małgorzata : Edukacja w klasach łączonych / Małgorzata Białecka // „ŻycieSzkoły”. - 1997, nr 4, s.246-247Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej2. Bocheoska, Magdalena : Klasy łączone. Zło czy koniecznośd? / Magdalena Bocheoska// „Problemy Opiekuoczo-Wychowawcze”. - 1998, nr 8, s.10-12Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej3. Bocheoska, Magdalena : Moje spostrzeżenia o pracy w klasach łączonych / MagdalenaBocheoska // „Nowa Szkoła”. – 1999, nr 4, s. 35-39Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej4. Bukałowa, Danuta : Dla nauczycieli klas łączonych / Danuta Bukałowa // „Głos Nauczycielski”.– 1978, nr 17, s. 10Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej5. Buraczewska, Zofia : O trudnościach nauczania w szkole niżej zorganizowanej / ZofiaBuraczewska // „Problemy Oświaty na Wsi”. – 1983, nr 6, s. 361-362Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej6. Czajkowski, Kazimierz : Niektóre problemy reformy nauczania początkowego wszkołach z klasami łączonymi / Kazimierz Czajkowski // „Klasy Łączone”. – 1972, nr5, s. 263-264Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej7. Czajkowski, Stanisław : Praca pedagogiczna w klasach łączonych / Stanisław Czajkowski. - Warszawa : Paostwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1965Sygn. 40296-40301, 41570, 54424 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej8. Dutkiewicz, Waldemar : Wybrane problemy nauczania i wychowania w klasach łączonych/ Waldemar Dutkiewicz // „Zbiorcza Szkoła Gminna”. – 1978, nr 2, s. 75-78Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej9. Fleming, Edward : Programowanie w klasach łączonych / Edward Fleming // „Klasy


17. Madkowiak, Antoni : Nauczanie łączne dawniej a dziś / Antoni Madkowiak . - Poznao: Poznaoskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1970Sygn. 76969-72 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej18. Mazurkiewicz, Wincenty : Planowanie pracy wychowawczej / Wincenty Mazurkiewicz// „Klasy Łączone”. – 1969, nr 4, s. 238-241Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej19. Michalak, Ryszard : Kłopoty z łączonymi / Ryszard Michalak // „Głos Nauczycielski”.– 1994, nr 1, s. 1-8*Dotyczy klas łączonych+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej20. Michałak, Danuta : Jak uczyd w klasach łączonych? / Danuta Michałak, Zofia Ryskowska// „Inspiracje. Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty i Wychowaniawe Włocławku”. – 1990, nr 22, s. 14-24Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej21. Mielnikow, M. A. : Organizacja i metody pracy nauczyciela w klasach łączonych /M.A. Mielnikow . - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1950Sygn. 9588-9, 5485, 6134-5, 61434 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej22. Mordawski, J. : Samodzielna praca uczniów na lekcjach w klasach łączonych / J.Mordawski // „Klasy Łączone”. – 1971, nr 2, s. 99-102Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej23. Nowacka , Katarzyna : Organizacja pracy nauczyciela w klasach łączonych / KatarzynaNowacka // „Inspiracje". - 2004, nr 1, s. 11*Sposoby organizacji pracy w klasach łączonych wg H. Rettke i wg J. Nowackiego+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej24. Nowacki, Jerzy : Jeszcze o klasach łączonych... / Jerzy Nowacki // „Nauczyciel z Klasą”.- 2002, nr 1, s. 13*Metodyka nauczania i uczenia się w dwu połączonych klasach+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


25. Nowacki, Jerzy : Organizacja procesu nauczania w klasach łączonych / Jerzy Nowacki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985Sygn. 179105 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 179106-10 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej26. Nowacki, Jerzy : Praca nauczyciela a efektywnośd nauczania i uczenia się w klasachłączonych / Jerzy Nowacki . - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1976Sygn.128592 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej27. Olejniczak, Tomasz : Co dalej z klasami łączonymi? / Tomasz Olejniczak // „EdukacjaMedialna”. - 2003, nr 2, s. 10-11*Propozycje realizacji zadao w procesie nauczania uczenia się w klasach łączonych+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej28. Pęczkowski, Ryszard : Klasy łączone - problem czy szansa? / Ryszard Pęczkowski //„Nauczyciel z Klasą”. - 2001, nr 2, s. 12-15Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej29. Praca w klasach łączonych : materiały z doświadczeo , wskazówki metodyczne,uwagi . - Warszawa : Wspólna Sprawa, 1957Sygn.22091-3 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej30. Rettke, Hans : Praca w klasach łączonych : (pierwsze lata nauczania) / hans Rettke .- Warszawa : Paostwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959Sygn.25044 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 24865-8, 24961, 25042-3, 25207, 61366 Wypożyczalnia Pedagogicznej BibliotekiWojewódzkiej31. Salaoski, Witold : Grzech zaniechania / Witold Salaoski // „Głos Nauczycielski”. -1995, nr 39, s.7*Szkoły z klasami łączonymi+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej32. Salaoski, Witold : Na co wpadli nauczyciele / Witold Salaoski // „Głos Nauczycielski”.– 1985, nr 2, s. 6*Dotyczy nauczania w klasach łączonych+


Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej33. Skoryna, Małgorzata : Nauka w klasach łączonych : czy zło konieczne? / MałgorzataSkoryna // „Życie Szkoły”. - 1997, nr 3, s. 169-175Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej34. Skowron-Gałczyoska Małgorzata : Czy powrót do klas łączonych? / MałgorzataSkowron-Gałczyoska // „Inspiracje".- 2004, nr 2, s. 18-19Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej35. Więckowski, Ryszard : Nauczanie i uczenie się uczniów w klasach łączonych / RyszardWięckowski // „Zbiorcza Szkoła Gminna”. – 1975, nr 4, s. 22-27Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej36. Więckowski, Ryszard : Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkołach filialnych / RyszardWięckowski . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977Sygn. 136993 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki WojewódzkiejSygn. 136994-6 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej37. Więckowski, Ryszard : Praca w klasach łączonych / Ryszard Więckowski // „ŻycieSzkoły”. - 1991, nr 1, s.34-42Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej38. Więckowski, Ryszard : Z zagadnieo nauczania w klasach łączonych / Ryszard Więckowski// „Zbiorcza Szkoła Gminna”. – 1982, nr 1, s. 30-39Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej39. Ziółkowska, Izabela : Kształtowanie się stosunków interpersonalnych w klasie łączonej/ Izabela Ziółkowska // „Problemy Oświaty na Wsi”. – 1983, nr 3, s. 164-165Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej40. Żywno, Irena : Organizacja pracy w klasach łączonych / Irena Żywno // „Życie Szkoły”.- 1999, nr 2, s.141-143*Typy lekcji w klasach łączonych+Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

More magazines by this user
Similar magazines