w literaturze

pbw.kielce.pl

Motyw gór i jego funkcja w literaturze - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachMotyw gór i jego funkcjaw literaturzezestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMarta BoszczykKielce 2011


Wydawnictwa zwarteZagadnienia ogólne1. Drabarek, Barbara : Słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, JacekFalkowski, Izabella Rowińska. – Warszawa : "Kram", 1998. – S. 133-136 :Góra ; S. 136-137 : GórySygn. 223556 Czytelnia2. Kolbuszewski, Jacek : Tatry w literaturze polskiej / Jacek Kolbuszewski. –Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 662, [2] s.Sygn. 162683 Czytelnia;Sygn. 162684, 162685 Wypożyczalnia3. Majda, Jan : Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918) / Jan Majda ;Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław ; Kraków [etc.] :Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 71, [1] s.Sygn.157102 Czytelnia4. Majda, Jan : Tatrzańskim szlakiem literatury : szkice literackie / Jan Majda. –[Wyd. 2]. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 147, [4] s.Sygn. 162592 Czytelnia5. Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej.– Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. –S. 326-328 : GórySygn. 210194 Czytelnia6. Słownik motywów literackich : liceum / red. Agnieszka Nawrot. – Kraków :"Greg", 2005. – S. 115-117 : Góra, górySygn. 240488 Czytelnia7. Tatry i górale w literaturze polskiej : antologia / oprac. Jacek Kolbuszewski. -Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – LXXV, [1], 650s. – (Biblioteka Narodowa)Sygn. 211700 CzytelniaSygn. 211701 Wypożyczalnia


8. Tatry w poezji i sztuce polskiej / przedm., wybór i oprac. Michał Jagiełło. Tatryi malarze [szkic krytyczny / oprac.] Jacek Woźniakowski ; red. i dobór ilustracjiRoman Hennel. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. – 334, [1]s.,Sygn. 121744 CzytelniaSygn. 121745 WypożyczalniaWydawnictwa ciągłe9. Kolbuszewski, Jacek : Kilka uwag z tatrzańskiego notesu / Jacek Kolbuszewski// „Notes Wydawniczy”. – 1999, nr 5, s. 50-55[Tatry w literaturze]Dostępne w Czytelni PBW10. Piotrowski, Maciej : Zakopane w krzywym zwierciadle / Maciej Piotrowski //„Mówią Wieki”. – 2000, nr 10, s. 44-45[Motyw Zakopanego i Tatr w literaturze Młodej Polski]Dostępne w Czytelni PBWLiteratura podmiotu11. Asnyk, Adam : Ulewa // W: Poezja Polska : Antologia. T. 1 / Stanisław Grochowiak,Janusz Maciejewski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1973. – S. 429-430Sygn. 105844 Czytelnia12. Iwaszkiewicz, Jarosław : Album Tatrzańskie / Jarosław Iwaszkiewicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – 73, [3] s.Sygn. 125146-125147 Wypożyczalnia13. Kasprowicz, Jan : Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach // W: Tatry igórale w literaturze polskiej : antologia / oprac. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław[etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 328-331Sygn. 211700 CzytelniaSygn. 211701 Wypożyczalnia


14. Mickiewicz, Adam : Sonety krymskie / Adam Mickiewicz ; oprac. RomanTaborski. – Wyd. 3 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1955. – 48 s.Sygn. 17141, 17143 Wypożyczalnia15. Parandowski, Jan : Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / JanParandowski. – Wyd. 17. – Warszawa : "Czytelnik", 1979. – 357, [3] s.Sygn. 149305-149306 Wypożyczalnia16. Przerwa-Tetmajer, Kazimierz : Melodia mgieł nocnych // W: Tatry i górale wliteraturze polskiej : antologia / oprac. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław [etc.] :Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 303Sygn. 211700 CzytelniaSygn. 211701 Wypożyczalnia17. Przerwa-Tetmajer, Kazimierz : Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej //W: Tatryi górale w literaturze polskiej : antologia / oprac. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław[etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 302-303Sygn. 211700 CzytelniaSygn. 211701 Wypożyczalnia18. Sienkiewicz, Henryk : Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy. – 390, [2] s.Sygn. 193255 Wypożyczalnia19. Sienkiewicz, Henryk : Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1972. – 489, [1] s.Sygn. 191477 Wypożyczalnia20. Sienkiewicz, Henryk : Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1972. – 346, [2] s.Sygn. 192058 Wypożyczalnia21. Słowacki, Juliusz : Kordian / Juliusz Słowacki ; wstęp i przypisy MieczysławInglot. – [Wyd. 11]. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1985. – 171, [2] s.Sygn. 179906, 179907, 179908, 189631 Wypożyczalnia


Asnyk Adam „Ulewa”Literatura przedmiotu22. Dziuba, Waldemar : Co i jak widać w Tatrach - na podstawie wiersza,,Ulewa'' Adama Asnyka? : (kl. VI) / Waldemar Dziuba // „Język Polski wSzkole : dla klas IV-VIII” . – 1992/93, z. 4, s. 25-31Dostępne w Czytelni PBW23. Starnawski, Jerzy : Wiersze wybrane Adama Asnyka / Jerzy Starnawski. –Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. – S. 28-29 :UlewaSygn. 24954 CzytelniaSygn. 25058, 25059 WypożyczalniaIwaszkiewicz Jarosław „Album tatrzańskie”24. Heska-Kwaśniewicz, Krystyna : Tatry, najpiękniejsze na świecie : (Albumtatrzańskie) // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. – Katowice : „Książnica”, 2000. – S. 249-253Sygn. 228055Kasprowicz Jan „Krzak dzikiej róży w CiemnychSmreczynach”25. Białek , Małgorzata : Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dlamaturzystów / Małgorzata Białek. – Warszawa : Telbit, 2007. – S. 91-93 :Jan Kasprowicz - "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach"Sygn. 243410 CzytelniaSygn. 243411 Wypożyczalnia


26. Jakóbczyk, Jan : Tatrzańskie zauroczenie : („Krzak dzikiej róży w CiemnychSmreczynach J. Kasprowicza) // W: Poezja polska : interpretacje / pod red.Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. – Katowice : „Książnica”,2000. – S. 178-182Sygn. 22805527. Leszczyński, Grzegorz : Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Jan Kasprowicz /oprac. Grzegorz Leszczyński. – Warszawa : "Jota", 1991. – 43, [5] s. –(Przewodnik Po Lekturach)Sygn. 209124 CzytelniaSygn. M 209125 Wypożyczalnia28. Loth, Roman : Jan Kasprowicz // W: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne/ red. Anna Skoczek. – Warszawa : „Świat Książki”, 2007. – S. 122-157Sygn. 243694 Czytelnia29. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / Teresa Nowacka.– Warszawa : “Verbum”, 2005. – S. 183-185 : Kasprowicz Jan„Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”Sygn. 240216 podr. CzytelniaMickiewicz Adam „Sonety krymskie”30. Język polski : vademecum maturzysty / Magdalena Bajorek [et al.]. – Kraków: „Zielona Sowa”, 2006. – S. 204-207 : Sonety krymskieSygn. 240787 Czytelnia31. Kubacki, Wacław : Z Mickiewiczem na Krymie / Wacław Kubacki. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 394 s.Sygn. 132097 CzytelniaSygn. 132098-132099 Wypożyczalnia32. Łempicki, Stanisław : Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce / StanisławŁempicki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – S. 662-668 :Nowa interpretacja sonetu Mickiewicza „Ajudah”Sygn. 210464 Czytelnia


33. Makowski, Stanisław : Świat sonetów krymskich Adama Mickiewcza / StanisławMakowski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1969. – 209 s.Sygn. 73111 CzytelniaSygn. 73113-73114 Wypożyczalnia34. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / Teresa Nowacka.– Warszawa : „Verbum”, 2005. – S. 47-50 : „Ajudah”Sygn. 240216 Czytelnia35. Sawinda-Dziadecka, Katarzyna : Język polski : m jak matura : motywy literackie.2, Cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka,wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. – Warszawa :Langenscheidt Polska, [2008]. – S. 268-271 : „Sonety krymskie”Sygn. 245572 CzytelniaMitologia36. Fumaroli, Marc : Mitologia w arcydziełach malarstwa / Marc Fumaroli,François Lebrette ; z fr. przeł. Iwona Badowska. – Warszawa : Świat Książki- Bertelsmann Media, 2008. – 220, [4] s.Sygn. 245053 CzytelniaSygn. 245054 Wypożyczalnia37. Graves, Robert : Mity greckie / Robert Graves. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1967. – 707, [1] s.Sygn. 49776 CzytelniaSygn. 49777, 108456-108457, 160718 Wypożyczalnia38. Grimal, Pierre : Słownik mitologii greckiej i rzymskiej / Pierre Grimal ; [hasłaprzeł. [z fr.] Maria Bronarska et al., przedmowę przeł., wstęp Jerzy Łanowski].– Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.– S. 263 : Olimp ; S. 330-331 : Syzyf ; S. 361-363 : ZeusSygn. 191232 Czytelnia39. Kreyser, Krystyna : Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu / KrystynaKreyser. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1992. – 239, [1] s.Sygn. 211778 Czytelnia


40. Kopaliński, Władysław : Słownik mitów i tradycji kultury / Władysław Kopaliński.– Warszawa : "Rytm", 2003. – S. 1255 : Syzyf ; S. 1480-1481 : ZeusSygn. 237967 Czytelnia41. Kopaliński, Władysław : Słownik symboli / Władysław Kopaliński. – Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1990. – S. 100-103 : GóraSygn. 208085 Czytelnia42. Kubiak, Zygmunt : Mitologia Greków i Rzymian / Zygmunt Kubiak. – Wyd. 2popr. – Warszawa : "Świat Książki", 1998. – 573, [2] s.Sygn. 225133, 225163 Wypożyczalnia43. Markowska, Wanda : Mity Greków i Rzymian / Wanda Markowska. – [Wyd.5]. – Warszawa : "Iskry", 1987. – 372, [4] s.Sygn. 193152 ; 169630, 169631 Wypożyczalnia44. Mikołajczak, Aleksander Wojciech : Grecja bogów i herosów / AleksanderWojciech Mikołajczak. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. – 48 s.– (Tego nie ma w Podręczniku)Sygn. 229243 CzytelniaSygn. 229244 Wypożyczalnia45. Stabryła, Stanisław : Mitologia grecka i rzymska / Stanisław Stabryła. – Wyd.3 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – S.196 : Syzyf ; S. 211-215 : ZeusSygn. 224428 Czytelnia46. Szkolny przewodnik po mitologii / [tł. i oprac. Michał Sachnowski ; weryfikacjai uzup. Dominika Syrowatko ; red. Maria Zawisza]. – Warszawa : Philip Wilson,2006. – 360 s.Sygn. 241234 Czytelnia47. Szyling, Grażyna : Prometeusz / Grażyna Szyling // „Cogito”. – 2001, nr 14,dod. Zeszyty Literackie, s. 92-93Dostępne w Czytelni PBW


Przerwa-Tetmajer Kazimierz „Melodia mgieł nocnych”,„Widok ze Świnicy do doliny Wierchcichej”48. Białek, Małgorzata : Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dlamaturzystów / Małgorzata Białek. – Warszawa : „Telbit” , 2007. – S. 143-144 : Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Melodia mgieł nocnych"Sygn. 243410 CzytelniaSygn. 243411 Wypożyczalnia49. Czabanowska-Wróbel, Anna : Kazimierz Przerwa-Tetmajer // W: Młoda Polskai dwudziestolecie międzywojenne / red. Anna Skoczek. – Warszawa :„Świat Książki”, 2007. – S. 98-122Sygn. 243694 Czytelnia50. Kosyra-Cieślak, Teresa : Sny impresjonistów : interpretacja wiersza KazimierzaPrzerwy-Tetmajera "Melodia mgieł nocnych” // W: Młoda Polska : przewodnikdla licealistów / red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska, współpracared. Teresa Marciszuk. – Warszawa : „Stentor”, 2006. – S. 70-75Sygn. 241126 CzytelniaSygn. 241127 Wypożyczalnia51. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / Teresa Nowacka.– Warszawa : „Verbum”, 2005. – S. 173-180 : Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszySygn. 240216 podr. Czytelnia52. Pijanowski, Anatol P. : Melodia mgieł nocnych - synteza artystyczna / AnatolP. Pijanowski // „Polonistyka”. – 1994, nr 10, s. 622-625Dostępne w Czytelni PBW53. Jakóbczyk, Jan : Na początku był tytuł // W: Poezja polska : interpretacje /pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera . – Katowice :„Książnica”, 2000. – S. 174-177Sygn. 228055 CzytelniaSygn. 228056 Wypożyczalnia


54. Kolbuszewski, Jacek : Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Melodia mgieł nocnych”(Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym) // W: Poezja polska od romantyzmudo dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje / pod red. AlinyKowalczykowej, Teresy Marciszuk. – Warszawa : „Stentor”, 1999. – S. 129-140Sygn. 233933 CzytelniaSygn. 233934 Wypożyczalnia55. Leszczyński, Grzegorz : Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Jan Kasprowicz /oprac. Grzegorz Leszczyński. – Warszawa : "Jota", 1991. – 43, [5] s. – PrzewodnikPo Lekturach)Sygn. 209124 CzytelniaSygn. M 209125 Wypożyczalnia56. Riss, Tadeusz : Piewca Tatr / Tadeusz Riss // „Poznaj Swój Kraj”. – 2000, nr3, s. 7[Liryka tatrzańska Kazimierza Przerwy-Tetmajera]Dostępne w Czytelni PBW57. Zajkowska, Joanna : Widok ze Świnicy do doliny Wierchcichej / Joanna Zajkowska// „Cogito”. – 2007, nr 7, dod. Szkoła s. 62-63[Interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera]Dostępne w Czytelni PBWSienkiewicz Henryk „Potop”58. Bujnicki, Tadeusz : Między realistyczną a romantyczną wizją dziejów -"Potop" Henryka Sienkiewicza // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje.T. III / pod red. Stanisława Grzeszczuka, Anny Niewolak-Krzywdy. –Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S. 155-179Sygn. 208936 CzytelniaSygn. 208937, 208938 Wypożyczalnia59. Bachórz, Józef : "Potop" Henryka Sienkiewicza / Józef Bachórz. – Warszawa: "Patria", 1992. – 47, [1] s. – (Moje Lektury)Sygn. 217827 Czytelnia


60. Bujnicki, Tadeusz : "Potop" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, AlicjaHelman. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1994. – 138, [6] s. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 215827 CzytelniaSygn. M 215828, M 215829; 196257, 196258 (Wyd. 2) Wypożyczalnia61. Kersten, Adam : Sienkiewicz „Potop” – historia / Adam Kersten. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. – 299, [1] s.Sygn. 42481-42484, 106258-106259 Wypożyczalnia62. Kijas, Juliusz : „Potop” Henryka Sienkiewicza / Juliusz Kijas. – Warszawa :Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. – 101, [3] s. – (BibliotekaAnaliz Literackich)Sygn. 25901 CzytelniaSygn. 25900, 25902-25903, 26055, 41159, 60856 Wypożyczalnia63. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / Teresa Nowacka.– Warszawa : „Verbum”, 2005. – S. 158-172 : Henryk Sienkiewicz"Potop"Sygn. 240216 Czytelnia64. Henryk Sienkiewicz „Potop” / oprac. Stanisław Tomala. – Warszawa : "Jota",1990. – 55, [1] s. – (Przewodnik po Lekturach)Sygn. 207453 CzytelniaSłowacki Juliusz „Kordian”65. Inglot, Mieczysław : „Kordian” Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. –Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 112 s. – BibliotekaAnaliz Literackich)Sygn. 213278 CzytelniaSygn. M 213279, M 213280, M 214653 Wypożyczalnia66. Inglot, Mieczysław : „Kordian” Juliusza Słowackiego // W: Literatura polska wszkole średniej / red. Franciszek Bielak, Stanisław Grzeszczuk. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – S. 196-217Sygn. 117386 Czytelnia


67. Inglot, Mieczysław : O "Kordianie" Juliusza Słowackiego // W: Arcydziełaliteratury polskiej : interpretacje. T. III / pod red. Stanisława Grzeszczuka,Anny Niewolak-Krzywdy. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.– S. 89 -108Sygn. 208936 CzytelniaSygn. 208937, 208938 Wypożyczalnia68. Jankowski, Andrzej : "Kordian" Juliusza Słowackiego / Andrzej Jankowski. –Warszawa : "Suplement", [1991]. – 15, [1] s. – (Lektury do Matury)Sygn. 208998 Czytelnia69. Kalinowska, M. : Juliusz Słowacki „Kordian” // W: Dramat polski : interpretacje.Cz. I, Od wieku XVI do Młodej Polski / red. Jan Ciechowicz. – Gdańsk :Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 2001. – S. 191-205Sygn. 237343 Czytelnia70. Kowalczykowa, Alina : "Kordian" Juliusza Słowackiego / Alina Kowalczykowa.– Wyd. 2. – Warszawa : "Patria", 1992. – 34, [2] s. – (Moje Lektury)Sygn. 211909 CzytelniaSygn. M 211910, M 217820 Wypożyczalnia71. Kuziak, Michał : „Kordian” Juliusza Słowakiego // W: Lektury bez tajemnic.[Cz.] 1 / oprac. Michał Kuziak ; aut. rozdz. Michał Kuziak [et al.]. – Kraków :"Znak", 1999. – S. 122-132Sygn. 228094 CzytelniaSygn. 228262 Wypożyczalnia72. Maciejewski, Jarosław : „Kordian” Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski.– Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1976. – (Biblioteka Analiz Literackich)Sygn. 34112 CzytelniaSygn. 34113-34115 Wypożyczalnia73. Nowacka, Teresa : Co potrzeba do matury z języka polskiego / Teresa Nowacka.– Warszawa : „Verbum”, 2005. – S. 83-96 : Juliusz Słowacki"Kordian"Sygn. 240216 Czytelnia


74. Słowacki, Juliusz : Kordian / Juliusz Słowacki. – Bielsko-Biała : "Park", 2005.– 174 s. – (Lektura z Opracowaniem)Sygn. 241251 CzytelniaSygn. 241252 Wypożyczalnia75. Słowacki, Juliusz : Kordian / Juliusz Słowacki ; wstęp i przypisy MieczysławInglot. – [Wyd. 11]. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1985. – 171, [2]. – (Nasza Biblioteka)Sygn. 179906, 179907, 179908, 189631 Wypożyczalnia

More magazines by this user
Similar magazines