Hubal Martyrologia wsi kieleckiej – wiersze pieśni ilustracje

pbw.kielce.pl

Hubal. Martyrologia wsi kieleckiej - Pedagogiczna Biblioteka ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachHubal.Martyrologia wsi kieleckiej wiersze, pieśni, ilustracjezestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieBożena LewandowskaKielce 2010


21. 30-IV-1990 : 50.lecie śmierci „Hubala” mjra Henryka Dobrzańskiego/ oprac. WBP, 1990[wierszeHubal”, „My, partyzanci majora Hubali”]Dostępne w Informatorium Region historia2. Derecki Mirosław: Tropem majora „Hubala”. Lublin : WydawnictwoLubelskie, 1982[fotografie, np. grupa żołnierzy majora „Hubala”]R 35 Czytelnia83842, 82840-41 Wypożyczalnia3. Fąfara Eugeniusz: Obrońcom świętokrzyskich wsi. Warszawa :Książka i Wiedza, 1973[s. 64, fot. „Hubalczycy”]Sygn. R 35 CzytelniaSygn. 97590 Wypożyczalnia4. Szymański Marek: Oddział majora Hubala. Warszawa : Książkai Wiedza, 1972[zdjęcia]R 35 CzytelniaSygn. 134537, 187245 WypożyczalniaMartyrologia wsi kieleckiej5. Bazar 6 : almanach literacki / wybór Krystyna Cel, Stanisław Nyczaj. Kielce : „Ston”, 1995. 281 s.[S. 18 : Pomnik mauzoleum martyrologii wsi polskiej w Michniowie projekt rzeźbiarski (wiersz)Sygn. R 8 Czytelnia]Sygn. 241394 Wypożyczalnia


36. Kaczanowski Longin : Zagłada Michniowa, Wwa, 1980[Np. fot. 1 „Michniów spalony przez hitlerowców w lipcu 1943 r.”]Sygn. R 943.8 CzytelniaSygn. 152756, 188804 Wypożyczalnia7. Krogulec Władysław: Dziecko przez sen zapłacze. Michniów,1993 // W : Kwartalnik „Kielce” 1993 nr 8[Wiersze, ilustracje]Czytelnia8. Miernik Ryszard : Pieśń o Michniowie. Łódź : WydawnictwoŁódzkie, 1970, Wyd. 2 1974, Wyd. 3 zmienione 1983[Wiersze; w kolejnych wydaniach inne ilustracje]Sygn. R 8 CzytelniaSygn. 108846 Wyd. 2169634 Wyd. 3 Wypożyczalnia9. Obara Teofil : Dziennik z Wykusu. Kielce, 1989[s. 36 Michniów po pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 r.]R 943.8 CzytelniaSygn. 201043 Wypożyczalnia10. Wolny Helena : Pieśń ludowa o martyrologii wsi polskiej w latach1939-1945. Kielce : „Tarcza”, 2001. 50 s.Sygn. R 8 Czytelnia11. Ziemia uroczna : antologia wierszy o Ziemi Kieleckiej / [oprac.antologii Elżbieta Stec ; zdjęcia Jacek Pernal]. Kielce : „AgencjaJP”, 1998. 262 s. : il. Bibliogr.[S. 210-211 Michniów (wiersz)]Sygn. 228918 Czytelnia


412. Polski wrzesień : 1939GF 394/18 Hublaczycy [zdjęcie]GF 394/4 Hubal z siostrzeńcem [zdjęcie]Dostępne w Dziale Audiowizualnym

More magazines by this user
Similar magazines