Samotność osamotnienie młodzieży szkolnej

pbw.kielce.pl
  • No tags were found...

Samotność, osamotnienie młodzieży szkolnej - Pedagogiczna ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachSamotność, osamotnieniemłodzieży szkolnejzestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieMagdalena ZawalKielce 2010


2Wydawnictwa ciągłe1. Dołęga, Zofia : Poczucie samotności a zachowania agresywneuczniów / Zofia Dołęga // „Psychologia Wychowawcza”. – 1999, nr2, s. 146-1532. Dołęga, Zofia : Rozumienie samotności przez dzieci i młodzież /Zofia Dołęga // „Psychologia Wychowawcza”. – 1997, nr 5, s. 436-4483. Górecki, Mirosław : O różnym rozumieniu samotności / MirosławGórecki //„Pedagogika Społeczna”. – 2006, nr 3, s. 37-58. – Bibliogr.4. Jagieła, Jarosław : Samotność w szkole / Jagieła Jarosław //„Psychologia w Szkole” . – 2004, nr 2, s. 3-16[Samotność uczniów, skąd się bierze samotność. Typy samotności,jak przeciwdziałać]5. Jakubowska, Luba : Współczesne oblicza samotności wśródmłodzieży / Luba Jakubowska // „Kultura i Edukacja”. – 2004, nr 4, s.75-84. – Bibliogr.6. Kawula, Stanisław : Samotność licealistów / Stanisław Kawula //„Wychowanie na Co Dzień”. – 1999, nr 1/2, s.14-20. – Bibliogr.[Oblicza samotności i rozmiary tego zjawiska. Badanie i analiza przypadku]7. Kozłowski, Waldemar : Samotność i osamotnienie / WaldemarKozłowski // „Nowa Szkoła”. – 1996, nr 5, s. 19-218. Piotrów, Ewa : Osamotnienie a poziom lęku u młodzieży w wiekudorastania na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Słupsku/ Ewa Piotrów // „Edukacja” . – 2004, nr 1, s. 95-105[Polska młodzież w świetle zmian transformacyjnych. Poczucie osa-


3motnienia młodzieży i poziom lęku w świetle badań własnych]9. Szymańska, Justyna : Oblicza osamotnienia dzieci i młodzieżywe współczesnym świecie / Justyna Szymańska // „Studia Pedagogiczno-Artystyczne”.– T. 6 (2006), s. 275-28610. Zawadzki, Patryk : Poczucie alienacji, samotności i depresjiu współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki // „Wychowanie na coDzień”. – 2007, nr 12, s. 10-13. – Bibliogr.Wydawnictwa zwarte11. Dołęga, Zofia : Samotność młodzieży - analiza teoretyczna istudia empiryczne / Zofia Dołęga. – Katowice : Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego, 2003. – 205, [1]. – Bibliogr.Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Humanistyczno - PrzyrodniczegoJana Kochanowskiego12. Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczeniei profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa iInformacji „Difin”, 2007. – 264 s. – Bibliogr.[Praca omawia pojęcie, rodzaje i przyczyny zjawisk patologicznych.Autor przedstawia psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnychdzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, internetoholizm,lekomania, seksoholizm, pornografia, samookaleczenia, samobójstwadzieci i młodzieży). Zwraca uwagę na patologię cywilizacjikonsumpcyjnej i chorób cywilizacyjnych (zakupoholizm, alkoholizm,uzależnienie od narkotyków, nikotynizm, depresje dziecięce, nerwicedziecięce, nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży, psychopatie).Ostatnie rozdziały dotyczą zagadnień związanych z patologią rodzin(agresja i przemoc rodziców wobec dzieci, przemoc seksualna, zaburzeniaemocjonalne, przestępczość nieletnich) i patologią zachowańw grupach społecznych (subkultury, „fala” w wojsku, pseudokibice,sekty religijne)]Sygn. 243629 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-

More magazines by this user
Similar magazines