Wydawniczy

wuw.pl

zestawienie bibliograficzne ważniejszych publikacji pracowników i ...

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 2001 297Girdwoyń Piotr Prawdopodobieństwo warunkowe jako argument dla obrony oskarżonego,„Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, nr 4Gruza Ewa Kilka uwag o uzasadnieniach opinii pismoznawczych, [w:] Współczesne problemydowodu z dokumentu, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocławskiegoGruza Ewa Sędzia a ofiara przestępstwa – stare wytyczne na nowy wiek, „Problemy WspółczesnejKryminalistyki”, nr 4Gruza Ewa Etyczne aspekty działalności biegłego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesoraAndrzeja Szwarca, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocławskiegoHarla Andrzej Charakter precedensowy sprawy cywilnej w rozumieniu k.p.c. – uwagi delege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy”, nr 4Harla Andrzej Terminy do wniesienia kasacji cywilnej. Uwagi de lege lata i de legeferenda, „Przegląd Sądowy”, nr 7-8Hykawy Iwona Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w prawie francuskim, „PrzeglądPrawa Handlowego”, nr 8Izdebski Hubert Formy prawne prowadzenia działalności w służbie zdrowia, [w:] Procesyprzekształceń w ochronie zdrowia – szanse i zagrożenia, WarszawaKacprzak Agnieszka Reguły prawne jurysprudencji wczesnego pryncypatu, „Meander”,nr LVKacprzak Agnieszka Pithana Labeona. Pierwszy zbiór reguł prawa rzymskiego i jegometodologiczne inspiracje, [w:] Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawneji orzecznictwie sądów polskich, Warszawa, LiberKaliński Maciej O abstrakcyjności wekslowych czynności przysparzających, „KwartalnikPrawa Prywatnego”, z. 2Kaliński Maciej Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.02.1998 r.,„Przegląd Sądowy”, nr 2Kaliński Maciej Niektóre zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie lat 1989-1999,„Prawo Papierów Wartościowych”, nr 2Kaliński Maciej Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2000 r., „Prawo PapierówWartościowych”, nr 3Kaliński Maciej Niektóre zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie lat 1989-1999,„Prawo Papierów Wartościowych”, nr 4Kaliński Maciej Niektóre zagadnienia prawa wekslowego w orzecznictwie lat 1989-1999,„Prawo Papierów Wartościowych”, nr 5Kaliński Maciej Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24.10.2000 r., „Prawo PapierówWartościowych”, nr 6Kaliński Maciej Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.07.2000 r., „Prawo PapierówWartościowych”, nr 8Kaliński Maciej Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9.11.2000 r., „Prawo PapierówWartościowych”, nr 9Karski Karol Ratyfikacja Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (zagadnieniaprawnomiędzynarodowe i konstytucyjne), „Państwo i Prawo”, nr 659Karski Karol Problem ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (w odpowiedzina polemikę Michała Płachty i Anny Wyrozumskiej), „Państwo i Prawo”, nr 665Karski Karol Problem utworzenia urzędu Prokuratora Europejskiego, [w:] Wymiar sprawiedliwościw Unii Europejskiej, Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa NaukowegoOrganizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”

More magazines by this user
Similar magazines