Views
3 years ago

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg - Dansk Brand- og ...

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg - Dansk Brand- og ...

4 Resultater4.1

4 Resultater4.1 Funktionsdygtige anlægDer er opsamlet data fra alle anlæg inspiceret i 2008 og resultatet af inspektionerne kan ses nedenfori 1, sammenholdt med resultaterne fra lignende statistikker for hhv. 2007 og 2001.Funktionsdygtige anlæg100,097,797,698,290,080,070,060,050,040,020082007200130,020,010,00,0Godkendt2,32,4Ikke godkendt1,8Figur 1: Funktionsdygtige AVS-anlæg inspiceret i hhv. 2008, 2007 og 2001.Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 5 af 12

Digital Driftsjournal - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
dbibrand & sikring - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
CFPA Brandteknisk diplomuddannelse.indd - Dansk Brand- og ...
Ny DBI retningslinie 231 - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande
36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:dbi@dbi - Dansk Brand- og ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
aktindsigt og udbudsreglerne - Dansk Forening for Udbudsret
Brand & Sikring
Brand & Sikring
Analyse af effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget - Dansk ...
slide - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
BRAND & SIKRING
BRAND & SIKRING
Besigtigelse og tilstand af § 3-områder
DET FLYDENDE FORENINGSHUS - Dansk Kano og Kajak Forbund
Lys på hospitaler – helhedsorienteret belysningsrådgivning og ...
Effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde - Rådet for ...
CSR i publisher, på dansk og engelsk - CP Kelco
Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort 2000
Evidensbaseret Naturforvaltning med hjertet på det rette sted (og ...