mere fart

readsoft.com
  • No tags were found...

Læs mere i invitationen - ReadSoft

Skal dermere fartpå faktura flowethos ShareIT?Tilmeld dig vores gratis seminar i Esbjerg, Vejle eller Odenseeller book et personligt møde.


ElektroniskfakturaflowEffektiviserer fakturahåndteringenModtager I mange fakturaer i firmaet, kan vieffektivisere jeres bogholderi og herudovergøre det nemmere at få godkendt indkomnefakturaer. Se de mange fordele nedenfor.Fordele ved fakturascanning• Økonomi – sparer tid, fotokopierog arkivplads• Sikkerhed – ingen fakturaer forsvinder• Integration – linkfunktion til økonomisystem• Fleksibilitet – flere kan behandlefakturaen samtidig• Overskuelighed – du ved altid,hvor fakturaen er• Hurtig genfinding – kun få klik til fakturaen• Geografiske afstande forsvinder• Adgang til arkiv via PC medinternet-opkobling• Elektronisk godkendelsesflowøger hastigheden• Automatisk registrering iscanningsprocessen• Overblik og nem opfølgning pågodkendelsesforløbet• Automatisk modtagelse af oioxml fakturaer• Automatisk indkøbsmatchs af faktura opimod rekvisitionSpar penge!Scanning giver mulighed for at effektivisere en vigtig, mentil tider tung, arbejdsproces. Der kan spares tid, pladsog penge med elektronisk fakturahåndtering.Ingen har ens rutinerIngen virksomheder har ens rutiner. Derfor kan det væresvært at sige præcist hvor meget, der kan spares medden elektroniske fakturahåndtering. Det afhænger afnuværende rutiner og organisationsstrukturen.Arbejd hjemmefra!Medarbejderne kan godkende fakturaer, uanset hvorde befinder sig. De kan logge sig på, når de arbejderhjemme, er ude på andre kontorer eller på ferie. Dennefleksibilitet giver virksomheden og medarbejderen nyemuligheder i dagligdagen – uden at godkendelses- ogsikkerhedsprocessen forsinkes.ICR-scanning med InvoicesDen nyeste scanningsteknologi tilfører store besparelseri de mere trivielle arbejdsrutiner. Med Invoices kan scannerenautomatisk genkende fakturaer og hente alle deønskede informationer, som kreditornavn og adresse,


fakturanummer, beløb mv., direkte over i økonomisystemet.Det sparer bogholderiet for tidskrævende, manuelindtastning af standard informationer.Link til økonomisystemBogholderiet får besked pr. e-mail, når en faktura erfærdiggod kendt, og informationerne fra godkendelsenoverføres til økono mi systemet. For at opnå den ultimativebesparelse er Palette udviklet til integration medalle økonomisystemer, som har API interface (f.eks.Navision, SAP, Visma mv.).Mange muligheder med dokumenthåndteringElektronisk dokumenthåndtering kan bruges til megetandet end fakturahåndtering. Der findes systemer tilpostscanning, sags arkiver, tegningsarkiver og journalsystemer.Løsningerne anvendes af alle slags virksomheder,lige fra produktions- og transport firmaer tilejendomsmæglere, fagforeninger, stat og kommuner.Læs mere på: www.shareit.dkwww.readsoft.com og www.palette-group.comTilmeld dig vores gratis seminar i Esbjerg, Vejle eller Odenseeller book et personligt møde.


ShareITPer ØlandLadegårdsvej 167100 VejleSHARE IT Danmark A/STelefon: 7010 1660Mail: info@shareit.dkOdenseLandbrugsvej 105260 Odense SVejleLadegårdsvej 167100 VejleEsbjergRavnsbjergvej 16710 Esbjerg VEsbjerg, 19. augustMandag den 19. august, fra kl. 9.00 til ca. 11.00Ravnsbjergvej 1, 6710 Esbjerg VVejle, 2. septemberMandag den 2. september, fra kl. 9.00 til ca. 11.00Ladegårdsvej 16, 7100 VejleOdense, 9. septemberMandag den 9. september, fra kl. 9.00 til ca. 11.00Landbrugsvej 10, 5260 Odense SIndholdPræsentationer:• Velkomst og præsentation Share IT• Fordele ved fakturahåndtering genereltDemonstrationer:• Invoices software til automatisk afløftningaf fakturadata• Automatisk indkøbsmatch af faktura ogindkøbsrekvisition• Fakturaflowsoftwarewww.casanta.dk

More magazines by this user
Similar magazines