performance

da.dk
  • No tags were found...

beskæftigelsespolitiske resultater odsherred - Dansk ...

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

© Dansk Arbejdsgiverforening 2013

Layout: DA Forlag

Tryk: NORDVESTGRAFIK

Udgivet: September 2013


ODSHERRED

Indhold

1. Hvor mange borgere er på offentlig

forsørgelse i kommunen? 4

2. Hvordan er det gået siden sidste

kommunalvalg? 6

3. Hvad koster kommunens

beskæftigelsespolitik den enkelte borger? 7

4. Hvor meget kan kommunen spare på

beskæftigelsesområdet? 8

5. Hvor længe er kommunens

borgere ledige? 9

6. Hvor mange unge er på offentlig forsørgelse

i kommunen? 10

7. Hvor mange unge i kommunen tager

en ungdomsuddannelse? 11

KOMMUNALVALG 2013

3


ODSHERRED

1. Hvor mange

borgere er på

offentlig

forsørgelse

i kommunen?

Der bruges årligt ca. 16 mia. kr. på indsatsen

over for ledige i beskæftigelsessystemet.

Herudover anvender det offentlige

mere end 100 mia. kr. årligt på overførselsindkomster

til offentligt forsørgede.

Kommunerne varetager størstedelen af

de offentlige forsørgelsesordninger og har

dermed et stort ansvar for indsatsen på

området.

Der er store forskelle på antallet af offentligt

forsørgede i de enkelte kommuner –

også mellem kommuner, som minder om

hinanden. En del af disse forskelle skyldes

indsats og prioriteringer i den lokale beskæftigelsespolitik.

Derfor bør beskæftigelsespolitikken

være et centralt tema i

den kommunale valgkamp.

Tabellen viser antal og andel i den erhvervsaktive alder på

offentlig forsørgelse i de 98 kommuner.

16-64-årige på offentlig forsørgelse, 2012

Antal Pct. Antal Pct.

1 Gentofte 4.937 11 50 Viborg 13.031 22

2 Rudersdal 3.771 12 51 Holbæk 9.790 22

3 Allerød 1.741 12 52 Ikast-Brande 5.712 23

4 Hørsholm 1.701 12 53 Faxe 4.994 23

5 Lyngby-Taarbæk 4.367 13 54 Sorø 4.165 23

6 Dragør 1.112 14 55 Albertslund 4.179 23

7 Egedal 3.613 14 56 Horsens 12.543 23

8 Frederiksberg 9.769 14 57 Middelfart 5.371 24

9 Vallensbæk 1.290 15 58 Esbjerg 17.567 24

10 Furesø 3.368 15 59 Halsnæs 4.519 24

11 Solrød 1.976 15 60 Næstved 12.298 24

12 Hillerød 4.916 17 61 Mariagerfjord 6.370 24

13 Roskilde 8.684 17 62 Vesthimmerland 5.587 24

14 København 71.230 18 63 Skive 7.164 24

15 Lejre 2.863 18 64 Ærø 918 25

16 Gladsaxe 7.416 18 65 Brønderslev 5.320 25

17 Fredensborg 4.349 18 66 Slagelse 11.942 25

18 Skanderborg 6.589 18 67 Odense 31.304 25

19 Tårnby 4.752 18 68 Jammerbugt 5.830 25

20 Greve 5.414 18 69 Syddjurs 6.254 25

21 Rebild 3.304 19 70 Sønderborg 11.423 25

22 Favrskov 5.600 19 71 Tønder 5.981 25

23 Frederikssund 5.207 20 72 Hjørring 10.239 25

24 Gribskov 4.743 20 73 Aabenraa 9.210 25

25 Hedensted 5.603 20 74 Haderslev 8.757 25

26 Glostrup 2.775 20 75 Fredericia 7.883 25

27 Silkeborg 11.483 21 76 Svendborg 9.217 25

28 Hvidovre 6.645 21 77 Norddjurs 5.981 25

29 Aarhus 45.461 21 78 Assens 6.415 25

30 Helsingør 7.749 21 79 Brøndby 5.461 25

31 Herlev 3.481 21 80 Thisted 7.058 26

32 Rødovre 4.862 21 81 Struer 3.418 26

33 Billund 3.393 21 82 Ishøj 3.518 26

34 Aalborg 28.108 21 83 Faaborg-Midtfyn 7.943 26

35 Fanø 403 21 84 Frederikshavn 9.591 26

36 Vejle 14.328 21 85 Nordfyns 4.647 26

37 Kolding 12.115 21 86 Randers 15.672 26

38 Varde 6.598 21 87 Kalundborg 8.098 27

39 Holstebro 7.698 22 88 Kerteminde 3.917 27

40 Høje-Tåstrup 6.579 22 89 Vordingborg 7.590 28

41 Køge 7.652 22 90 Guldborgsund 10.586 28

42 Vejen 5.615 22 91 Læsø 299 28

43 Ballerup 6.330 22 92 Morsø 3.664 28

44 Ringsted 4.616 22 93 Nyborg 5.432 28

45 Odder 2.899 22 94 Bornholm 7.184 29

46 Lemvig 2.836 22 95 Samsø 645 29

47 Herning 12.021 22 96 Odsherred 5.842 30

48 Stevns 2.931 22 97 Langeland 2.502 33

49 Ringkøbing-Skjern 7.829 22 98 Lolland 9.419 35

4 KOMMUNALVALG 2013


ODSHERRED

Hvis en kommune har en høj andel af

personer på offentlig forsørgelse, kan det

skyldes, at kommunens politiske fokus på

beskæftigelsesområdet ikke er stærkt nok, eller at indsatsen

over for offentligt forsørgede ikke er tilstrækkeligt målrettet.

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse, 2012

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse, 2012

Kommuner der ligner

Pct.

Rebild 19

Silkeborg 21

Ikast-Brande 23

Mariagerfjord 24

Skive 24

Syddjurs 25

Sønderborg 25

Hjørring 25

Struer 26

Odsherred 30

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder

om hinanden ud fra eksempelvis demografiske og sociale

faktorer, jf. appendiks.

Figuren viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: Offentlig forsørgelse omfatter dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension

og efterløn. Der indgår ikke barselsdagpenge.

KILDE: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

KOMMUNALVALG 2013

5


ODSHERRED

2. Hvordan er det gået siden sidste

kommunalvalg?

Personer på offentlig forsørgelse er en sammensat

gruppe af personer tæt på arbejdsmarkedet, der måske

er ledige i kort tid og personer med problemer

udover ledighed, som kan være offentligt forsørgede

i længere tid.

Ændring i offentligt forsørgede, fuldtidspersoner,

2010-12, pct.

hjælp dagpenge pension I alt

Kommuner der ligner Dagpenge Kontant-

Syge-

Førtids-

Rebild -27 16 -2 0 -8

Skive -24 10 5 -2 -6

Odsherred -12 16 -9 -3 -5

Ikast-Brande -16 12 -13 3 -4

Sønderborg -12 21 -13 2 -3

Mariagerfjord -15 29 -13 -1 -3

Silkeborg -3 20 -15 1 -3

Syddjurs -7 8 -9 6 -2

Struer -10 15 4 2 -2

Hjørring -10 21 -10 3 -2

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder om hinanden ud

fra eksempelvis demografiske og sociale faktorer, jf. appendiks.

Antallet af offentligt forsørgede skyldes konjunkturernes

udvikling og resultaterne af den lokale beskæftigelsespolitik.

Nogle kommuner formår at nedbringe

antallet på forskellige ordninger, mens antallet i andre

kommuner stiger.

Det er vigtigt, at kommunen har fokus på alle grupper

af ledige på offentlig forsørgelse. Som udgangspunkt

må ingen opgives og parkeres på passiv forsørgelse.

ændring I Offentligt forsørgede, fuldtidspersoner, 2010-12, pct.

hjælp dagpenge pension I alt

Nabokommuner Dagpenge Kontant-

Syge-

Førtids-

Halsnæs -10 27 -1 -8 -6

Frederikssund 7 13 -17 -7 -5

Odsherred -12 16 -9 -3 -5

Holbæk -7 11 -3 0 -2

Kalundborg -7 23 -12 2 -2

Tabellen viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: ”Fuldtidspersoner” er en beregnet størrelse, der udregnes ved at summere samtlige personers tid på offentlig forsørgelse for en given periode.

Hvis en person har modtaget en given ydelse i 26 uger inden for et år, vil personen tælle med som en halv fuldtidsperson i opgørelsen.

”I alt” inkluderer dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. Den

procentvise ændring for de enkelte ydelser for nogle af de små kommuner kan dække over få personer.

KILDE: Jobindsats.dk og egne beregninger.

6 KOMMUNALVALG 2013


ODSHERRED

3. Hvad koster kommunens

beskæftigelsespolitik den enkelte borger?

Det er dyrt at have en dårlig beskæftigelsespolitik

i kommunen. Er kommunen relativt

set bedre til at fastholde folk på arbejdsmarkedet

frem for på offentlig forsørgelse

såsom førtidspension eller kontanthjælp, er

der færre penge til andre opgaver.

Figurerne viser, hvor meget kommunens samlede udgifter til

forsørgelse betyder for hver beskæftiget borger i gennemsnit

i den erhvervsaktive alder. Kommunens beskæftigelsespolitik

har direkte økonomiske konsekvenser for alle borgere i kommunen.

Kommunale nettoudgifter pr. 16-64-årige

Indbygger, 2012

Kommunale nettoudgifter pr. 16-64-årige Indbygger, 2012

Kommuner der ligner

Kr.

Rebild 12.700

Silkeborg 15.200

Ikast-Brande 16.000

Skive 16.300

Mariagerfjord 17.000

Syddjurs 17.100

Struer 17.800

Hjørring 17.900

Sønderborg 18.200

Odsherred 20.600

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder

om hinanden ud fra eksempelvis demografiske og sociale

faktorer, jf. appendiks.

Figuren viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: De kommunale udgifter dækker over følgende ydelser: Dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse

og førtidspension. Efterløn indgår ikke, da staten giver 100 pct. refusion til dette. Fleksjob indgår ikke pga. manglende data. Der anvendes nettoudgifter

i løbende priser, da der fratrækkes statslig refusion samt tages højde for satsreguleringer af ydelserne. Dette divideres med befolkningen i den

erhvervsaktive alder, dvs. alle 16-64-årige beskæftigede og offentligt forsørgede. Tallet er afrundet til nærmeste hundrede.

KILDE: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

KOMMUNALVALG 2013

7


ODSHERRED

4. Hvor meget kan kommunen spare på

beskæftigelsesområdet?

Der er en klar sammenhæng mellem beskæftigelsespolitikken

og kommunekassen. Jo færre personer, der

modtager offentlig forsørgelse, jo færre udgifter har

kommunen til beskæftigelsesområdet.

Besparelsespotentiale, ODSHERRED, mio. kr., 2012

Dagpenge

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Fleksjob

Førtidspension

Øvrige

I alt

Bedre end

gennemsnittet

-5,8

Dyrere end

gennemsnittet

24,3

1,3

1,6

63,9

0,4

92,8

Tabellen viser, hvad kommunen samlet kan spare ved

at opnå samme resultater, som kommuner med tilsvarende

rammevilkår. Forskelle i besparelsespotentialet

og dermed i udgifter til beskæftigelsesområdet skyldes

således primært effekten af den lokale beskæftigelsespolitik

og ikke forskelle i befolkningssammensætning.

Kommunens resultater skal dog vurderes under ét.

Højere udgifter på en ordning kan hænge sammen

med, at kommunen har færre personer på en anden

ordning.

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder om hinanden ud

fra eksempelvis demografiske og sociale faktorer, jf. appendiks.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: De kommunale udgifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet, er fratrukket statslige refusioner.

Udregning af besparelsespotentialet for en enkelt ydelsesgruppe sker ved at trække kommunens andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelsen af

befolkningen mellem 16-66 år i kommunen fra det tilsvarende gennemsnit for de øvrige kommuner, der har samme rammevilkår. Differencen mellem andele

af fuldtidspersoner i kommunen og lignende kommuner ganges med antallet af personer i befolkningen (16-66 år) i kommunen for at omregne andelen til

fuldtidspersoner. Antallet af fuldtidspersoner ganges med den årlige udgift til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen.

KILDE: For yderligere information om besparelsespotentialet henvises til www.jobindsats.dk.

8 KOMMUNALVALG 2013


ODSHERRED

5. Hvor længe er kommunens borgere ledige?

Der er ca. 700.000 personer, som starter i

et nyt job hvert år. Det svarer til ca. 2.000

jobskift om dagen. Det danske arbejdsmarked

er dynamisk og præget af mange

jobåbninger.

Kommunens beskæftigelsespolitik kan være med til at forkorte

varighed af ledigheden gennem bl.a. en aktiv og tidlig indsats

over for ledige. Eftersom mange personer er berørt af ledighed,

vil selv mindre reduktioner af det gennemsnitlige ledighedsforløb

betyde meget for både beskæftigelsen og for kommunekassen.

Gennemsnitlig varighed af bruttoledighedsforløb,

2012

Kommuner der ligner

Dage

Rebild 113

Skive 118

Mariagerfjord 125

Ikast-Brande 129

Struer 129

Hjørring 132

Silkeborg 134

Syddjurs 134

Sønderborg 146

Odsherred 148

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder

om hinanden ud fra eksempelvis demografiske og sociale

faktorer, jf. appendiks.

Gennemsnitlig varighed af bruttoledighedsforløb, 2012

Figuren viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: ”Bruttoledighed” omfatter ledige på dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1) inklusiv aktiverede. Den gennemsnitlige varighed

findes ved at vægte varigheden for de to typer ledige med, hvor mange der er på de to ydelser i forhold til det samlede antal ledige dagpenge- og

kontanthjælpsmodtagere. Der anvendes kalenderdage, dvs. antallet af uger i ledighedsforløbet er ganget med 7 og inkluderer dermed lør- og

søndage.

KILDE: Jobindsats.dk.

KOMMUNALVALG 2013

9


ODSHERRED

6. Hvor mange unge er på offentlig forsørgelse

i kommunen?

Unge opbygger deres kvalifikationer gennem

uddannelse og arbejdserfaring. I de

kommende år er der udsigt til et demografisk

pres, hvor flere ældre vil trække sig tilbage

i forhold til, at færre unge kommer ind

på arbejdsmarkedet. Samtidig kan der være

en risiko for, at unge, som får en dårlig start på arbejdslivet med

høj ledighed, vil få sværere ved at få en normal arbejdstilknytning

senere i livet.

Kommunen har den direkte kontakt med unge ledige bl.a. gennem

jobcentret. Kommunen har derfor en vigtig rolle i at sikre,

at unge kan holdes væk fra offentlig forsørgelse.

Andel af 16-29 årige på offentlig forsørgelse, 2012

Andel af 16-29 årige på offentlig forsørgelse, 2012

Kommuner der ligner

Pct.

Rebild 10

Silkeborg 11

Ikast-Brande 11

Syddjurs 13

Sønderborg 13

Mariagerfjord 13

Skive 14

Hjørring 14

Struer 14

Odsherred 18

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder

om hinanden ud fra eksempelvis demografiske og sociale

faktorer, jf. appendiks.

Figuren viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: Offentlig forsørgelse omfatter dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension.

Der indgår ikke barselsdagpenge.

KILDE: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

10 KOMMUNALVALG 2013


ODSHERRED

7. Hvor mange unge i kommunen tager en

ungdomsuddannelse?

Det er en politisk målsætning, at 95 pct.

af en ungdomsårgang skal gennemføre

mindst en ungdomsuddannelse. Unge

med en ungdomsuddannelse har typisk

en lavere ledighed end unge uden en uddannelse.

Forventet andel af ungdomsårgang med ungdomsuddannelse,

2011

Kommuner der ligner

Pct.

Skive 95

Silkeborg 94

Rebild 94

Mariagerfjord 94

Hjørring 94

Syddjurs 93

Struer 93

Ikast-Brande 93

Sønderborg 92

Fanø 90

Odsherred 88

Tabellen viser kommuner, som har rammevilkår, der minder

om hinanden ud fra eksempelvis demografiske og sociale

faktorer, jf. appendiks.

Der er alligevel stor forskel mellem de enkelte kommuner på,

hvor stor en andel af unge, som forventes at færdiggøre en

ungdomsuddannelse.

Kommunen kan gennem bl.a. de kommunale vejledningscentre

være med til at sikre, at unge har de nødvendige kompetencer

til at kunne starte på en ungdomsuddannelse.

Forventet andel af ungdomsårgang med ungdomsuddannelse, 2011

Figuren viser nabokommuner.

ANMÆRKNING OG KILDE

ANM.: Tallene viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2011, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når

uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2011. Ungdomsuddannelser omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige

ungdomsuddannelser samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Derudover indgår unge, som fuldfører en videregående

uddannelse uden en registreret ungdomsuddannelse.

KILDE: Undervisningsministeriet.

KOMMUNALVALG 2013 11


Appendiks

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER for alle 98 kommuner findes på www.da.dk.

Tal i BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.jobindsats.dk, Undervisningsministeriet

og Danmarks Statistik.

Medmindre andet angives, er der anvendt befolkningstal fra Danmarks Statistiks tabel, (FOLK1), for hver kommune den 1. januar 2012.

Den erhvervsaktive alder er 16-64 år.

Inddeling af kommuner i tabellen ”Kommuner der ligner” er gengivet fra forskningsinstitutionerne AKF og SFI’s undersøgelse ”De nye

kommuners rammevilkår” fra 2006. I undersøgelsen rangeres kommuner efter deres rammevilkår i bestemte grupper eller såkaldte

klynger på beskæftigelsesområdet. Rangeringen tager højde for kommunernes forskellige vilkår bl.a. ud fra sociale, demografiske, erhvervsmæssige

og økonomiske faktorer. Det betyder, at det i højere grad bliver muligt at sammenligne kommuner, som har tilsvarende rammevilkår,

og dermed forklare forskelle på resultater på beskæftigelsesområdet med forskelle i beskæftigelsesindsatsen frem for forskelle i

befolkningssammensætning, som ikke kan påvirkes gennem jobcentrets indsats.

Baggrunden for kommunernes rammevilkår på beskæftigelsesområdet kan læses på www.jobindsats.dk.

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Vester Voldgade 113

1790 København V

Tlf. 33 38 90 00

da@da.dk

www.da.dk

More magazines by this user
Similar magazines