Oversigt over optagne melodier

miliki.dk
  • No tags were found...

Oversigt over optagne melodier

Oversigt over optagne melodier

A. Tekster og melodier, optaget i FNS 2002

Bendt Astrup

At tro er at komme

Jens W. Pedersen

De dybeste lag i mit hjerte

Axel Madsen

Det var ikke en nat som de andre

Hans Dammeyer

Du kom til vor runde jord

Merete Wendler

Du satte dig selv i de nederstes sted

Hans Anker Jørgensen

Du, som gir os liv og gør os glade

Peter Møller

Du, som ud af intet skabte

Olle Widestrand

Flammerne er mange

Felix Mendelssohn

Hør, hvor englesangen toner

Bjarne Haahr

I blev skabt som mand og kvinde

H.J. Gauntlett

I blev skabt som mand og kvinde

Sigurd Lunde

Jeg er i Herrens hænder

Caroline W. Sørlie

Jesus - det eneste

John F. Wade

Kom, alle kristne

Dansk melodi 17. årh.

Kom, hjælp mig, Herre Jesus

Spiriual

Lad os bryde brødet sammen

Willy Egmose

Menneske, din egen magt

15. årh. / T. Helmore 1854 O kom, o kom, Immanuel

Merete Wendler

Se, hvilket menneske

Hans Holm

Spænd over os dit himmelsejl

Fra Taizé / J. Berthier

Syng lovsang, hele jorden

Klaus Brinch

Uberørt af byens travlhed

Peter Møller

Vintræ og grene og frugt hører sammen

Henrik F. Nørfelt

Vi kommer til din kirke, Gud

Bjarne Haahr

Vi takker dig for livet

Ole Schmidt

Vor Herre tar de små i favn

Fra Taizé / J. Berthier

Åh Gud, hør min bøn

xi


B. Salmer, som var i Den danske Salmebog – udeladt i FNS 2000 – genoptaget i FNS 2002

Lowell Mason

Arbejd, til natten kommer

A. P. Berggreen Et kors det var det hårde trange leje

August Winding

Gud, du som lyset og dagen oplod

Anfinn Øien

Guds menighed er jordens største under

L. M. Lindeman Herrens venner ingen sinde

Norsk folkemelodi (1840)

Jeg så ham som barn

J.P.E. Hartmann

Jert hus skal I bygge

Carl Nielsen

Nu sol i øst oprinder mild

Lowell Mason

Nærmere, Gud, til dig

Kaj Fønss-Jørgensen

Syndernes forladelse

A. P. Berggreen Tænk, når engang den tåge

Carl Nielsen

Udrundne er de gamle dage

15 årh. / J. Walter 1524 Vi tro, vi alle tro på Gud

C. Salme, som var i Den danske Salmebog – udeladt i FNS 2000 – genoptaget i FNS 2002 –

med supplerende melodi.

Knud Jeppesen

Hans Matthison-Hansen

Glæderig og underfuld

Syndernes forladelse

D. Tekster fra FNS 2000 / FNS 2002, optaget med ny melodi i FNS 2002.

Chr. Vestergaard-Pedersen

Willy Egmose

Mogens Helmer Petersen

Martin Elmqvist

Lasse Lunderskov

Alle ting er underfulde

Gud, vi er i gode hænder

Lazarus lå i sin grav

Nåden er et ord fra Gud

Tag det sorte kors fra graven

E. Tekst fra FNS 2000 / FNS 2002 med genoptagen melodi i FNS 2002.

Christian Barnekow

Du, som går ud fra den levende Gud

xii

More magazines by this user
Similar magazines