GILDE studiewijzer

collegedenhulster.nl
  • No tags were found...

GILDE studiewijzer

Kom verder bij

Gilde Opleidingen

De reis

van je leven

start hier!

Gilde Opleidingen

maakt kiezen

makkelijker

Meld je nu aan


p.4

p.5

Gilde

Opleidingen

maakt kiezen

makkelijker

Gilde Opleidingen heeft

meer dan 160 opleidingen,

probeer daar maar eens een

keuze uit te maken ...

Natuurlijk helpen we je. Voor

de duidelijkheid hebben we

onze opleidingen verdeeld

in vijf sectoren:

• Economie

• Hospitality & Wellness

• Techniek

• Zorg & Welzijn

• Gilde Educatie &

Gilde Praktijkopleidingen

Elke sector een eigen

boekje

Elke sector heeft een eigen boekje.

In deze boekjes lees je wat het werken

in het vakgebied inhoudt en wat

er van je verwacht wordt. Ook vind je

er een overzicht van de opleidingen.

Je kunt de boekjes downloaden van

www.gildeopleidingen.nl of

aanvragen bij het Servicecentrum,

telefoon (0475) 34 32 43 of e-mail

info@gildeopleidingen.nl.

Opleidingskaarten op

internet

Op www.gildeopleidingen.nl vind je

opleidingskaarten van al onze opleidingen.

Het opleidingensnelmenu

beschrijft hoe een opleiding eruitziet

en wat er van jou verwacht wordt. Je

leest hier ook welke vooropleiding je

nodig hebt of hoe lang de opleiding

duurt. Twijfel je nog tussen een paar

opleidingen, dan kun je de opleidingskaarten

gebruiken om te vergelijken. Je

kunt ook zoeken op interessegebied.

Kiezen

Vind je het moeilijk om te kiezen?

Doe dan de sectororiëntatietest op

www.gildeopleidingen.nl of gebruik

het opleidingensnelmenu op onze

homepage.

Open dag

Ben je nieuwsgierig naar Gilde Opleidingen

en onze opleidingen? Kom

dan naar onze Open dag op zondag

5 februari 2012. Je kunt workshops

en demonstraties volgen. En je kunt

vragen stellen aan onze studenten.

Intake

Je hebt een opleiding uitgekozen

en schrijft je bij ons

in. Daarna nodigen we je uit

voor een persoonlijk intakegesprek.

Daarin bespreken

we je vooropleiding, interesses

en talenten.

Mocht je een opleiding

hebben gekozen die niet

bij je past, dan komen we

daar bij de intake achter.

Hoe het na je inschrijving

precies verdergaat, lees je

op pagina 12.

Gilde Educatie & Gilde

Praktijkopleidingen

We hebben vier sectoren voor middelbaar

beroepsonderwijs en de

sector Gilde Educatie &

Gilde Praktijkopleidingen.

Gilde Educatie is er voor volwassenen

die meer kans op een baan willen

maken. Bij Gilde Educatie kun je een

afgebroken studie afmaken of een

programma volgen om weer deel te

nemen aan de arbeidsmarkt. Allochtonen

kunnen bij Gilde Educatie

een inburgeringsprogramma volgen

of bijvoorbeeld Nederlands én een

beroep leren.

Onder de naam Vavo kun je bij Gilde

Educatie ook in één jaar je diploma

vmbo-t, havo of vwo halen.

Niemand hoeft achter te blijven.

Daarom hebben we Gilde Praktijkopleidingen

(GPO). Jongeren en volwassenen

kunnen hier een praktische

opleiding volgen op niveau 1 en 2 in

een beroepsopleidende en beroepsbegeleidende

leerweg. (Op pagina 8

tot en met 11 vind je een uitleg over

de leerwegen en niveaus).

Bij Gilde Praktijkopleidingen besteden

we extra veel aandacht aan sociale

vaardigheden (omgaan met elkaar),

regelmaat en structuur. Daarnaast

werken we in kleine groepjes en krijg

je extra begeleiding. Denk je dat Gilde

Praktijkopleidingen iets voor jou is?

Bel dan met het Servicecentrum,

telefoon (0475) 34 32 43.


p.6

zo werkt het bij Gilde Opleidingen

p.7

Zo werkt

leren bij Gilde

Opleidingen

Beroepsonderwijs is altijd

in beweging. Dat is logisch,

want ook de beroepen veranderen.

Een automonteur

bijvoorbeeld moest twintig

jaar geleden andere auto’s

repareren dan nu. In alle

vakgebieden en overal om je

heen zijn er veranderingen.

Wij passen de inhoud en het

aanbod van onze opleidingen

aan op wat er gebeurt in

de wereld. Dat doen we niet

alleen, we werken daarvoor

samen met een heleboel organisaties,

zoals gemeenten,

bedrijven en instellingen. Bedrijven

kunnen bijvoorbeeld

precies vertellen wat voor

vakmensen ze zoeken. Als we

dat weten, kunnen we daar

in onze opleidingen rekening

mee houden.

Competentiegericht leren

Je hebt er vast al eens over gehoord:

competentiegericht leren of cgl.

Maar wat is het eigenlijk precies? Bij

cgl draait het om ‘competenties’, zeg

maar: jouw persoonlijke talenten en

vaardigheden. Je gaat aan de slag

met opdrachten, alleen of in een

groepje. Je oefent in praktijksituaties,

op school of daarbuiten. Bij elke opdracht

ga je zelf of met je begeleider

of medestudenten op zoek naar de

oplossing. Je kijkt op internet voor

informatie, probeert verschillende

dingen uit en uiteindelijk los je samen

elk probleem op. Daar leer je van! Je

doet opdrachten en proeven. En je

hebt begeleide zelfstudie-uren. Steeds

als je iets af hebt, wordt dat onderdeel

goedgekeurd.

Studiebegeleiding

De verandering van de school waar je

nu op zit naar Gilde Opleidingen kan

best lastig zijn. Er zijn nogal wat verschillen

tussen mbo en vmbo of havo.

Bij ons krijg je meer onderdelen en

je zult soms meer moeten studeren.

Ook moet je zelfstandiger werken en

krijg je meer verantwoordelijkheid.

Maar je staat er natuurlijk niet alleen

voor. Gilde Opleidingen zorgt voor

een goede studiebegeleiding en persoonlijke

hulp. We zorgen ervoor dat

je met vragen of problemen terecht

kunt bij je klassendocent/mentor of

trajectbegeleider.

Echt aan de slag: bpv en

simulaties

Stages zijn een belangrijk onderdeel

van je opleiding. We noemen dat

beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe je

stage eruitziet en in welk studiejaar

je stage loopt, verschilt per opleiding.

Bij sommige opleidingen loop je in

elk studiejaar stage, bij andere opleidingen

maar in één studiejaar. Niet

alleen tijdens je stages doe je veel

praktijkervaring op. In verschillende

opleidingen krijg je regelmatig te

maken met ‘simulaties’ van de beroepspraktijk.

Een simulatie lijkt op

een echte praktijksituatie. Het is een

oefening op school. Je leert bijvoorbeeld

in een rollenspel hoe je een

verkoopgesprek moet voeren of een

afdeling moet runnen. Of je oefent

allerlei vaktechnische handelingen.

Taal en rekenen belangrijk

Alle mbo-studenten moeten landelijk

aan een bepaald niveau van taal en

rekenen voldoen. Aan het eind van je

opleiding wordt, door het afnemen

van examens, gemeten of je het juiste

niveau bereikt hebt. Als dit niet zo is,

kan het behalen van je diploma in

gevaar komen.

Daarom heeft Gilde Opleidingen een

uitgebreid toets- en hulpprogramma

waarmee je achterstanden snel kunt

wegwerken. Aan het begin van het

schooljaar testen we je op rekenvaardigheid

en op taalvaardigheid Nederlands.

Als je een te laag startniveau

hebt, volg je begeleidingslessen. We

besteden ook extra aandacht aan taal

en rekenen in het gewone lesprogramma.

Doel: jou goed voorbereiden

op je examens.

Over de grenzen

We worden steeds internationaler

met z’n allen. Veel bedrijven hebben

vestigingen in het buitenland of

werken samen met buitenlandse

bedrijven. Dit kan belangrijk zijn voor

jouw werk straks, dus daar besteden

we aandacht aan. Zo hebben we

uitwisselingsprogramma’s met scholen

in het buitenland en hebben we

contacten met internationale partners.

Bij veel opleidingen is een stage in

het buitenland mogelijk.


p.8

een passende opleiding voor iedereen

p.9

Vooral naar

school of

vooral

werken?

Veel van onze opleidingen

kun je op twee manieren

volgen. Die twee manieren

noemen we ‘leerwegen’.

De twee leerwegen zijn: de

beroepsopleidende leerweg

(bol) of de beroepsbegeleidende

leerweg (bbl).

Bol: leren en daarbij stage

lopen

Bij een bol-opleiding volg je dagonderwijs.

Dat wil zeggen dat je de

meeste tijd op school bent, maar stages

zijn wel heel belangrijk. Tijdens je

stage leer je het echte werk kennen in

een bedrijf of instelling. Hoe lang de

stages duren en in welk studiejaar je

stage loopt, hangt af van de opleiding

die je volgt.

Bbl: werken en daarbij

leren

Wil je liever werken en daarnaast een

opleiding volgen? Dan is bbl voor jou

de beste keuze. In de meeste gevallen

ga je vier dagen per week werken

en krijg je één dag in de week les.

In het bedrijf waar je werkt, word je

opgeleid door een praktijkbegeleider.

Om aan een bbl-opleiding te beginnen,

moet je weten welk werk je wilt

gaan doen. Je zoekt ook zelf een

leerbedrijf. Gilde Opleidingen kan je

hier natuurlijk wel bij helpen. Als je al

een baan hebt, kan het bedrijf waar je

werkt jouw leerbedrijf worden.

Een passende

opleiding

voor iedereen

Al onze opleidingen kennen

een zogenaamd ‘kwalificatieniveau’.

Dit geeft aan wat

je straks in je beroep (aan)

kunt. De niveaus zeggen ook

iets over de zwaarte, duur en

inhoud van de opleiding en

welke vooropleiding je nodig

hebt. Er zijn vier verschillende

niveaus.

Goed beginnen: een opleiding

op je eigen niveau

Niet iedereen kan zomaar elke

opleiding gaan doen. Als jij je bij ons

aanmeldt, krijg je een uitnodiging

voor een persoonlijk intakegesprek.

We kijken dan of de opleiding die je

hebt uitgezocht iets voor je is. En

we bepalen meteen welk niveau

het beste bij je past. Bij sommige

sectoren doe je een test. Daaruit blijkt

voor welke opleiding en niveau je het

meest geschikt bent. Natuurlijk is ook

je vooropleiding van belang én we

vragen de decaan van je school om

advies.

Vooropleiding

Voor sommige opleidingen gelden

andere regels om aan de opleiding te

mogen beginnen. Die regels vind je in

het schema op pagina 10.

Havo-leerling?

Je hebt een havo-diploma en je wilt

een opleiding op mbo-niveau gaan

doen? Dan wil je vast weten of het allemaal

wat sneller kan. Kun je minder

uren les volgen? Welke vakken kun

je overslaan en in welk leerjaar start

je? Voor het antwoord op dit soort

vragen neem je contact op met

het Servicecentrum, telefoon

(0475) 34 32 43.

Een mbo-opleiding na de havo is

trouwens helemaal geen gek idee.

35% van de havo-leerlingen die rechtstreeks

naar het hbo gaan, valt in het

eerste jaar uit. Bovendien blijkt dat

hbo-studenten die eerst mbo hebben

gedaan het vaak beter doen dan

andere studenten.


p.10

p.11

Studiebelasting

Bij Gilde Opleidingen spreken we niet

meer over ‘lesuren’, maar over ‘studiebelasting’.

Dit is de totale studietijd

(lesuren en zelfstudie-uren) die de

gemiddelde student nodig heeft om

een diploma te halen. Om je een idee

te geven: een niveau 4-opleiding

heeft bijvoorbeeld een studiebelasting

van 1.600 uren per jaar.

Niveau Soort opleiding Regels Duur

1 Assistentopleiding Ten minste 16 jaar. Je bent niet meer

leerplichtig.

2 Basisberoepsopleiding Ten minste 16 jaar. Vmbo-diploma

basisberoepsgerichte leerweg

3 Vakopleiding Je hebt een vmbo-diploma in de

theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte

leerweg. Je hebt een

diploma in een sector die te maken heeft

met je vervolgopleiding.

Heb je een vmbo-diploma in een andere

sector? Dan moet je ten minste één

sectorvak of wiskunde hebben gedaan.

4 Middenkaderopleiding Vmbo: Je hebt een vmbo-diploma in

de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte

leerweg. Je hebt een

diploma in een sector die te maken heeft

met je vervolgopleiding.

Heb je een vmbo-diploma in een andere

sector? Dan moet je ten minste één

sectorvak of wiskunde hebben gedaan.

Havo/vwo: overgangsbewijs van 3 naar

4 havo/vwo.

Tot 1 jaar

2-3 jaar

2-4 jaar

3-4 jaar

Verder leren

of werken?

Als je klaar bent met je opleiding

bij Gilde Opleidingen,

sta je voor de keuze:

ga je verder leren of werken?

Verder leren:

steeds een niveau hoger

Met je diploma van Gilde Opleidingen

kun je doorgaan met een zelfde soort

vervolgopleiding. Zo kun je met een

diploma op niveau 2 verdergaan met

een opleiding op niveau 3.

Met een diploma op niveau 3 kun

je verder naar niveau 4 en met een

diploma op niveau 4 kun je een opleiding

in het hoger beroepsonderwijs

(hbo) gaan volgen. Gilde Opleidingen

biedt je extra mogelijkheden om goed

voorbereid met een hbo-opleiding te

beginnen. Bij bepaalde opleidingen

kun je extra vakken volgen. Bij sommige

opleidingen kun je zelfs een

hbo-doorstroomcertificaat halen.

Daarmee maak je je studieduur in

het hbo korter!

Werken: beroepsniveaus

Ga je met je diploma van Gilde

Opleidingen een baan zoeken? Bij

elk opleidingsniveau horen bepaalde

verantwoordelijkheden en taken,

die te maken met je beroep. Als je

eenmaal werkt, krijg je meer ervaring

en groei je verder. Maar als je net je

diploma hebt gehaald, ziet je werk er

waarschijnlijk zo uit:

Niveau 1: als assistent doe je eenvoudig

uitvoerend werk onder

leiding van een ervaren

collega of manager.

Niveau 2: na een basisberoepsopleiding

werk je in een team

zelfstandig aan taken.

Niveau 3: als zelfstandig beroepsbeoefenaar

specialiseer je je in

een bepaald vak of je kunt

een eigen bedrijf beginnen.

Niveau 4: als middenkaderfunctionaris

specialiseer je je in

een bepaald vak, je kunt

een eigen bedrijf beginnen

of je kunt in een managementfunctie

gaan werken.

Niveau 4: na de specialistenopleiding

kun je als gespecialiseerd

beroepsbeoefenaar voor

jezelf beginnen of als

manager aan het werk.

4 Specialistenopleiding Je hebt een diploma van een vakopleiding

voor hetzelfde beroep of dezelfde

beroepscategorie.

1-2 jaar


p.12

alles over kosten, contracten en regelingen

p.13

Alles over

kosten,

contracten

en regelingen

Dit hoofdstuk gaat over de

kleine lettertjes.

Onderwijsovereenkomst

Voordat je met je opleiding begint,

sluiten we een onderwijsovereenkomst

met je af. Hierin staan

alle rechten en plichten van Gilde

Opleidingen én van jou als student

beschreven. Dus: wat mag je verwachten

van ons en waaraan moet

jij je houden? Zo’n contract schept

duidelijkheid en geldt zolang jij bij

ons ingeschreven staat.

Praktijkovereenkomst

Tijdens je opleiding doe je praktijkervaring

op bij een of meer praktijkleerplaatsen,

zeg maar stageplaatsen.

Voordat je bij zo’n praktijkleerplaats

gaat beginnen, sluiten we een praktijkovereenkomst

met je af. Als je een

bbl-opleiding volgt, dan moet ook

het kenniscentrum een handtekening

onder de overeenkomst zetten. Dat

regelen wij voor je. Bij het begin van

je opleiding, vertellen we je alles over

de praktijkovereenkomst.

Tip:

Ga je een bbl-opleiding

volgen? Overleg dan eens

op je werk, misschien wil je

werkgever jouw studiekosten

betalen.

Onderwijs- en

examen regeling en/of

studiehandleiding

De belangrijkste kenmerken van

je opleiding zijn vastgelegd in een

onderwijs- en examenregeling (OER)

en/of studiehandleiding. Hierin staan

bijvoorbeeld de inhoud en inrichting,

de studieduur en de toetsing en

examinering precies omschreven. In

de OER en/of studiehandleiding vind

je ook informatie over de opleidingen

waarvoor je studiefinanciering of een

onderwijsbijdrage (als je jonger bent

dan 18 jaar) kunt aanvragen.

Cursusgeld beroepsbegeleidende

leerweg

(bbl)

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je

voor een bbl-opleiding cursusgeld

betalen. Dat is wettelijk zo geregeld.

De acceptgirokaart voor betaling van

het cursusgeld sturen wij je toe als je

op 1 augustus van dat schooljaar 18

jaar of ouder bent.

Overige kosten

Na je inschrijving krijg je van ons

informatie over de leermiddelen die

je voor je opleiding nodig hebt.

En we vertellen je hoe je ze kunt

bestellen. De kosten van de leermiddelen

hangen af van je opleiding,

richting en vakkenpakket. Voor een

aantal opleidingen is bijvoorbeeld gereedschap

en speciale kleding nodig.

Wil je nu alvast weten wat jouw opleiding

gaat kosten? Bel het Servicecentrum,

telefoon (0475) 34 32 43 of

kijk op www.gildeopleidingen.nl.

Studiefinanciering

Er bestaan twee regelingen voor

studiefinanciering. Welke regeling

voor jou van belang is, hangt af van

je leeftijd.

Je bent jonger dan 18 jaar

(en je volgt een bol- opleiding)

Ben je op 1 juli van het schooljaar

waarin je met de opleiding begint

jonger dan 18 jaar? En volg je een

bol-opleiding? Dan geldt voor jou de

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage

en schoolkosten (Wtos). Via

deze wet is een vergoeding mogelijk

van studiekosten, reiskosten en eventuele

andere kosten (bijvoorbeeld

wanneer je op kamers woont). Deze

regeling geldt dus niet voor een bblopleiding.

Je bent ouder dan 18 jaar

Studenten van 18 jaar en ouder hebben

recht op studiefinanciering.

Let op: je moet dit zelf aanvragen.

Dat doe je uiterlijk drie maanden voor

je 18 e verjaardag.

Ben je al ouder dan 18, dan vraag je

studiefinanciering drie maanden voor

het begin van het schooljaar aan.

Voor verdere informatie kijk je op

www.duo.nl of je belt met het

steunpunt studiefinanciering, telefoon

(050) 599 77 55. De medewerkers van

het Servicecentrum kunnen je ook

verder helpen, telefoon (0475) 34 32 43.


p.14

p.15

Vraag?

Probleem?

Meer informatie?

Bij Gilde Opleidingen besteden

we veel aandacht aan

persoonlijke begeleiding.

Voor informatie die niet direct

over een opleiding of sector

gaat, ga je naar het Servicecentrum.

Dit is één loket voor

al je vragen over bijvoorbeeld

voorlichting, aanmelding en

intake. Maar het Servicecentrum

doet nog veel meer.

Voor vragen en problemen

Als je straks een opleiding volgt bij

Gilde Opleidingen, dan heb je een

persoonlijke begeleider met wie je

alles kunt bespreken. Vragen over

je vakgebied stel je natuurlijk aan je

docenten. Maar er zijn ook algemene

zaken die niet direct met je opleiding

te maken hebben. Misschien heb je

vragen over de administratie, studiefinanciering,

stages in het buitenland

of loopbaanadvies. Hiervoor is het

Servicecentrum.

De medewerkers van het Servicecentrum

helpen je ook als er problemen

ontstaan. Als je een klacht hebt

bijvoorbeeld en het lukt niet om

die binnen je opleiding op te lossen.

Of als het niet goed gaat met je opleiding,

als je denkt over een andere

opleiding of zelfs om te stoppen.

Het Servicecentrum zoekt samen

met jou naar een oplossing. Bij het

Servicecentrum werken trajectbegeleiders

en specialisten op het gebied

van loopbaan- en studieadvies.

Meld je

nu aan!

Gilde Opleidingen is dé plek om de

beste te worden in je vak. Heb je

een opleiding gevonden die je wilt

gaan doen?

Ga dan naar www.gildeopleidingen.nl,

klik op ‘aanmelden’ en vul de digitale

aanmeldingskaart in.

Of bel het Servicecentrum, telefoon

(0475) 34 32 43. We sturen je dan een

aanmeldingskaart.

Kom naar onze open dag

op zondag 5 februari 2012.

Extra inschrijfavonden 24 april

en 19 juni, van 17.00 tot 19.00 uur.

Meelopen met een opleiding?

Kijk op www.gildeopleidingen.nl,

meelopen en meld je aan.

Colofon

Welke

opleidingen

vind je dicht

bij huis?

Roermond

• Bredeweg 235 (Economie en

vmbo-t, havo, vwo eenjarig)

• Kasteel Hillenraedtstraat 1 (Techniek

en Gilde Praktijkopleidingen)

• Kerkeveldlaan 1 (Zorg & Welzijn)

Venlo

• Groenveldsingel 40 (Hospitality &

Wellness en Zorg & Welzijn )

• Hagerhofweg 15

(Economie en Techniek)

• Kazernestraat 20

(Gilde Praktijkopleidingen)

• Laaghuissingel 4 (Hospitality & Wellness

en vmbo-t, havo, vwo eenjarig)

Venray-Oostrum

• Henri Dunantstraat 40

(Economie en Zorg & Welzijn)

Tekst en redactie

Servicecentrum, afdeling PR,

Communicatie en Marketing

Vormgeving

Ontwerpbureau B2B, Maastricht

Druk

P&P Grafimedia, Maasbracht

Uitgave Servicecentrum,

afdeling PR, Communicatie en Marketing

Gilde Opleidingen, roc voor Noord- en

Midden-Limburg

Marathonlaan 4, 6042 JN Roermond

Telefoon: (0475) 34 32 43

E-mail: info@gildeopleidingen.nl

Website: www.gildeopleidingen.nl

Dit boekje is met grote zorgvuldigheid

samengesteld. Aan de informatie kunnen

geen rechten worden ontleend.

© 2011-2012 Servicecentrum, afdeling PR,

Communicatie en Marketing, Gilde Opleidingen

Weert

• Drakesteyn 5

(Economie en Zorg & Welzijn)

Geleen

• Dr. H. van der Hoffplein 1

(Zorg & Welzijn)

Nuth

• Thermiekstraat 7 (Techniek)

Horst

• Gebr. van Doornelaan 63 (Techniek)

More magazines by this user
Similar magazines