Program konferencji - Expo Silesia

exposilesia.pl
  • No tags were found...

Program konferencji - Expo Silesia

Katowice, dn. 2 czerwca2013 r.

Konferencja

pt. Lokalna polityka energetyczna

– prosumenckie (inteligentne) rozwiązania

dla samorządu terytorialnego

w ramach Targów Usług dla Gmin i Powiatów

SAMORZĄD 2013

Centrum Targowo-Konferencyjne

Expo Silesia w Sosnowcu

Termin: 5 czerwca 2013 r. (środa).

Miejsce: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu (ul. Braci

Mieroszewskich 124, Sosnowiec).

Organizatorzy: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu i Śląski

Związek Gmin i Powiatów.

Partner wspierający: Związek Miast Polskich.

Uczestnicy: samorządowcy z województwa śląskiego oraz innych województw

Polski, przedstawiciele firm z branży energetycznej oraz instytucji zajmujących się

energetyką.

Patronat medialny:

Cele konferencji:

zdefiniowanie kierunków lokalnej polityki energetycznej w kontekście nowych

regulacji prawnych, które upoważniają gminy do zarządzania energią;

odpowiednie zagospodarowanie obszaru energetyki przez samorządy jako

elementu zrównoważonego rozwoju;

wzrastające znaczenie efektywności energetycznej;

rola odnawialnych źródeł energii w procesie zarządzania energią:

podnoszenie efektywności energetycznej, a także rozwijanie idei inteligentnych

sieci i inteligentnego opomiarowania w kontekście energetyki prosumenckiej.

Śląski Związek Gmin i Powiatów 1


PROGRAM KONFERENCJI

Sosnowiec, dn. 5 czerwca br. (środa)

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

Moderacja

konferencji:

p. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej,

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska;

Część I

Planowanie energetyczne w gminie

9.30 – 11.35

9.30 – 9.40 Otwarcie konferencji – p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca

Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz p. Ludomir

Tuszyński, Prezes Zarządu Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia;

9.40-10.25 „Energetyka prosumencka jako czynnik rozwojowy Województwa Śląskiego.

Konfrontacja śląskich zasobów i kompetencji ze światowymi trendami

technologicznymi” – p. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Dyrektor Centrum

Energetyki Prosumenckiej, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,

Politechnika Śląska;

10.25 – 10.45 Uwarunkowanie formalno–prawne planowania energetycznego – p. Szymon

Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii;

10.45 – 11.05 Rozwój energetyki rozproszonej / prosumenckiej / OZE w świetle planów

przestrzennego zagospodarowania gmin i małej architektury (w tym integracji tej

energetyki z budynkami) – p. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Kierownik

Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury

Politechniki Śląskiej;

11.05 – 11.20 Dyskusja;

11.20 – 11.35 Przerwa kawowa;

Część II

Poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii w gminie

11.35 – 14.05

11.35 – 11.55 Zarządzanie energią w gminie – przykład Miasta Częstochowy – p. Bożena Herbuś,

Inżynier Miejski, Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Częstochowy,

Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku

Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii;

11.55 – 12.15 Bielsko-Biała - miasto efektywności energetycznej – p. Piotr Sołtysek, Pełnomocnik

Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią;

Śląski Związek Gmin i Powiatów 2


12.15 – 12.35 Gospodarka energetyczna w kontekście planu zagospodarowania

gminy Gierałtowice – p. dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice;

12.35 – 12.55 Szanse dla gmin wynikające z ustawy o efektywności energetycznej – p. Ryszard

Zwierchanowski, Project Manager, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.;

12.55 – 13.15 „Energooszczędne oświetlenie w gminach w kontekście programu SOWA

NFOŚiGW” - p. Ryszard Zwierchanowski, Project Manager, Krajowa Agencja

Poszanowania Energii S.A.;

13.15 – 13.35 Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne – p. Mirosław Bobrzyński,

Prezes Zarządu Euro-Centrum S.A.

13.35 – 13.50 Dyskusja;

13.50 – 14.05 Przerwa kawowa;

Część III

14.05 – 15.30

Nowe technologie w gospodarce energetycznej

a) BFS Energo a.s. - Dostawca kompleksowych rozwiązań energetycznych do

wykorzystania słomy w belach - Ing. Michał Wantulok BFS Energo a.s.

b) Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaru zużycia mediów

i sterowania oświetleniem - p. Józef Gawron, Przewodniczący Rady

Nadzorczej KCSP S.A.

14.05 – 15.20

c) Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi. -

p. Zofia Wawrzyczek, Prezes LGBS Energia;

d) Ogniwa PV jako produkt rynkowy - p. Sławomir Suski, Dyrektor Zakładu,

Europe Solar Production sp. z o.o.

e) Bioelektrownia Electra jako inowacyjne polskie rozwiązania w energetyce

biogazowe – p. Wojciech Łukaszek, Termo Klima MK.

f) Inteligentne sieci energetyczne – p. Marcin Młodożeniec, Dyrektor

Marketingu, 3Services Factory S.A.

15.20– 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji – p. Kazimierz Górski, Prezydent

Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin

Śląski Związek Gmin i Powiatów 3

More magazines by this user
Similar magazines