Program konferencji - Expo Silesia

exposilesia.pl
  • No tags were found...

Program konferencji - Expo Silesia

Silesia Power Meeting

„Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050”

Termin: 12.04.2013

Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych, jako rynkowych

technologii ubezpieczających, jest wypełnienie w perspektywie 2050 miejsca między

technologiami pomostowymi (węglowymi) oraz rozwojowymi (proefektywnościowymi

i odnawialnymi źródłami energii).

Główne cele organizowanej Konferencji obejmują prezentację następujących

segmentów tematycznych:

- polityka Rządu (Ministerstwo Gospodarki) w zakresie gazowych źródeł kogeneracyjnych

- rola i miejsce technologii gazowych w kontekście Polskiej Mapy Drogowej 2050

- technologie gazowe właściwe dla małych i średnich przedsiębiorstw

- zastosowanie technologii gazowych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych

- inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa korporacyjne

- rodzaje wsparcia i finansowanie inwestycji gazowych

- budowanie dobrych relacji pomiędzy podmiotami rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw

Patronat Honorowy na Silesia Power Meeting 2013:

- prof. Jerzy Buzek

- Politechnika Śląska

- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

- Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

- Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej

- Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

- Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Katowicach


PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.30 Rejestracja uczestników (wydawanie materiałów

konferencyjnych)

9.30-10.00 Wystąpienia wprowadzające (powitalne)

dr inż. Ludomir Tuszyński

Prezes Zarządu

Expo Silesia

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Adam Siwek

Wice-Prezes Zarządu

PGNiG TERMIKA SA

10.00-10.20 Ogłoszenie werdyktu w sprawie przyznania

statuetki:

LIDERA CZYSTYCH TECHNOLOGII w ENERGETYCE

10.20-10.50 „Rola technologii gazowych w przebudowie

energetyki od wielkoskalowej do prosumenckiej.

Potencjał adekwatności segmentacji prosumenckiej

(podmiotowej) i technologicznej (przedmiotowej)”

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Politechnika Śląska


10.50-11.10 „Modernizacje i inwestycje w branży ciepłowniczej

w odniesieniu do uwarunkowań strategicznych”

Jacek Szymczak

Prezes Zarządu

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

11.10-11.30 „Dostawy gazu dla potrzeb Energetyki”

Marcin Lewenstein

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Grupy

Kapitałowej PGNiG SA

11.30-12.10 „Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze

Elektroenergetyki”

Adam Siwek

Wice-Prezes Zarządu

PGNiG TERMIKA SA

12.10-12.30 „Kogeneracja w PEC Siedlce – doświadczenia

z ponad 10 lat eksploatacji instalacji"

12.30-12.40 Przerwa Kawowa

Krzysztof Figat

Wice-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych

Wytwórców Energii Skojarzonej

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego

Sp. z o.o. w Siedlcach

12.40-13.00 „Rola energetyki gazowej w aspekcie źródeł

odnawialnych i energetyki węglowej"

Jarosław Krycki

Dyrektor Oddziału Mazowsze

Ferox Energy Systems Sp. z o.o.

13.00-13.20 „Kogeneracja gazowa - warunki realizacji w

przemyśle”

Henryk Kaliś

Prezes Zarządu

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii


13.20-13.40 „Wspomagające zastosowanie gazu ziemnego w

procesie wdrażania wschodzących technologii

energetyki odnawialnej opartej na biomasie”

dr inż. Jacek Kalina

Politechnika Śląska

13.40-14.00 „Nowoczesne technologie w produkcji elementów

bloków gazowych”

dr hab. inż. Janusz ADAMIEC, prof. w Pol.Śl.

ENERGOINSTAL S.A.

14.00-14.15 „Średnie i małe gazowe źródła kogeneracyjne -

uwarunkowania powodzenia przedsięwzięć"

Janusz Hebenstreit

Dyrektor ds. Konsultingu

Energoprojekt Gliwice S.A.

14.15-14.30 „Miejsce Gazu w Polskiej Energetyce”

Szymon Firlus, Adam Klepacki, Jarosław Zalega

Energoprojekt-Katowice S.A.

14.30-14.45 „Wykorzystanie "trudnych" gazów odpadowych

do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

i wysokotemperaturowego ciepła

technologicznego”

Zdzisław Mizera

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

„Mielec-Diesel” Gaz Sp. z o.o.

14.45-15.00 „Zgazowanie biomasy dla układów CHP –

technologia SYNGAZ”

Adam Wyciszczok CEO

Dyrektor Spółki

SYNGAZ Sp. z o.o.

dr inż. Sławomir Stelmach


Z-ca Dyrektora Centrum Badań Laboratoryjnych

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

15.00-15.15 „Wynajem czy inwestycja?– mobilne elektrownie

gazowe Aggreko”

Paweł Andersohn

Business Development Manager

Aggreko Polska Sp. z o.o.

15.15-15.25 Przedstawienie firmy Mazur Energy Sp. z o.o.

Henryk Mazur

Prezes Zarządu

Mazur Energy Sp. z o.o.

15.25–15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

15.30 Lunch + Kawa

Organizator zastrzega prawo do zmiany poszczególnych elementów programu

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Dariusz Drąg – Dyrektor ds. Rozwoju

tel. +48 510 030 870

email: dariusz.drag@exposilesia.pl

Wojciech Rabsztyn - Menedżer Projektu

tel. +48 510 031669

email: wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl

More magazines by this user
Similar magazines