Functiebeschrijving Warehouse Senior-Teamleader

techdata.be
  • No tags were found...

Functiebeschrijving Warehouse Senior-Teamleader - Tech Data

Functiebeschrijving Warehouse Senior-Teamleader

Level

Operations

Doel van de Functie

Operationele aansturing van een team van operators in een toegewezen zone om de logistieke activiteiten correct en tijdig uit

te voeren met tot doel onze goederen op een efficiënte manier en in een goede staat naar onze klanten te distribueren.

Vervangen van shiftmanager bij diens afwezigheid.

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan Shift Manager

Verantwoordelijkheidsgebieden

Organiseren en aansturen van logistieke zone(s) en/of logistieke processen in het magazijn.

Kerntaken

1) Controle Aanwezigheid

a. Controleren van de aanwezigheden van alle werknemers van de ploeg

b. Eventuele afwijkingen op de planning melden aan Shift Manager.

c. Opvolging van het correct navolgen van de pauzetijden. Toekennen en controleren van rook en

drankpauzes gebaseerd op de inzet van de operators en het werkvolume.

2) Leiding Geven:

a. De Senior Team Leader is de spilfiguur in een aangeduide zone of afdeling. De focus ligt op de diverse

repack activiteiten en op de handoverzone (sorter, manuele conveyors)

b. Aansturing en opvolging van alle mensen is hierbij de voornaamste taak.

c. Identificeren en melden van de performance niveaus van alle individuen, behoort tot de parate kennis en

wordt continue afgestemd met de Shift Manager.

d. Inplannen en opvolgen van een gepast trainingsprogramma voor alle medewerkers.

e. Inplannen van de werkplaatsbezetting gebaseerd op de aangegeven werkvolumes, en het opstellen van

een verlofplanning in lijn met deze forecast.

f. Vervangt de shiftmanager bij afwezigheid door verlof of ziekte

3) Nastreven van productiviteitsobjectieven:

a. De Senior Team Leader bespreekt in samenspraak met de Shift Manager de relevante

productiviteitsobjectieven in lijn met de algemene doelstellingen.

b. Vergelijken van de dagelijkse prestaties versus de vooropgestelde objectieven en het bijsturen waar nodig.

c. Opstellen van “continue verbeteringsplannen” bestaande uit voorstellen en actieplannen met het doel de

productiviteit steeds op te voeren.

d. De Senior Team Leader staat persoonlijk in voor de werkverdeling (zoals D-notes) naar zijn mensen, om

direct contact, controle en feedback te garanderen.

e. Het identificeren van “overschot” op beschikbare mensen gedurende de dag, en waar mogelijk deze

aanbieden aan de Shift Manager of andere Team Leaders voor het tijdelijk assisteren in zones met een

hogere werkbelasting.

f. Het identificeren van “tekorten” aan mensen om het voorhanden zijnde werkvolume tijdig en degelijk te

kunnen afwerken, en afstemmen met de Shift Manager of andere Team Leaders of er additionele mensen

tijdelijk beschikbaar zijn.

4) Tijdig rapporteren van de afgesproken parameters naar de Shift Manager.

a. Dagelijkse rapportering van werkprestaties

b. Dagelijkse melding van de aandachtspunten

5) Garanderen van een veilige werkomgeving.

a. Continue aandacht naar de orde en netheid.

b. Voor het afsluiten van de shift, staat de Senior Team Leader in voor het opruimen van de zone(s) volgens

duidelijk bepaalde criteria’s.

c. Aannemen van een voorbeeld functie op het vlak van orde en netheid

d. Controleren en bijsturen van een correct gebruik van de toestellen en installaties op het vlak van veiligheid.

e. Ondersteunen van een correcte naleving van de bepaalde veiligheidsmaatregelen.

6) Afsluiten warehouse in beurtrol met andere leidinggevenden

Overleg (structureel)

Neemt deel aan:

Start Up Meeting

Tweewekelijkse shiiftmanagersmeeting in geval van langdurige afwezigheid shiftmanager

Tweewekelijkse teamleadermeeting.

Profiel

Enkele jaren ervaring in een leiding gevende functie.

een sterke teamplayer die flexibel is ingesteld

ervaring in Picking en Packing met RF (Radio Frequency) is een pluspunt

Talenkennis : Nederlands, noties Engels

MS Office (Excel, Word)

Bereid in ploegen te werken (6u00-14u30 / 13u30-22u00), en in noodgevallen te verwisselen van ploeg op korte

termijn om deze gevallen op te vangen. Bij afwezigheid van shiftmanager in vroege ploeg, bereid zijn om, om 5.30 te

starten.


Functiebeschrijving Warehouse Senior-Teamleader

Kerncompetenties

Plannen en Organiseren

Overtuigingskracht

Leiderschap

Probleemanalyse

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

More magazines by this user
Similar magazines