BELEVEN IN ZULTE

zulte.be
  • No tags were found...

BELEVEN IN ZULTE - Gemeente Zulte

BELEVEN IN ZULTE

vrijetijdsgids: cultuur , jeugd, toerisme, sport, bibliotheek

juli – augustus 2011

--1


BIBLIOTHEEK

Verteltheater

Elke eerste zondag van de maand wordt er van 11.00 tot 11.30

uur verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek.

Doelgroep zijn kinderen van de 3 e kleuterklas tot het 2 e leerjaar,

maar ook oudere kinderen zijn welkom. De volgende vertellingen

vinden plaats op zondag 3 juli, 7 augustus en 4 september. Alles is

gratis, maar er dient wel ingeschreven te worden, via T 09 388 86

00 of bibliotheek@zulte.be. Gelieve stipt aanwezig te zijn!

KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN 2011-2012

Ben je tussen 4 en 16 jaar?

Lees je graag?

Lees je veel?

Wil je graag zelf mee beslissen welk jeugdboek bekroond wordt?

Dan ben jij de geknipte persoon om deel te nemen aan de Kinder- en Jeugdjury!

Wat doe je als jurylid?

Je leest tien nieuwe boeken voor jouw leeftijd.

Je geeft bij elk boek je persoonlijke mening (via een leesverslagje).

En ten slotte zet je de boeken in de volgorde van je voorkeur.

Wat doet de bibliotheek?

De bibliotheek koopt al de KJV-boeken aan in meerdere exemplaren.

De bibliotheek zorgt voor een handleiding, het lijstje van de boeken die je ‘moet’ lezen en een

vragenlijst om je boeken te beoordelen.

Ook zin om lid te worden van de Kinder- en Jeugdjury, die in Vlaanderen al meer dan 7.000 leden telt?

Rep je dan naar de bibliotheek. Daar staan de boeken voor het nieuwe leesjaar al klaar.

Het afgelopen schooljaar (2010-2011) brachten 52 kinderen het KJV-traject tot een goed einde. Op de

KJV-ontmoetingsdag in mei mochten ze een KJV-boek kiezen als beloning voor hun leesinspanningen.

--2


Computerlessen voor senioren

De computerlessen voor senioren die starten in september zijn nagenoeg volzet. Enkel in de cursus

Word zijn nog enkele vrije plaatsen. De volgende lessenreeks start in januari 2012. Inschrijven kan nu al.

U hebt de keuze uit: basiscursus, basis-plus, internet en e-mail, Word, Excel en fotobewerking.

Mindfulness of aandachtstraining

Stress, negatieve gedachten, lichamelijke pijn, werkdruk, spanningen ... Het zijn allemaal dingen die we

op bepaalde momenten in ons leven herkennen. We kunnen dan het gevoel hebben geleefd te worden

en geen vat meer te hebben op bepaalde situaties. Mindfulness betekent: milde aandacht geven aan

de dingen zoals ze feitelijk zijn, hoe ze ook zijn en niet zoals we willen dat ze zijn. We leren meer bewust

te worden van onze eigen ervaring en met mildheid te kijken naar wat er aanwezig is. We werken vooral

ervaringsgericht. De reeks is bedoeld voor wie wil kennismaken met hoe mindfulness in het dagelijkse

leven kan toegepast worden. Het is geen therapie.

Praktisch

Locatie: bibliotheek Zulte

Wanneer: op 4 dinsdagavonden, met name 20 september, 4, 11 en 18 oktober

Uur:

telkens van 19.30 tot 22.00 uur

Meebrengen: matje, deken of grote handdoek en kussentje

Begeleider: Marisa Hoslet

Inschrijven: Vormingplus T 09 224 22 65 of www.vormingplusgent-eeklo.be

Prijs:

70 euro, teksten en cd inbegrepen. Er wordt een korting voorzien van 50% voor

studenten, werkzoekenden en mensen die recht hebben op een verhoogde

tegemoetkoming van het ziekenfonds.

--3


cultuur

ROGER RAVEEL: 90 JAAR JONG

Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Roger Raveel organiseert het gemeentebestuur

i.s.m. de deelraad Erfgoed en Monumenten, het Roger Raveelmuseum en het Davidsfonds een

verrassingstentoonstelling met vroege werken van de kunstenaar.

Locatie:

Biechtstoeleke in Machelen

Periode: van zaterdag 16 juli tot en met zondag 14 augustus 2011

Open:

telkens op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

telkens op zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur

of op afspraak

Voor meer informatie kan u terecht op de cultuurdienst, Centrumstraat 6, 9870 Zulte, T 09 280 96 02

cultuur@zulte.be.

TIP: Als u de tentoonstelling ‘Roger Raveel 90 jaar jong’ komt bezoeken, kan u misschien ook even

tijd maken om de Roger Raveel wandelroute te ontdekken. Voor alle info, zie de rubriek Toerisme

in dit boekje!

--4


Kunstzomer 2011

De komende maanden doet de Leiestreek haar titel van kunstminnende

regio weer alle eer aan: ‘Kunstroute Leiestreek’ laat je tijdens de

zomermaanden juli en augustus kennismaken met verrassende

hedendaagse kunst uit de regio op enkele bijzondere locaties.

Kunstzomer 2011 biedt een tentoonstelling met in totaal 33 kunstenaars

in 5 verschillende steden en/of gemeenten: Zwevegem, Menen,

Roeselare, Machelen-aan-de-Leie en De Pinte/Zevergem.

In Machelen-aan-de-Leie zullen volgende locaties deelnemen aan de tentoonstelling en dit tussen 2 juli

en 28 augustus 2011, telkens op zaterdag en zondag:

- Huis De Leeuw

- Het Verschrikkelijke Zoete Leven

- De kerk van Machelen

- Het Biechtstoeleke

- Het Roger Raveelmuseum

Openingsuren en –data zijn voor de verschillende locaties anders. Hiervoor kan u terecht op

www.zomerkunstroute.be of kan u een kaart (‘Kunst ontdekken in de Leiestreek’) afhalen op de dienst

Toerisme, Centrumstraat 6, 9870 Zulte-Olsene.

--5


Open Monumentendag op 11 september 2011

Op zondag 11 september 2011 gaat de 23 e editie van Open Monumentendag door. Het thema dit

jaar is ‘Conflict’.

In 2011 werken stad Deinze en gemeente Zulte samen de Open Monumentendag uit. Er werd

geopteerd om een auto-, fiets- en wandelroute uit te stippelen: “Veel kogels door Kerken”. De tochten

verbinden 4 deelgemeenten: Gottem, Grammene, Machelen en Olsene. In de vier deelnemende

gemeenten zijn er enkele te bezoeken locaties en starten telkens één of meerdere wandelingen. Meer

info zal tijdig bekend gemaakt worden op www.zulte.be.

Bijkomende informatie over het thema kan u vinden op www.openmonumenten.be. U kan tevens

terecht bij de dienst cultuur, Centrumstraat 6, 9870 Zulte, cultuur@zulte.be of T 09 386 96 02.

Programmatie 2011-2012

Het gemeentebestuur van Zulte organiseert opnieuw een aantal voorstellingen tijdens het

programmatieseizoen 2011-2012.

Noteer alvast in jullie agenda:

- 24 september 2011: Filmvoorstelling, Gaston Martenszaal

- 12 november 2011: Gitarenfestival Muziekacademie Deinze/Zulte, Kerk van Olsene

- 10 december 2011: Buurman, concert in de Gaston Martenszaal

- 25 maart 2012: Pietje Puk, 10.30 uur in de Guldepoort (familievoorstelling)

- 21 april 2012: Edith Piaf, Muziektheater in de Gaston Martenszaal

Meer informatie zal tijdig bekend gemaakt worden op www.zulte.be.

Cultuurdienst Zulte, cultuur@zulte.be, T 09 280 96 02.

--6


--7


Big Jump 2011: Voor propere rivieren en waterlopen

We springen opnieuw met z’n allen in de Oude Leie in Machelen op zondag 10 juli 2011 om 15.00

uur stipt!

Big Jump is een actie voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Op precies hetzelfde tijdstip

springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker

liggen van proper water en dat ze daar iets willen aan doen. Big Jump is ontstaan in 2002 aan de Elbe

in Duitsland en is op korte tijd uitgegroeid tot een internationaal succes. In 2005 al vond de Big Jump

plaats in 22 landen op meer dan 250 locaties, met meer dan 250.000 deelnemers en toeschouwers. In

2010 waren er 15 locaties in Vlaanderen.

Op 10 juli 2011 vindt voor de 10 e keer de Big Jump plaats. Deze campagne wordt in Vlaanderen

georganiseerd door GREEN, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Met de Big Jump brengen ze

op een plezante en veilige manier het herstel van de waterlopen onder de aandacht van de overheid,

de pers en het ruime publiek.

Vorig jaar sprong Zulte voor de 2 e keer mee en het was opnieuw een massale ‘plons’ in de roos: met

212 deelnemers en 800 toeschouwers was de Big Jump in Zulte meteen de 2 e grootste in Vlaanderen.

Enkel Gent deed beter.

Dit jaar gaan we resoluut voor het Vlaams record! Als iedereen meedoet!

Praktisch:

Wie mee wil springen kan zich aanmelden op het Oude Leie plein vanaf 14.00 uur.

- Inschrijving is verplicht.

- Omkleedtent is voorzien.

- Deelnemen kan vanaf 10 jaar.

- Van 10 t.e.m. 12 jaar: enkel met begeleider (zwemvesten zijn voorzien).

- Waterschoeisel is verplicht.

- De organisatie ligt in handen van Feest- en Cultuurcomité Machelen, in samenwerking met

gemeentebestuur Zulte.

- Meer info kan je vinden op www.bigjump.be.

--8


jeugd

Vakantie? Op het speelplein

Tijdens de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur

opnieuw gedurende 6 weken speelpleinwerking

in Zulte, Olsene én Machelen (4 t.e.m. 20 juli en 1 t.e.m.

18 augustus). De speelpleinwerking is toegankelijk voor

alle kinderen en jongeren tussen 4 en 15 jaar.

Alle info i.v.m. de precieze data, locaties, activiteiten,

inschrijvingsmodaliteiten, ... vindt u terug in Zomeren in

Zulte (bijlage bij het infoblad editie mei/juni) of op de

website www.zulte.be/jeugd.

Een gevuld aanbod

voor 2,5- tot 15-jarigen!

Zulte - Olsene - Machelen

ZOMEREN IN ZULTE

Zomervakantie 2011

--1

sport

SPORTDAG VOOR 50-PLUSSERS “SENIOR SPORTIEF” OP

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2011

302372_zomeren Zulte.indd 1 13/04/11 10:41

De seniorensportdag van Oost-Vlaanderen “Senior Sportief” gaat door in het sportcomplex Palaestra

in Deinze en staat open voor alle 50-plussers. Zowel individuele sporters als groepen zijn welkom! Op

deze sportdag kunnen senioren in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of

kennismaken met nieuwe sportactiviteit(en).

Gedurende de ganse dag krijgen de senioren, ingedeeld in verschillende groepen, initiatielessen van

één uur in diverse sportactiviteiten. Na iedere activiteit krijgt men voldoende tijd om even uit te blazen

alvorens via een doorschuifsysteem de andere sportactiviteit aan te vatten. Elke deelnemer kiest uit het

onderstaande sportaanbod vier verschillende activiteiten.

Sportaanbod:

Aquaspinning, wandeltest, badminton, body & mind, (hand)boogschieten, cubb spel, curve bowls,

dansinitiatie, fietstocht (15 km), conditiegym en rekkergym, kuierwandeling door de Brielmeersen

(5 km), krulbol, lange wandeling (10 km), lijndansen, petanque, poi spinning, seniorendans

(gevorderden), steptest, stoelaerobics, chinees turnen, tennis, volkssporten, yoga, nordic walking,

zwemmen én zumba.

De inkomprijs van 5,00 euro omvat de deelname aan de sportactiviteiten, een aandenken, de

sportverzekering en koffie met gebak.

Middagmaaltijd aan 8,50 euro omvat een koude schotel en een drankje. Een broodmaaltijd kan

echter ook zelf meegebracht worden!

Het gemeentebestuur voorziet gratis busvervoer vanuit Machelen, Olsene en Zulte heen en terug!

Inschrijven voor deze onvergetelijke sportdag kan t.e.m. vrijdag 2 september 2011 bij de

gemeentelijke sportdienst van Zulte. Bent u lid van een seniorenvereniging? Informeer even bij uw

bestuur of uw vereniging niet in groep zal deelnemen! Voor alle verdere informatie kan je ook steeds

op de sportdienst terecht!

--9


toerisme

In het spoor van Roger Raveel

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert samen met Toerisme Leiestreek, de VVV-Leiestreek en de

diensten voor Toerisme van Deinze, Zulte en Sint-Martens-Latem culturele avondwandelingen in de

Leiestreek.

Op 15 juli – de 90 e verjaardag van kunstenaar Roger Raveel – lanceert Toerisme Oost-Vlaanderen de

nieuwe Roger Raveel wandelroute. Deze bewegwijzerde wandelroute van 3,5 km geeft een beeld

van het leven en het werk van Roger Raveel, één van onze belangrijkste kunstenaars na WOII, en brengt

wandelaars daarnaast ook langs unieke plekjes natuur in Machelen-aan-de-Leie.

In aanloop van de officiële opening van de nieuwe provinciale Roger Raveel wandelroute op 15 juli

worden vier wandelavonden in de Oost-Vlaamse Leiestreek georganiseerd. Telkens wordt een

provinciale wandelroute in de kijker gezet.

Vanaf eind juni kan u telkens op vrijdagavond tegen een democratische prijs een stukje van de Oost-

Vlaamse Leiestreek gaan verkennen met een gids. Ook begeleide bezoeken aan een kasteel, museum

of een andere bezienswaardigheid, behoren tot de mogelijkheid. Uiteraard kan u telkens genieten van

een hapje en een drankje. Verder krijgt u ook nog een gratis wandelkaart van de route per boeking.

Let op, de plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven wordt aangeraden.

De wandelkalender ziet er als volgt uit:

Vrijdag 24 juni: Deel van de Gust De Smet wandelroute en een bezoek aan het museum Dhondt-

Dhaenens en Deurle.

Vrijdag 1 juli:

Vrijdag 8 juli:

Deel van de Ooidonkwandelroute en een bezoek aan het kasteel Ooidonk.

Deel van de Albijn Van den Abeele wandelroute, bezoek aan het kerkhof van Sint-

Martens-Latem met graven van Albijn Van den Abeele en George Minne en het

Tempelhof.

Vrijdag 15 juli: Deel van de nieuwe Roger Raveel wandelroute en bezoek aan het Roger Raveel

museum.

Gust De Smet wandelroute

Albijn Van den Abeele wandelroute

--10


Roger Raveel wandelroute

Ooidonkwandelroute

Praktische info:

Prijs per gegidste wandeling: 5 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar,

kinderen jonger dan 3 jaar zijn gratis.

Inbegrepen in de prijs: gids voor geleide wandeling + 1 wandelroutekaart per boeking + toegang

tot een museum, kasteel of andere bezienswaardigheid + een drankje en een hapje onderweg.

De wandelingen starten stipt om 18.00 uur (met einde om 20.30 uur) en 19.30 uur (met einde om 22.00

uur), telkens in 3 groepen van 25 personen.

Op voorhand inschrijven is verplicht en reserveren kan via de hoofdpagina van de website van Toerisme

Leiestreek: www.toerisme-leiestreek.be.

Meer informatie:

- Dienst toerisme, Centrumstraat 6, 9870 Zulte, T 09 280 97 06 of toerisme@zulte.be

- Toeristisch loket in het Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2 9870 Zulte-Machelen,

T 09 381 60 00 of rrm@rogerraveelmuseum.be

TIP: Als u de Roger Raveel wandelroute komt ontdekken, neem dan zeker ook even de tijd om

de unieke tentoonstelling ‘Roger Raveel 90 jaar jong’ te bezoeken. Voor alle info, zie de rubriek

Cultuur in dit boekje!

NIEUWE ROGER RAVEELWANDELROUTE

Op 15 juli wordt de nieuwe Roger Raveelwandelroute officieel geopend.

Vanaf dan wordt de nieuwe wandelkaart van deze route te koop aangeboden.

Aan de ene zijde van de kaart vindt u het plan van de route, op de omzijde

vindt u informatie over de bezienswaardigheden. Deze kaart kost 1,25 euro en

is verkrijgbaar op volgende plaatsen:

- Dienst Toerisme, Centrumstraat 6, 9870 Zulte-Olsene,

T 0032 (0)9 280 97 06, toerisme@zulte.be. Open: maandag van 8.30-

12.00 uur en van 13.30 -19.00 uur en van dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30-

12.00 uur en 15.30-17.00 uur.

- Toeristische loket, Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, 9870 Zulte-

Machelen, T 0032 (0)9 381 60 00 of

rrm@rogerraveelmuseum.be. Open van woensdag t.e.m.

zondag van 11.00-17.00 uur.

--11


A G E N D A

EENMALIGE ACTIVITEITEN:

Datum/dag Organisatie Wat Uur Locatie

1-07-11 t.e.m.

Machelen Gulde

centrum Machelen

10-07-11

1-07-11 Feest- en Cultuurcomité Opening Machelen Gulde 20.00 uur Guldepoort

Machelen

3-07-11 Bibliotheek Verteltheater 11.00 - 11.30 uur Bibliotheek

3-07-11 vzw De Piste Zulte Fietsrally 7.30 - 10.00 uur Zonnelaan, Zulte

3-07-11 vzw De Piste Zulte Sneukelfietstocht 13.30 - 15.00 uur Zonnelaan, Zulte

3-07-11 Feest- en Cultuurcomité Vlaamse Muziek 19.00 uur Guldepoort

Machelen

4-07-11 Feest- en Cultuurcomité Het Moals, Gemeild Keur 21.00 uur

Machelen

8-07-11 Feest- en Cultuurcomité Jonge Leude!

18.00 uur

Machelen

8-07-11 Cultuurdienst Vlaanderen Feest: Cabaret 20.00 uur Guldepoort

Best

9-07-11 Feest- en Cultuurcomité Het Moals, Gemeild Keur 21.00 uur kerkplein Machelen

Machelen

9-07-11 Feest- en Cultuurcomité Dorp in vuur en vlam 23.00 uur kerkplein Machelen

Machelen

10-07-11 Feest- en Cultuurcomité Big Jump 15.00 uur Leie Machelen

Machelen

10-07-11 Feest- en Cultuurcomité Leieleude 16.00 uur kerkplein Machelen

Machelen

15-07-11 Dienst Toerisme Wandeling Roger Raveelroute 18.00 of 19.30 uur

en bezoek aan museum

16-07-11 t.e.m. Cultuurdienst

Tentoonstelling Roger Raveel

Biechtstoeleke

14-08-11

90 jaar jong

7-08-11 Bibliotheek Verteltheater 11.00 - 11.30 uur Bibliotheek

15-08-11 KVLV Sneukeltocht

24-08-11 Socialistische

Koffietafel

gepensioneerden Zulte

3-09-11 Gemeente Vuurwerk 22.00 uur Machelenput

4-09-11 Bibliotheek Verteltheater 11.00 - 11.30 uur Bibliotheek

11-09-11 Cultuurdienst Open Monumentendg 10.00 - 18.00 uur verschillende locaties in

Deinze en Zulte

15-09-11 Sportdienst Senior Sportief Palaestra Deinze

20-09-2011 t.e.m. Bibliotheek Training Mindfulness Bibliotheek

18-10-2011

24-09-11 Gemeente Vuurwerk 21.30 uur Achter muziekschool

Centrumstraat 5 Olsene

Editie juli - augustus 2011 - Tweemaandelijkse uitgave - V.U. Henk Heyerick, burgemeester bevoegd voor informatie

--12

More magazines by this user
Similar magazines