Formy gwarancji.pdf - Partnerstwo Izerskie

lgdpartnerstwoizerskie.pl
  • No tags were found...

Formy gwarancji.pdf - Partnerstwo Izerskie

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem

gwarantów

Akceptowanymi formami gwarancji są gwarancje udzielane przez instytucje

finansowe wymienione w poniższym wykazie gwarantów zabezpieczających właściwe

wydatkowanie zaliczek.

Wykaz gwarantów zawiera listę instytucji finansowych uprawnionych do udzielania

gwarancji przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek

wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej

polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.).

1. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

2. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

3. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

4. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.

5. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

6. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

7. HSBC BANK POLSKA S.A.

8. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

9. BANK MILLENIUM S.A.

10. BANK BPH S.A.

11. MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.

12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

13. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

14. POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE

15. KREDYT BANK S.A.

16. BANK ZACHODNI WBK S.A.

17. BRE BANK S.A.

18. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU


19. BANK DnB NORD POLSKA S.A.

20. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES S.A.

21. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

22. BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ

23. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

24. KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

25. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

26. FORTIS BANK POLSKA S.A.

27. KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A.

28. BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE

29. BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁACH

30. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

31. SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU W SZEPIETOWIE

32. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY

33. BANK SPÓŁDZIELCZY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

34. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

35. BANK SPÓŁDZIELCZY „MAZOWSZE” W PŁOCKU

36. BANK SPÓŁDZIELCZY W PUŁTUSKU

37. NORDEA BANK POLSKA S.A.

38. BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU

39. BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU

40. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE

41. BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU

42. BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ W KOŹMINKU

43. BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEŹNIE

44. PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄGROWCU

45. BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZYCY

46. SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W SKALMIERZYCACH

47. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU

48. BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU

49. BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU

50. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE

51. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W GOSTYNIU

52. REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE

53. BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM


54. BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE

55. KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

56. BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIECU

57. BANK SPÓŁDZIELCZY W MALBORKU

58. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE

59. BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI

60. BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

61. BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELNIE

62. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE

63. BANK SPÓŁDZIELCZY W PLESZEWIE

64. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOŚLIWIU

More magazines by this user
Similar magazines