STRAŻACKI

straz.lodz.pl
  • No tags were found...

STRAŻACKI - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ...

Kurier Strażacki nr 125-128

„Witaj nam Boże Dziecię, zamieszkaj między nami

Czekamy na Twoje przyjście z otwartymi sercami

Z pełnym życzeń opłatkiem i z kolędą radosną

Z pachnącym, zielonym drzewkiem, jodełką, świerkiem, sosną.

Z karpiem, grzybową zupą, pysznymi pierogami

By świętować z radością, że jesteś między nami

Otocz nas Twą miłością, błogosław trudnej pracy

O to proszą z wdzięcznością wszyscy łódzcy strażacy.

(Kamila Binias).

4

„Poszli, znaleźli

Dzieciątko w żłobie...”

to słowa jednej z najpopularniejszych

kolęd, którą zaśpiewamy

siedząc przy wigilijnym

stole. Słowa te nawiązują do

Ewangelii, która mówi że: „pasterze

poszli z pośpiechem i odnaleźli

Maryję, Józefa i Dzieciątko

leżące w żłobie”.

Aby znaleźć Dzieciątko pasterze

musieli pójść. Potwierdza

to często nie zauważone pouczenie

Pisma św., które mówi, że

Boga należy szukać. „Bóg nasz

jest Bogiem ukrytym...”. „Boga

nikt nigdy nie widział”. Bóg

ukryty pragnie jednak, aby Go

Szukać nieustannie na drogach

swojego życia... jak nauczyli nas

tego rodzice!

Opowiadał stary Polonus,

który spędzał wakacje w Polsce,

jak w jego parafii przed laty

rozpoczęła się pasterka. Kiedy

organista zaintonował kolędę:

„W żłobie leży” ktoś zauważył

brak Dzieciątka w żłóbku.

Rozpoczęły się gorączkowe

poszukiwania, które były bezskuteczne.

Przed Ewangelią

przy drzwiach kościoła zrobił

się ruch, ludzie zaczęli się rozstępować,

a przejściem kroczył

mały chłopiec, ciągnąc za sobą

mały wózek, w którym na poduszce

leżał mały Jezus z parafialnej

stajenki. Zdenerwowany

Ksiądz, zamiast rozpocząć kazanie,

podszedł do malca i zapytał:

dlaczego zabrałeś Jezusa? A malec

niczym nie stremowany odpowiedział:

kiedy modliłem się

rano w kościele obiecałem Jezusowi,

że gdy dostanę pod choinkę

ten wózek, to pierwszym pasażerem,

którego przewiozę będzie

Jezus. Właśnie wracam do

kościoła z przejażdżki...

Od dwóch tysięcy lat

wspólnota Świętego kościoła

w noc Bożego Narodzenia gromadzi

się w świątyniach, by szukać,

spotkać i pokłonić się Bogu

ukrytemu w Małym nieporadnym

Dzieciątku. Syn Boży przychodzi

do nas ciągle by dać,

ofiarować każdemu z nas morze

swojej miłości i łaski.

Wszystkim Drogim Strażakom

i pracownikom cywilnym,

życzę, aby te święta Bożego Narodzenia

były przeżyte w duchu

miłości, jedności, radości, zgody,

dobra, ciepła i pokoju. Niech

Bóg obdarza wszystkich dobrym

zdrowiem i radością pomagającą

pokonywać trudy ziemskiego

życia, niech blaskiem swej

miłości rozjaśnia zwykłość każdego

dnia, napełnia szczęściem,

dodaje sił i obdarza swym błogosławieństwem

na każdy dzień

2011 roku.

Bądźcie zawsze na posterunku

Waszej trudnej i niebezpiecznej

służby, zawsze odważni,

mężni i gotowi do niesienia

pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzę zdrowych, pogodnych

i spokojnych świąt Bożego

narodzenia oraz pomyślnego

i szczęśliwego Nowego 2011

roku.

ks. mł. bryg. Henryk Betlej

Kapelan Wojewódzki

Strażaków w Łodzi

More magazines by this user
Similar magazines