Krzysztof

straz.lodz.pl

foto: Krzysztof Gruca - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży ...

fundusze unijne

15 stycznia 2010 roku Uchwałą

Zarządu Województwa Łódzkiego

nr 57/10 trzy projekty Państwowej

Straży Pożarnej województwa łódzkiego

o łącznej wartości ok. 15,3 mln

zł zostały wyłonione do dofinansowania

w ramach RPO WŁ 2007-2013.

Dofinansowanie otrzymały: projekt

Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Straży Pożarnej w Łodzi

pn.: „Wsparcie techniczne Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez

doposażenie jednostek podległych

Komendzie Wojewódzkiej Państwowej

Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

i ratownictwa chemiczno-ekologicznego

– Etap II” o

wartości 11 998 620,00 zł, projekt dla

Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim

pn.: „Zapobieganie skutkom

zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych

poprzez zakup nowoczesnego

sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla

Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim”

o wartości 2 693 097,80

zł oraz projekt dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Łowiczu pn.: „Wsparcie techniczne

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego poprzez doposażenie

Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt

16 stycznia br. około godziny

0.39 dyżurny operacyjny stanowiska

kierowania KM PSP

w Skierniewicach został powiadomiony

o pożarze jednokondygnacyjnego,

murowanego budynku jednorodzinnego

w m. Święte Nowaki w gm.

Maków, w powiecie skierniewickim.

Strażacy po przyjeździe na

miejsce zdarzenia zastali pożar rozwinięty.

Cały dach i wnętrze budynku

objęte były ogniem. Działania

strażaków z PSP i OSP z KSRG

w pierwszej fazie działań polegały na

podaniu 2 prądów wody w natarciu

na płonący budynek (1. na dach budynku,

2. do wnętrza przez wypalone

okno). Następnie wyważono drzwi

wejściowe do budynku i rota zabezpieczona

sprzętem ochrony dróg oddechowych

wprowadziła do wnętrza

budynku prąd wody.

W trakcie przeszukiwania pomieszczeń

wewnątrz budynku natrafiono

na osobę poszkodowaną

(kobieta lat 64). Z powodu braku

możliwości technicznych (znaczna

deformacja ciała na skutek oddziaływania

promieniowania cieplnego)

odstąpiono od resuscytacji. Przybyły

na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził

zgon kobiety. W celu dogaszenia

pożaru oddymiono pomieszczenia

i przeprowadzono częściową rozbiórkę

budynku.

Przypuszczalną przyczyną pożaru

była nieostrożność osoby dorosłej

w posługiwaniu się ogniem otwartym.

ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa

chemiczno-ekologicznego” o wartości

626 950,00 zł.

W ramach pierwszego projektu

zostanie zakupionych 8 ciężkich

i 8 średnich samochodów ratowniczogaśniczych,

w ramach drugiego – KP

PSP w Tomaszowie Mazowieckim

otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

i podnośnik pożarniczy.

Trzeci projekt polega na doposażeniu

Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Łowiczu w średni

samochód ratowniczo-gaśniczy.

kpt. Wojciech Wieloch

Andrzej Skowroński

Śmiertelne żniwo pożaru budynku mieszkalnego w powiecie skierniewickim

Poszkodowana w pożarze kobieta jest

już piątą ofiarą śmiertelną w pożarach

w tym roku. W porównaniu z analogicznym

okresem roku ubiegłego jest

to wzrost o 400%.

Całkowitemu spaleniu uległ budynek

mieszkalny wraz z wyposażeniem.

Straty oszacowano wstępnie na

ok. 80 tys. złotych.

W akcji ratowniczo-gaśniczej

wzięło udział 6 strażaków z PSP,

11 strażaków z OSP w KSRG, 5 policjantów,

1 pracownik pogotowia

energetycznego oraz 2 pracowników

pogotowia ratunkowego. Akcja trwała

2 godziny i 46 minut.

mł. bryg. Zbigniew Łyszkowicz

foto: KM PSP w Skierniewicach

2009

Funkcjonariusze Państwowej

Straży Pożarnej:

bryg. Marek Skrobek,

mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz,

st. kpt. Grzegorz Górczyński,

kpt. Piotr Łukasik.

Projekt

Skuteczna prewencja – wymiana

kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire

Fire & Rescue Service

Projekt Leonardo

Dodatek s p e c j a l n y

W dniach 7 - 12 grudnia 2009 r. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej

PSP w Łodzi w osobach: bryg. Marek Skrobek (KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim),

mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz (KP PSP w Pabianicach), st. kpt. Grzegorz

Górczyński (KM PSP w Łodzi), kpt. Piotr Łukasik (KW PSP w Łodzi) oraz

tłumacz Katarzyna Adamczewska (KW PSP w Łodzi) wizytowali w jednostkach

straży pożarnych w hrabstwie Shropshire (Wielka Brytania) w ramach projektu

„Skuteczna prewencja – wymiana kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire &

Rescue Service„ finansowanego przez Unię Europejską z programu pn. „Uczenie

się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. Głównym celem projektu była wymiana

doświadczeń z zakresu prewencji pomiędzy angielskimi i polskimi strażakami.

6 7

More magazines by this user
Similar magazines