STRAŻACKI

straz.lodz.pl
  • No tags were found...

STRAŻACKI - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ...

KURIER STRAŻACKI NR 145-146

KS

stosować u osób z obrażeniami

ciała wymagających unieruchomienia

w pozycji leżącej

na noszach typu deska oraz

tych z objawami wstrząsu. Jeżeli

osobą wymagającą tlenoterapii

jest kobieta w ciąży tlen

należy stosować tak samo jak

u innych osób, jednak kobiety

po 20 tygodniu ciąży powinny

znajdować się w pozycji

z pochyleniem tułowia na lewy

bok, co poprawia rzut serca.

Dzieci tak samo jak osoby dorosłe

mogą wymagać stosowania

tlenoterapii. Z powodu dużego

stresu mogą źle tolerować

oddychanie przez maskę twarzową

i nie pozwolić, aby zakryła

im nos i usta. W takich

przypadkach dopuszcza się podawanie

tlenu z pewnej odległości

tak, aby strumień tlenu

przepływał po twarzy do dróg

oddechowych dziecka. Jeśli

jest to możliwe dzieci powinny

przebywać pod opieką najbliższych

osób.

nie oznacza to, że tlen nie jest

dostarczany. Ważną umiejętnością

jest oszacowanie czasu

jaki pozostał do wyczerpania

się tlenu. Standardowo butle

z tlenem medycznym będące

na wyposażeniu zestawu

R-1 i R-2 mają objętość 2,7 litra.

Po odkręceniu butli tlenowej

ciśnieniomierz zainstalowany

przy reduktorze pokazuje

aktualne ciśnienie w jej wnętrzu.

Mnożąc przez siebie pojemność

butli i aktualne ciśnienie

sprężonego tlenu będziemy

mogli obliczyć ile litrów sprę-

żonego tlenu znajduje się w butli;

przykładowo 2,7 litra x 150

= 405 litrów. Znając ilość tlenu

w butli i aktualną prędkość

przepływu łatwo można obliczyć

czas, jaki pozostał do jego

wyczerpania używając następującego

wzoru: ilość tlenu

w butli (litry) : prędkość przepływu

(litry / minuty) = czas

pracy (minuty); przykładowo

405 litrów : 15 litrów/min = 27

minut.

Tlenoterapia bierna jest

prostą i powszechną metodą,

którą można zastosować w warunkach

pomocy przedszpitalnej.

Tlen medyczny powinien

zostać podany każdej osobie

z objawami niedotlenienia bez

względu na jego przyczynę,

a zastosowanie maski bezzwrotnej

z rezerwuarem pozwala

na szybkie uzupełnienie

jego niedoborów w organiźmie.

Trzeba jednak pamiętać,

iż warunkiem skutecznej

tlenoterapii biernej są drożne

drogi oddechowe i zachowany

oddech własny poszkodowanego.

ku braku maski tlenowej może

ją skutecznie zastąpić. W tej

sytuacji worek samorozprężalny

i rezerwuar muszą być całkowicie

napełnione tlenem dostarczanym

w przepływie minimum

15 l/minutę, a maska

twarzowa przystawiona do

twarzy pacjenta.

W trakcie prowadzenia

tlenoterapii należy obserwować

stan pacjenta. Szczególną

uwagę należy zwrócić na

osoby nieprzytomne, u których

bardzo łatwo może dojść

do niedrożności dróg oddechowych.

Aby do tego nie dopuścić,

drożność należy utrzymywać

stosując odpowiednie

metody - włącznie z zastosowaniem

rurki ustno-gardłowej.

U poszkodowanego z nałożoną

maską tlenową występuje

zwiększone ryzyko aspiracji

wymiocin, dlatego gdy

dojdzie do wymiotów należy

szybko ją zdjąć i oczyścić drogi

oddechowe z treści pokarmowej.

Osoby przytomne wymagające

podania tlenu powinny

przyjąć pozycję tułowia jak

najbardziej zbliżoną do pionu,

siedzącą lub taką, która w ich

odczuciu zmniejszenia duszność.

Zasady tej nie należy

Uzyskanie dużego stężenia

tlenu w masce tlenowej

wymaga dostarczenia go

w dużym przepływie. Ponieważ

butle mają ograniczoną

pojemność należy liczyć się

z tym, iż w pewnym momencie

w trakcie terapii może zabraknąć

tlenu. Tego momentu

nie można przeoczyć. Aby

sprawdzić czy tlen jest nadal

dostarczany do maski bezzwrotnej

bez zdejmowania jej

z twarzy pacjenta, należy ścisnąć

rezerwuar usuwając zgromadzony

w nim tlen. Jeśli worek

nie napełni się ponow-

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU

CIŚNIENIE (OBJĘTOŚĆ)

SRĘŻONEGO TLENU

9 l/min 12 l/min 15 l/min 20 l/min 25 l/min

200 bar (540 litrów) 60 45 36 27 21,5

150 bar (405 litrów) 45 33,5 27 20 16

100 bar (270 litrów) 30 22,5 18 13,5 10,5

50 bar (135 litrów) 15 11 9 6,5 5

*Tabela przedstawia orientacyjny czas wyrażony w minutach, pozostały do wyczerpania butli tlenowej

2,7 litra.

4

5

More magazines by this user
Similar magazines